| | | | |


Drobečková navigace

Titulní strana || Podle sekcí

Přehled účastníků (podle sekcí)

100 let Brněnské školy normativní teorie

 1. Prof. Dr. Tomasz BEKRYCHT, Polsko
  The notion of "theory-conceptions" in Polish legal interpretation
 2. Luboš BRIM, Česká republika
  Pojem přičitatelnosti v normativní teorii, ryzí nauce právní a v současném právním myšlení
 3. Mag. Jürgen BUSCH, LL.M., D.E.A., Rakousko
 4. JUDr. Milan EBERLE, Česká republika
 5. Prof. Dr. Mariusz GOLECKI, Polsko
 6. JUDr. Lukáš HLOUCH, Ph.D., Česká republika
  Weinberger jako teoretik právní argumentace
 7. Dr. Ondřej HORÁK, Ph.D., Česká republika
  Engliš, Weyr a brněnská normativní civilistika
 8. Mgr. Jiří CHROBÁK, Česká republika
 9. Doc. JUDr. Vieroslav JÚDA, PhD., Slovensko
  Svetlá a tiene brnianskej školy normatívnej teórie
 10. doc. Mgr. Marek KÁČER, PhD., Slovensko
  Teória ako slúžka praxe
 11. Mgr. Bc. Martin KOLOUŠEK , Česká republika
  Teorie spravedlnosti v myšlení normativní teorie právní a její relevance dnes
 12. JUDr. Gabriela KUBÁTOVÁ, Česká republika
 13. Ing. Roman LANDGRÁF, Česká republika
 14. Doc.PhDr. Tatiana MACHALOVÁ,, CSc., , Česká republika
  Význam Brněnské normativní školy pro současnou právní teorii.
 15. JUDr. Tomáš MÉSZÁROS, PhD., Slovensko
  Expozé maďarského právneho pozitivizmu
 16. Jakub NEUMANN, Slovensko
  Ústava SR ako množina nezmeniteľných hodnôt?
 17. Mgr. Nikolas SABJÁN, LL.M, Slovensko
  Kritika ideológie práva v právnej teórii Hansa Kelsena a jej význam pre súčasnosť
 18. Mgr. Jan STRYA, Česká republika
  Weinberger, fenomenologie a idealismus
 19. Mgr. et Mgr. Zdeněk TRÁVNÍČEK, Česká republika
  Weinbergerovo pojetí významu normativní věty
 20. Mgr. Bc. Linda TVRDÍKOVÁ, Česká republika
  Dialog s normativní teorií
 21. prof. JUDr. PhDr. Miloš VEČEŘA, CSc., Česká republika
  Weinbergerův koncept právního normativismu
 22. RNDr., Jiří WEINBERGER, Česká republika
  Vzpomínka na Prof. O. Weinbergera
 23. Prof. Dr. Bartosz WOJCIECHOWSKI, Polsko
  Discretionary Power of Judges

Hranice - spolupráce, spory, přesahy

 1. JUDr. PhDr. Stanislav BALÍK , Česká republika
  Tordesillaská smlouva - dohoda o budoucí hranici
 2. Štěpán BURDA, Česká republika
 3. JUDr. Mgr. Radek ČERNOCH, Ph.D., Česká republika
  Fines v Digestech
 4. Mgr. Michal ČERNÝ, Ph.D., Česká republika
  Význam hranic pro právo označení zeměpisného původu a význam práva označení pro hranice
 5. Mgr. Terézia ČOKYNOVÁ, Slovensko
  Národný front ako hranica politických práv
 6. Dita ČOLÁKOVÁ, Česká republika
 7. Petr DOSTALIK, Česká republika
 8. Mgr. Václav DVORSKÝ, Česká republika
  Mezioblastní právo soukromé: hranice uvnitř státu na příkladu meziválečného Československa a Polska
 9. JUDr. Mgr. Ondřej HORÁK, Ph.D., Česká republika
  Regionální (právní) historiografie? K hranicím mezi "malými" a "velkými" dějinami na příkladu Pozořicka
 10. Dr. KONCZ IBOLYA KATALIN, PhD, Maďarsko
 11. Mgr. Ján IVANČÍK, Slovensko
  Princípy, zásady a pravidlá v Rímskom práve – determinácia pojmových hraníc a vzájomných presahov
 12. dr hab. Tomasz KAMIŃSKI, Polsko
 13. Bc. Kateřina KONČEKOVÁ, Česká republika
 14. Mgr. Adam KÖSZEGHY, Slovensko
  Hranice - vývoj práva medzinárodného obchodu v Československu po roku 1948
 15. JUDr. Alexandra LETKOVÁ, PhD., Slovensko
 16. Mgr. Jan MACURA, Česká republika
  Expedice volebního soudu na hranice ústavnosti
 17. Bc. Filip MIKLOVIČ, Slovensko
  "Vitajte v slobodnej krajine" (Prekročenie kvázihraníc Československa)
 18. Martina MÍKOVÁ, Česká republika
 19. Lucie MRÁZKOVÁ, Česká republika
  Hranice mezi nájmem a pachtem
 20. Dr. Istvan NOVAK, PhD., Maďarsko
 21. Jakub NOVÁK, Česká republika
 22. JUDr. Marek NOVÁK, Česká republika
  Povolená míra rušení v sousedských vztazích pohledem římského a novodobého práva
 23. Veronika ONDRÁŠKOVÁ , Česká republika
 24. JUDr. Petr OSINA, Ph.D., Česká republika
  Hranice a suverenita v islámské právní kultuře
 25. Dr Wladyslaw PEKSA, (PhD), Polsko
 26. Ing. Mgr. Jan PIAZZA, Česká republika
 27. JUDr.PhDr. Stanislav POLNAR, Ph.D. et Ph.D. , Česká republika
  Použití zbraně na československých hranicích 1918 - 1989
 28. Jakub RAZIM, Česká republika
  Mezní právo a jeho rituály v přemyslovské epoše
 29. Mgr. Ondrej RUŽIČKA, Slovensko
  Keď parlament súdi
 30. JUDr. Pavel SALÁK, Ph.D., Česká republika
  Hranice mílového práva Českých Budějovic
 31. Dr. Pál SÁRY, PhD, Maďarsko
 32. Doc. JUDr. Karel SCHELLE, CSc., Česká republika
 33. doc. JUDr. Marek STARÝ, Ph.D., Česká republika
  Hranice a činnosti zemských měřičů v době stavovské
 34. Alžbeta SZTUKOVÁ, Slovensko
  Náhrada škody způsobené nedospělci v judikatuře Nejvyššího soudu v letech 1918-1940
 35. JUDr. Dana ŠRAMKOVÁ, Ph.D., MBA, Česká republika
  Hranice - Historie celní regulace
 36. Mgr. Martin ŠVEC, Česká republika
  Za hranicemi: Nerostné surovin mimo jurisdikce států
 37. doc. JUDr. Bc. Jaromír TAUCHEN, Ph.D., LL.M., Česká republika
 38. Jan TRANŽÍK, Česká republika
 39. Prof. JUDr. Ladislav VOJÁČEK, CSc., Česká republika
 40. Vojtěch VRBA, Česká republika
  Poválečná židovská migrace a Československo: legalita v ilegalitě
 41. JUDr. Pavel ZÁLIŠ, Česká republika
  Hranice pozemků podle zákona XII desek

Právo na osobní svobodu

 1. Mgr. Radka BARTOŠÍKOVÁ, Česká republika
  Dozor státního zástupce nad výkonem vazby z pohledu dodržování základních lidských práv
 2. Terezie BOKOVÁ, Česká republika
  Tam a zase zpátky? Příběh imigrační detence v připravované reformě CEAS
 3. Bc. Monika DVOŘÁČKOVÁ, Česká republika
 4. Mgr. Tereza HANELOVÁ, Česká republika
  Sociální detence v ombudsmanské praxi
 5. Bc. Iva HAVLÍČKOVÁ , Česká republika
 6. Przemysław KACZMAREK, Polsko
 7. Ondřej KLABAČKA, Česká republika
  Problematické aspekty podmíněného propuštění u osob, na kterých byla vykonána vazba
 8. Doc. JUDr. Zdeněk KOUDELKA, Ph.D., Česká republika
  Délka vazby u souvisejících trestních stíhání
 9. JUDr. Ivana KURÁKOVÁ, Slovensko
  Zaistenie maloletých migrantov
 10. mgr Jakub ŁAKOMY, Polsko
 11. Mgr. Adrián LUKÁČIK, Slovensko
  Ľudská dôstojnosť a výkon európskeho zatýkacieho rozkazu
 12. Mgr. Adam MÁČAJ, Slovensko
  Detencia a medzinárodné štandardy v kontexte verejného obstarávania v Slovenskej republike
 13. Mgr. Silvia MIČUDOVÁ , Slovensko
  Právo na osobnú slobodu vs. nepodmienečný trest odňatia slobody
 14. Mgr. Karel ŘEPA, Česká republika
 15. Mgr. Veronika SKALICKÁ, Česká republika
  Právo na osobní svobodu v kontextu s ne/zákonně nařízenými odposlechy a záznamem telekomunikačního provozu
 16. Mgr. Matěj STŘÍTESKÝ, Česká republika
  Přemísťování pacientů ve výkonu ústavní ochranné léčby
 17. Mgr. Tomáš SVOBODA, Česká republika
  Odškodnění za porušení osobní svobody
 18. JUDr. Marika ZAHRADNÍČKOVÁ, Česká republika
  Ústavně konformní interpretace a aplikace institutu vazby aneb kdy může být dotčeno právo na osobní svobodu aplikací trestního řádu

Juristické, kriminologické a kriminalistické aspekty trestných činů proti životu a zdraví

 1. JUDr. Martin BEJBL, Česká republika
 2. MUDr. Mgr. Štěpánka BIBROVÁ, Ph.D., Česká republika
 3. Aleš BLAHUT, Česká republika
 4. JUDr. Eva BRUCKNEROVÁ, Ph.D., Česká republika
  Bude upřesněno
 5. Mgr. Adam COUFAL, Česká republika
  K vybraným rozhodnutím ve věcech trestného činu vraždy
 6. JUDr. Václav ČAPKA, Česká republika
 7. Mgr. David ČEP, Ph.D., Česká republika
 8. JUDr. Miloš DESET, PhD., Slovensko
  Vybrané otázky objasňovania trestných činov vrážd
 9. JUDr. Simona DIBLÍKOVÁ, Česká republika
 10. JUDr. Jan DVOŘÁK, Česká republika
  Pravidla MMA a jejich význam pro trestní právo
 11. Prof. JUDr. Jaroslav FENYK, Ph.D., DSc., Česká republika
 12. doc. JUDr. Marek FRYŠTÁK, Ph.D., Česká republika
 13. JUDr. Denisa HAMRANOVÁ, PhD., Slovensko
  Analyza stave de lege lata sexualnych trestnych cinov v SR
 14. Mgr. Jan HŮLEK, Česká republika
 15. Mgr. Tomáš CHALUPSKÝ, Česká republika
 16. JUDr. Jakub CHROMÝ, Ph.D., MBA, Česká republika
  Portrét vražd na úředních osobách
 17. prof. JUDr. Jiří JELÍNEK, CSc., Česká republika
  Čtyři problémy trestní odpovědnosti za trestné činy proti životu a zdraví
 18. prof. JUDr. Věra KALVODOVÁ, Dr., Česká republika
 19. Mgr. Katarína KANDOVÁ, Česká republika
 20. prof. JUDr. Vladimír KRATOCHVÍL, CSc, Česká republika
 21. JUDr. Zdenek KREJCI, Ph.D., Česká republika
  Lze nadále používat výsledky metody prachové identifikace jako důkaz v trestním řízení?
 22. doc. JUDr. Josef KUCHTA, CSc., Česká republika
 23. Mgr. et Mgr. Martin LANGPAUL, Česká republika
  Trestné činy v dopravě
 24. student Valeria LARIONOVA, Rusko
 25. Mgr. Marcela LUKÁŠOVÁ, Česká republika
  Sankcionování trestných činů v dopravě pohledem soudců Nejvyššího soudu
 26. Mgr. Kateřina MACHOVCOVÁ, Česká republika
 27. JUDr. Jan MALÝ, Česká republika
  Ne/přičitatelnost některých trestných činů proti životu a zdraví právnické osobě
 28. JUDr. Veronika MARKOVÁ, PhD., Slovensko
  Trestné činy súvisiace so zneužívaním navýkových látok v právnej úprave Českej a Slovenskej republiky
 29. Mgr. Tomáš PLISKA, Česká republika
  Proč se bát psychopatů: kriminologické a psychologické aspekty psychopatie
 30. Mgr. Klára POLOPRUTSKÁ, Česká republika
 31. JUDr. Jan PROVAZNÍK, Ph.D., Česká republika
 32. JUDr. Ivana RABINSKÁ, Ph.D., Česká republika
  Rozsah trestní odpovědnosti právnických osob za trestné činy proti životu a zdraví
 33. doc. JUDr. Sergej ROMŽA, PhD., Slovensko
  Štandardizácia určovania doby liečby poškodeného
 34. JUDr. Miroslav RŮŽIČKA, Ph.D., Česká republika
 35. Olga SEMENOVA, Rusko
  медицинская ошибка: некоторые вопросы уголовной ответственности.
 36. Jan SKRÁŠEK, Česká republika
 37. Jakub SLAVÍK, Česká republika
 38. Mgr. Igor SLOVÁK, Slovensko
  Trestnoprávne aspekty samovrážd
 39. Nikola SMETANOVÁ, Česká republika
 40. JUDr. Simona STOČESOVÁ, Ph.D. LL.M., Česká republika
  Privilegované skutkové podstaty trestných činů proti životu a zdraví
 41. JUDr. Eva SZABOVÁ, PhD., Slovensko
  Drogové trestné činy a problémy spojené s ich dokazovaním
 42. doc. JUDr. Filip ŠČERBA, Ph.D., Česká republika
  Kvalifikované skutkové podstaty trestných činů proti životu a zdraví
 43. prof. JUDr. Ivan ŠIMOVČEK, CSc., Slovensko
  Niektoré dôkazné súvislosti vyšetrovania trestných činov proti životu a zdraviu
 44. JUDr. Kristýna ŠTĚPÁNKOVÁ , Česká republika
  Výslech poškozeného
 45. JUDr. Martin ŠTRKOLEC, PhD., Slovensko
  Poškodení a obete trestných činov proti životu a zdraviu v kontexte právnej úpravy Slovenskej republiky
 46. JUDr. Jana ŠVÁBOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Kriminalizace HIV pozitivních osob
 47. David TEXL, Česká republika
 48. Dr. Zoltán TÓTH J., PhD, Maďarsko
 49. Mgr. Lukáš TURAY, Slovensko
  Trestnoprávne aspekty samovrážd
 50. Dr. Erika VARADI-CSEMA, PhD LLM, Maďarsko
 51. Eliška VEJROSTOVÁ, Česká republika
 52. JUDr. Roman VICHEREK, Česká republika
 53. Mgr. Filip VINCENT, Slovensko
  K niektorým aspektom trestného činu vraždy a trestného činu úkladnej vraždy
 54. Eliška VLADÍKOVÁ, Česká republika
 55. Mgr. Jiří VLACH, Česká republika
 56. doc. JUDr. Miroslava VRÁBLOVÁ, PhD., Slovensko
  Trestné činy proti životu a zdraviu v rozhodovacej činnosti súdov
 57. prof. JUDr. Jozef ZÁHORA, PhD., Slovensko
  Potrebujeme nový trestný čin - ,,Femicide"?

Půda v právních vztazích

 1. AHSAN AMMAR, LL.B, Pákistán
 2. Mgr. Ing. Ján BAHÝĽ, Česká republika
  Podmínky vymezování nových zastavitelných ploch
 3. Mgr. Lucia ČERŇANOVÁ, PhD., Slovensko
  Vplyv environmentálnych záťaží na degradáciu pôdy
 4. JUDr. Helena DOLEŽALOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Dřeviny na orné půdě: agrolesnictví
 5. JUDr. Martina FRANKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Způsoby regulace změn využítí území
 6. Mgr. Lenka GREŠOVÁ , Slovensko
 7. Mgr. Tomáš GRYGAR, Česká republika
  Nad meritorní působnosti vyvlastňovacího zákona ve vazbě na práva třetích osob
 8. Mgr. Jan HAK, Česká republika
  (Ne)dostatečnost plošné ochrany zemědělského půdního fondu v Česku
 9. Jakub HANÁK, Česká republika
  Povinnost vlastníků pečovat o půdu
 10. Mgr. Karel HUNEŠ, Česká republika
  Ochrana půdy a přestupkové právo
 11. Mgr. Jana CHÁBEROVÁ, Česká republika
 12. Nikola CHÁBOVÁ, Česká republika
  Aplikace pesticidů v zemědělsky obhospodařované půdě a jejich dopad na včelařství
 13. JUDr. Alena CHALOUPKOVÁ, Česká republika
  Struktura zemědělských subjektů, pozemkové úpravy a ochrana přírody a krajiny
 14. JUDr.RNDr. Jaroslav CHYBA, DrSc., Česká republika
  Eroze půdy očima právníka a očima geologa
 15. Štěpán JAKL, Česká republika
  Ochrana půdy s ohledem na obsah organické složky
 16. doc., JUDr. Ilona JANČÁŘOVÁ, Ph.D., Česká republika
 17. Mgr. Kateřina KOMÁROVÁ, Česká republika
  Monokulturní zemědělství z pohledu práva
 18. Ing. Mgr. Barbora KŘÍŽOVÁ, Česká republika
  Současná právní regulace nakládání s půdou v ČR ve světle klimatické změny
 19. Mgr. Ľudovít MÁČAJ, Slovensko
  Právna úprava vinohradníctva ako nástroja ochrany viníc ako typu pozemkov
 20. JUDr. Matúš MICHALOVIČ, PhD., Slovensko
  Sekvestrácia uhlíka v poľnohospodárskych pôdach - súčasný stav a možnosti ďalšieho rozvoja
 21. Barbora MITÁŠOVÁ, Česká republika
 22. JUDr. Hana MÜLLEROVÁ, Ph.D., Česká republika
  Současná právní regulace nakládání s půdou v ČR ve světle klimatické změny
 23. Mgr. Maroš PAVLOVIČ, Slovensko
  Vplyv ústavnej ochrany pôdy na vývoj pozemkového práva v Slovenskej republike
 24. Marek PERINGER, Česká republika
  "Regubliny" jako prostředek územně plánovací regulace využívání a ochrany území
 25. Mgr. Gabriela PROCHÁZKOVÁ, Česká republika
  Význam a právní souvislosti travních porostů při ochraně půdy
 26. JUDr. Lucie PROCHÁZKOVÁ, Ph.D., Česká republika
 27. Doc. JUDr. Ivana PRŮCHOVÁ, CSc., Česká republika
  Pozemkové úpravy a katastr nemovitostí
 28. PhD student Gulnur RASHEVA, Kazachstán
  On the issue of strengthening control over the use of pesticides in agriculture
 29. Mgr. Hana SEDLÁČKOVÁ, Česká republika
  Specifika využití půdy pro chov hospodářských zvířat v ekologickém zemědělství
 30. Tereza SNOPKOVÁ, Česká republika
  Ochrana půdy a katastr nemovitostí
 31. JUDr. Michal SOBOTKA, Ph.D., Česká republika
  Bude upřesněn
 32. JUDr Markéta ŠKVOROVÁ, Česká republika
  Bude upřesněno
 33. Vítek ŠVEJDA, Česká republika
 34. JUDr. Jana TKÁČIKOVÁ, PhD., Česká republika
  Bude upřesněno
 35. Mgr. Václav TOUL, Česká republika
 36. JUDr. Ondřej VÍCHA, Ph.D., Česká republika
  Půda jako základ pro provádění staveb
 37. JUDr. Vojtěch VOMÁČKA, Ph.D., LL.M., Česká republika
  Unijní požadavky na ochranu půdy: Co se stalo s rámcovou směrnicí?
 38. Martina WEISSOVÁ, Česká republika
  Půda a těžba
 39. JUDr. Jiří ZICHA, Ph.D., Česká republika
 40. JUDr. Karolina ŽÁKOVSKÁ, Ph.D., Česká republika
  Ekologická újma na půdě: odpovídá česká právní úprava současným výzvám?
 41. JUDr. Dominik ŽIDEK, Ph.D., Česká republika
  Vybrané právní aspekty pozemků sloužících silniční dopravě

Zajištění dluhu

 1. Josef BÁRTŮ, Česká republika
 2. JUDr. Stanislav BIROŠÍK, Slovensko
  Banková záruka v intenciách právnej úpravy Slovenskej republiky
 3. Kristýna BÓNOVÁ, Česká republika
 4. doc. JUDr. Denisa DULAKOVÁ, PhD., Slovensko
  Peňažná zábezpeka pri nájme v slovenskom právnom poriadku, s osobitným dôrazom na krátkodobý nájom bytu
 5. Mgr. Adam HOLUBÁŘ, Česká republika
  Otázka plurality ručitelů při zaručení se za ručitele
 6. Kristýna HORKOVÁ, Česká republika
 7. prof. JUDr. Jan HURDÍK, DrSc., Česká republika
 8. JUDr. Michal JANOUŠEK, Ph.D., Česká republika
  Závdavek jako institut zajišťující pohledávku
 9. Mgr. Zuzana KLINCOVÁ, Slovensko
  Uzavretie darovacej zmluvy za účelom zabezpečenia zmluvy o pôžičke
 10. JUDr. Viktória KOĽVEKOVÁ, Slovensko
  Niekoľko poznámok k možnostiam využitia zabezpečovacieho opatrenia podľa Civilného sporového poriadku
 11. Jana MARKOVÁ, Česká republika
 12. Mgr. Jana MLÝNKOVÁ, Česká republika
  Funkce jistoty v právu upravujícím nájem bytu a domu a některá s ní spjatá úskalí
 13. Mgr. Štěpán RICHTER, Česká republika
  Zajištění dluhu ve smlouvě o poskytování digitálního obsahu a digitálních služeb
 14. Mgr. Veronika RUSSNÁKOVÁ , Česká republika
  Smluvní pokuta ve světle judikatury Nejvyššího soudu
 15. doc. JUDr. Markéta SELUCKÁ, Ph.D., Česká republika
  bude upřesněno
 16. Mgr. Bc. Svatava VEVERKOVÁ, Česká republika
  Smluvní pokuta ve smlouvách uzavřených se spotřebiteli mimo obchodní prostory

Svéprávnost nezletilých dětí a jejich participační práva

 1. JUDr. Bc. Stanislav BRUNCKO, Česká republika
 2. Mgr. Robin BRZOBOHATÝ, Česká republika
  Konstrukce participačních práv dětí na základě pojetí individualistického a relačního pojetí subjektivity
 3. Mgr. Kateřina CILEČKOVÁ, Česká republika
  Participace dětí v řízeních ve věcech péče o nezletilé
 4. doc. JUDr. Ondřej FRINTA, Ph.D., Česká republika
  Svéprávnost nezletilého a smlouva o přepravě
 5. JUDr. Dita FRINTOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Porušení povinností ze smlouvy o přepravě nezletilým cestujícím
 6. Adam HEXNER, Česká republika
 7. Prof. JUDr. Milana HRUŠÁKOVÁ, CSc., Česká republika
  bude upřesněn
 8. Mgr. Klára ILLE, Česká republika
 9. JUDr. Jindřich JANOUCH, Česká republika
 10. Martin KORNEL, Česká republika
  Nad (špatnou) praxí a úvahy de lege ferenda
 11. Petra KOTKOVÁ, Česká republika
  Participační práva dítěte ve vazbě na změnu pohlaví
 12. Bc. Denisa KOTROUŠOVÁ, Česká republika
  Právní postavení dítěte zúčastněného na provozu rodinného závodu
 13. Prof. JUDr. Zdeňka KRÁLÍČKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Nezletilé dítě v. rodiče v. stát
 14. Mgr. Miroslava KUŠNÍRIKOVÁ, Slovensko
  Procesné postavenie mladistvého zamestnanca v civilnom procese
 15. Martin MATAS, Česká republika
 16. JUDr. Jindřich PSUTKA, Ph.D., Česká republika
  Svéprávnost nezletilého a správa jmění
 17. JUDr. Kateřina RONOVSKÁ, Ph.D., Česká republika
 18. Mgr. Jakub SOSNA, Česká republika
  bude doplněn
 19. JUDr. Lenka WESTPHALOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Svéprávnost dítěte a jeho zastoupení
 20. JUDr. Ivana ZMEKOVÁ, Slovensko
  Participačné práva maloletého dieťaťa v konaní o úprave výkonu rodičovských práv a povinností

Pracovní právo a výkon erotických služeb

 1. Mgr. Tereza ANTLOVÁ, Česká republika
  Prostituce – hranice závislé práce?
 2. Mgr. Silvia BEŇOVÁ, Slovensko
  Komparácia právnej úpravy prostitúcie vo vybraných štátoch Európskej únie
 3. Mgr. Michal BLAŽEK, Česká republika
  Prostituce, pornografie a nemoci z povolání
 4. JUDr. Jakub HALÍŘ, Česká republika
  Od sexuálních služeb k sexuální asistenci
 5. JUDr. Gabriela HALÍŘOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Prostituce jako samostatná výdělečná činnost?
 6. JUDr. Jan HORECKÝ, Ph.D., Česká republika
  Erotické služby - práce, jako práce?
 7. Mgr. Vojtěch KADLUBIEC, Česká republika
  Prostituce jako závislá práce a ochrana sexuálních pracovníků před násilím
 8. JUDr. Jana KOMENDOVÁ, Ph.D., Česká republika
 9. JUDr. Eva LADIVEROVÁ, Slovensko
  Komparácia právnej úpravy prostitúcie vo vybraných štátoch Európskej únie
 10. PhDr. Adam MADLEŇÁK, PhD., Slovensko
  Poskytnem neskôr
 11. JUDr. Vladimír MINČIČ, PhD., Slovensko
  Realizácia práva na združovanie erotických zamestnancov
 12. Mgr. Denisa NEVICKÁ, PhD., Slovensko
  Hranica medzi prostitúciou a masážou, alebo ako je upravené poskytovanie erotických služieb na Slovensku?
 13. Andrea OLŠOVSKÁ, Slovensko
  Neštandardné formy výkonu práce
 14. Mgr. Karolína PŘIBYLOVÁ, Česká republika
 15. Mgr. Katarína SKOLODOVÁ, Slovensko
  Právna úprava poskytovania sexuálnych služieb - nevyhnutnosť alebo exces?
 16. Mgr. Michal SMEJKAL, Ph.D., Česká republika
  Závazný pokyn v záři červené
 17. doc. JUDr. Marek ŠVEC, PhD., LL.M, Slovensko
  Poskytnem neskôr
 18. Jan WÜNSCH, Česká republika
 19. Mgr. Roman ZAPLETAL, Česká republika
  Druh práce v erotických službách

Nesprávné a nepřípadné použití unijního práva

 1. Mgr. Lukáš BOHÁČEK, Česká republika
  Povinnost Ústavního soudu ČR obracet se s předběžnými otázkami na Soudní dvůr EU ve světle rozsudku 30 Cdo 3378/2018
 2. Stanislav BUREŠ, Česká republika
  (Bude doplněno později)
 3. Mgr.et Mgr. Bc. Hana CEJPEK MUSILOVÁ, Česká republika
  Projevy goldenplatingu na úseku právní úpravy zemědělství
 4. JUDr. Radim CHARVÁT, Ph.D., LL.M., Česká republika
  Nesprávné použití unijního práva v oblasti práva duševního vlastnictví
 5. doc. JUDr. Filip KŘEPELKA, Ph.D., Česká republika
  Úskalí implementace GDPR jako přímé úpravy k širokému užití
 6. Petra LAVICKÁ, Česká republika
  O hromadných žalobách z pohledu EU a ČR
 7. Mgr. Peter MELICHER, Slovensko
 8. Zdeněk NOVÝ, Česká republika
  Soudní dvůr EU jako Humpty Dumpty: pojem "domácí právo" v posudku 1/17
 9. Mgr. Iveta ROHOVÁ, Česká republika
  Rozhodnutí Soudního dvora ve věci C-575/16 Komise proti České republice jako příklad nesprávné aplikace unijního práva?
 10. Mgr. Samuel RYBNIKÁR, PhD., Slovensko
 11. doc. JUDr. David SEHNÁLEK, Ph.D., Česká republika
  GDPR: bezmezně v mezích práva EU?
 12. Mgr. Jan SVOBODA, Česká republika
  Možný rozpor principu 3E a ochrany hospodářské soutěže v oblasti (ICT) veřejných zakázek
 13. Mgr. Martin ŠVEC, Česká republika
  Použití unijního práva v rozporu se zásadou energetické solidarity: Rozhodnutí Tribunálu Evropské unie ve věci OPAL
 14. prof. JUDr. Vladimír TÝČ, CSc., Česká republika
 15. Lukáš VÍTEK, Česká republika

Vývojové směry mezinárodního práva soukromého v 21. století – univerzální, regionální, národní.

 1. Martin BULLA, Slovensko
  Challenges for the development of private international labour law
 2. Lucia GANDŽALOVÁ, Slovensko
 3. Mgr. Michaela GARAJOVÁ, Slovensko
  Vývojové tendencie v úprave rozhodného práva pre účinky postúpenia pohľadávky na tretie strany
 4. Lukáš GRODL, Česká republika
  Should the discussion on whether non-state law might be elected as the governing law of contract be silenced forever?
 5. Dr. Gábor HAJDU, Maďarsko
 6. JUDr. Elena JÚDOVÁ, PhD., Slovensko
  Aktuálne otázky rozhodovania v cezhraničných dedičských veciach v Slovenskej republike
 7. JUDr. Tereza KYSELOVSKÁ, Ph.D., Česká republika
  Development of European PIL rules for intellectual property rights
 8. JUDr. Mag. iur. Michal MALACKA, Ph.D., MBA, Česká republika
 9. Mgr. Bc. Radovan MALACHTA, Česká republika
  Vzájemná důvěra jako cesta k bezpodmínečnému automatickému uznávání cizích soudních rozhodnutí
 10. Mgr. Nikola PACALAJOVÁ, Slovensko
 11. Nadezhda PESTOVA, Rusko
  Источники международного трудового права и их имплементация в правовую систему РФ
 12. Mgr. Tereza PROFELDOVÁ, Česká republika
 13. Mgr. Tereza PROFELDOVÁ, Česká republika
 14. Patrik PROVAZNÍK, Česká republika
 15. prof. JUDr. Naděžda ROZEHNALOVÁ, CSc., Česká republika
 16. prof. JUDr. Naděžda ROZEHNALOVÁ, CSc., Česká republika
 17. JUDr. Kristina SEDLÁKOVÁ SALIBOVÁ, Česká republika
  Vzájemnost jako předpoklad pro uznání cizího rozhodnutí
 18. Doc. JUDr. PhDr. Miroslav SLAŠŤAN, PhD., Slovensko
  Aktuálny vývoj európskeho medzinárodného práva súkromného v judikatúre Súdneho dvora
 19. doc. JUDr. Jiří VALDHANS, Ph.D., Česká republika
 20. Dr. Zoltán VÍG, Maďarsko
 21. Mgr. Filip VLČEK, Česká republika
  Použitelnost Nařízení Řím I v mezinárodním rozhodčím řízení
 22. JUDr. Kateřina ZABLOUDILOVÁ, Česká republika
  Dohody o volbě soudu po brexitu
 23. JUDr. Lucie ZAVADILOVÁ, Česká republika
  Jednotná v rozmanitosti – regionální unifikace kolizní úpravy ve věcech majetkových poměrů manželů

20 let zákona o Veřejném ochránci práv

 1. JUDr. Markéta BEDNÁŘOVÁ, Česká republika
  Udělování dlouhodobých víz z pohledu Veřejného ochránce práv
 2. JUDr. Radislav BRAŽINA, Ph.D., Česká republika
  Odůvodnění rozhodnutí jako princip dobré správy
 3. doc. JUDr. Ing. Branislav CEPEK, PhD., Slovensko
  Ústavný rámec postavenia verejného ochrancu práv v Slovenskej republike
 4. Eduard CSUDAI, Slovensko
  Pluralita vs. unitarita v prístupoch bývalých krajín Československa ohľadom kreácie ľudsko-právnych inštitúcií
 5. JUDr. Petr ČERNÝ, Ph.D., Česká republika
  Vliv Veřejného ochránce práv na rozhodování soudů
 6. Ieva DEVIATNIKOVAITE, Litva
 7. Mgr. František HALML, Česká republika
  Zvláštní žalobní legitimace veřejného ochránce práv
 8. JUDr. Zuzana HAMUĽÁKOVÁ, PhD., Slovensko
  Verejný ochranca práv (ombudsman) a dobrá verejná správa
 9. JUDr. David HEJČ, Ph.D., Česká republika
 10. Iveta HORÁKOVÁ, Česká republika
 11. JUDr. Monika HORÁKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Veřejný ochránce práv a aktivní legitimace k podání žaloby k ochraně veřejného zájmu
 12. JUDr. Anna CHAMRÁTHOVÁ, Česká republika
  Postupná proměna instituce veřejného ochránce práv
 13. Mgr. Viera JAKUŠOVÁ, Slovensko
  Hľadanie efektívneho systému kontroly dodržiavania subjektívnych práv orgánmi verejnej moci
 14. JUDr. Jana JURNÍKOVÁ, Ph.D., Česká republika
 15. JUDr. Alena KLIKOVÁ, Ph.D., Česká republika
 16. JUDr. Pavel KOUKAL, Ph.D., Česká republika
 17. Mgr. Petr KRUTIŠ, Česká republika
 18. Eva LÁSKOVÁ, Česká republika
  Preventivní systematické návštěvy veřejného ochránce práv v zařízeních pro cizince
 19. Marina LAZAREVA, PhD, Rusko
 20. Mgr. Jiří LIFKA, Česká republika
 21. Mgr. Zuzana MELCROVÁ, Česká republika
  Ombudsman: Na cestě k národní lidskoprávní instituci?
 22. Mgr. Petra MELOTÍKOVÁ, Česká republika
  Ochrana před diskriminací v činnosti veřejného ochránce práv
 23. Dr. Eva NYERGES, Maďarsko
 24. Anna OSTROWSKA, Doctor of Juristic Science, Polsko
 25. Jakub PEŠTÁL, Česká republika
 26. JUDr. Ladislav POKORNÝ, Ph.D., Česká republika
 27. Mgr. Petr POLÁK, Česká republika
  Ombudsman jako národní orgán pro rovné zacházení ve světle nedávných evropských standardů
 28. JUDr. Soňa POSPÍŠILOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Veřejný ochránce práv na úseku ochrany před nečinností veřejné správy
 29. doc. JUDr. Olga POUPEROVÁ, Ph.D., Česká republika
 30. Mgr. Petr PROKOP, Česká republika
 31. Prof. JUDr. Petr PRŮCHA, CSc., Česká republika
 32. Mgr. Olga ROSENKRANZOVÁ, Ph.D., Česká republika
 33. JUDr. Stanislav SEDLÁČEK, Ph.D., Česká republika
 34. Doc. JUDr. Soňa SKULOVÁ, Ph.D., Česká republika
 35. Mgr. David SLOVÁČEK, Česká republika
 36. Mgr. Tomáš SVOBODA, Česká republika
  Veřejný ochránce práv a odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci
 37. Mgr. Anna ŠABATOVÁ, Ph.D., Česká republika
 38. JUDr. Martin ŠKUREK, Česká republika
  Veřejný ochránce práv a osoby se zdravotním postižením
 39. Mgr. Marcela UHŘÍČKOVÁ, Česká republika
  Kritický rozbor judikatury ke zvláštní žalobní legitimaci veřejného ochránce práv
 40. Juraj VAČOK, Slovensko
  Hľadanie efektívneho systému kontroly dodržiavania subjektívnych práv orgánmi verejnej moci
 41. JUDr. Bc. Pavel VETEŠNÍK, Ph.D., Česká republika
  Získávání informací pro výkon působnosti Veřejného ochránce práv a jejich ochrana
 42. Mgr. Anna Katerina VINTROVÁ, LL.M., Česká republika
  Veřejný ochránce práv a cizinici: Jak ombudsman pomáhá občanům EU a jejich rodinným příslušníkům?
 43. Mgr. Pavel VŠETIČKA, Česká republika
  Kontrolní úloha Veřejného ochránce práv při omezení osobní svobody ze strany Policie České republiky
 44. Małgorzata ŻMUDKA, Polsko

Civilní proces v aktuální judikatuře

 1. JUDr. Eva DOBROVOLNÁ, Ph.D., LL.M., Česká republika
  Aktuality z rozhodovací praxe rakouského Nejvyššího soudního dvora
 2. JUDr. Bohumil DVOŘÁK, Ph.D., LL.M., Česká republika
  Identita skutkového základu žaloby - neřešitelný problém?
 3. Mgr. Júlia FLOREKOVÁ, Slovensko
  Representation by the legal aid centre and practicing law without a license
 4. JUDr. Katarina GEŠKOVÁ, PhD., Slovensko
  Určovacie žaloby v judikatúre slovenských a českých súdov
 5. Tereza HAJDAJOVÁ, Česká republika
  Obrácení důkazního břemene v aktuální judikatuře
 6. JUDr. Klára HAMUĽÁKOVÁ, Ph.D., Česká republika
 7. Mgr. Jan HOLAS, Česká republika
  Přezkum exekučních titulů v judikatuře Nejvyššího a Ústavního soudu
 8. Mgr. Miloslav HRDLIČKA, Česká republika
  Účinky zahájení insolvenčního řízení na výkon rozhodnutí prodejem věci
 9. Klára HUMPOLÍKOVÁ, Česká republika
 10. Mgr Lic. et Mgr. Ingrid KOVÁŘOVÁ KOCHOVÁ , Ph.D., Česká republika
  Zjišťování skutkového stavu
 11. doc. JUDr. Petr LAVICKÝ, Ph.D., Česká republika
  Bezdůvodné obohacení jako nástroj překlenutí stavu non liquet?
 12. JUDr. Ing. Petr MACHÁLEK, Ph.D., Česká republika
  Nejvyšší soud a jeho ustupující „role sjednotitele judikatury v oblasti procesního práva“
 13. Mgr. Filip MAZEL, Česká republika
  Aktuální judikatura Ústavního soudu k popěrnému právu dlužníka ve vztahu k pohledávce zajištěného věřitele
 14. Mgr. Robert PEŠA, Česká republika
  Postavení opatrovníka – advokáta v judikatuře Ústavního soudu ve vztahu k jeho odměně
 15. JUDr. Jana PETROV KŘIVÁČKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Ochrana spotřebitele jako slabší strany v o.s.ř. a recentní judikatuře
 16. Mgr. Jiří PLATOVSKÝ, Česká republika
 17. JUDr. Tomáš POBIJAK, Slovensko
  Preukazovanie dobrej viery štatutárneho orgánu v sporoch o náhradu škody
 18. Mgr. Tereza PONDIKASOVÁ, Česká republika
  Aktuální judikatura Ústavního soudu k přípustnosti dovolání
 19. Doc. JUDr. Petr SMOLÍK, Ph.D., Česká republika
  Soudní výkon rozhodnutí dle ZŘS a dispoziční zásada - ano či ne?
 20. JUDr. Katarína ŠEVCOVÁ, PhD., Slovensko
  Rozhodovacia činnosť Veľkého senátu Najvyššieho súdu SR a prejudiciálne účinky jeho rozhodnutí
 21. Mgr. Anna ZEMANDLOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Účinky zahájení insolvenčního řízení na výkon rozhodnutí prodejem věci
 22. Mgr. Radomír ZIMEK, Česká republika
 23. Mgr. Hana ZIMKOVÁ, Česká republika

nahoru