| | | | |


Vliv národních práv a mezinárodního práva na rozhodování Soudního dvora Evropské unie

(Katedra mezinárodního a evropského práva)

Soudní dvůr Evropské unie jako vrcholný soud jedinečné nadnárodní organizace vykládá její svébytný právní řád, ve kterém se prolínají prvky mezinárodního stejně jako vnitrostátního práva. Tento právní řád postrádá staletou tradici. Nutně se tak do tohoto nadnárodního práva přenášejí instituty a koncepce jak mezinárodního, tak vnitrostátních práv jednotlivých členských států, pochopitelně především těch starších a větších. Cílem sekce je sledování a promýšlení těchto vlivů především v tématech, kterými se jednotliví pedagogové práva Evropské unie zabývají.

Odborný garant:
doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D., prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc.
Organizační garant:
Mgr. Filip Glézl
Kontaktní e-mail:
Jazyk:
slovenština, čeština
Publikační výstup:
sborník (e-kniha)

nahoru