| | | | |


Stabilita a stabilizace podnikatelského prostředí

(Katedra finančního práva a národního hospodářství)

"Podnikatelské prostředí je významným faktorem ovlivňujícím rozhodování soukromých subjeků, ale rovněž s nezanedbatelným dopadem na oblast veřejných rozpočtů. Sekce se zaměřuje především na ekonomické a finančněprávní aspekty podnikatelského prostředí v ČR (a potažmo EU). Vítány jsou příspěvky zejm. z oblastí: - Stabilita a stabilizace z pohledu daňového zatížení (včetně daně z příjmů, DPH a dalších daní, poplatků a cel). -Stabilita a stabilizace z pohledu práva bilančního a rozpočtového. -Stabilita a stabilizace očima ekonoma.

Odborný garant:
JUDr. Dana Šramková, Ph.D., MBA
Organizační garant:
JUDr. Michal Janovec, Ph.D.
Kontaktní e-mail:
Jazyk:
polština, angličtina, slovenština, čeština
Publikační výstup:
sborník (e-kniha)

nahoru