| | | | |


Péče o jmění dítěte

(Department of Civil Law)

Sekce je zaměřena na problematiku správy jmění dítě zejména v rámci povinností a práv vyplývajících z rodičovské odpovědnosti, poručenství a opatrovnictví. Jsou vítány příspěvky orientované na soukromé právo (včetně obecné úpravy správy cizího majetku) i veřejné právo (kolize a střety zájmů a jejich řešení soudní cestou, insolvence apod.).

Scientific Guarantor:
prof. JUDr. Zdeňka Králíčková, Ph.D.
Organizational Guarantor:
JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.
Contact e-mail:
Languages:
Slovak, Czech
Publication Output:
reviewed proceedings (e-book)


top