| | | | |


Pacta (non solum) sunt servanda?

(Katedra občanského práva)

Princip autonomie vůle má svůj protipól v právní závaznosti smluv, ale i některých jiných jednání včetně jednostranných. Na druhé straně je však v některých případech funkční či přímo nezbytné tuto závaznost prolomit ve prospěch jiných hodnot. Jednání sekce se pokusí o identifikaci těchto případů a problémů s nimi spojených po rekodifikaci českého soukromého práva.

Odborný garant:
prof. JUDr. Josef Bejček, CSc., prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc.
Organizační garant:
JUDr. Eva Dobrovolná, Ph.D., LL.M., doc. JUDr. Ing. Josef Šilhán, Ph.D.
Kontaktní e-mail:
Jazyk:
slovenština, čeština
Publikační výstup:
sborník (e-kniha)

nahoru