| | | | |


Zásady trestního práva hmotného i procesního a jejich uplatňování v praxi

(Katedra trestního práva)

Téma je zaměřeno na prostoupení teorie s praxí, a to v podobě hmotněprávních, ale i procesních zásad a jejich respektování v trestním řízení

Odborný garant:
JUDr. Milana Hrušáková, Ph.D.
Organizační garant:
JUDr. Milana Hrušáková, Ph.D., JUDr. Jan Provazník, Ph.D.
Kontaktní e-mail:
Jazyk:
angličtina, slovenština, čeština
Publikační výstup:
sborník (e-kniha)

nahoru