| | | | |


Drobečková navigace

Titulní strana || Archív > 2017 > Seznam sekcí > Reforma civilního procesu

Reforma civilního procesu

(Katedra občanského práva)

Civilní sporné řízení je v současné době upraveno v občanském soudním řádu č. 99/1963 Sb. Tento předpis vznikl v jiných společensko-politických poměrech a byl původně založen na dnes nepřijatelném ideologickém pojetí. Po celé řadě novel, jež byly přijímány postupně po roce 1989, je občanský soudní řád dnes zcela nepřehledný a v řadě ohledů nevyhovující předpis, jenž deformuje či zcela postrádá úpravu řady klasických institutů civilního sporného procesu a jemuž chybí jakákoliv koncepce. Reforma civilního procesu je z tohoto hlediska nevyhnutelná. V souladu s tím byl také v průběhu letošního léta dokončen věcný záměr civilního řádu soudního, v němž je vytyčen směr, jímž by se budoucí úprava měla vydat. Konference se bude zabývat nejen podněty vyplývajícími z tohoto věcného záměru, ale také palčivými problémy současné úpravy a možnostmi jejich překonání. Vítaným obohacením budou příspěvky, v nichž bude představena zahraniční zkušenost s reformou civilního procesu.

Odborný garant:
doc. JUDr. Petr Lavický, Ph.D.
Organizační garant:
JUDr. Eva Dobrovolná, Ph.D., LL.M.
Kontaktní e-mail:
Jazyk:
slovenština, čeština
Publikační výstup:
sborník (e-kniha)

nahoru