| | | | |


Drobečková navigace

Titulní strana || Archív > 2017 > Účastníci > Podle abecedy

Přehled účastníků (podle abecedy)

 1. JUDr. Zuzana ADAMOVÁ, PhD., Slovensko
  Autorský zákon a vybrané zásady európskeho súkromného práva
 2. Irfan ALI, LL.B, Pákistán
 3. dr Elżbieta AMBROŻEJ, Polsko
 4. Mgr. Dominik ANDRESKA, LL.M., Česká republika
 5. Mgr. Daniel ASKARI, Česká republika
  Konstruktivní odpovědi ústavního státu na destabilizujicí politické tendence
 6. Candidate of law sciences Hanna AUDZEI, Candidate of law sciences, Bělorusko
 7. Kateřina AUGUSTÍNOVÁ, Česká republika
  Úvaha nad závazností vedlejších (tzv. extrastatutárních) dohod společníků kapitálových společností
 8. JUDr. Martin BABJAK, Slovensko
 9. Mgr. Denisa BAČOVSKÁ, Česká republika
 10. prof. JUDr. Milan BAKEŠ, DrSc., Česká republika
  Vliv dani na stabilitu podnikatelského prostředí
 11. doc. JUDr. Boris BALOG, PhD., Slovensko
  Zodpovednosť poslancov parlamentu za ústavnosť zákona pri abstraktnej kontrole ústavnosti
 12. Sabina BÁŇOVÁ, Česká republika
 13. Sandra BARNETOVÁ, Česká republika
 14. Mgr. Richard BARTES, Česká republika
  Francouzský koncept veřejného účetnictví
 15. Dr Robert BARTKÓ , PhD LL.M , Maďarsko
 16. Radka BARTOŠÍKOVÁ, Česká republika
 17. Josef BÁRTŮ, Česká republika
 18. Mgr. Katarína BAVLŠÍKOVÁ, Česká republika
  Zákon č. 86/1950 Sb. ( Trestný zákon ) a jeho aplikácia v ČSR
 19. doc. JUDr. PhDr. Ilona BAŽANTOVÁ, CSc., Česká republika
  Efektivita daňové soustavy na příkladu Englišovy daňové reformy
 20. prof. JUDr. Josef BEJČEK, CSc., Česká republika
 21. JUDr. Andrej BELEŠ, Slovensko
  Vývojové trendy rozhodovacej činnosti Európskeho súdu pre ľudské práva v otázke uplatňovania zásady ne bis in idem
 22. Mgr. Jaroslav BENÁK, Ph.D., Česká republika
 23. JUDr. Ing. Jaroslav BIČ, Slovensko
  Stabilita vs. zložité vzťahy v spoločnosti s ručením obmedzeným
 24. mgr Adrian BIELECKI, Phd candidate, Polsko
 25. doctor/ PhD Paulina BIEŚ-SROKOSZ, Polsko
 26. Jan BIRAVSKÝ, Česká republika
 27. Mgr. Kateřina BLISOVÁ, Česká republika
  Působnost orgánů v monistickém systému řízení akciové společnosti
 28. Martina BOJANOVSKÁ, Česká republika
 29. JUDr. František BONK, PhD., Slovensko
  Novelizácia Daňového poriadku účinná od roku 2018 (Na ceste za lepším podnikateľským prostredím)?
 30. Victoria BORISOVA, Rusko
  Soudní spory o právech transgenderů v Rusku
 31. Kateřina BRANDEJSOVÁ, Česká republika
 32. Luboš BRIM, Česká republika
  Právní nemožnost plnění
 33. Hynek BROŽ, Česká republika
 34. Čeněk BŘENDA, Česká republika
 35. Piotr BUŁAWA, Polsko
  Všeobecné prominutí daně jako pramen stability
 36. Martin BULLA, Slovensko
  Určovanie fóra v prípadoch pracovných zmlúv zamestnancov v leteckej doprave
 37. Stanislav BUREŠ, Česká republika
  Bude doplněno později
 38. Mgr.et Mgr. Bc. Hana CEJPEK MUSILOVÁ, Česká republika
  Stabilizace podnikání v zemědělství prostřednictvím poskatování zemědělských dotací
 39. Mgr. Martin CÍFERSKÝ, Slovensko
  Postup správnych orgánov pri ukladaní sankcií v prípade súbehu správnych deliktov
 40. Rabbi Prof. Yitshak COHEN, Česká republika
  Translidé v Izraeli
 41. JUDr. Petr COUFALÍK, Česká republika
  Procesněprávní vztah
 42. Dr. Lajos CSÖRGITS, Maďarsko
 43. Dr Mgr. Damian CZUDEK, Ph.D, Česká republika
  bude doplňeno
 44. JUDr. Petr ČECHÁK, Ph.D., Česká republika
  Jazyk a pragmatické pojetí pravdy
 45. prof. JUDr. Jozef ČENTÉŠ, PhD., Slovensko
  Vývojové trendy rozhodovacej činnosti Európskeho súdu pre ľudské práva v otázke uplatňovania zásady ne bis in idem
 46. Mgr. David ČEP, Česká republika
  Nutná obhajoba a právnická osoba - vše jasné?
 47. JUDr. Mgr. Radek ČERNOCH, Ph.D., Česká republika
  Jazyk pramene a jazyk překladu
 48. JUDr. Petr ČERNÝ, Ph.D., Česká republika
  Zproštění odpovědnosti právnické osoby za přestupek
 49. JUDr. Filip ČERNÝ , Ph.D., Česká republika
  Bude doplněno
 50. Ing. Karolína ČERVENÁ, PhD., Slovensko
  Daňová politika a jej vplyv na kreovanie podnikateľského prostredia (teoretické východiská)
 51. JUDr. Kateřina ČERVINKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Projevy vybraných zásad trestního práva hmotného a procesního u drogových deliktů
 52. Dr (PhD) Daria DANECKA, Polsko
  Přestupky a spravni delikty podle polskeho prava
 53. Pavel DATINSKÝ, Česká republika
  Poskytovatelé investičních služeb po účinnosti směrnice MIFID II
 54. JUDr. Ludvík DAVID, CSc., Česká republika
  Tvorba a jazyk rozhodnutí v moderních podmínkách
 55. JUDr. Ing. Radovan DÁVID, Ph.D., Česká republika
  Bude upřesněno
 56. Ieva DEVIATNIKOVAITE, Litva
 57. Raluca Elena DINCULESCU, PhD candidate, Rumunsko
 58. Mgr. Matěj DOBEŠ, Ph.D., Česká republika
  Vývoj právní úpravy směnečných sporů na Slovensku
 59. JUDr. Eva DOBROVOLNÁ, Ph.D., LL.M., Česká republika
  Určitost žalobního petitu
 60. Mgr. Natálie DOČEKALOVÁ, Česká republika
 61. Žaneta DOČKALÍKOVÁ, Česká republika
 62. doc. JUDr. Marek DOMIN, PhD., Slovensko
  Volebný pat a ústavné mechanizmy na jeho riešenie. Príklad Slovenskej republiky
 63. Jakub DOSEDĚL, Česká republika
 64. Petr DOSTALIK, Česká republika
  Problematika zpracování věci v rámci VN 1937
 65. Mgr Veronika DOUBKOVÁ, Česká republika
  Nepřímý pachatel přestupku
 66. JUDr. Klára DRLIČKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Bude upřesněno
 67. JUDr. Jan DVOŘÁK, Česká republika
 68. Zuzana DVOŘÁKOVÁ, Česká republika
  Ke změně a doplnění písemně uzavřené dohody o směnečném vyplňovacím právu konkludentní formou
 69. JUDr. Milan EBERLE, Česká republika
 70. Ilya EFREMOV, Rusko
 71. JUDr. Erik ELIAS, Slovensko
  Vybrané aspekty základných zásad trestného konania v historicko-právnom kontexte na Slovensku a v Čechách
 72. Dr. Zsombor ERCSEY, PhD, Maďarsko
 73. Mgr. Marcel FANDÁK, LL.M., Slovensko
 74. Simona FEDOROVA , Slovensko
 75. prof. JUDr. Jaroslav FENYK, PhD., DSc., Univ. Priv. Prof., Česká republika
  Zásada materiální pravdy v českém trestním řízení
 76. Dr. Jácint FERENCZ, PhD, Maďarsko
 77. prof. JUDr. Josef FIALA, CSc., Česká republika
 78. JUDr. Zdeněk FIALA, Ph.D., Česká republika
  Odpovědnost za přestupky příslušníků bezpečnostních sborů podle nové právní úpravy.
 79. Bc. Denisa FIANTOVÁ, Česká republika
 80. JUDr. Miroslav FICO, PhD., Slovensko
 81. Božena FILIPOVÁ, Česká republika
 82. Martin FLOREŠ, Česká republika
 83. Mgr. Alena FLORIÁNOVÁ, Česká republika
 84. Dominik FOJT, Česká republika
  Zásada „ne bis in idem“ v prostoru Evropské unie
 85. JUDr. Kateřina FRUMAROVÁ, Ph.D., Česká republika
 86. doc. JUDr. Marek FRYŠTÁK, Ph.D., Česká republika
 87. Hana GABRIELOVÁ, Česká republika
 88. doc. JUDr. PhDr. Tomáš GÁBRIŠ, PhD., LL.M., M.A., Slovensko
  Ján Kitonič – neplánovane kodifikátorom?
 89. prof. JUDr. PhDr. Tomáš GÁBRIŠ, PhD., LLM, MA, Slovensko
  Teória rečových aktov a právny realizmus
 90. Alexandra GAJOVÁ, Česká republika
 91. Lukáš GAMOVSKÝ, Česká republika
 92. Mgr. Michaela GARAJOVÁ, Slovensko
  Cezhraničná mobilita obchodných spoločností v Európskej únii: premiestňovanie sídla obchodnej spoločnosti ako sú-časť slobody usadiť sa
 93. PhD Professor Daniel GHITA, Rumunsko
 94. Dr. Judit GLAVANITS, PhD., Maďarsko
 95. prof. Dr. hab Jan GLUCHOWSKI, Polsko
  bude doplněno
 96. JUDr. Barbora GONSIOROVÁ, Česká republika
  Fyzická osoba jako pachatel v nové právní úpravě
 97. Mgr. Yulia GOROSH, kandidat věd, Česká republika
  Kodifikace daňových norem jako faktor stability podnikatelského prostředí
 98. Jan GREGOR, Česká republika
 99. Jana HAJŽMANOVÁ, Česká republika
 100. JUDr. Jakub HALÍŘ, Česká republika
  Limitace zásady pacta sunt servanda při oddlužení
 101. Mgr. Slavomír HALLA, Ph.D., Česká republika
  Bude upřesněno
 102. JUDr. Denisa HAMRANOVÁ, Slovensko
  Uplatňovanie principu nemo tenetur se ipsum accusare v oblasti drogovej kriminality
 103. JUDr. Klára HAMUĽÁKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Odmítnutí dovolání pro zjevnou bezdůvodnost a další změny v právní úpravě dovolání
 104. JUDr. Jiří HANDLAR, Ph.D., Česká republika
 105. Mgr. Bc. Monika HANYCH, Česká republika
  Jazyk práva a médií
 106. JUDr. Martin HAPLA, Ph.D., Česká republika
 107. Mgr. PaedDr. Věra HARTMANNOVÁ, Česká republika
  Základní zdroje jazykových informací
 108. doc. JUDr. Bohumil HAVEL, Ph.D., Česká republika
  Zásada pacta sunt servanda a její prolomení v korporačních souvislostech (pracovní název)
 109. JUDr. David HEJČ, Ph.D., Česká republika
  Správní trestání a zásada nullum crimen sine lege scripta jako limit pro podzákonnou normotvorbu
 110. Zuzana HLAVÁČOVÁ, Česká republika
 111. Kateřina HLAVÁČOVÁ , Česká republika
  Soulad propuštění příslušníka bezpečnostního sboru se zásadami trestního práva
 112. JUDr. Lukáš HLOUCH, Ph.D., Česká republika
 113. Mgr. Jan HOLAS, Česká republika
  Koncepce mediace po reformě civilního procesu
 114. Bc. Pavel HOMOLKA, Česká republika
 115. JUDr. Ondřej HORÁK, Ph.D., Česká republika
  Formování moderní české právní terminologie
 116. JUDr. Mgr. Ondřej HORÁK, Ph.D., Česká republika
  "Und nun, wer wird es nicht sehr schwer und kützlicht finden, nach Homer eine Iliade zu schreiben?“ K. A. Martini a (západo)haličský občanský zákoník
 117. JUDr. Jan HORECKÝ, Ph.D., Česká republika
  bude doplněn
 118. Kristýna HORKOVÁ, Česká republika
 119. doc. PhDr. Peter HORVÁTH, PhD., Slovensko
  Proces kreovania vládneho kabinetu po parlamentných voľbách
 120. Zdeněk HOUDEK, Česká republika
  Bude upřesněno
 121. Jiří HRADSKÝ, Česká republika
 122. Vít HRAZDÍRA, Česká republika
 123. Mgr. Lukáš HRDLIČKA, Česká republika
  Nakládání s informacemi přijatými v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní
 124. JUDr. Miluše HRNČIŘÍKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Bude upřesněno
 125. Pavlína HRUBÁ, Česká republika
 126. JUDr. Milana HRUŠÁKOVÁ, Ph.D., Česká republika
 127. dr Andrzej HUCHLA, Polsko
 128. Mgr. Karel HUNEŠ, Česká republika
 129. prof. JUDr. Jan HURDÍK, DrSc., Česká republika
 130. Yasir HUSSAIN, LL.B, LL.M (London), Pákistán
 131. Mgr. Jana CHÁBEROVÁ, Česká republika
 132. Nikola CHÁBOVÁ, Česká republika
 133. JUDr. Čestmír CHALOUPKA, Česká republika
 134. prof. Elena CHERNIKOVA, DrSc., Česká republika
  Právní principy hospodářsky-orientovaného národního daňového systému
 135. Mgr. Jiří CHROBÁK, Česká republika
 136. Mgr. Darina CHVOSTEKOVÁ, Česká republika
  Odlišná stanoviska jako nástroj sebeprezentace soudců
 137. JUDr. Josef CHÝLE, Ph.D., Česká republika
  Změny v zákoně o zadávání veřejných zakázek v souvislosti s přijetím nového přestupkového zákona.
 138. Dr. Nemeth IMRE, PhD., Maďarsko
 139. Hoffman ISTVÁN, PhD., dr. habil., Maďarsko
 140. JUDr. Branislav JABLONKA, Ph.D., Slovensko
  Reforma zmenkového civilného procesu na Slovensku
 141. Ilona JAKUBČÍKOVÁ, Česká republika
 142. Veronika JANATOVÁ, Česká republika
 143. mgr Tomasz JANICKI, Polsko
 144. Mgr. Kateřina JANKŮ, Česká republika
 145. Michal JANOVEC, Česká republika
  Stabilní finanční instituce jako základ stabilni ekonomiky
 146. Mgr. Ilona JANŮ, Česká republika
 147. Jana JEŘÁBKOVÁ, Česká republika
 148. Mgr. Nikola JÍLKOVÁ, Česká republika
  Mimořádné snížení pokuty
 149. Mgr. Michal JÍLOVEC, Česká republika
  Aplikace § 2 odst. 5 trestního řádu v průběhu trestního řízení
 150. prof. JUDr. Věra KALVODOVÁ, Dr., Česká republika
  Přiměřenost trestu ve světle nálezu Ústavního soudu II. ÚS 2027/17
 151. Mgr. Katarína KANDOVÁ, Česká republika
  Nejnovější trendy v aplikaci zásady subsidiarity trestní represe
 152. Mgr. Miroslav KANTEK, Česká republika
  Jazykové hry v kontextu práva
 153. Gergely KARÁCSONY, PhD, Maďarsko
 154. Mgr. Bc. Ivo KEISLER, Česká republika
  Reforma správního trestání a disciplinární delikty
 155. dr. jur. Barna Arnold KESERŰ, PhD, Maďarsko
 156. Tatsiana KHATSIANEVICH, Candidate of law sciences, Bělorusko
 157. JUDr. Vít KLAPAL, Česká republika
 158. Jakub KLODWIG, Česká republika
 159. dr Marta KLOPOCKA-JASINSKA, Polsko
  Skarga konstytucyjna jako instrument ochrony praw człowieka w sprawach podatkowych
 160. Mgr. Karel KNAIFL, Česká republika
  Modely retroaktivity v trestním právu hmotném
 161. Dominika KNAPOVÁ, Česká republika
 162. mgr Natalia KOCIAK, Polsko
 163. Viktor KOLMAČKA, Česká republika
 164. Mgr. Bc. Martin KOLOUŠEK , Česká republika
  Problém pravidla v kontextu práva
 165. Valentina KONANOVA, Rusko
 166. JUDr. Tomáš KORČEK, Slovensko
  Možnosti ochrany veriteľa v prípade úpadku dlžníka.
 167. PhD ANNA KOREPINA, Rusko
 168. prof. JUDr. Soňa KOŠIČIAROVÁ, PhD., Slovensko
  Disciplinárne delikty členov samosprávnych stavovských organizácií a nová úprava zodpovednosti za správne delikty v Českej republike a na Slovensku
 169. doc. JUDr. Josef KOTÁSEK, Ph.D., Česká republika
  Autonomie vůle a relevance sféry inter partes v právu cenných papírů (pracovní název)
 170. Mgr. Pavel KOTLÁN, Ph.D., Česká republika
  Princip subsidiarity trestní represe a judikatura Nejvyššího soudu ČR
 171. Mgr. Marie KOTRLÁ, Česká republika
 172. Doc. JUDr. Zdeněk KOUDELKA, Ph.D., Česká republika
  Politická roztříštěnost Poslanecké sněmovny a slabé vlády
 173. Mgr. Bc. Kateřina KOVÁŘOVÁ, Česká republika
  Zásady uplatňované při ukládání trestů
 174. dr Barbara KOWALCZYK , Polsko
 175. Dr Mgr. Michal KOZIEŁ, Ph.D., Česká republika
  bude upřesněn později
 176. Adéla KRAJÍČKOVÁ, Česká republika
 177. Prof. JUDr. Zdeňka KRÁLÍČKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Právní status translidí v historickém kontextu
 178. JUDr. Dominik KRÁLIK, Slovensko
  Európska úprava koncernových podnikateľských zoskupení
 179. prof. JUDr. Vladimír KRATOCHVÍL, CSc, Česká republika
  Zásada akcesority účastenství z hlediska viny a trestu
 180. JUDr. Zdeněk KREJČÍ, Ph.D., Česká republika
  Zásada oficiality a kriminalistické stopy?
 181. Mgr. Petr KRUTIŠ, Česká republika
 182. Mgr. Nela KŘUPALOVÁ, Česká republika
 183. JUDr. Gabriela KUBÁTOVÁ, Česká republika
 184. Kateřina KUBENKOVÁ, Česká republika
 185. JUDr. Dominika KUČEROVÁ, Slovensko
  Základné zásady ukladania ochranných opatrení a ich aplikácia v praxi
 186. doc. JUDr. Josef KUCHTA, CSc., Česká republika
  Zásada senátního rozhodování - poroty či přísedící?
 187. doc. JUDr. Josef KUCHTA, CSc., Česká republika
 188. phd katarzyna KUŁAK-KRZYSIAK, Polsko
 189. Jan KUPČÍK, Česká republika
  „Kolísavá“ neplatnost: porušení ZOHS na příkladu pay-for-delay dohod
 190. Michaela KURKOVÁ, Česká republika
 191. JUDr. Tereza KYSELOVSKÁ, Ph.D., Česká republika
  Bude doplněno
 192. Ing. Bc. Karel LÁBR, Česká republika
 193. Eva LÁSKOVÁ, Česká republika
  Působnost nového přestupkového zákona ve vztahu k přestupkům spáchaným v cizině
 194. Petra LAVICKÁ, Česká republika
  Výjimečná vedlejší intervence
 195. doc. JUDr. Petr LAVICKÝ, Ph.D., Česká republika
  Koncepce budoucího civilního řádu soudního
 196. Marina LAZAREVA, PhD, Rusko
 197. Mgr. Anna LEBEDOVÁ, Česká republika
  Zákonné předkupní právo
 198. Zuzana LEBEDOVÁ, Česká republika
 199. Mgr. Petr LESA, Česká republika
 200. JUDr. Alexandra LETKOVÁ, PhD., Slovensko
  Rodinné právo vo svetle kodifikácií počnúc 19. storočím do súčasnosti
 201. JUDr. Miloš LEVRINC, PhD., Slovensko
  Aplikácia „lex mercatoria“ v zmluvných vzťahoch s cudzím prvkom
 202. Mgr. Michal LIŠKA, Česká republika
  Porušení rozpočtové kázně
 203. Mgr. Petra LIŠKOVÁ, Česká republika
  Evidence tržeb jako prvek stabilizace
 204. Anton LIUTYNSKII, Dr, Rusko
 205. Dr. Ewa LOTKO, Polsko
 206. Mgr. Marcela LUKÁŠOVÁ, Česká republika
  K základním zásadám dokazování a jejich uplatnění v "moderním" trestním řízení
 207. Dominik MACEK, Česká republika
  Kodifikace trestního práva v poúnorovém Československu
 208. JUDr. Hana MAGUROVÁ, PhD., LL.M., Slovensko
  Vplyv kolaboratívnej ekonomiky na podnikateľské prostredie
 209. JUDr. Zuzana MAGUROVÁ, Slovensko
  Trans ľudia - vybrané právne aspekty
 210. Mgr. Silvie MAHDALOVÁ, Česká republika
  Aktuální vývoj judikatury Soudního dvora EU v oblasti evropského insolvenčního práva
 211. JUDr. Tomáš MACH, Ph.D., LL.M., Česká republika
  Bude doplněno
 212. JUDr. Ing. Petr MACHÁLEK, Ph.D., Česká republika
  bude doplněn
 213. Doc.PhDr. Tatiana MACHALOVÁ,, CSc., , Česká republika
 214. JUDr. Mag. iur. Michal MALACKA, Ph.D., MBA, Česká republika
  Bude upřesněno
 215. Ondřej MÁLEK, Česká republika
  Soutěž právních řádů a stabilita právního prostředí
 216. Mgr. Tomáš MAŇAS, Česká republika
 217. doc. JUDr. Klaudia MARCZYOVÁ, PhD., Slovensko
  Proporcionálny volebný systém a jeho vplyv na zloženie parlamentu v Slovenskej republike v kontexte ďalších ústavnoprávnych aspektov
 218. Mgr. Zuzana MARETHOVÁ, Česká republika
  Nejvyšší správní soud a jeho vliv na stabilitu a stabilizaci podnikatelského prostředí
 219. Prof. JUDr. Hana MARKOVÁ, CSc., Česká republika
  Veřejné rozpočty a jejich stabilita
 220. JUDr. Veronika MARKOVÁ, PhD., Slovensko
  Zásada sudcu pre prípravné konanie.
 221. Mgr. Lenka MARTINCOVÁ, Slovensko
 222. Mgr Jakub MARTINEC, Česká republika
  Sousedské konflikty jako přestupky dle nové úpravy odpovědnosti za přestupky
 223. doc. JUDr. Darina MAŠĽANYOVÁ, CSc., Slovensko
  Ublíženie na zdraví a zásada subsidiarity trestnej represie
 224. PhDr. JUDr. Mgr. Jozef MEDELSKÝ, PhD., Slovensko
  Medzinárodné a európske záruky práva nebyť trestne stíhaný dva krát
 225. Mgr. Zuzana MELCROVÁ, Česká republika
 226. Martin MIČKAL, Česká republika
  Zásada kontradiktornosti ve světle rekodifikace trestního práva procesního
 227. Dr Magdalena MICHALAK, Phd, Polsko
 228. mgr Monika MICHALAK , Polsko
 229. Mgr. Zdeněk MICHORA, Česká republika
  Upuštění od potrestání pachatele
 230. Mgr. Jindřich MIKULÁŠTÍK, Česká republika
 231. JUDr. Vladimír MINČIČ, PhD., Slovensko
  Záväznosť právnych úkonov podľa Občianskeho zákonníka v pracovnom práve Slovenskej republiky
 232. dr hab. Wojciech MORAWSKI, prof. UMK, Polsko
  Nestabilita interpretace daňového práva – je vždy špatná pro podnikatele?
 233. Lucie MRÁZKOVÁ, Česká republika
  Rekodifikační dopady - příklad výpovědi z nájmu bytu
 234. JUDr. Jana MURÁNSKA, PhD., Slovensko
  Manželské majetkové právo v československom právnom poriadku a tendencie jeho vývoja v podmienkach samostatnej Českej a Slovenskej republiky
 235. Ema NÁDASKÁ, Česká republika
 236. Dr. Klára NAGY, PhD., Maďarsko
 237. mgr Magdalena NASUTA, PhD student, Polsko
 238. Mgr. et Mgr Ing. Josef NEKVAPIL, Česká republika
 239. Radim NENÁL, Česká republika
 240. Mgr. Marek NOVÁK, Česká republika
  Římskoprávní pohled na nabývání plodů v novodobých kodifikacích
 241. Zdeněk NOVÝ, Česká republika
 242. Andrea OLŠOVSKÁ, Slovensko
  Kodifikácia Zákonníka práce a jej vzťah k Občianskemu zákonníku v SR
 243. doc. JUDr. Dana ONDREJOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Několik zamyšlení nad spotřebitelskou ochranou (nejen) v kontextu nové judikatury
 244. JUDr. Júlia ONDROVÁ, PhD., Slovensko
  Ústavné obmedzenia obsahu trestnoprávnych noriem
 245. Mgr. Adam ONDRUCH, Česká republika
  Odpovědnost za přestupky vojáků
 246. JUDr. Petr OSINA, Ph.D., Česká republika
 247. Mgr. Milan PALÁSEK, Česká republika
  Vývoj judikatury Evropského soudu pro lidská práva k problematice translidí
 248. Dr Jerzy PARCHOMIUK, Ph.D., Polsko
 249. JUDr. Ivana PAŘÍZKOVÁ, Ph.D., Česká republika
 250. Mgr. Ondřej PAVELEK, Česká republika
  Bolestné v návrhu občanského zákoníku z roku 1937
 251. Ondřej PAVLECH, Česká republika
 252. Mgr. Bc. Sabina PAZDEROVÁ, Česká republika
  Compliance jako jeden ze základních atributů stabilní finanční instituce
 253. JUDr.Ing. Bernard PEKÁR, PhD., Slovensko
  Úvahy ku kodifikácii správneho práva trestného v podmienkach SR a jej rozsah
 254. Alžbeta PEREJDOVÁ, Slovensko
  Dispozice s uvolněným zástavním právem v Osnově čs. občanského zákoníku 1937 a NOZ
 255. Mgr. et Mgr. Jan PETROV, Ph.D., LL.M., Česká republika
 256. JUDr. Jana PETROV KŘIVÁČKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  bude upřesněno
 257. Mgr. Patrícia PEVALOVÁ, Česká republika
  Věková hranice odpovědnosti za přestupky
 258. Ing. Mgr. Jan PIAZZA, Česká republika
 259. JUDr. Vlastimil PIHERA, Ph.D., Česká republika
  Přílohy smlouvy a obchodní podmínky ve spotřebitelských smlouvách
 260. Ing. Jaroslav PIŠTĚK, Česká republika
 261. Mgr. Marián PIVÁČEK, Slovensko
  Činnosť parlamentnej opozície v kontexte s legislatívnym procesom v Národnej rade Slovenskej republiky
 262. Mgr. Pavla PLACHÁ, Ph.D., Česká republika
 263. Tomáš PLISKA, Česká republika
 264. Jakub POHL, Česká republika
 265. JUDr. Ladislav POKORNÝ, Ph.D., Česká republika
 266. doc. JUDr. Peter POLÁK, PhD., Slovensko
  Aplikácia zásady "nemo tenetur se ipsum accusare" v trestnom konaní proti právnickým osobám ý
 267. Vojtěch POSPÍŠIL, Česká republika
  Podmínky změny pohlaví dle občanského zákoníku a veřejnoprávní úpravy z pohledu práva na rovné zacházení
 268. Mgr. Martina POSPÍŠILOVÁ, Česká republika
  Věno jako institut manželského majetkového práva v ABGB a v osnově 1937 – srovnávací analýza
 269. Mgr. Bc. Kateřina POSPÍŠILOVÁ , Česká republika
 270. JUDr. Lukáš POTĚŠIL, Ph.D., Česká republika
  Reforma správního trestání a její důsledky
 271. doc. JUDr. Olga POUPEROVÁ, Ph.D., Česká republika
 272. Tereza PRÁŠKOVÁ, Česká republika
 273. Mgr. Petr PROKOP, Česká republika
 274. JUDr. Jan PROVAZNÍK, Ph.D., Česká republika
  Základní zásady trestního řízení a poskytování informací veřejnosti v přípravném řízení
 275. Patrik PROVAZNÍK, Česká republika
 276. Prof. JUDr. Petr PRŮCHA, CSc., Česká republika
  Rozjímání nad mezemi a limity správního trestání
 277. dr. Łukasz PRUS, Polsko
 278. Mgr. Miroslav PŘIDAL, Česká republika
 279. Mgr. Monika PŘÍKAZSKÁ, Česká republika
  Tzv. jednostranná změna smlouvy v oblasti elektronických komunikací
 280. JUDr. Jindřich PSUTKA, Ph.D., Česká republika
  K některým vlivům změny pohlaví na majetkové vztahy
 281. Mgr. Pavel PŮČEK, Česká republika
  K vybraným dopadům reformy správního trestání do oblasti veřejného stavebního práva z pohledu praxe ombudsmana
 282. JUDr. Zdeněk PULKRÁBEK, Ph.D., Česká republika
  Dispozice stran ve věcném záměru civilního řádu soudního
 283. Bc. Helena PULLMANNOVÁ, Česká republika
 284. Wojciech RADECKI, Česká republika
  Přestupky a spravni delikty podle polskeho prava
 285. doc. JUDr. Ing. Michal RADVAN, Ph.D., Česká republika
  bude doplněno
 286. JUDr. Ing. Karin RAKOVA, MBA, Slovensko
  Prieskum predmetu plnenia a ceny v spotrebiteľských zmluvách v kontexte Slovenskej právnej úpravy a recentnej judikatúry Európskeho súdneho dvora.
 287. Ing. Ivo REMIŠ, Česká republika
 288. Eva REMIŠOVÁ, Česká republika
 289. Mgr. Kateřina REMSOVÁ, Česká republika
  Litispendence v evropském mezinárodním právu soukromém
 290. JUDr. Anna ROMÁNOVÁ, PhD., Slovensko
  „Exit Tax“ po novom už aj v slovenskom zákone o dani z príjmov
 291. doc. JUDr. Sergej ROMŽA, PhD., Slovensko
  Koncentračná zásada vs. zásada náležitého zisťovania skutkového stavu veci
 292. doc. JUDr. Kateřina RONOVSKÁ, Ph.D., Česká republika
  Bude upresneno
 293. JUDr. Kateřina RONOVSKÁ, Ph.D., Česká republika
 294. Prof. JUDr. Naděžda ROZEHNALOVÁ, CSc., Česká republika
  Výlučné a nevýlučné prorogační dohody
 295. Ing. Mgr. Radek RUBAN, Ph.D., Česká republika
 296. JUDr. et Mgr. Lukáš RYŠAVÝ, Ph.D., Česká republika
  Volba práva a nová „římská nařízení“
 297. Karel ŘEPA, Česká republika
 298. JUDr. Kristýna ŘEZNÍČKOVÁ, Ph.D., Česká republika
 299. JUDr. Jozef SABÓ, Ph.D., Slovensko
  Osobný rozsah smernice o materských a dcérskych spoločnostiach
 300. JUDr. Pavel SALÁK, Ph.D., Česká republika
  Střípky k Osnově 1937
 301. Ferenc SÁNTHA, PhD, Maďarsko
 302. JUDr. Miroslav SEDLÁČEK, Ph.D., LL.M., Česká republika
  Kontumační rozsudek
 303. JUDr. Stanislav SEDLÁČEK, Ph.D., Česká republika
 304. Mgr. Bc. Jolana SEDLÁČKOVÁ, Česká republika
  Projevy vybraných zásad trestního práva hmotného a procesního u drogových deliktů
 305. JUDr. Monika SEILEROVÁ, PhD., Slovensko
  Odstúpenie od zmluvy v pracovnom práve
 306. PhDr., Mgr. Pavel SEKNIČKA, Ph.D., Česká republika
  Společenská odpovědnost podniku a stabilita podnikání
 307. doc. JUDr. Markéta SELUCKÁ, Ph.D., Česká republika
  Ochrana spotřebitele jako slabší smluvní strany
 308. Ing. et Ing. Pavel SEMERÁD, Ph.D., Česká republika
  Upřesním později
 309. Matvey SHCHUKIN, bachelor student, Rusko
 310. Fatima SHOUKAT, Pákistán
 311. Mgr. Jan SCHEUER, Česká republika
  Úvahy o materiálním znaku skutkové podstaty přestupku po reformě správního trestání
 312. JUDr. Alena SCHILLEROVÁ, Ph.D., Česká republika
 313. Mgr. Dušan SCHMIDT, Česká republika
 314. doc. JUDr. PhDr. Ing. Michael SIMAN, PhD., D.E.A., Slovensko
  Európsky príkaz na zablokovanie účtov
 315. Dominik SKOČOVSKÝ, Česká republika
 316. Doc. JUDr. Soňa SKULOVÁ, Ph.D., Česká republika
 317. Mgr. Zdeněk Jiří SKUPIN, Česká republika
  Projevy funkcí a zásad zahlazení odsouzení
 318. Zuzana SLABÁ, Česká republika
 319. prof. JUDr. Vladimír SLÁDEČEK, DrSc., Česká republika
  K nové koncepci správního trestání
 320. Barbora SLÁNSKÁ, Česká republika
  Stabilita podnikání a poplatky k ochraně životního prostředí
 321. Doc. JUDr. PhDr. Miroslav SLAŠŤAN, PhD., Slovensko
  Plusy a mínusy európskeho medzinárodného práva súkromného
 322. Mgr. David SLOVÁČEK, Česká republika
 323. Mgr. Michal SMEJKAL, Česká republika
  Trans pedagogický pracovník
 324. Mgr. Bc. Terezie SMEJKALOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Psaní čárek v právních předpisech
 325. JUDr. Veronika SMUTNÁ, Ph.D., Česká republika
 326. Anežka STATEČNÁ, Česká republika
 327. Mgr. Vlastislav STAVINOHA, Česká republika
  The Language and Trade Mark Protection
 328. doc. JUDr. Jaruška STAVINOHOVÁ, CSc., Česká republika
 329. Mgr. Ivana STEHLÍKOVÁ, Česká republika
  Vliv předběžných tržních konzultací na spolupráci mezi zadavateli a dodavateli
 330. Mgr. Kamila STLOUKALOVÁ, Česká republika
 331. Mgr. Monika STOJÁKOVÁ, Slovensko
  Zavádzanie a vplyv antidumpingových ciel na podnikateľské prostredie
 332. Mgr. Jitka STRAKOVÁ, Česká republika
 333. David STŘÍŽ, Česká republika
 334. Mgr. Martin STUDNIČKA, Česká republika
 335. Mgr. Karel SUDA, Česká republika
  Transgender, rovné zacházení a veřejná ochránkyně práv
 336. Jaroslava SUKENÍKOVÁ, Česká republika
 337. Prof. JUDr. Ján SVÁK, DrSc., Slovensko
 338. Dorota SVOBODOVÁ, Česká republika
 339. JUDr. Eva SZABOVÁ, PhD., Slovensko
  Trestná zodpovednosť právnických osôb v kontexte trestných činov proti životu a zdraviu
 340. Milan ŠAJER, Česká republika
 341. JUDr. Dominika ŠAJTYOVÁ , MBA, Slovensko
 342. doc. JUDr. Filip ŠČERBA, Ph.D., Česká republika
  (Ne)soulad institutu soukromé žaloby se základními principy českého trestního práva
 343. JUDr. Ing. Michael ŠEFČÍK, Česká republika
  Ochrana inkasa DPH pomocí EET
 344. JUDr. Jan ŠEJDL, Ph.D., Česká republika
  Bude upřesněno
 345. Ján ŠEVČÍK, Česká republika
 346. doc. JUDr. Ing. Josef ŠILHÁN, Ph.D., Česká republika
  Limity sebeomezujících smluvních ujednání - forma, obsah, subjekty
 347. Denisa ŠIMANSKÁ , Česká republika
 348. prof. JUDr. Ivan ŠIMOVČEK, CSc., Slovensko
  K niektorých zásadám trestného stíhania právnických osôb.
 349. Ing. Mgr. Josef ŠÍP, Česká republika
  Vliv výsledku sněmovních voleb na orgány Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
 350. Martin ŠKOP, Česká republika
  Jak je důležité znát jazyk v procesu tvorby práva
 351. Ing. Robert ŠKRÁŠEK, Česká republika
 352. JUDr. Monika ŠKROVÁNKOVÁ, Slovensko
  Prezumpcia neviny vo svetle novelizácie slovenského trestného práva
 353. JUDr. Martin ŠKUREK, Česká republika
  Polehčující a přitěžující okolnosti podle nového přestupkového zákona
 354. Mgr. Markéta ŠLEJHAROVÁ, Česká republika
  Problematika právní úpravy řízení o zřízení nezbytné cesty
 355. Martin ŠLOSAR, Česká republika
 356. PhDr. Mgr. Jan ŠMÍD, Ph.D., Česká republika
  Fakta a normy - nekonečný příběh
 357. doc. JUDr. Ivana ŠOŠKOVÁ, PhD., Slovensko
  Československý Zákon o rodinnom práve z roku 1949 - osvedčený hodnotový pilier súčasného rodinného práva?
 358. JUDr. Dana ŠRAMKOVÁ, Ph.D., MBA, Česká republika
  ..
 359. Mgr. Štěpán ŠTARHA, Česká republika
 360. JUDr. Markéta ŠTĚPÁNÍKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Psaní čárek v právních předpisech
 361. JUDr. Ivana ŠTIEBEROVÁ, Slovensko
  bude upresnený
 362. JUDr. Miroslav ŠTRKOLEC, PhD., Slovensko
  Zmeny daňovej legislatívy a ich vplyv na stabilitu podnikateľského prostredia
 363. Mgr. Jan TEPLÝ, Česká republika
 364. Adam TIETZ, Česká republika
 365. doc. JUDr. Marcela TITTLOVÁ, PhD., Slovensko
  Trestné právo ako ultima ratio v otázkach postihu domáceho násilia
 366. Mgr. Pavlína TOMANCOVÁ, Česká republika
 367. Ing. Eva TOMÁŠKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  upřesním později
 368. Mgr. Václav TOUL, Česká republika
  Stabilita daňových nástrojů a její vliv na podnikatelské prostředí
 369. Mgr. Lenka TREŠLOVÁ, Česká republika
  Transsexuálové a právo medicíny a zdravotnictví
 370. Markéta TŘÍSKOVÁ, Česká republika
 371. Mgr. Michal TULÁČEK, Česká republika
  Zveřejňování informací správcem daně jako zdroj nejistoty v podnikatelském prostředí
 372. Ing.Mgr Daniel TYRAJ, Česká republika
 373. Mgr. Štěpán UHER, Česká republika
 374. doc. PhDr. Martina URBANOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Příběh v mediaci
 375. prof. Ing. Ivan VÁGNER, CSc., MBA, Česká republika
  Vliv problémů globální ekonomiky na stabilitu podnikatelského prostředí
 376. JUDr. Zoltán VALENTOVIČ, Slovensko
  Základné atribúty dokazovania
 377. Mgr. Dominik VANEK, Slovensko
  Zásada práva na zákonného sudcu pri používaní informačno-technických prostriedkov
 378. Mgr. Bc. Pavel VÁŽAN, Česká republika
  Prolomení zásady pacta sunt servanda v případě podstatné změny okolností smluvního zavazkového vztahu
 379. prof. JUDr. PhDr. Miloš VEČEŘA, CSc., Česká republika
 380. bachelor Vladimir VESELOVSKII, Rusko
  Legal regulation of crypto-currency in Russia
 381. JUDr. Bc. Pavel VETEŠNÍK, Ph.D., Česká republika
  Specifické odchylky v odpovědnosti za přestupky
 382. JUDr. Ondřej VÍCHA, Ph.D., Česká republika
 383. JUDr. Roman VICHEREK, Česká republika
  Konkurence zásady rychlosti řízení a zjištění skutkového stavu bez důvodných pochybností
 384. Mgr. Zuzana VIKARSKÁ, MJur, MPhil, Ph.D., Česká republika
 385. Mgr. Michal VÍTEK, Česká republika
  Mlčeti zlato aneb smluvní mlčenlivost proti zákonné povinnosti informace sdělit
 386. doc. JUDr. Mgr. Vojtech VLADÁR, PhD., Slovensko
  Rekodifikácia práva Latinskej cirkvi
 387. Tomáš VOHRABAL, Česká republika
 388. Stanislav VOCHYÁN , Česká republika
 389. Prof. JUDr. Ladislav VOJÁČEK, CSc., Česká republika
  Od kupce k obchodníkovi a rychle zpět (k prvorepublikové snaze o rekodifikaci obchodního práva)
 390. MUDr. Mgr. Tomáš VOJTÍŠEK, Ph.D., Česká republika
 391. doc. JUDr. Miroslava VRÁBLOVÁ, PhD., Slovensko
  Zásada zodpovednosti za zavinenie a trestné činy proti životu a zdraviu
 392. Vojtěch VRBA, Česká republika
 393. Eva VŠETEČKOVÁ, Česká republika
 394. Mgr. Pavel VŠETIČKA, Česká republika
  Změny v oblasti postihů za přestupky ve světle reformy správního trestání
 395. JUDr. Roman VYBÍRAL, Ph.D., Česká republika
  Ochrana spotřebitele jako limit podnikatelského prostředí
 396. Lukáš WEISS, Česká republika
 397. Dr. Barna Bence WELLMANN, Maďarsko
 398. JUDr. Lenka WESTPHALOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Změna pohlaví a rodičovství
 399. Kateřina ZABLOUDILOVÁ, Česká republika
 400. prof. JUDr. Jozef ZÁHORA, PhD., Slovensko
  Uplatňovanie zásady primeranosti a zdržanlivosti pri využívaní informačno-technických prostriedkov v trestnom konaní
 401. JUDr. Radka ZAHRADNÍKOVÁ, Ph.D., LL.M., Česká republika
  Úvahy nad současnou a navrhovanou právní úpravou soudního přezkumu správních aktů vydaných ve věcech vyplývajících ze soukromého práva
 402. Mgr. Ivana ZAJÍČKOVÁ, Česká republika
  Změna pohlaví jako důvod pro zahájení soudního řízení
 403. Ramil ZARIPOV, Rusko
 404. JUDr. Lucie ZAVADILOVÁ, Česká republika
  Regulations on Matrimonial Property Regimes and Succession – Two Instruments, Single Applicable Law?
 405. Dr. Urszula ZAWADZKA-PĄK, Polsko
 406. Anna ZAYNAK, Rusko
 407. doc. JUDr. PhDr. Robert ZBÍRAL, Ph.D., Česká republika
  Bude upřesněno dle výsledku voleb :-)
 408. Simona Marie ZDEŇKOVÁ, Česká republika
 409. Ewelina ŻELASKO-MAKOWSKA, doktor, Polsko
 410. Adam ZEMAN, Česká republika
 411. JUDr. Jiří ZICHA, Ph.D., Česká republika
 412. Mgr. Radomír ZIMEK, Česká republika
 413. JUDr. Ivana ZMEKOVÁ, Slovensko
  Záväznosť dohôd uzavretých medzi manželmi v rámci ich bezpodielového spoluvlastníctva .
 414. JUDr. Lukáš ZRŮST, BA (Hons), LL.M., MBA, Česká republika
  Předcházení selhání úvěrových institucí, jako stabliziační prvek podnikatelského prostředí
 415. Veronika ZSIRAI, Maďarsko
 416. Tomáš ZVONÍČEK, Česká republika
 417. Mgr. Bc. Josef ŽÁK, Česká republika
 418. JUDr. Michal ŽOFČÁK, Slovensko
  Zásada - právo na spravodlivý proces, súdnu ochranu a zákonného sudcu

nahoru