| | | | |


Translidé nejen v rodinném právu

(Katedra občanského práva)

Sekce je zaměřena na problematiku identity člověka ve vazbě na genetické, psychické a sociální pohlaví, tj. na právní aspekty civilního statusu transsexuálů a transgender ve světle judikatury Evropského soudu pro lidská práva a Soudního dvora Evropské unie. Jsou vítány zejména příspěvky orientované na soukromé právo (transčlověk jako dítě, rodič, manžel, partner) i na právo veřejné, ale také na širší rozměr pojetí identity člověka ve společnosti v historickém kontextu.

Odborný garant:
prof. JUDr. Zdeňka Králíčková, Ph.D.
Organizační garant:
JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.
Kontaktní e-mail:
Jazyk:
slovenština, čeština
Publikační výstup:
sborník (e-kniha)

nahoru