| | | | |


(Re-)kodifikace úspěšné a neúspěšné

(Katedra dějin státu a práva)

V roce 1937 byl zákonodárným orgánům předložen k pojednávání vládní návrh občanského zákoníku, známý jako Osnova 1937. Politické události let následujících i let poválečných však tento návrh odsunuly do zapomnění. Určitý návrat k ní přinesly až práce na OZ 2012. Cílem sekce je připomenout si 80. výročí této osnovy, ale i všech dalších kodifikačních snah od antiky po současnost, které se z různých důvodů neosvědčily, nebo naopak osvědčily.

Odborný garant:
prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc.
Organizační garant:
doc. JUDr. Pavel Salák, Ph.D.
Kontaktní e-mail:
Jazyk:
angličtina, němčina, slovenština, čeština
Publikační výstup:
sborník (e-kniha)

nahoru