| | | | |


Drobečková navigace

Titulní strana || Archív > 2016 > Účastníci > Podle sekcí

Přehled účastníků (podle sekcí)

Meze a možnosti  inspirace trestního řízení angloamerickými prvky

 1. Mgr. Radka BARTOŠÍKOVÁ, Česká republika
 2. JUDr. Daniela BENEDEKOVÁ, PhD., Slovensko
  Korunný svedok
 3. MUDr. Mgr. Štěpánka BIBROVÁ, Ph.D., Česká republika
 4. Nikola BOCZKOVÁ, Česká republika
 5. Mgr. Šimon BÖHM, Česká republika
 6. Mgr. et Mgr. Klára BROŽOVIČOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Rodinné skupinové konference v českém právním a sociálním prostředí
 7. Čeněk BŘENDA, Česká republika
 8. Mgr. David ČEP, Česká republika
  Nad současným stavem právní úpravy trestní odpovědnosti právnických osob a k § 8 odst. 5 TOPOZ
 9. JUDr. Simona DIBLÍKOVÁ, Česká republika
 10. Mgr. BC. Lenka DUDKOVÁ, Česká republika
 11. prof. JUDr. Jaroslav FENYK, Ph.D., DSc., Univ. Priv.Prof., Česká republika
 12. Dominik FOJT, Česká republika
  Spolupracující obviněný v českém právním řádu
 13. doc. JUDr. Marek FRYŠTÁK, Ph.D., Česká republika
  upřesním později
 14. Tereza HAJDAJOVÁ, Česká republika
 15. Kateřina HLAVÁČOVÁ , Česká republika
  Defense of entrapment vs. policejní provokace
 16. Mgr. Jan HOLAS, Česká republika
  Rodinné skupinové konference v českém právním a sociálním prostředí
 17. Adriana HORÁKOVÁ, Česká republika
 18. docent Adrián JALČ, PhD, Slovensko
  K niektorým trestnoprávnym zásadám v kontexte všeobecného boja proti terorizmu
 19. Denisa JEMELÍKOVÁ, Česká republika
 20. Prof. JUDr. Věra KALVODOVÁ, Dr., Česká republika
  "Miranda warning" - uplatnitelné i v českém trestním řízení?
 21. Mgr. Katarína KANDOVÁ, Česká republika
  O zásadě oportunity trestního stíhání trochu jinak
 22. Dr. Gábor KOVÁCS, PhD, Maďarsko
  Vỳznam znaleckého posudku v trestnom konaní (Európsky prehľad)
 23. prof. JUDr. Vladimír KRATOCHVÍL, CSc., Česká republika
 24. JUDr. Zdeněk KREJČÍ, Ph.D., Česká republika
 25. JUDr. Alena KRISTKOVÁ, Česká republika
  Institut spolupracujícího obviněného v komparativním pohledu
 26. doc. JUDr. Josef KUCHTA, CSc., Česká republika
 27. Mgr. Marcela LUKÁŠOVÁ, Česká republika
  Prvky angloamerického trestního řízení v současné praxi státních zastupitelství
 28. Jan MALÝ, Česká republika
 29. JUDr. Veronika MARKOVÁ, PhD., Slovensko
  Zásada kontradiktórnosti v prípravnom konaní
 30. Filip MAZEL, Česká republika
 31. Mgr. et. Mgr. Zuzana MEDELSKÁ TKÁČOVÁ, Slovensko
  Vývoj inštitútov ochrany pred domácim násilím s poukázaním vplyvu angloamerickej právnej kultúry
 32. Martin MIČKAL, Česká republika
  Křížový výslech
 33. Mgr. Zdeněk MICHORA, Česká republika
  Korunní svědek - minulost, současnost, budoucnost
 34. Anna MIKULÍKOVÁ , Česká republika
 35. JUDr. Jiří MULÁK, Česká republika
 36. Mgr., Bc. Nikol NEVEČEŘALOVÁ, Česká republika
 37. Dr Mónika NOGEL, Maďarsko
  Význam znaleckého posudku v trestnom konaní (Európsky prehľad)
 38. JUDr. Stanislav PAVOL, Slovensko
  Lobing a jeho možnosti regulácie
 39. Mgr. Veronika POCHYLÁ, Česká republika
  Soudce pro přípravné řízení v českém trestním právu
 40. Mgr. Katarína RUSINKOVÁ, Česká republika
  Rodinné skupinové konference v českém právním a sociálním prostředí
 41. Zuzana SAKAŘOVÁ, Česká republika
 42. Gabriela SCHWANKOVÁ , Česká republika
 43. Mgr. Zdeněk Jiří SKUPIN, Česká republika
  Prvky angloamerického trestního řízení v současné praxi státních zastupitelství
 44. JUDr. Eva SZABOVÁ, PhD., Slovensko
  Dohoda o vine a treste a ,,angloamerické možnosti" zefektívnenia jej právnej úpravy
 45. doc. JUDr. Filip ŠČERBA, Ph.D., Česká republika
  Budoucnost zapojení laického prvku do rozhodování trestních věcí
 46. JUDr. Ing. Michael ŠEFČÍK, Česká republika
  Dohoda o vině a trestu u zvlášť závažných daňových zločinů
 47. JUDr. Monika ŠKROVÁNKOVÁ, Slovensko
  Zamyslenie nad niektorými možnými prvkami adverzatívneho systému v trestnom konaní pred súdom SR
 48. JUDr- Anežka TUROŠÍKOVÁ, Slovensko
  Dohoda o vine a treste ako novodobí fenomén slovenského trestného konania
 49. doc. PhDr. Martina URBANOVÁ, Ph.D., Česká republika
  RRodinné skupinové konference v českém právním a sociálním prostředí
 50. JUDr. Roman VICHEREK, Česká republika
  Komise pro podmíněné propuštění – angloamerický prvek v řízení o podmíněném propuštění z výkonu trestu odnětí svobody
 51. Mgr. Jiří VLACH, Česká republika
 52. prof. JUDr. Jozef ZÁHORA, PhD., Slovensko
  Organizácia prípravného konania v angloamerickom právnom systéme
 53. Veronika ŽOCHOVÁ, Česká republika

Kontrolní mechanismy při prosazování ochrany životního prostředí

 1. Dominik BERÁNEK, Česká republika
 2. doctor/ PhD Paulina BIEŚ-SROKOSZ, Polsko
 3. Dr (PhD) Daria DANECKA, Polsko
  Inspekce ochrany životního prostředí v Polsku
 4. JUDr. Helena DOLEŽALOVÁ, Ph.D., Česká republika
 5. JUDr. Jana DUDOVÁ, Ph.D, Česká republika
  Problematické kontolní mechanismy ochrany před hlukovou zátěží z produkce hudby
 6. Mgr. Martin DUFALA, PhD., Slovensko
  Kontrolné a dozorné orgány v oblasti nakladania s komunálnym odpadom
 7. JUDr. Martina FRANKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Žaloba ve veřejném zájmu při ochraně životního prostředí
 8. Jakub HANÁK, Česká republika
  Bude upřesněno
 9. JUDr. Petra HUMLÍČKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Vybrané případy Výboru pro dodržování Aarhuské úmluvy
 10. Mgr. Jana CHÁBEROVÁ, Česká republika
 11. JUDr. Anna CHAMRÁTHOVÁ, Česká republika
  Význam žaloby podle § 66 odst. 4 SŘS pro prosazování ochrany životního prostředí
 12. mgr. Adam CHOCIEJ, Polsko
 13. JUDr.RNDr. Jaroslav CHYBA, DrSc., Česká republika
  Fyzické a právní limity kontrolní činnosti
 14. JUDr. Ilona JANČÁŘOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Význam a vývojové tendence tzv. sběrných skutkových podstat v právu životního prostředí
 15. Markéta KORBÁŘOVÁ, Česká republika
 16. Mgr. et Mgr. Helena MALÍKOVÁ, Česká republika
  Kontrolní mechanismy v oblasti nakládání s autovraky
 17. Mgr. Michal MATOUŠ, Česká republika
  Odkladný účinek a (ne)efektivita soudní ochrany v přezkumu stavebních záměrů
 18. phd Magdalena MICHALAK, dr, Polsko
 19. Matúš MICHALOVIČ, Slovensko
  Stráže ako subjekty kontroly pri presadzovaní ochrany životného prostredia
 20. doc. JUDr. Ing. Milan PEKÁREK, CSc., Česká republika
 21. JUDr. Lucie PROCHÁZKOVÁ, Ph.D., Česká republika
 22. Doc. JUDr. Ivana PRŮCHOVÁ, CSc., Česká republika
  Vrchní státní dozor v oblasti životního prostředí
 23. Mgr. Václav SEDLÁČEK, Česká republika
  Přestupky ve vodním zákoně před a po 1. 7. 2017
 24. JUDr. Michal SOBOTKA, Ph.D., Česká republika
  Vybrané otázky ukládání nápravných opatření
 25. Mgr. Jakub STROUHAL, Česká republika
  Požadavky unijního práva na provádění kontrol v oblasti ochrany životního prostředí
 26. Mgr. Tomáš SVOBODA, Česká republika
  Role účasti veřejnosti při prosazování ochrany životního prostředí
 27. Colette ŠINSKÁ, Slovensko
 28. Mgr. Kateřina ŠVARCOVÁ, Česká republika
  Dozor nad činností obce na úseku ochrany životního prostředí
 29. JUDr. Ondřej VÍCHA, Ph.D., Česká republika
  Ekologický dohled nad těžbou – fikce či realita?
 30. Mgr. Vojtěch VOMÁČKA, Česká republika
  Požadavky unijního práva na provádění kontrol v oblasti ochrany životního prostředí
 31. JUDr. Dominik ŽIDEK, Ph.D., Česká republika
  Stavební dozor jako prostředek ochrany životního prostředí

Deset let účinnosti správního řádu z hlediska soudní judikatury

 1. Mgr. Aleš BLAHUT, Česká republika
 2. Kateřina BRANDEJSOVÁ, Česká republika
 3. Jan BROŽ, Česká republika
  Podjatost ve správním řízení očima (nejen) správních soudů
 4. Dr. Lajos CSÖRGITS, Maďarsko
 5. Vojtěch ČÁP, Česká republika
 6. prof. UJ dr hab. Dorota DABEK, Polsko
 7. Jakub DOSEDĚL, Česká republika
 8. Hana DVOŘÁKOVÁ, Česká republika
 9. JUDr. Zdeněk FIALA, Ph.D., Česká republika
  Obecná právní úprava přezkumného řízení v reflexi aplikační praxe
 10. JUDr. Kateřina FRUMAROVÁ, Ph.D., Česká republika
 11. JUDr. David HEJČ, Ph.D., Česká republika
  Doplním
 12. JUDr. Petr HLUŠTÍK, Ph.D., Česká republika
 13. JUDr. Monika HORÁKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Odvolání ve světle soudní judikatury
 14. JUDr. Matej HORVAT, PhD., Slovensko
  Premeny výkladu ustanovení Správneho poriadku v judikatúre správnych súdov
 15. Mgr. Darina CHVOSTEKOVÁ, Česká republika
  Výkladové problémy ustanovení správního řádu očima rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu
 16. JUDr. Jana JANDEROVÁ, Ph.D., Česká republika
  Opatření obecné povahy a dodržování principu proporcionality
 17. Kamil JELÍNEK, Česká republika
 18. JUDr. Mgr. Luboš JEMELKA, Ph.D., Česká republika
 19. Mgr. Marcela KAŠPÁRKOVÁ, Česká republika
  Přezkumné řízení jako prostředek řešení kolize dvou správních rozhodnutí vydaných v téže věci
 20. Mgr. Bc. Ivo KEISLER, Česká republika
  Aplikace správního řádu v disciplinárním řízení z pohledu judikatury
 21. dr Przemyslaw KLEDZIK, Polsko
 22. JUDr. Alena KLIKOVÁ, Ph.D., Česká republika
 23. Jan KLOUČEK, Česká republika
  Doručování optikou správního řádu
 24. Ing. Naděžda KOUBKOVÁ, Česká republika
 25. PhD Artur KRAKAŁA, Polsko
 26. Mgr. Petr KRUTIŠ, Česká republika
 27. Ing. Bc. Karel LÁBR, Česká republika
 28. Ing. Bc. Hana LAJČÍKOVÁ, Česká republika
 29. Master of Law Michał MAKUCH, Polsko
 30. Mgr. Kristýna MLEZIVOVÁ, Česká republika
  Vztah správního řádu a zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
 31. Filip NEČAS, Česká republika
 32. Mgr. Jana PECKOVÁ HODEČKOVÁ, Česká republika
  Použití správního řádu při rozhodování o žádosti o dotaci
 33. JUDr.Ing. Bernard PEKÁR, PhD., Slovensko
  Súdny prieskum rozhodnutí vnútroštátnych správnych orgánov a jeho nadnárodný kontext
 34. Mgr. Bc. Petra PIMKOVÁ, Česká republika
  Právo účastníka správního řízení zvolit si elektronickou adresu pro doručování ve světle aktuální judikatury
 35. Ing. Jaroslav POSPÍŠIL, Česká republika
 36. JUDr. Soňa POSPÍŠILOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Prostředky ochrany proti nečinnosti veřejné správy ve světle soudní judikatury
 37. JUDr. Lukáš POTĚŠIL, Ph.D., Česká republika
  Nicotnost z pohledu správního řádu a judikatury
 38. doc. JUDr. Olga POUPEROVÁ, Ph.D., Česká republika
 39. Mgr. Petr PROKOP, Česká republika
 40. Prof. JUDr. Petr PRŮCHA, CSc., Česká republika
  K závazným stanoviskům
 41. dr Łukasz PRUS, Polsko
 42. JUDr. Stanislav SEDLÁČEK, Ph.D., Česká republika
 43. Mgr. Jan SCHEUER, Česká republika
 44. Doc. JUDr. Soňa SKULOVÁ, Ph.D., Česká republika
  bude upřesněn
 45. Mgr. David SLOVÁČEK, Česká republika
  Použití správního řádu při rozhodování o žádosti o dotaci
 46. JUDr. Veronika SMUTNÁ, Ph.D., Česká republika
 47. Professor Jerzy SUPERNAT, Polsko
 48. JUDr. Martin ŠKUREK, Česká republika
  Zásada materiální pravdy z pohledu judikatury správních soudů
 49. Jakub ŠŤASTNÝ, Česká republika
 50. Mgr. Jan TEPLÝ, Česká republika
 51. JUDr. Radomíra VALÍKOVÁ, Česká republika
 52. Mgr. Pavel VŠETIČKA, Česká republika
  UPLATNĚNÍ ZÁKLADNÍCH ZÁSAD ČINNOSTI SPRÁVNÍCH ORGÁNŮ PŘI REALIZACI FAKTICKÝCH ÚKONŮ A BEZPROSTŘEDNÍCH ZÁKROKŮ VE SVĚTLE JUDIKATURY NEJVYŠŠÍHO SPRÁVNÍHO SOUDU
 53. Ewa WÓJCICKA, Ph.D., Polsko
 54. Ewelina ŻELASKO-MAKOWSKA, doktor, Polsko
 55. Adam ZEMAN, Česká republika
 56. Mgr. Ing. Bc. Josef ŽÁK, Česká republika

Dopad práva Evropské unie na českou regulaci nekalé soutěže a nekalých obchodních praktik

 1. Veronika ANTOŠOVÁ, Česká republika
 2. Hynek BROŽ, Česká republika
 3. Vlastimil CALABA, Česká republika
  Bid rigging a veřejné zakázky
 4. Mgr. Natálie DOČEKALOVÁ, Česká republika
 5. JUDr. Jana DUDOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Vybrané klamavé praktiky a zdraví spotřebitele
 6. Mgr. Iva FELLEROVÁ PALKOVSKÁ, Česká republika
  Základní východiska a vývoj unijního práva nekalé soutěže
 7. Lukáš GAMOVSKÝ, Česká republika
 8. Zuzana HLAVÁČOVÁ, Česká republika
 9. Jiří HRADSKÝ, Česká republika
 10. Filip KŘEPELKA, Česká republika
  Nabízení a poskytování léčitelských praktik jako nekalá soutěž
 11. Mgr. Tereza LEVICKÁ, Česká republika
  Klamavá reklama - dopad práva Evropské unie na českou regulaci dané problematiky
 12. doc. JUDr. Dana ONDREJOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Tzv. zvlášť zranitelný spotřebitel v právu proti nekalým obchodním praktikám
 13. Mgr. Iveta ROHOVÁ, Česká republika
  Kolizní aspekty nekalosoutěžního jednání
 14. JUDr. David SEHNÁLEK, Ph.D., Česká republika
  Nekalá soutěž: unijní úprava v mezinárodním právu soukromém a dopady na českou praxi
 15. Markéta TŘÍSKOVÁ, Česká republika
 16. JUDr. Eva VEČERKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Vybrané klamavé praktiky a zdraví spotřebitele
 17. Mgr. Michal VÍTEK, Česká republika
  Příloha směrnice 2005/29 jako omezení zákonodárné moci
 18. Dominika ZAVADOVÁ, Slovensko
  Transpozícia smerníc - cesta k zjednotenej právnej úprave práva proti nekalej súťaži?

Skončení mezinárodního závazku výpovědí či rozvázáním a vystoupení z mezinárodní organizace - se zvláštní pozorností "Brexitu"

 1. Jan BIRAVSKÝ, Česká republika
 2. Mgr. Filip GLÉZL, Rakousko
  Analýza způsobů výstupu Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie ve světle mezinárodního, evropského a britského práva
 3. JUDr. Radim CHARVÁT, Ph.D., LL.M., Česká republika
  Brexit a unijní ochrana duševního vlastnictví
 4. Ondřej KAŠPAR, Česká republika
 5. Mgr. et Mgr. Stela KOVAĽOVÁ, Slovensko
  Vystúpenie štátu z medzinárodnej organizácie
 6. Anna LÁNÍČKOVÁ, Česká republika
  "Brexit" a volný pohyb osob
 7. PhDr., JUDr., Mgr. Jozef MEDELSKÝ, PhD., Slovensko
  Vstup a Vystúpenie členského štátu z medzinárodnej organizácie
 8. Zdeněk NOVÝ, Česká republika
  Dopady tzv. Brexitu na mezinárodní investiční arbitráž
 9. Mgr. Pavla PLACHÁ, Česká republika
 10. Mgr. Jiří PLATOVSKÝ, Česká republika
 11. Tereza PRÁŠKOVÁ, Česká republika
 12. Richard STAŇO, Slovensko
 13. Doc. JUDr. Václav STEHLÍK, LL.M., Ph.D., Česká republika
  Dopad Brexitu na volný pohyb osob - možné scénáře
 14. Mgr. Eva ŠMAKALOVÁ, Česká republika
  Dopad vystoupení Spojeného království z Evropské unie na jeho závazky v oblasti nadnárodního azylového práva
 15. Mgr. et Mgr. Kristina ŠPOTTOVÁ, Česká republika
  Brexit jako krok vpřed? Úvaha nad možnými pozitivně integračními dopady aktivace článku 50 SEU
 16. doc. JUDr. PhDr. Robert ZBÍRAL, Ph.D., Česká republika
  Jak vymanit národní právo z osidel práva unijního? Legislativní důsledky Brexitu

Princip autonomie vůle ve vztazích s mezinárodním prvkem

 1. JUDr. Petr DOBIÁŠ, Ph.D., Česká republika
  Autonomie vůle stran při uzavírání mezinárodních pojišťovacích a zajišťovacích smluv
 2. JUDr. Klára DRLIČKOVÁ, Ph.D., Česká republika
 3. Árpád GYURIS, Maďarsko
 4. Mgr. David HEYDUK, Česká republika
  Autonomie vůle v nařízení o dědictví
 5. JUDr. Miluše HRNČIŘÍKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  bude upřesněno
 6. Mgr. Pavlína JANEČKOVÁ, Česká republika
  Příčiny pozitivních konfliktů pravomocí při mezinárodních rozvodech manželství
 7. Mgr. Tomáš KOZÁREK, Česká republika
  Omezení principu autonomie vůle skrze princip předsmluvní odpovědnosti podle vybraných předpisů mezinárodního smluvního práva
 8. JUDr. Tereza KYSELOVSKÁ, Ph.D., Česká republika
  Rozsah a omezení autonomie vůle v mezinárodních licenčních smlouvách
 9. JUDr. Miloš LEVRINC, PhD., Slovensko
  Autonómia vôle podľa Zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní
 10. Mgr. Silvie MAHDALOVÁ, Česká republika
  Prostor pro flexibilitu v úpravě evropského insolvenčního práva (?)
 11. JUDr. Mag. iur. Michal MALACKA, Ph.D., MBA, Česká republika
  Bude upřesněn
 12. Mgr Mária PASTORKOVÁ, Česká republika
  Obmedzenie voľby práva v licenčných zmluvách
 13. Mgr. Kateřina REMSOVÁ, Česká republika
  Opodstatněnost volby práva u individuálních pracovních smluv
 14. Mgr. Dušan SCHMIDT, Česká republika
 15. Doc. JUDr. PhDr. Miroslav SLAŠŤAN, PhD., Slovensko
  Variácie alternatívnej právomoci súdu podľa článku 7 nariadenia Brusel Ibis alebo kde možno žalovať ICC?
 16. Mgr. Iva ŠIMKOVÁ, Česká republika
  Omezení autonomie vůle stran vyplyvající z lex arbitri - úvahy týkající se rozhodování o meritu sporu
 17. Amastasios TRONTZOS, Česká republika
 18. Kateřina ZABLOUDILOVÁ, Česká republika
 19. JUDr. Lucie ZAVADILOVÁ, Česká republika
  Postavení volby práva ve věcech majetkových poměrů manželů

Právní jednání

 1. Kateřina AUGUSTÍNOVÁ, Česká republika
  K fikci nepřijetí usnesení valné hromady
 2. JUDr. Martin BABJAK, Slovensko
 3. Josef BÁRTŮ, Česká republika
 4. prof. JUDr. Josef BEJČEK, CSc., Česká republika
 5. Dominik BERAN, Česká republika
 6. JUDr. Petr BEZOUŠKA, Ph.D., Česká republika
  účastník diskusního panelu " Následky vad právního jednání"
 7. Mgr. Michal BLAŽEK, Česká republika
 8. Mgr. Kateřina BLISOVÁ, Česká republika
  Smlouva mezi členem orgánu a korporací – Má nedodržení pravidel § 55 až 57 ZOK vliv na právní jednání?
 9. Luboš BRIM, Česká republika
  Občanskoprávní následky padělání podpisu
 10. JUDr. Petr COUFALÍK, Ph.D., Česká republika
  Vzájemný vztah právních jednání a procesních úkonů
 11. doc. JUDr. Kristián CSACH, PhD., LL.M., Slovensko
  účast v panelové diskusi v bloku "Otazníky nad výkladem zakladatelských právních jednání korporací soukromého práva"
 12. Michaela DAŇKOVÁ, Česká republika
 13. Raluca Elena DINCULESCU, PhD candidate, Rumunsko
 14. Mgr. Matěj DOBEŠ, Ph.D., Česká republika
  Směnečné právní jednání
 15. doc. JUDr. Anton DULAK, Ph.D., Česká republika
  účastník diskusního panelu " Následky vad právního jednání"
 16. doc. JUDr. Denisa DULAKOVÁ JAKÚBEKOVÁ, PhD., Slovensko
  Následky vadnosti právneho úkonu – sprostredkovateľskej zmluvy, uzatvo-renej medzi spotrebiteľom a realitnou kanceláriou mimo jej prevádzkových priestorov
 17. JUDr. Jana DURAČINSKÁ, PhD., Slovensko
  Právne konanie spoločnosti s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony
 18. Zuzana DVOŘÁKOVÁ, Česká republika
  K zjištění zvláštních práv vtělených do akcie
 19. JUDr. Milan EBERLE, Česká republika
 20. prof. JUDr. Karel ELIÁŠ, Dr., Česká republika
  Následky vad právního jednání
 21. Dr. Jácint FERENCZ, PhD, Maďarsko
  Színlelt és alaki hibás szerződések a magyar munkajogban
 22. prof. JUDr. Josef FIALA, CSc., Česká republika
  zahájení sekce "Právní jednání"
 23. Fodor T. GABOR, Maďarsko
 24. PhD Professor Daniel GHITA, Rumunsko
 25. JUDr. Lukáš HADAMČÍK, Ph.D., Česká republika
  Neplatnost a neoprávněnost výpovědi z nájmu bytu ze strany pronajímatele
 26. JUDr. Klára HAMUĽÁKOVÁ, Ph.D., Česká republika
 27. JUDr. Jiří HANDLAR, Ph.D., Česká republika
  účastník diskusního panelu " Následky vad právního jednání"
 28. David HANUŠ, Česká republika
 29. doc. JUDr. Bohumil HAVEL, Ph.D., Česká republika
  příspěvek "Otazníky nad výkladem zakladatelských právních jednání korporací soukromého práva"
 30. JUDr. Jan HORECKÝ, Ph.D, Česká republika
 31. Kristýna HORKOVÁ, Česká republika
 32. Zdeněk HOUDEK, Česká republika
  Pokyn v koncernovém seskupení: právní jednání a následky
 33. Lukáš HRABEC, Česká republika
 34. Vít HRAZDÍRA, Česká republika
 35. Mgr. Miloslav HRDLIČKA, Česká republika
 36. Pavlína HRUBÁ, Česká republika
 37. JUDr. Milan HULMÁK, Ph.D., Česká republika
  účastník diskusního panelu "Výklad obchodních podmínek"
 38. prof. JUDr. Jan HURDÍK, DrSc., Česká republika
 39. JUDr. Michal JANOUŠEK, Ph.D., Česká republika
  Odvolání daru pro nevděk jako právní jednání
 40. Mgr. Miloslav KABRHEL, Česká republika
  Právní jednání obchodní korporace vůči zaměstnancům
 41. Jakub KLODWIG, Česká republika
 42. Viktor KOLMAČKA, Česká republika
 43. Jakub KONEČNÝ, Česká republika
 44. JUDr. Tomáš KORČEK, Slovensko
  Základné imanie vybraných typov obchodných spoločností a vkladová povinnosť spoločníkov
 45. doc. JUDr. Josef KOTÁSEK, Ph.D., Česká republika
  Interpretace obchodních podmínek
 46. JUDr. Pavel KOUKAL, Ph.D., Česká republika
 47. JUDr. Jaromír KOŽIAK, Česká republika
  Člen diskusního panelu - 3. blok programu
 48. JUDr. Vladimír KREMLÍK, Česká republika
 49. JUDr. Gabriela KUBÁTOVÁ, Česká republika
 50. Ondřej KUBÍK, Česká republika
 51. Karel KVASNIČKA, Česká republika
 52. doc. JUDr. Petr LAVICKÝ, Ph.D., Česká republika
  Právní jednání z pohledu pravidel dělení důkazního břemena
 53. JUDr., Petr MACHÁLEK, Ph.D., Česká republika
  Právní jednání v pracovním právu
 54. Klára MAZURIKOVÁ, Česká republika
 55. PhD Tomasz MOLL, assistant professor, Polsko
 56. Mgr. Drahomíra NĚMCOVÁ, Česká republika
  Smír jako právní jednání
 57. Mgr. Robert PEŠA, Česká republika
 58. Ph.D. in Law Doktor nauk prawnych Katarzyna PŁONKA-BIELENIN, Doktor nauk prawnych, Polsko
 59. Mgr. Monika PŘÍKAZSKÁ, Ph.D., Česká republika
  Neplatnost právních jednání ve zvláštních právních předpisech
 60. AHMED REFAT, Čína
 61. JUDr. Kateřina RONOVSKÁ, Ph.D., Česká republika
  příspěvek "Otazníky nad výkladem zakladatelských právních jednání korporací soukromého práva"
 62. Ing. Mgr. Radek RUBAN, Ph.D., Česká republika
  Bude upřesněno
 63. JUDr. Monika SEILEROVÁ, PhD., Slovensko
  Konanie zamestnávateľa - právnickej osoby v pracovnoprávnych vzťahoch
 64. Mgr. Kateřina SMOLÍKOVÁ, Česká republika
 65. Professor PhD Scurtu STEFAN, Rumunsko
 66. JUDr. Jaroslav STRÁNSKÝ, Ph.D., Česká republika
  Následky vad právního jednání v pracovněprávních vztazích
 67. David STŘÍŽ, Česká republika
 68. JUDr. Jana SÝKOROVÁ, Slovensko
  Gordický uzel bankopojistných vztahů
 69. Milan ŠAJER, Česká republika
 70. Mgr. Ľuboš ŠIMONČIČ, Slovensko
  Gordický uzel bankopojistných vztahů
 71. JUDr. Martin ŠMÍD, Ph.D., Česká republika
  Vybrané aspekty právního jednání v pracovním právu
 72. Štěpán ŠTARHA, Česká republika
 73. JUDr. Žofia ŠULEKOVÁ, PhD., MCL, Slovensko
  Povaha úkonov spojených s valným zhromaždením a následky vadnosti týchto úkonov
 74. Veronika TROJČÁKOVÁ, Slovensko
  Niektoré rozdiely medzi občianskoprávnou a obchodnoprávnou vzájomnou reštitučnou povinnosťou strán neplatnej alebo zrušenej zmluvy
 75. Mgr. Erik VADAS, Slovensko
  Úkony súdu a strán pri sporoch s ochranou slabšej strany
 76. Mgr. Viktor VARGA, Slovensko
  Limity elektronizácie pracovnoprávnych úkonov
 77. Mgr. Bc. Pavel VÁŽAN, Česká republika
  Porušení předkupního práva a jeho vliv na platnost právního jednání
 78. Mgr. Anna VELIČKOVÁ, Česká republika
 79. dr. Attila VERMES, Maďarsko
 80. Mgr. Václav VODA, Česká republika
  člen diskusního panelu v bloku "Otazníky nad výkladem zakladatelských právních jednání korporací soukromého práva"
 81. Mgr. Hana ZEMANOVÁ ŠIMONOVÁ , LL.M., Česká republika
  Forma právních jednání v pracovněprávních vztazích a následky jejího nedodržení
 82. Mgr. Radomír ZIMEK, Česká republika
 83. JUDr. Tomáš ZVERKA, Slovensko
  Vady právnych úkonov a ich následky v teórii a v praxi
 84. Tomáš ZVONÍČEK, Česká republika

Ústavněprávní aspekty v trestním řízení

 1. doc. JUDr. Boris BALOG, PhD., Slovensko
  Ústavnoprávne limity používania dôkazov v trestnom konaní
 2. Mgr., Bc. Martina BARÁKOVÁ, Česká republika
  Znalecké posudky ve věcech extremismu
 3. JUDr. Andrej BELEŠ, Slovensko
  Niektoré aspekty práva na informácie vo výkone trestu odňatia slobody - právo na držbu pornografie?
 4. Mgr. Jaroslav BENÁK, Ph.D., Česká republika
 5. Adéla BILOVÁ, Česká republika
 6. dr. Ágnes BUCHINGER, Slovensko
  Štátne partnerstvo. Cieľom je vytvorenie sebestačných väzení
 7. JUDr. Ludvík DAVID, CSc., Česká republika
 8. Dr Djuro DJUROVIĆ, LL.M., Serbia
 9. Mgr. Ivo HAHN, Ph.D., Česká republika
 10. JUDr. Denisa HAMRANOVÁ, Slovensko
  Problematika porušovania práv detí pri výsluchu v trestnom konaní
 11. Mgr. Bc. Monika HANYCH, Česká republika
  Zásahy médií do ústavně zaručených práv osob v trestních řízeních
 12. Mgr. Iva HAUPTFLEISCHOVÁ, Česká republika
  Práva nezúčastněných osob při zatčení
 13. Mgr. Jana HEJDOVÁ, Česká republika
 14. JUDr. Čestmír CHALOUPKA, Česká republika
 15. Dr. Nemeth IMRE, PhD., Maďarsko
 16. Mgr. Michal JÍLOVEC, Česká republika
  Ústavně konformní výklad § 26 trestního řádu
 17. Mgr. Pavel KANDALEC, Ph.D., LL.M., Česká republika
  Podprůměrné zadostiučinění za průměrné pochybení
 18. Doc. JUDr. Zdeněk KOUDELKA, Ph.D., Česká republika
  Příslušnost soudu a státního zastupitelství v přípravném řízení trestním - nález Pl.ÚS 4/2014
 19. Mgr. Vítězslav KOZÁK, Česká republika
  Ústavněkonformní výklad § 26 trestního řádu
 20. Mgr. Bc. Pavel MÁLEK, Ph.D., Česká republika
 21. doc. JUDr. Klaudia MARCZYOVÁ, PhD., Slovensko
  Právo na spravodlivý súdny proces
 22. Dr. Klára NAGY, PhD., Maďarsko
 23. Dr Marko NOVAKOVIC, LL.M., Serbia
 24. Mgr. Martin ORVISKÝ, Slovensko
  Ústavnoprávne aspekty pozbavenia osobnej slobody v trestnom konaní
 25. Mgr. et Mgr. Tereza PAPOUŠKOVÁ, Česká republika
  Právo zajištěných či zadržených nemajetných na právní pomoc
 26. Ing. Mgr. Jan PIAZZA, Česká republika
 27. Lenka PÍČOVÁ, Česká republika
  Některé navrhované změny trestního řádu a problém jejich ústavní konformity
 28. Mgr. Marián PIVÁČEK, Slovensko
  Ústavnoprávne aspekty práva na nedotknuteľnosť obydlia a ich realizácia v praxi
 29. JUDr. Ladislav POKORNÝ, Ph.D., Česká republika
 30. Alžbeta ROSINOVÁ, Česká republika
  Právo na nestranného soudce a zneužití námitky podjatosti a v trestním řízení
 31. Mgr. Eva SIHELNÍKOVÁ, Slovensko
  Ústavnoprávne aspekty pozbavenia osobnej slobody v trestnom konaní
 32. prof. JUDr. Ján SVÁK, DrSc., Slovensko
 33. Tereza SYLVESTROVÁ, Česká republika
  Zásada ne bis in idem ve vztahu k vybraným daňovým trestným činům
 34. Dr. Erika VARADI-CSEMA, PhD, Maďarsko
 35. Mgr. Radek VOJTEK, Česká republika
  K zajištění peněžních prostředků a cenných papírů a řešení krize na finančním trhu
 36. MUDr. Mgr. Tomáš VOJTÍŠEK, Ph.D., Česká republika
 37. Ladislav VYHNÁNEK, Česká republika
 38. JUDr. Michal ŽOFČÁK, Slovensko
  Nezávislosť a nestrannosť súdnej moci

Aktuální otázky práva duševního vlastnictví

 1. Anna DRGOVÁ, Česká republika
  Daňové aspekty veřejných licencí
 2. Ing. Martina ENŽLOVÁ, Česká republika
 3. Veronika FIEDLEROVÁ, Česká republika
 4. Adéla FRENCLOVÁ, Česká republika
 5. JUDr. Jakub HARAŠTA, Česká republika
  Duševní vlastnictví mezi neutralitou a diskriminací
 6. Mgr. Radomíra JAHODÁŘOVÁ, Česká republika
 7. JUDr. Jindřich JANOUCH, Česká republika
 8. Miroslava KLUSOVA, Česká republika
 9. JUDr. Radka KOLKUSOVÁ, LL.M., Slovensko
  Netradičné ochranné známky
 10. Karel LACH, Česká republika
 11. Vladimír LAJSEK, Česká republika
  Aktuální otázky patentového práva jako legálního monopolu
 12. Jiří MAREK, Česká republika
  Opening Data in Academia
 13. JUDr. MgA. Jakub MÍŠEK, Česká republika
  Sui generis databáze jako úřední dílo - interpretační problémy přechodného ustanovení
 14. JUDr. Matěj MYŠKA, Ph.D., Česká republika
  Vědecký výzkum jako omezení práva duševního vlastnictví
 15. Radim NENÁL, Česká republika
 16. Mgr. Petr OBDRŽÁLEK, Česká republika
 17. Daniela PROCHÁZKOVÁ, Česká republika
  Pluralita subjektů práv k databázi
 18. Mgr. Bc. Helena PULLMANNOVÁ, Česká republika
 19. JUDr. Blanka SCHÖBLOVÁ, Česká republika
 20. Mgr. Diana SYNKOVÁ, Česká republika
  Nekalá soutěž a vybraná chráněná označení
 21. Martin ŠVÉDA, Česká republika
 22. Adam TIETZ, Česká republika
 23. Jan TOMÍŠEK, Česká republika
  Duševní vlastnictví a zdravotnická dokumentace
 24. Terezie VOJTÍŠKOVÁ, Česká republika
 25. JUDr. Jan ZIBNER, Česká republika
  Originalita v pojetí práva Evropské unie

Právní obyčej

 1. Petr DOSTALIK, Česká republika
  Právní obyčej v novém českém právu - příspěvek k mezerám v zákoně
 2. Jan DVOŘÁK, Česká republika
 3. JUDr. Erik ELIAS, Slovensko
  Právna obyčaj ako najdôležitejší prameň uhorského práva
 4. JUDr. Miroslav FRÝDEK, Česká republika
  Consuetudine paganorum
 5. prof. JUDr. PhDr. Tomáš GÁBRIŠ, PhD., LLM, MA, Slovensko
  Obyčaj vo svetle archeológie práva
 6. Dr. Magdolna GEDEON, PhD, Maďarsko
 7. JUDr. Mgr. Ondřej HORÁK, Ph.D., Česká republika
  Obyčejové právo v právním řádu ČR
 8. Mgr. Michal CHORVÁT, Slovensko
  Civilisti a zajatci v ozbrojených konfliktoch
 9. Mgr. Jiří CHROBÁK, Česká republika
 10. JUDr. Lukáš KRÁLÍK, Ph.D., Česká republika
  Materiální publikace právních předpisů
 11. doc. JUDr. Miriam LACLAVÍKOVÁ, PhD., Slovensko
  Uhorská právna obyčaj v znení novovekej právnej vedy
 12. JUDr. Alexandra LETKOVÁ, PhD., Slovensko
  Frazeologizmy ako prameň poznania obyčajového práva
 13. Mgr. Ondřej MÁLEK, Česká republika
  Interpretace právního obyčeje (zvláště pak v mezinárodním právu)
 14. Lucie MRÁZKOVÁ, Česká republika
 15. Ondřej PAVLECH, Česká republika
 16. Alžbeta PEREJDOVÁ, Slovensko
  Bude upresnený
 17. Mgr. Martina POSPÍŠILOVÁ, Česká republika
  Coacquisita coniugum
 18. Mgr. Ivan PUŠKÁR, Slovensko
  Vývoj a miesto obyčajových pravidiel v medzinárodnom investičnom práve
 19. Eva REMIŠOVÁ, Česká republika
 20. JUDr. Pavel SALÁK, Ph.D., Česká republika
  Decimace - specifický vojenský trest
 21. JUDr. Mgr. Štefan SISKOVIČ, PhD., Slovensko
  Pohľad historickoprávnej školy na právnu obyčaj
 22. JUDr. Jan ŠEJDL, Ph.D., Česká republika
  Consuetudo a lex - obecné charakteristiky jejich vztahu
 23. Martin ŠLOSAR, Česká republika
  Consuetudo - právní základ římského státu
 24. PhDr. Mgr. Jan ŠMÍD, Ph.D., Česká republika
  Vznik práva v myšlení F. A. Hayeka
 25. doc. JUDr. Ivana ŠOŠKOVÁ, PhD., Slovensko
  Právna obyčaj cez prizmu náuky o prameňoch práva
 26. Mgr. Ján ŠURKALA, PhD. , Slovensko
  Povaha obyčaje v rímskom práve
 27. doc. JUDr. PhDr. Adriana ŠVECOVÁ, PhD., Slovensko
  Uhorská právna obyčaj v znení novovekej právnej vedy
 28. doc. JUDr. Bc. Jaromír TAUCHEN, Ph.D., LL.M., Česká republika
 29. Prof. JUDr. Ladislav VOJÁČEK, CSc., Česká republika
 30. Vojtěch VRBA, Česká republika
  Pirátství a námořní loupež - definice pojmu jako výsledek vývoje právního obyčeje?
 31. doc. JUDr. Peter VYŠNÝ, PhD., Slovensko
  Právna obyčaj v právnom poriadku amerických kolónií Španielska
 32. Petra ZÁVODNÁ, Česká republika

Rekodifikace daní z příjmů (90 let od Englišovy daňové reformy) – pod záštitou 1. místopředsedy vlády a ministra financí Ing. Andreje Babiše

 1. Dr Dobrosława ANTONÓW, Polsko
 2. Mgr. Richard BARTES, Česká republika
  Francouzská inspirace pro rekodifikaci daní z příjmů
 3. doc. JUDr. Radim BOHÁČ, Ph.D., Česká republika
  Příjmové daně – jeden nebo dva zákony?
 4. JUDr. František BONK, PhD., Slovensko
  Pravidlá nízkej kapitalizácie v slovenskej právnej úprave zákona o dani z príjmov
 5. Professor Paweł BORSZOWSKI, Polsko
 6. Piotr BUŁAWA, Polsko
  Zdanění příjmů zemědělce v Polsku a České republice
 7. Dr Mgr. Damian CZUDEK, Ph.D, Česká republika
  bude doplněno
 8. Mgr. Eva DĚDKOVÁ, Česká republika
  Terminologie konstrukčních prvků daně z příjmů
 9. dr Kowalewska EWA, Polsko
 10. Alexandra GAJOVÁ, Česká republika
 11. Mgr. Yulia GOROSH, kandidat věd, Česká republika
  Experience of tax reforms in modern law enforcement
 12. Mgr. Ing. Filip HEJL, Česká republika
  Naplňuje daň z přidané hodnoty všechny znaky nepřímých daní?
 13. Mgr. Simona HORNOCHOVÁ, Česká republika
 14. Mgr. Lukáš HRDLIČKA, Česká republika
 15. doc. JUDr. Gábor HULKÓ, PhD., Maďarsko
 16. Yasir HUSSAIN, LL.B, LL.M (London), Pákistán
 17. Helena HYNKOVÁ, Česká republika
 18. Nikola CHÁBOVÁ, Česká republika
  Daňové příjmy obce a možnosti jejich ovlivnění s ohledem na udržitelný rozvoj obce
 19. Prof. Elena CHERNIKOVA, CSc., DSc., Česká republika
  Tax reforms and tax law (comporative law practice)
 20. Mgr. Kateřina JANÁČKOVÁ, Česká republika
 21. mgr Tomasz JANICKI, Polsko
 22. Michal JANOVEC, Česká republika
  Nájem, ubytování, daň z příjmu; AIRBnB
 23. mgr Anna JANOWSKA, Polsko
 24. Ing. Martin JAREŠ, PhD., Česká republika
  Vztah daňové a účetní legislativy
 25. Ing. Pavel JELÍNEK, Česká republika
 26. Mgr. Monika JEŽKOVÁ, Česká republika
  Děti a daň z příjmů fyzických osob
 27. JUDr. Ing. Matej KAČALJAK, PhD., Slovensko
  Preukazovanie pôvodu majetku a nelegálne príjmy
 28. doc. JUDr. Michael KOHAJDA, Ph.D., Česká republika
  Výdaje vynaložené na příjmy plynoucí ze závislé činnosti
 29. Katarzyna KOPYŚCIAŃSKA, dr, Polsko
 30. Ing. Mgr. Stanislav KOUBA, Česká republika
  Co je příjem
 31. Dr. PhD Rafał KOWALCZYK, Polsko
  Opodatkowanie dochodów osób fizycznych z działalności rolniczej w Polsce.
 32. Dr Mgr. Michal KOZIEŁ, Ph.D., Česká republika
  bude upřesněn
 33. Jaroslav KRÁL, Česká republika
  Aktivní účast finančních institucí při identifikaci nezdaněných peněz
 34. Jana KRANECOVÁ, Česká republika
 35. Mgr. Bc. Sandra KŘIČENSKÁ, Česká republika
 36. Kateřina KUBENKOVÁ, Česká republika
 37. Mgr. Michal LIŠKA, Česká republika
  Příjmy spadající pod čl. 7 Evropské charty místní samosprávy a výdaje na ně
 38. Mgr. Petra LIŠKOVÁ, Česká republika
  Odpočet na podporu výzkumu a vývoje a jeho možné problémy v praxi
 39. Prof. JUDr. Hana MARKOVÁ, CSc., Česká republika
  Rozpočtové určení daní jako prvek konstrukce daní
 40. Miroslav MATEJ, Česká republika
 41. Professor Wiesława MIEMIEC, Polsko
 42. mgr Monika MICHALAK , Polsko
 43. dr hab. Wojciech MORAWSKI, prof. UMK, Polsko
  Má polský zákonodárce rád rodinu? (několik poznámek na pozadí polského zákona o dani z příjmů fyzických osob)
 44. JUDr. Ivana PAŘÍZKOVÁ, Ph.D., Česká republika
 45. Mgr. Bc. Sabina PAZDEROVÁ, Česká republika
  Právní úprava prokazování původu majetku v ČR a ve vybraných státech EU
 46. Ing. Bc. Marcel PITTERLING, PhD., Česká republika
 47. doc. Karin PRIEVOZNÍKOVÁ, PhD., Slovensko
  Právne aspekty vyhýbania sa daňovej povinnosti
 48. doc. JUDr. Ing. Michal RADVAN, Ph.D., Česká republika
  Supehrubá mzda
 49. JUDr Anna ROMÁNOVÁ, PhD., Slovensko
  Boj proti obchádzaniu zákona pri priamych daniach v SR
 50. Mgr. Markéta RŮŽIČKOVÁ, Česká republika
 51. JUDr. Kristýna ŘEZNÍČKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  DPFO v období první republiky se zaměřením na korekční prvky
 52. JUDr. Jozef SÁBO, PhD., Slovensko
  Rozhodovací process racionálneho daňovníka a daňové úniky
 53. JUDr. Tomáš SEJKORA, Česká republika
  Výdaje vynaložené na příjmy plynoucí ze závislé činnosti
 54. Ing. et Ing. Pavel SEMERÁD, Ph.D., Česká republika
  Nezdanitelné části základu daně - ekonomický pohled
 55. JUDr. Ing. Hana SKALICKÁ, Ph.D., BA, Česká republika
  Zdaňování podílů na zisku v České republice a na Slovensku
 56. Mgr. Tereza SLÁDKOVÁ, Česká republika
 57. Mgr. Andrea STACHUROVÁ, Slovensko
  Minimálna daň v podobe daňovej licencie v podmienkach SR
 58. Mgr. Ivana STEHLÍKOVÁ, Česká republika
  xxxxx
 59. JUDr. Dana ŠRAMKOVÁ, Ph.D., MBA, Česká republika
  Daň z příjmů v kontextu mezinárodních smluv a práva EU
 60. JUDr. Ivana ŠTIEBEROVÁ, Slovensko
  Zdaňovanie dividend v Slovenskej republike - krok vpred?
 61. Ing. Monika ŠVEC BUŠOVSKÁ, PhD., Česká republika
 62. Mgr. Václav TOUL, Česká republika
  upřesním později
 63. Mgr. Michal TULÁČEK, Česká republika
  Výměna zpráv podle zemí jako nástroj k omezení eroze základu daně z příjmů
 64. Bc. Timotej UŠÁK, Slovensko
 65. Mgr. Ing. Martina VALACHOVÁ, Česká republika
  Charakter licenčních poplatků z hlediska aplikace srážkové daně
 66. JUDr. Roman VYBÍRAL, Ph.D., Česká republika
  Bude upřesněno
 67. Professor Patrycja ZAWADZKA, Polsko
 68. Simona Marie ZDEŇKOVÁ, Česká republika
 69. JUDr. Lukáš ZRŮST, BA (Hons), LL.M., MBA, Česká republika
  Bude doplňěno později

Karel Engliš - zdroj inspirace pro rozvoj práva i národního hospodářství

 1. Ing. Milan BAŽANT, Česká republika
 2. doc. JUDr. PhDr. Ilona BAŽANTOVÁ, CSc., Česká republika
  Karel Engliš a jeho názory na centrální bankovnictví
 3. Doc. Ing. Jiří BLAŽEK, CSc., Česká republika
  Význam Karla Engliše pro rozvoj národohospodářské vědy
 4. Ing. Karolína ČERVENÁ, PhD., Slovensko
  Etické a ekonomické aspekty zdanenia v kontexte modernej doby
 5. Pavel DATINSKÝ, Česká republika
  K posouzení úvěruschopnosti spotřebitele ve smyslu zákona č. 257/2016 Sb.
 6. doc. PhDr. Ing. Antonie DOLEŽALOVÁ, Ph.D, Česká republika
  Karel Engliš: Moje americká cesta
 7. Mgr. Marcel FANDÁK, LL.M., Slovensko
 8. prof. PhDr. Kamil FUCHS, CSc., Česká republika
  Význam Englišových Základů hospodářského myšlení v kontextu vzniku a rozvoje vysokého školství na Moravě
 9. Ing. Lubomír GERÁK, Česká republika
  Několik poznámek k historii ČNB
 10. JUDr. Martin HAPLA, Ph.D., Česká republika
 11. JUDr. Lukáš HLOUCH, Ph.D., Česká republika
 12. dr Andrzej HUCHLA, Polsko
 13. Mgr. Petr JORDÁN, Česká republika
 14. Zdeňka JORDÁNOVÁ, Česká republika
  Prof. Karel Engliš a jeho odkaz pro dnešní generaci
 15. doc. JUDr. Rudolf KASINEC, PhD., Slovensko
  Teleologická analýza práva v zmysle Englišovej právnej logiky
 16. Bc. Mgr. Jan Petr KOSINKA, Ph.D., Česká republika
  Teleologická metoda Karla Engliše
 17. Ing. Tomáš KRIŠTOFÓRY, Česká republika
  Teleologie, univerzalizmus a neuropsychologie: Česko-rakouské kontakty u vzniku metodologických diskusí
 18. Vít KROPJOK, Česká republika
 19. JUDr. Ing. Libor KYNCL, Ph.D., Česká republika
  Karel Engliš: právník a ekonom v jedné osobě
 20. JUDr. Petr OSINA, Ph.D., Česká republika
  Ekonomická spravedlnost a přirozené právo
 21. JUDr. Ing. PhDr. Ladislav POLIAK, Slovensko
  Zhodnotenie uplatňovania vybraných inštitútov miestneho zdaňovania v Slovenskej republike
 22. Mgr. Olga ROSENKRANZOVÁ, Ph.D., Česká republika
 23. PhDr., Mgr. Pavel SEKNIČKA, Ph.D., Česká republika
  Přínos Karla Engliše pro formování finanční vědy a jeho odkaz pro současnost
 24. Mgr. Johan SCHWEIGL, Ph.D., Česká republika
  Limity LTV/LTI jako nástroje makroobezřetnostní politiky ČNB
 25. PhDr. Radek SOBĚHART, Ph.D., Česká republika
  Karel Engliš jako oběť "střetu civilizací"
 26. JUDr. Jindřiška ŠEDOVÁ, CSc., Česká republika
 27. Ing. Mgr. Josef ŠÍP, Česká republika
  Finanční ústava
 28. doc. PhDr. Iva ŠMÍDOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Filozofické aspekty v chápání ekonomicky jednajícího subjektu v díle Karla Engliše
 29. Ing. Eva TOMÁŠKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Veřejné výdaje v pojetí Karla Engliše
 30. doc. PhDr. Lukáš VALEŠ, Ph.D., Česká republika
  Čeští ministři financí mezi politikou a veřejnou správou - kontinuita či diskontiniuta?
 31. JUDr. Jarmila VAŠULKOVÁ, Česká republika
 32. prof. JUDr. PhDr. Miloš VEČEŘA, CSc., Česká republika
  Místo Karla Engliše v českém právně teoretickém myšlení
 33. Prof. PhDr.et JUDr Miloš VEČEŘA , CSc., Česká republika
  Význam K. Engliše pro české právně teoretické a filozofické myšlení
 34. Mgr. Jozef VLČEJ, Ph.D., Slovensko

Péče o jmění dítěte

 1. JUDr. Bc. Stanislav BRUNCKO, Česká republika
  Výživné jako jmění dítěte
 2. JUDr. Ing. Radovan DÁVID, Ph.D., Česká republika
  Péče o jmění dítěte v kontextu insolvenčního práva
 3. JUDr. Lenka DOBEŠOVÁ, Ph.D., Česká republika
 4. Hana GABRIELOVÁ, Česká republika
 5. Richard HAJDU, Česká republika
 6. Mgr. Barbora HUDKOVÁ, Česká republika
  Opatrovník pro správu jmění dítěte
 7. Vlastimil JANDÁSEK, Česká republika
 8. Andrea KORÁNOVÁ, Česká republika
 9. JUDr. Jan KUBIZŇÁK, Česká republika
  Péče o jmění dítěte finančně nezodpovědným rodičem
 10. Mgr. Karolína KUTNAROVÁ, Česká republika
  Jmění dítěte ve vztahu k insolvenčnímu řízení
 11. Zuzana LEBEDOVÁ, Česká republika
 12. JUDr. Jindřich PSUTKA, Ph.D., Česká republika
  K vybraným kritériím řádné péče o jmění dítěte
 13. doktor Aleksandra STOPOVÁ KOZIOŁ, Polsko
 14. JUDr. Renáta ŠÍNOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Schvalování právních jednání nezletilého z pohledu soudní praxe
 15. JUDr. Ondřej ŠMÍD, Ph.D., Česká republika
  Nakládání se jměním dítěte - výživné sourozenců
 16. JUDr. Jakub VALC, Česká republika
  Vlastnické právo nenarozeného dítěte a správa jeho jmění

nahoru