| | | | |


Drobečková navigace

Titulní strana || Archív > 2017 > Seznam sekcí > Právo a jazyk

Právo a jazyk

(Katedra právní teorie)

Vztah práva a jazyka má celou řadu podob:od studia právního jazyka jako jazyka sdělování práva, přes analýzy právního diskursu až po analýzy práva jako jazyka svého druhu. Je to především právní filosofie a právní teorie 20. století, které tyto vztahy mezi právem a jazykem začaly blíže zkoumat. Sekce se zaměří na problematiku těchto (a nejen těchto) vztahů práva a jazyka. Vítány jsou tedy příspěvky, které se budou těmito otázkami zabývat, a to například v rámci některé z následujících oblastí: • právní jazyk jako (odborný) jazyk právního sdělování, • analýza právního diskursu, • vyprávění (narativy) v právu, • právo jako jazyk. Vítány jsou také příspěvky, které se budou zabývat v české právní teorii tradičnějším aspektem práva a jazyka, a sice problematikou právní interpretace.

Odborný garant:
prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc.
Organizační garant:
JUDr. Bc. Terezie Smejkalová, Ph.D.
Kontaktní e-mail:
Jazyk:
angličtina, čeština
Publikační výstup:
sborník (e-kniha)

nahoru