| | | | |


Drobečková navigace

Titulní strana || Účastníci > Podle sekcí

Přehled účastníků (podle sekcí)

Aktuální výzkum v oblasti práva Evropské unie a mezinárodního práva veřejného

  1. Mgr.et Mgr. Bc. Hana CEJPEK MUSILOVÁ, Česká republika
    Právní úprava ekologického zemědělství v kontextu pravidel společné zemědělské politiky EU
  2. JUDr. Klára DRLIČKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  3. Mgr. Iva FELLEROVÁ PALKOVSKÁ, Česká republika
    Rozsudky Soudního dvora EU - precedenční účinky
  4. Mgr. Michaela GARAJOVÁ, Slovensko
    Prípustnosť inštitútu sankčnej náhrady škody pri porušení práv duševného vlastníctva podľa práva Európskej únie
  5. JUDr. Ondřej HAMUĽAK, Ph.D., Česká republika
    Variace vymáhání Listiny základních práv EU
  6. Nicole JANČOVÁ, Česká republika
    Plnění informačních povinností podle GDPR v mezinárodní obchodní arbitráži
  7. JUDr. Dominik KRÁLIK, Slovensko
    Evropská úprava koncernov
  8. Zdeněk NOVÝ, Česká republika
    Antiachmea
  9. Mgr. Soňa ONDRÁŠIKOVÁ, Česká republika
    Právo na ochranu rodinného života v práve EÚ - aktuálny vývoj judikatúry
  10. Tomáš PETR, Česká republika
  11. Mgr. Ivan PUŠKÁR, Slovensko
    Obyčajové pravidlá a medzinárodné investičné právo s osobitným zreteľom na štandard spravodlivého a rovného zaobchádzania
  12. Research Fellow Valentina RANALDI, Ph.D., Itálie
  13. JUDr. David SEHNÁLEK, Ph.D., Česká republika
    Koncept "obchodníka" (podnikatele) v unijním spotřebitelském právu
  14. Doc. JUDr. Václav STEHLÍK, LL.M., Ph.D., Česká republika
    Rozhraničení pravomocí členských států a Evropské unie v oblasti volného pohybu osob: případ C‑673/16 Coman
  15. Mgr. Tomáš SVOBODA, Česká republika
    Kohezní politika Evropské unie - vybrané (koncepční) otázky
  16. Mgr. Bc. Šárka ŠILHÁNKOVÁ, Česká republika
    Barva jako ochranná známka v kontextu fashion law
  17. JUDr. Antonín ŠPIRUDA, Ph.D., Česká republika
    Typy právních norem používaných v právních předpisech EU
  18. Mgr. Martin ŠVEC, Česká republika
    bude upřesněno
  19. prof. JUDr. Vladimír TÝČ, CSc., Česká republika
    Některé otázky vzniku státu (secese)
  20. Mgr. Anna Katerina VINTROVÁ, Česká republika
    Aktuální postoj ESLP k eutanázii
  21. JUDr. Aneta VONDRÁČKOVÁ, Ph.D., Česká republika
    Crowdfunding: pohled unijního práva
  22. Mgr. Martina ZÁVODNÁ, Česká republika
    Bude respektována vůle stran ohledně volby anglického práva a pravomoci soudů ve Spojeném království v případě "tvrdého" Brexitu?

Auta, auta, auta …… a životní prostředí

  1. MUDr. Mgr. Štěpánka BIBROVÁ, Ph.D., Česká republika
    Etické a právní otázky ochrany zdraví člověka ve vztahu k vývoji autonomních automobilů
  2. JUDr. Jana DUDOVÁ, Ph.D, Česká republika
    ČR z pozice "velmoci" na hlukové výjimky z automobilové dopravy
  3. Mgr. Martin DUFALA, PhD., Slovensko
    Elektromobilita v podmienkach Slovenskej republiky
  4. Jakub HANÁK, Česká republika
    Další pokus o urychlení výstavby dopravní infrastruktury
  5. Nikola CHÁBOVÁ, Česká republika
    Plošné mechanismy ochrany ovzduší a jejich efektivní využívání
  6. Mgr. Alena CHALOUPKOVÁ, Česká republika
  7. Štěpán JAKL, Česká republika
    Právní režim využívání recyklovaných stavebních a demoličních odpadů při výstavbě pozemních komunikací
  8. JUDr. Ilona JANČÁŘOVÁ, Ph.D., Česká republika
    Snižování emisí CO2 z automobilové dopravy v režimu Rozhodnutí č. 406/2009/ES
  9. Mgr Barbora KOBEROVÁ, Česká republika
    Snižování emisí z automobilové dopravy v režimu Rozhodnutí č. 406/2009/ES
  10. Kateřina KUBENKOVÁ, Česká republika
    Plošné mechanismy ochrany ovzduší a jejich efektivní využívání
  11. Mgr. Tomáš MAŇAS, Česká republika
    Problematické aspekty ochrany před hlukem z automobilové dopravy pohledem veřejného ochránce práv
  12. JUDr. Hana MÜLLEROVÁ, Ph.D., Česká republika
    Fragmentace krajiny: ekologická vs. dopravní infrastruktura a právo
  13. doc. JUDr. Ing. Milan PEKÁREK, CSc., Česká republika
  14. Doc. JUDr. Ivana PRŮCHOVÁ, CSc., Česká republika
    K významu zákazu vjezdu motorových vozidel pro ochranu životního prostředí ve volné přírodě a krajině
  15. Alžbeta ROSINOVÁ, Česká republika
    (Ne)možnost obrany před hlukem z automobilové dopravy
  16. JUDr. Michal SOBOTKA, Ph.D., Česká republika
    Právní aspekty nakládání s použitými pneumatikami
  17. Mgr. Tomáš SVOBODA, Česká republika
    Automobily jako spotřební zboží?
  18. JUDr. Jana TKÁČIKOVÁ, PhD., Česká republika
    Biopaliva - včera, dnes a zítra?
  19. Mgr. Václav TOUL, Česká republika
    bude upřesněno
  20. Mgr. Jiří VODIČKA, Česká republika
    Rozvoj a regulace infrastruktury pro alternativní paliva v ČR
  21. Mgr. Vojtěch VOMÁČKA, Česká republika
    Přimíchávání biopaliv pohledem právní regulace a judikatury
  22. JUDr. Dominik ŽIDEK, Ph.D., Česká republika
    Ochrana kulturních památek při výstavbě dopravní infrastruktury

Dopady digitalizace do oblasti soukromého práva.

  1. Mgr. Martin ADAMIČKA, Slovensko
  2. Mgr. Michal ANTOŠ, Česká republika
    Skuteční majitelé společností s anonymní vlastnickou strukturou
  3. JUDr. Martin BABJAK, Slovensko
  4. JUDr. Stanislav BARKOCI, PhD., Slovensko
  5. prof. JUDr. Josef BEJČEK, CSc., Česká republika
  6. JUDr. Daniela ČIČKÁNOVÁ, PhD., LL.M., Slovensko
    Veľký brat ako obchodník: Osobné údaje ako protiplnenie v režime ochrany spotrebiteľa
  7. Mgr. Matěj DOBEŠ, Ph.D., Česká republika
  8. Zuzana DVOŘÁKOVÁ, Česká republika
    Možnosti využití algoritmů při rozhodování statutárních orgánů obchodních korporací
  9. JUDr. Kateřina EICHLEROVÁ, Ph.D., Česká republika
  10. JUDr. Barbora GRAMBLIČKOVÁ, LL.M., Slovensko
  11. JUDr. Lukáš HADAMČÍK, Ph.D., Česká republika
  12. Mgr. Martin HAMŘIK, PhD., Slovensko
    Ochrana spotrebiteľa v novej digitálnej dobe
  13. JUDr. Jiří HANDLAR, Ph.D., Česká republika
    účastník panelové diskuse
  14. Mgr. Linda HOLKOVÁ LUBYOVÁ, Slovensko
    Dáta ako obchodovateľná komodita
  15. Kristýna HORKOVÁ, Česká republika
  16. Jakub KLODWIG, Česká republika
  17. Mgr. František KORBEL, Ph.D., Česká republika
    bude upřesněn
  18. JUDr. Tomáš KORČEK, Slovensko
    Využitie digitálnych technológii v procese založenia a vzniku spoločnosti s ručením obmedzením.
  19. JUDr. Pavel KOUKAL, Ph.D., Česká republika
  20. Mgr. Rudolf LEŠKA, Česká republika
  21. Ondřej MÁLEK, Česká republika
    Bude upřesněn po konzultaci se školitelem
  22. JUDr. Filip MELZER, Ph.D., LL.M., Česká republika
    Bezdůvodného obohacení v elektronickém platebním styku
  23. Radim NENÁL, Česká republika
  24. doc. JUDr. Dana ONDREJOVÁ, Ph.D., Česká republika
  25. Pavla PEŠATOVÁ, Česká republika
  26. Mgr. et Mgr. Jan PETROV, Ph.D., LL.M., Česká republika
    název příspěvku bude upřesněn
  27. Mgr. Jan PODANÝ, Česká republika
  28. JUDr. Radim POLČÁK, Ph.D., Česká republika
    účastník panelové diskuse
  29. Tereza PRÁŠKOVÁ, Česká republika
  30. Mgr. Štěpán RICHTER, Česká republika
    Aplikace ve smluvním právu
  31. JUDr. Kateřina RONOVSKÁ, Ph.D., Česká republika
  32. Mgr. Laura RÓZENFELDOVÁ, Slovensko
    Inteligentné zmluvy
  33. Ing. Mgr. Radek RUBAN, Ph.D., Česká republika
  34. Mgr. Dušan SCHMIDT, Česká republika
  35. JUDr. Blanka SCHÖBLOVÁ, Česká republika
  36. Dominik SKOČOVSKÝ, Česká republika
  37. Zuzana SLABÁ, Česká republika
  38. JUDr. Pavla STAVINOHOVÁ, Česká republika
  39. Mgr. Bc. Lucie STRAKOVÁ, Česká republika
    Je blockchain sexy řešením kolektivní správy?
  40. Bc. Roman ŠAFÁŘ, Česká republika
    Smart kontrakty v podnikatelských vztazích
  41. JUDr. Dominika ŠAJTYOVÁ , MBA, Slovensko
  42. doc. JUDr. Ing. Josef ŠILHÁN, Ph.D., Česká republika
  43. Prof. JUDr. Ivo TELEC, CSc., Česká republika
    účastník panelové diskuse
  44. JUDr. Eva VEČERKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  45. Mgr. Jan ZIBNER, Česká republika
    Dopady digitalizace do autorského práva

Interakce práva a ekonomie

  1. prof. dr hab. Nita ADAM, prof. UJ, Polsko
  2. Prof., JUDr. Vladimír BABČÁK, CSc., Slovensko
    ....
  3. Mgr. Richard BARTES, Česká republika
    Vymezení pojmu veřejné výdaje
  4. Jan BIRAVSKÝ, Česká republika
  5. prof.zw. dr hab. Brzeziński BOGUMIŁ, prof. zw. dr hab. , Polsko
  6. JUDr. František BONK, PhD., Slovensko
  7. Master Bartosz BOROWIK, Polsko
  8. doc. JUDr. Mária BUJŇÁKOVÁ, CSc., Slovensko
    ...
  9. Stanislav BUREŠ, Česká republika
  10. Mgr. Ing. Lenka BURSÍKOVÁ, Česká republika
    Aktuální otázky PPP projektů
  11. Mgr. Romana BUZKOVÁ, Česká republika
    Právní a ekonomické aspekty opatření pro zjednodušení kohezní politiky
  12. Mgr. Damian CZUDEK, Česká republika
  13. Tereza ČEJKOVÁ, Česká republika
    Digitalizace finanční správy
  14. Ing. Karolína ČERVENÁ, PhD., Slovensko
    ...
  15. Pavel DATINSKÝ, Česká republika
    Využívání či zneužívání daňové optimalizace prostřednictvím fondů kolektivního investování
  16. Pavel GAPEEV, Česká republika
  17. professor dr Jan GŁUCHOWSKI, professor, Polsko
  18. Mgr. Yulia GOROSH, kandidat věd, Česká republika
    budе aktualizován později
  19. JUDr. Martin HOBZA, Ph.D., Česká republika
    Kryptoměny a investiční nástroje: mají něco společného?
  20. Mgr. Ladislav HRABČÁK, Slovensko
    Euro z pohľadu práva a ekonómie
  21. prof. Elena CHERNIKOVA, DrSc., Česká republika
    budе aktualizován později
  22. Michal JANOVEC, Česká republika
    Právo finančního trhu jako ekonomické právo
  23. JUDr. David JEROUŠEK, Česká republika
  24. Dr. János KÁLMÁN, Maďarsko
  25. Dr. Péter Bálint KIRÁLY, Maďarsko
  26. MVDr.Ing. Jana KORIMOVÁ, PhD., Slovensko
    ...
  27. Mgr. Michal KOŠČIK, Česká republika
    Dopad protikuřáckých zákonů na spotřebu tabákových výrobků v ČR
  28. Dr Mgr. Michal KOZIEŁ, Ph.D., Česká republika
    bude upřesněn
  29. Mgr. Petra LIŠKOVÁ, Česká republika
    Praktická úskalí aplikace zákona o evidenci tržeb
  30. JUDr. Hana MAGUROVÁ, PhD., LL.M., Slovensko
    Skúsenosti s výučbou práva pre ekonómov
  31. Mgr. Bc. Radka MALINOVÁ, Česká republika
    Kvalita veřejné správy pohledem práva a ekonomie
  32. Ewelina MARCIŃCZYK, Polsko
  33. Mgr. Zuzana MARETHOVÁ, Česká republika
    Bude upřesněno
  34. Prof. JUDr. Hana MARKOVÁ, CSc., Česká republika
    Ekonomická východiska rozpočtových vztahů a jejich odraz v rozpočtovém právu
  35. dr hab. Wojciech MORAWSKI, prof. UMK, Polsko
    Náklady na fungování systému oficiálních daňových interpretací v Polsku - není nic zdarma
  36. Mgr., Bc. Nikol NEVEČEŘALOVÁ, Česká republika
    Doporučení ČNB pro poskytování hypoték -překážka či ochrana před hypoteční krizí
  37. Ing. Cecília OLEXOVÁ, PhD., Slovensko
  38. JUDr. Ivana PAŘÍZKOVÁ, Ph.D., Česká republika
    bude upřesněn později
  39. Ing. Mgr. Jan PIAZZA, Česká republika
  40. doc. JUDr. Ing. Michal RADVAN, Ph.D., Česká republika
  41. JUDr. Anna ROMÁNOVÁ, PhD., Slovensko
  42. Ing. et Ing. Pavel SEMERÁD, Ph.D., Česká republika
    Je možné nahradit daň z práce robotů?
  43. mgr Marek SŁUPCZEWSKI, Polsko
  44. Mgr. Monika STOJÁKOVÁ, Slovensko
    Tieňová ekonomika ako globálny fenomén s dopadom na národné hospodárstvo
  45. JUDr. Vladimír SVITEK, Slovensko
    Vybrané aspekty dane z príjmov.
  46. PhDr. Mgr. Jan ŠMÍD, Ph.D., Česká republika
    Vztah práva a ekonomie v teorii F.A. Hayeka
  47. Mgr. Jan ŠOBORA, Česká republika
    Regulatorní přístupy ke sdílené ekonomice
  48. JUDr. Dana ŠRAMKOVÁ, Ph.D., MBA, Česká republika
    Interakce práva a ekonomie v oblasti celní správy
  49. Ing. Eva TOMÁŠKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  50. mgr Kacper TRZESZCZKOWSKI, PhD Student, Polsko
  51. Master Anita TWARDOWSKA, Polsko
  52. Mgr. Andrea VUONGOVÁ, Česká republika
  53. JUDr. Lukáš ZRŮST, BA (Hons), LL.M., MBA, Česká republika
    Selhání finanční instituce z pohledu práva a ekonomie.

Law and Critique in Central Europe

  1. Dr. István AMBRUS, PhD, Maďarsko
  2. Dr. Marija BARTL, PhD, Nizozemsko
  3. dr. Szilvia BORS, Maďarsko
  4. Andrey BYSTROV, Rusko
  5. Piotr ECKHARDT, Polsko
  6. Mgr. Marcel FANDÁK, LL.M., Slovensko
  7. Mgr. Miroslav KANTEK, Česká republika
    Critical legal theory and structuralism
  8. Gheorghiu LAURA VALERIA, Rumunsko
  9. Dr. Rafał MAŃKO, Polsko
  10. PhD Bulat NAZMUTDINOV, PhD, Rusko
  11. Mgr. Nikolas SABJÁN, LL.M, Slovensko
    Kritické prístupy ku vzťahu práva a ideológie
  12. Albert SARKISOV , Rusko
  13. Yuliya SOLOVIOVA, Rusko
  14. Michał STAMBULSKI, Polsko
  15. Mgr. Jan STRYA, Česká republika
    Kritická studia právní a právní formalismus
  16. JUDr. Markéta ŠTĚPÁNÍKOVÁ, Ph.D., Česká republika
    Law and Literaure in Central Europe
  17. prof. JUDr. PhDr. Miloš VEČEŘA, CSc., Česká republika

Marriage for all?

  1. Mgr. Michal BLAŽEK, Česká republika
    Vybrané dopady možnosti uzavřít manželství stejnopohlavními páry projevující se v oblasti práva sociálního zabezpečení České republiky
  2. JUDr. Katarína BURDOVÁ, PhD., Slovensko
    Judikatúra ESĽP v oblasti manželstiev/vzťahov párov rovnakého pohlavia ako výzva pre slovenské rodinné právo
  3. JUDr. Kateřina BUREŠOVÁ, Česká republika
    Postavení dětí v homoparentálních rodinách
  4. Univ. Prof. Dr. Astrid DEIXLER-HÜBNER, Česká republika
    Manželství pro všechny v Rakousku?
  5. Mgr. Lenka DUFALOVÁ, PhD, Slovensko
    Judikatúra ESĽP v oblasti manželstiev/vzťahov párov rovnakého pohlavia ako výzva pre slovenské rodinné právo
  6. Martin KORNEL, Česká republika
    Marriage Law: Quo Vadis?
  7. Petra KOTKOVÁ, Česká republika
    Marriage for transpeople
  8. Denisa KOTROUŠOVÁ, Česká republika
  9. Prof. JUDr. Zdeňka KRÁLÍČKOVÁ, Ph.D., Česká republika
    Koncepce manželství v České republice: tradiční a konzervativní?
  10. Edit KRISTON, Maďarsko
  11. Mgr. Adrián LUKÁČIK, Slovensko
  12. JUDr. Zuzana MAGUROVÁ, Slovensko
    Manželstvo a rodina v právnej úprave Slovenskej republiky
  13. JUDr. Mag. iur. Michal MALACKA, Ph.D., MBA, Česká republika
    Šaría a rodinné právo v EU
  14. Edita MAZANCOVÁ, Česká republika
  15. Mgr. Milan PALÁSEK, Česká republika
    The Convention, Same-Sex Marriage and Other Rights
  16. doc. JUDr. Bronislava PAVELKOVÁ, Ph.D., Česká republika
    Manželstvo (nie pre všetkých) v Slovenskej republike
  17. Mgr. Vojtěch PROCHÁZKA, Česká republika
  18. JUDr. Jindřich PSUTKA, Ph.D., Česká republika
  19. Anton TISHKIN, Rusko
  20. dr. Barbara TOTH, Maďarsko
  21. JUDr. Lenka WESTPHALOVÁ, Ph.D., Česká republika
    Manželství v německé právní úpravě
  22. Mgr. Roman ZAPLETAL, Česká republika
    Vybrané dopady možnosti uzavřít manželství stejnopohlavními páry projevující se v oblasti práva sociálního zabezpečení České republiky
  23. Lucie ZATLOUKALOVÁ, Česká republika
    Marriage Law: Quo Vadis?
  24. JUDr. Lucie ZAVADILOVÁ, Česká republika
    The concept of marriage in European private international law

Návrat k nedemokratickým režimům ve střední Evropě?

  1. Andrea BAČOVÁ, Slovensko
  2. Mgr. Roman BISTÁK, Slovensko
    Sloboda prejavu versus politická korektnosť
  3. Mgr. Bc. Terezie BOKOVÁ, Česká republika
  4. Mgr. Natálie DOČEKALOVÁ, Česká republika
  5. Mgr. Tereza DOMANSKÁ, Česká republika
    Porušování mezinárodních lidskoprávních závazků v oblasti azylového a cizineckého práva ve střední Evropě jako důsledek nalezení společného nepřítele režimu
  6. doc. JUDr. Marek DOMIN, PhD., Slovensko
    Volebná súťaž len pre "veľké" politické strany?
  7. Bc. Denisa FIANTOVÁ, Česká republika
  8. Iuliia FILIPPOVA, Rusko
  9. Mgr. Roman HANÁK, Česká republika
  10. doc. PhDr. Peter HORVÁTH, PhD., Slovensko
    Prezident ako ústavná poistka
  11. doc. Mgr. Marek KÁČER, PhD., Slovensko
    Politická korektnosť a radikalizácia verejnej mienky
  12. Mgr. Karel KNAIFL, Česká republika
    Otázka retroaktivity v trestním právu procesním a právo na spravedlivý proces
  13. Dominik KRAYZEL, Česká republika
  14. Mgr. Katarína KUKLOVÁ, Slovensko
    Rozpustenie politickej strany ako efektívny inštitút militantnej demokracie? Prípadová štúdia zo Slovenskej republiky.
  15. prof. JUDr. Jan KYSELA, Ph.D., DSc., Česká republika
    Není demokracie jako demokracie
  16. Marina LAZAREVA, PhD, Rusko
  17. Kvido LOTREK, Česká republika
  18. PhDr. Ján MACHYNIAK, PhD., Slovensko
    Ústavné poistky v politických systémoch krajín V4.
  19. Mgr. Olexij M. METEŇKANYČ, Slovensko
    Skrytý koncept militantnej demokracie v rozhodovacej činnosti Európskeho súdu pre ľudské práva
  20. Mgr. Bc. Jan PETROV, Česká republika
    Nadnárodní soudy jako strážci vlády práva ve střední Evropě?
  21. Bc. Karolína PŘIBYLOVÁ, Česká republika
  22. Mgr. Olga ROSENKRANZOVÁ, Ph.D., Česká republika
  23. Dorota SVOBODOVÁ, Česká republika
  24. Ing. Mgr. Josef ŠÍP, Česká republika
    Vybrané aspekty změn právního řádu v Polsku
  25. doc. JUDr. Lívia TRELLOVÁ, PhD., Slovensko
    Volebná súťaž len pre "veľké" politické strany?
  26. Markéta TŘÍSKOVÁ, Česká republika
  27. Mgr. Zuzana VIKARSKÁ, MJur, MPhil, Ph.D., Česká republika
    Národní identita jako obhajoba kontroverzních hodnot členských států
  28. Lukáš VÍTEK, Česká republika
  29. Mgr. David ZAHUMENSKÝ, Česká republika
  30. Valeria ZAVYALOVA, Rusko
  31. doc. JUDr. PhDr. Robert ZBÍRAL, Ph.D., Česká republika

Reforma civilního procesu

  1. Vít BIČEJ, Česká republika
  2. JUDr. Petr COUFALÍK, Česká republika
    Procesní legitimace a věcný záměr civilního řádu soudního
  3. JUDr. Ludvík DAVID, CSc., Česká republika
  4. JUDr. Eva DOBROVOLNÁ, Ph.D., LL.M., Česká republika
  5. Mgr Eliška FISCHEROVÁ, Česká republika
    Zúžená pravomoc civilních soudů
  6. PhD Professor Daniel GHITA, Rumunsko
  7. Tereza HAJDAJOVÁ, Česká republika
    Břemeno substancování v (novém) civilním soudním řízení
  8. JUDr. Klára HAMUĽÁKOVÁ, Ph.D., Česká republika
    Vztah individuálního soudního řízení a kolektivního soudního řízení
  9. Mgr. Jan HOLAS, Česká republika
    Zastoupení právnických osob v civilním procesu
  10. JUDr. Radim CHALUPA, Ph.D., Česká republika
    Rozkazní a upomínací řízení ve věcném záměru CŘS
  11. Mgr. Jiří CHROBÁK, Česká republika
  12. Štěpán JANKŮ, Česká republika
  13. JUDr. Michal JANOUŠEK, Ph.D., Česká republika
  14. Kamila KOLIBOVÁ, Česká republika
  15. Mgr Lic. et Mgr. Ingrid KOVÁŘOVÁ KOCHOVÁ , Ph.D., Česká republika
  16. Michaela KURKOVÁ, Česká republika
  17. Petra LAVICKÁ, Česká republika
    Zastupování právnických osob v civilním procesu
  18. doc. JUDr. Petr LAVICKÝ, Ph.D., Česká republika
  19. JUDr. Ing. Petr MACHÁLEK, Ph.D., Česká republika
    název bude upřesněn do konce týdne
  20. Mgr. Filip MAZEL, Česká republika
    Materiální vedení řízení v kontextu práva na spravedlivý proces
  21. doc. JUDr. Bronislava PAVELKOVÁ, PhD., Slovensko
    Rímskoprávny princíp ekvity v účinných procesných kódexoch SR
  22. Mgr. Robert PEŠA, Česká republika
    Odměna advokáta jako součást nákladů civilního řízení
  23. JUDr. Miroslav SEDLÁČEK, Ph.D., LL.M., Česká republika
    Rozsudek pro uznání
  24. JUDr. Veronika SKORKOVÁ, PhD., Slovensko
    Rímskoprávny princíp ekvity v účinných procesných kódexoch SR
  25. Mgr. Bc. Tomáš STŘELEČEK, LL.M., Česká republika
    Reforma civilního procesu v Anglii: základní východiska a zásady reformy – možná inspirace pro nový český kodex civilního práva procesního
  26. Mgr. Katarina SZENDREIOVA, Slovensko
    Platobný rozkaz
  27. David VÁCLAVEK, Česká republika
  28. Mgr. Radomír ZIMEK, Česká republika
  29. JUDr. Ivana ZMEKOVÁ, Slovensko
    Vplyv reformy civilného procesu na konania vo veciach úpravy výkonu rodičovských práv a povinností.

Restituce

  1. JUDr. PhDr. Stanislav BALÍK , Česká republika
    Role Ústavního soudu jako ochránce principu favor restitutionis v minulosti a současnosti
  2. Mgr. Katarína BAVLŠÍKOVÁ, Slovensko
    Vysídlenie moravských Chorvátov a ich reštitučné nároky
  3. Dominik BERÁNEK, Česká republika
    Restituce pozemkových meliorací
  4. Luboš BRIM, Česká republika
    Vymezení okruhu účastníků restitučního řízení a jeho důsledky
  5. Štěpán BURDA, Česká republika
  6. Milena ČERNÁ, Česká republika
  7. JUDr. Mgr. Radek ČERNOCH, Ph.D., Česká republika
    Užití obratu „restituce“ v Digestech
  8. Dita ČOLÁKOVÁ, Česká republika
  9. Mgr. Václav DVORSKÝ, Česká republika
    Idem či tantundem? Restituce v případě deposita
  10. JUDr. Jan HAVLÍČEK, Ph.D., Česká republika
    Lex Schwarzenberg není historií
  11. JUDr. Mgr. Ondřej HORÁK, Ph.D., Česká republika
    Vznik ČSR a "odčinění křivd bělohorských"
  12. Dr. Johanna KAMMERLANDER, Česká republika
    Případ Karla Des Fours Walderode
  13. Doc. JUDr. Zdeněk KOUDELKA, Ph.D., Česká republika
    České korunovační klenoty v Rakousku
  14. JUDr. Lukáš KRÁLÍK, Ph.D., Česká republika
    Restituce českých uměleckých sbírek z habsburských fondů po roce 1918
  15. mgr Joanna KULAWIAK-CYRANKOWSKA, Polsko
  16. JUDr. Alexandra LETKOVÁ, PhD., Slovensko
    Problematika cirkevných reštitúcií na Slovensku
  17. Mgr. Lenka MARTINCOVÁ, Slovensko
    Problém reštitúcií stále aktuálny
  18. Lucie MRÁZKOVÁ, Česká republika
    Restitutio in integrum a její odraz v dnešním světě
  19. Jakub NOVÁK, Česká republika
  20. Mgr. Marek NOVÁK, Česká republika
    Omezení naturální restituce v rámci majetkového vyrovnání s církvemi
  21. Dr. Emanuel PRINZ V.U.Z. LIECHTENSTEIN, Rakousko
  22. Mag. jur. Ulrich PRINZ V.U.Z. LIECHTENSTEIN , MAIS, Rakousko
  23. Eva REMIŠOVÁ, Česká republika
  24. JUDr. Pavel SALÁK, Ph.D., Česká republika
  25. Mgr. Kamila STLOUKALOVÁ, Česká republika
    Práva válečného zajatce - několik poznámek k restituci a retroaktivitě
  26. JUDr. Jan ŠEJDL, Ph.D., Česká republika
    Confusio et restitutio
  27. Mgr. Martin ŠLOSAR, Česká republika
    Restitutio na příkladu života M. T. Cicerona
  28. Jakub ŠVEC, Česká republika
    Pochybné posouzení právního významu pokusů o zestátnění majetku JUDr. Adolfa Schwarzenberga soudy České republiky pro roce 1989
  29. doc. JUDr. Bc. Jaromír TAUCHEN, Ph.D., LL.M., Česká republika
  30. Jan TRANŽÍK, Česká republika
  31. Jan ULLMANN, Česká republika
    Navrácení majetku neprávem nabytého pomocí padělaného testamentu
  32. Stanislav VOCHYÁN , Česká republika
  33. Prof. JUDr. Ladislav VOJÁČEK, CSc., Česká republika
  34. ADAM FRIEDRICH CARL VON PEZOLD , Česká republika
    Lex Schwarzenberg - pohled oběti
  35. Elisabeth VON PEZOLD, ROZ. PRINCEZNA SCHWARZENBERGOVÁ, Česká republika
    Čtyři generace nespravedlnosti
  36. dr Mariusz ZELEK, Polsko

Řízení o přestupcích (nejen) z pohledu správních orgánů a správních soudů

  1. Mgr. Markéta BEDNÁŘOVÁ, Česká republika
    Vybrané aspekty řízení o přestupku dle zákona o pobytu cizinců
  2. doctor/ PhD Paulina BIEŚ-SROKOSZ, Polsko
  3. Aleš BLAHUT, Česká republika
  4. JUDr. Radislav BRAŽINA, Česká republika
    Specifika práva být slyšen v přestupkovém řízení
  5. Mgr. Martin CÍFERSKÝ, Slovensko
    Postup správnych orgánov pri priestupkoch v cestnej doprave
  6. JUDr. Petr ČERNÝ, Ph.D., Česká republika
    Procesní obstrukce v řízeních o dopravních přestupcích
  7. JUDr. Jan DVOŘÁK, Česká republika
    Ochrana utajovaných informací v řízení o přestupku
  8. Mgr. Jan FERFECKÝ, Česká republika
    Ústní jednání jako problematický bod nové úpravy přestupkového řízení: čím méně, tím lépe?
  9. JUDr. Zdeněk FIALA, Ph.D., Česká republika
    Bude upřesněn
  10. Mgr. Alena FLORIÁNOVÁ, Česká republika
  11. JUDr. Kateřina FRUMAROVÁ, Ph.D., Česká republika
    Adhezní řízení jako součást přestupkového řízení
  12. Mgr. Tomáš GRYGAR, Česká republika
    Zákaz zrušení, zániku a přeměny právnické osoby v přestupkovém řízení: problematické body nové právní úpravy
  13. JUDr. David HEJČ, Ph.D., Česká republika
    Název
  14. JUDr. Monika HORÁKOVÁ, Ph.D., Česká republika
    Bude upřesněno
  15. Vít HRAZDÍRA, Česká republika
  16. Mgr. Jana CHÁBEROVÁ, Česká republika
  17. JUDr. Jana JANDEROVÁ, Ph.D., Česká republika
    Uplatnění zásady volného hodnocení důkazů v přestupkovém řízení
  18. JUDr. Jindřich JANOUCH, Česká republika
  19. Kamil JELÍNEK, Česká republika
    Postavení příjemce dotace v sankčních řízeních
  20. Mgr. Nikola JÍLKOVÁ, Česká republika
    Moderace správního trestu ve správním soudnictví
  21. Jakub JOKLÍK, Česká republika
  22. Mgr. Bc. Ivo KEISLER, Česká republika
    Bude upřesněno
  23. JUDr. Alena KLIKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  24. Nikita KOKORIN, Rusko
  25. prof. JUDr. Soňa KOŠIČIAROVÁ, PhD., Slovensko
    Procesnoprávne princípy a disciplinárna zodpovednosť členov samosprávnych stavovských organizácií na Slovensku
  26. dr Barbara KOWALCZYK , Polsko
  27. JUDr. Zdeněk KREJČÍ, Ph.D., Česká republika
    Přestupek a jednání, které má znaky přestupku?
  28. Mgr. Petr KRUTIŠ, Česká republika
  29. Ing. Bc. Karel LÁBR, Česká republika
  30. Eva LÁSKOVÁ, Česká republika
    Tlumočník v přestupkovém řízení
  31. Egor LEVCHUK, Rusko
  32. Ekaterina LEVCHUK, Rusko
  33. Mgr. Ľudovít MÁČAJ, Slovensko
    Rozšírenie používania dispozičnej zásady v priestupkovom konaní?
  34. Mgr. et Mgr. Helena MALÍKOVÁ, Česká republika
    Řízení o poušení čl. 101 a 102 SFEU vedené Komisí
  35. Mgr Jakub MARTINEC, Česká republika
    Nečinnost správních orgánů při projednávání přestupků
  36. JUDr. Michal MÁRTON, Ph.D., Česká republika
    Osoba přímo postižená spácháním přestupku - vybrané otázky
  37. Przemysław NIEMCZUK, Phd, Polsko
  38. Ondřej PAVLECH, Česká republika
  39. dr. Kitti POLLÁK, Maďarsko
  40. JUDr. Soňa POSPÍŠILOVÁ, Ph.D., Česká republika
    Specifika příkazního řízení o přestupku s vydáním příkazu na místě
  41. JUDr. Lukáš POTĚŠIL, Ph.D., Česká republika
    Správní řád a řízení o přestupcích
  42. Mgr. Petr PROKOP, Česká republika
  43. Prof. JUDr. Petr PRŮCHA, CSc., Česká republika
    K vybraným otázkám zahájení a průběhu řízení o přestupcích
  44. dr Łukasz PRUS, Polsko
  45. JUDr. Stanislav SEDLÁČEK, Ph.D., Česká republika
  46. Mgr. Jan SCHEUER, Česká republika
    Správní uvážení ohledně společenské škodlivosti přestupku - který přístup je "správný" (vč. procesních důsledků)?
  47. Doc. JUDr. Soňa SKULOVÁ, Ph.D., Česká republika
    bude upřesněno
  48. prof Gerardo SORICELLI, prof, Itálie
  49. Mgr. Daniela SUCHÁNKOVÁ, Česká republika
  50. Josef ŠÍP, Česká republika
    Přestupkové řízení ve věci politických stran
  51. JUDr. Martin ŠKUREK, Česká republika
    Oznamování přestupků
  52. Mgr. Martin ŠVEC, Česká republika
    Ztracen v právním vakuu: Ani trestný čin ani přestupek
  53. Mgr. Jan TEPLÝ, Česká republika
  54. JUDr. Bc. Pavel VETEŠNÍK, Ph.D., Česká republika
    Specifické odchylky v řízení o přestupcích
  55. Mgr. Pavel VŠETIČKA, Česká republika
    Ochrana práv poškozeného v řízení o přestupcích proti občanskému soužití podle předchozí a současné právní úpravy
  56. Martina WEISSOVÁ, Česká republika
    Kam se poděly přestupky z oblasti horního práva?
  57. Mgr. Ing. Bc. Josef ŽÁK, Česká republika

Zajišťovací instituty v trestním řízení

  1. Radka BARTOŠÍKOVÁ, Česká republika
    Vybrané problémy rozšířené konfiskace majetku
  2. JUDr. Martin BEJBL, Česká republika
  3. dr. Krisztina BENCZE, Maďarsko
  4. Martina BOJANOVSKÁ, Česká republika
  5. JUDr. Bronislava COUFALOVÁ, Ph.D., Česká republika
    Legitimita zajištění věcí důležitých pro trestní řízení s ohledem na plynutí času
  6. prof. JUDr. Jozef ČENTÉŠ, PhD., Slovensko
    Zásahy do základných práv a slobôd v trestnom konaní
  7. Simona FEDOROVA , Slovensko
  8. Prof. JUDr. Jaroslav FENYK, Ph.D., DSc., Česká republika
  9. Nikola FIAMOLI, Česká republika
  10. Dominik FOJT, Česká republika
    Vybrané problémy rozšířené konfiskace majetku
  11. doc. JUDr. Marek FRYŠTÁK, Ph.D., Česká republika
  12. Jan GREGOR, Česká republika
    Institut předvedení v teorii a praxi policejního orgánu
  13. Zuzana HLAVÁČOVÁ, Česká republika
  14. Kateřina HLAVÁČOVÁ , Česká republika
    Trestný čin mučení a jiného nelidského a krutého zacházení v souvislosti s využitím zajišťovacích institutů v trestním řízení
  15. Mgr Lucia HRDLIČKOVÁ, Slovensko
    Primeranosť dĺžky väzby vo svetle rozhodovacej činnosti Európskeho súdu pre ľudské práva
  16. Mgr. Jan HŮLEK, Česká republika
  17. Adam HYSPECKÝ, Česká republika
  18. docent Adrián JALČ, PhD, Slovensko
    Nové nástroje v oblasti boja proti terorizmu v kontexte základných trestnoprocesných inštitútov
  19. Mgr. Sebastián JANKO, Slovensko
    Vybrané problémy odpočúvania a záznamu telekomunikačnej prevádzky a oznámenia údajov o telekomunikačnej prevádzke
  20. prof. JUDr. Věra KALVODOVÁ, Dr., Česká republika
  21. Dr. Piotr KARLIK, Ph.D., Polsko
  22. Silvie KOLDASOVÁ, Česká republika
  23. Mgr. Pavel KOTLÁN, Ph.D., Česká republika
    Problémy zajišťování majetku v trestním řízení
  24. prof. JUDr. Vladimír KRATOCHVÍL, CSc., Česká republika
  25. JUDr. Dominika KUČEROVÁ, Slovensko
    Slovenská republika vz. ESĽP
  26. doc. JUDr. Josef KUCHTA, CSc., Česká republika
  27. Mgr. Marcela LUKÁŠOVÁ, Česká republika
    Zajišťování kryptoměn: možnost nebo nemožnost?
  28. Mgr. Kateřina MACHOVCOVÁ, Česká republika
  29. Mgr. Jan MALÝ, Česká republika
    Problémy vybraných zajišťovacích institutů v trestním řízení vedeném proti právnické osobě
  30. JUDr. Veronika MARKOVÁ, PhD., Slovensko
    Zadržanie ako jeden z inštitútov zaistenia osoby pre účely trestného konania a vybrané aplikačné problémy
  31. Klára MAZURIKOVÁ, Česká republika
  32. Mgr. Silvia MIČUDOVÁ , Slovensko
    Väzba ako ultima ratio zaisťovania osôb v trestnom konaní
  33. Mgr. Stanislav MIHÁLIK, Slovensko
    Uchovanie a vydanie počítačových údajov vo svetle ekonomickej kriminality
  34. Mgr. Lukáš MIKLAS, Česká republika
    Osobní prohlídka vs. prohlídka osoby z pohledu Policie České republiky
  35. Ema NÁDASKÁ, Česká republika
  36. Mária NAGYOVÁ, Slovensko
  37. mgr Magdalena NASUTA, PhD student, Polsko
  38. Mgr. Bohumil PETERKA, Česká republika
    Transpozice směrnice o zajišťování a konfiskaci nástrojů a výnosů z trestné činnosti v Evropské unii
  39. JUDr. Ladislav POKORNÝ, Ph.D., Česká republika
  40. Mrg. Klára POLOPRUTSKÁ, Česká republika
  41. Jaroslav POSPÍŠIL, Česká republika
  42. Jan PROVAZNÍK, Česká republika
  43. JUDr. Ivana RABINSKÁ, Ph.D., Česká republika
  44. doc. JUDr. Sergej ROMŽA, PhD., Slovensko
    Limity sudcovskej intervencie pri väzobnom rozhodovaní
  45. Mgr. Zdeněk Jiří SKUPIN, Česká republika
    Zajišťování kryptoměn: možnost nebo nemožnost?
  46. David STŘÍŽ, Česká republika
  47. JUDr. Eva SZABOVÁ, PhD., Slovensko
    Zaistenie dokazov sukromnymi osobami a ich pripustnost v trestnom konani
  48. JUDr. Peter SZÁRSZOI, Slovensko
    Prohlídka advokátní kanceláře
  49. doc. JUDr. Filip ŠČERBA, Ph.D., Česká republika
  50. Mgr. Jakub ŠEDO, Česká republika
  51. JUDr. Barbora TALLOVÁ, Slovensko
    Informovanie dotknutých osôb o uskutočnenom odpočúvaní.
  52. doc. JUDr. Marcela TITTLOVÁ, PhD., Slovensko
    Informácie ako dôkazy získané použitím zaisťovacích inštitútov a možnosti ich využitia v trestnom konaní
  53. Mgr. Lenka TREŠLOVÁ, Česká republika
  54. JUDr. Dominik VANEK, Slovensko
    Vybrané aplikačné problémy využitia informačno-technických prostriedkov v trestnom konaní
  55. JUDr. Roman VICHEREK, Česká republika
    Vazba a možnost elektronické kontroly obviněného
  56. Mgr. Terezie VOJTÍŠKOVÁ, Česká republika
    Zajišťování elektronických důkazů v trestním řízení
  57. Mgr. Pavel VŠETIČKA, Česká republika
    Trestný čin mučení a jiného nelidského a krutého zacházení v souvislosti s využitím zajišťovacích institutů v trestním řízení
  58. prof. JUDr. Jozef ZÁHORA, PhD., Slovensko
    Zaisťovanie digitálnych dôkazov v cezhraničných situáciách
  59. Veronika ZSIRAI, Maďarsko
  60. JUDr. Eva ŽATECKÁ, Ph.D., Česká republika

nahoru