| | | | |


Drobečková navigace

Titulní strana || Archív > 2016 > Účastníci > Podle abecedy

Přehled účastníků (podle abecedy)

 1. Dr Dobrosława ANTONÓW, Polsko
 2. Veronika ANTOŠOVÁ, Česká republika
 3. Kateřina AUGUSTÍNOVÁ, Česká republika
  K fikci nepřijetí usnesení valné hromady
 4. JUDr. Martin BABJAK, Slovensko
 5. doc. JUDr. Boris BALOG, PhD., Slovensko
  Ústavnoprávne limity používania dôkazov v trestnom konaní
 6. Mgr., Bc. Martina BARÁKOVÁ, Česká republika
  Znalecké posudky ve věcech extremismu
 7. Mgr. Richard BARTES, Česká republika
  Francouzská inspirace pro rekodifikaci daní z příjmů
 8. Mgr. Radka BARTOŠÍKOVÁ, Česká republika
 9. Josef BÁRTŮ, Česká republika
 10. Ing. Milan BAŽANT, Česká republika
 11. doc. JUDr. PhDr. Ilona BAŽANTOVÁ, CSc., Česká republika
  Karel Engliš a jeho názory na centrální bankovnictví
 12. prof. JUDr. Josef BEJČEK, CSc., Česká republika
 13. JUDr. Andrej BELEŠ, Slovensko
  Niektoré aspekty práva na informácie vo výkone trestu odňatia slobody - právo na držbu pornografie?
 14. Mgr. Jaroslav BENÁK, Ph.D., Česká republika
 15. JUDr. Daniela BENEDEKOVÁ, PhD., Slovensko
  Korunný svedok
 16. Dominik BERAN, Česká republika
 17. Dominik BERÁNEK, Česká republika
 18. JUDr. Petr BEZOUŠKA, Ph.D., Česká republika
  účastník diskusního panelu " Následky vad právního jednání"
 19. MUDr. Mgr. Štěpánka BIBROVÁ, Ph.D., Česká republika
 20. doctor/ PhD Paulina BIEŚ-SROKOSZ, Polsko
 21. Adéla BILOVÁ, Česká republika
 22. Jan BIRAVSKÝ, Česká republika
 23. Mgr. Aleš BLAHUT, Česká republika
 24. Doc. Ing. Jiří BLAŽEK, CSc., Česká republika
  Význam Karla Engliše pro rozvoj národohospodářské vědy
 25. Mgr. Michal BLAŽEK, Česká republika
 26. Mgr. Kateřina BLISOVÁ, Česká republika
  Smlouva mezi členem orgánu a korporací – Má nedodržení pravidel § 55 až 57 ZOK vliv na právní jednání?
 27. Nikola BOCZKOVÁ, Česká republika
 28. doc. JUDr. Radim BOHÁČ, Ph.D., Česká republika
  Příjmové daně – jeden nebo dva zákony?
 29. Mgr. Šimon BÖHM, Česká republika
 30. JUDr. František BONK, PhD., Slovensko
  Pravidlá nízkej kapitalizácie v slovenskej právnej úprave zákona o dani z príjmov
 31. Professor Paweł BORSZOWSKI, Polsko
 32. Kateřina BRANDEJSOVÁ, Česká republika
 33. Luboš BRIM, Česká republika
  Občanskoprávní následky padělání podpisu
 34. Hynek BROŽ, Česká republika
 35. Jan BROŽ, Česká republika
  Podjatost ve správním řízení očima (nejen) správních soudů
 36. Mgr. et Mgr. Klára BROŽOVIČOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Rodinné skupinové konference v českém právním a sociálním prostředí
 37. JUDr. Bc. Stanislav BRUNCKO, Česká republika
  Výživné jako jmění dítěte
 38. Čeněk BŘENDA, Česká republika
 39. dr. Ágnes BUCHINGER, Slovensko
  Štátne partnerstvo. Cieľom je vytvorenie sebestačných väzení
 40. Piotr BUŁAWA, Polsko
  Zdanění příjmů zemědělce v Polsku a České republice
 41. Vlastimil CALABA, Česká republika
  Bid rigging a veřejné zakázky
 42. JUDr. Petr COUFALÍK, Ph.D., Česká republika
  Vzájemný vztah právních jednání a procesních úkonů
 43. doc. JUDr. Kristián CSACH, PhD., LL.M., Slovensko
  účast v panelové diskusi v bloku "Otazníky nad výkladem zakladatelských právních jednání korporací soukromého práva"
 44. Dr. Lajos CSÖRGITS, Maďarsko
 45. Dr Mgr. Damian CZUDEK, Ph.D, Česká republika
  bude doplněno
 46. Vojtěch ČÁP, Česká republika
 47. Mgr. David ČEP, Česká republika
  Nad současným stavem právní úpravy trestní odpovědnosti právnických osob a k § 8 odst. 5 TOPOZ
 48. Ing. Karolína ČERVENÁ, PhD., Slovensko
  Etické a ekonomické aspekty zdanenia v kontexte modernej doby
 49. prof. UJ dr hab. Dorota DABEK, Polsko
 50. Dr (PhD) Daria DANECKA, Polsko
  Inspekce ochrany životního prostředí v Polsku
 51. Michaela DAŇKOVÁ, Česká republika
 52. Pavel DATINSKÝ, Česká republika
  K posouzení úvěruschopnosti spotřebitele ve smyslu zákona č. 257/2016 Sb.
 53. JUDr. Ludvík DAVID, CSc., Česká republika
 54. JUDr. Ing. Radovan DÁVID, Ph.D., Česká republika
  Péče o jmění dítěte v kontextu insolvenčního práva
 55. Mgr. Eva DĚDKOVÁ, Česká republika
  Terminologie konstrukčních prvků daně z příjmů
 56. JUDr. Simona DIBLÍKOVÁ, Česká republika
 57. Raluca Elena DINCULESCU, PhD candidate, Rumunsko
 58. Dr Djuro DJUROVIĆ, LL.M., Serbia
 59. Mgr. Matěj DOBEŠ, Ph.D., Česká republika
  Směnečné právní jednání
 60. JUDr. Lenka DOBEŠOVÁ, Ph.D., Česká republika
 61. JUDr. Petr DOBIÁŠ, Ph.D., Česká republika
  Autonomie vůle stran při uzavírání mezinárodních pojišťovacích a zajišťovacích smluv
 62. Mgr. Natálie DOČEKALOVÁ, Česká republika
 63. doc. PhDr. Ing. Antonie DOLEŽALOVÁ, Ph.D, Česká republika
  Karel Engliš: Moje americká cesta
 64. JUDr. Helena DOLEŽALOVÁ, Ph.D., Česká republika
 65. Jakub DOSEDĚL, Česká republika
 66. Petr DOSTALIK, Česká republika
  Právní obyčej v novém českém právu - příspěvek k mezerám v zákoně
 67. Anna DRGOVÁ, Česká republika
  Daňové aspekty veřejných licencí
 68. JUDr. Klára DRLIČKOVÁ, Ph.D., Česká republika
 69. Mgr. BC. Lenka DUDKOVÁ, Česká republika
 70. JUDr. Jana DUDOVÁ, Ph.D, Česká republika
  Problematické kontolní mechanismy ochrany před hlukovou zátěží z produkce hudby
 71. JUDr. Jana DUDOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Vybrané klamavé praktiky a zdraví spotřebitele
 72. Mgr. Martin DUFALA, PhD., Slovensko
  Kontrolné a dozorné orgány v oblasti nakladania s komunálnym odpadom
 73. doc. JUDr. Anton DULAK, Ph.D., Česká republika
  účastník diskusního panelu " Následky vad právního jednání"
 74. doc. JUDr. Denisa DULAKOVÁ JAKÚBEKOVÁ, PhD., Slovensko
  Následky vadnosti právneho úkonu – sprostredkovateľskej zmluvy, uzatvo-renej medzi spotrebiteľom a realitnou kanceláriou mimo jej prevádzkových priestorov
 75. JUDr. Jana DURAČINSKÁ, PhD., Slovensko
  Právne konanie spoločnosti s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony
 76. Jan DVOŘÁK, Česká republika
 77. Hana DVOŘÁKOVÁ, Česká republika
 78. Zuzana DVOŘÁKOVÁ, Česká republika
  K zjištění zvláštních práv vtělených do akcie
 79. JUDr. Milan EBERLE, Česká republika
 80. JUDr. Erik ELIAS, Slovensko
  Právna obyčaj ako najdôležitejší prameň uhorského práva
 81. prof. JUDr. Karel ELIÁŠ, Dr., Česká republika
  Následky vad právního jednání
 82. Ing. Martina ENŽLOVÁ, Česká republika
 83. dr Kowalewska EWA, Polsko
 84. Mgr. Marcel FANDÁK, LL.M., Slovensko
 85. Mgr. Iva FELLEROVÁ PALKOVSKÁ, Česká republika
  Základní východiska a vývoj unijního práva nekalé soutěže
 86. prof. JUDr. Jaroslav FENYK, Ph.D., DSc., Univ. Priv.Prof., Česká republika
 87. Dr. Jácint FERENCZ, PhD, Maďarsko
  Színlelt és alaki hibás szerződések a magyar munkajogban
 88. prof. JUDr. Josef FIALA, CSc., Česká republika
  zahájení sekce "Právní jednání"
 89. JUDr. Zdeněk FIALA, Ph.D., Česká republika
  Obecná právní úprava přezkumného řízení v reflexi aplikační praxe
 90. Veronika FIEDLEROVÁ, Česká republika
 91. Dominik FOJT, Česká republika
  Spolupracující obviněný v českém právním řádu
 92. JUDr. Martina FRANKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Žaloba ve veřejném zájmu při ochraně životního prostředí
 93. Adéla FRENCLOVÁ, Česká republika
 94. JUDr. Kateřina FRUMAROVÁ, Ph.D., Česká republika
 95. JUDr. Miroslav FRÝDEK, Česká republika
  Consuetudine paganorum
 96. doc. JUDr. Marek FRYŠTÁK, Ph.D., Česká republika
  upřesním později
 97. prof. PhDr. Kamil FUCHS, CSc., Česká republika
  Význam Englišových Základů hospodářského myšlení v kontextu vzniku a rozvoje vysokého školství na Moravě
 98. Fodor T. GABOR, Maďarsko
 99. Hana GABRIELOVÁ, Česká republika
 100. prof. JUDr. PhDr. Tomáš GÁBRIŠ, PhD., LLM, MA, Slovensko
  Obyčaj vo svetle archeológie práva
 101. Alexandra GAJOVÁ, Česká republika
 102. Lukáš GAMOVSKÝ, Česká republika
 103. Dr. Magdolna GEDEON, PhD, Maďarsko
 104. Ing. Lubomír GERÁK, Česká republika
  Několik poznámek k historii ČNB
 105. PhD Professor Daniel GHITA, Rumunsko
 106. Mgr. Filip GLÉZL, Rakousko
  Analýza způsobů výstupu Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie ve světle mezinárodního, evropského a britského práva
 107. Mgr. Yulia GOROSH, kandidat věd, Česká republika
  Experience of tax reforms in modern law enforcement
 108. Árpád GYURIS, Maďarsko
 109. JUDr. Lukáš HADAMČÍK, Ph.D., Česká republika
  Neplatnost a neoprávněnost výpovědi z nájmu bytu ze strany pronajímatele
 110. Mgr. Ivo HAHN, Ph.D., Česká republika
 111. Tereza HAJDAJOVÁ, Česká republika
 112. Richard HAJDU, Česká republika
 113. JUDr. Denisa HAMRANOVÁ, Slovensko
  Problematika porušovania práv detí pri výsluchu v trestnom konaní
 114. JUDr. Klára HAMUĽÁKOVÁ, Ph.D., Česká republika
 115. Jakub HANÁK, Česká republika
  Bude upřesněno
 116. JUDr. Jiří HANDLAR, Ph.D., Česká republika
  účastník diskusního panelu " Následky vad právního jednání"
 117. David HANUŠ, Česká republika
 118. Mgr. Bc. Monika HANYCH, Česká republika
  Zásahy médií do ústavně zaručených práv osob v trestních řízeních
 119. JUDr. Martin HAPLA, Ph.D., Česká republika
 120. JUDr. Jakub HARAŠTA, Česká republika
  Duševní vlastnictví mezi neutralitou a diskriminací
 121. Mgr. Iva HAUPTFLEISCHOVÁ, Česká republika
  Práva nezúčastněných osob při zatčení
 122. doc. JUDr. Bohumil HAVEL, Ph.D., Česká republika
  příspěvek "Otazníky nad výkladem zakladatelských právních jednání korporací soukromého práva"
 123. JUDr. David HEJČ, Ph.D., Česká republika
  Doplním
 124. Mgr. Jana HEJDOVÁ, Česká republika
 125. Mgr. Ing. Filip HEJL, Česká republika
  Naplňuje daň z přidané hodnoty všechny znaky nepřímých daní?
 126. Mgr. David HEYDUK, Česká republika
  Autonomie vůle v nařízení o dědictví
 127. Zuzana HLAVÁČOVÁ, Česká republika
 128. Kateřina HLAVÁČOVÁ , Česká republika
  Defense of entrapment vs. policejní provokace
 129. JUDr. Lukáš HLOUCH, Ph.D., Česká republika
 130. JUDr. Petr HLUŠTÍK, Ph.D., Česká republika
 131. Mgr. Jan HOLAS, Česká republika
  Rodinné skupinové konference v českém právním a sociálním prostředí
 132. JUDr. Mgr. Ondřej HORÁK, Ph.D., Česká republika
  Obyčejové právo v právním řádu ČR
 133. Adriana HORÁKOVÁ, Česká republika
 134. JUDr. Monika HORÁKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Odvolání ve světle soudní judikatury
 135. JUDr. Jan HORECKÝ, Ph.D, Česká republika
 136. Kristýna HORKOVÁ, Česká republika
 137. Mgr. Simona HORNOCHOVÁ, Česká republika
 138. JUDr. Matej HORVAT, PhD., Slovensko
  Premeny výkladu ustanovení Správneho poriadku v judikatúre správnych súdov
 139. Zdeněk HOUDEK, Česká republika
  Pokyn v koncernovém seskupení: právní jednání a následky
 140. Lukáš HRABEC, Česká republika
 141. Jiří HRADSKÝ, Česká republika
 142. Vít HRAZDÍRA, Česká republika
 143. Mgr. Lukáš HRDLIČKA, Česká republika
 144. Mgr. Miloslav HRDLIČKA, Česká republika
 145. JUDr. Miluše HRNČIŘÍKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  bude upřesněno
 146. Pavlína HRUBÁ, Česká republika
 147. Mgr. Barbora HUDKOVÁ, Česká republika
  Opatrovník pro správu jmění dítěte
 148. dr Andrzej HUCHLA, Polsko
 149. doc. JUDr. Gábor HULKÓ, PhD., Maďarsko
 150. JUDr. Milan HULMÁK, Ph.D., Česká republika
  účastník diskusního panelu "Výklad obchodních podmínek"
 151. JUDr. Petra HUMLÍČKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Vybrané případy Výboru pro dodržování Aarhuské úmluvy
 152. prof. JUDr. Jan HURDÍK, DrSc., Česká republika
 153. Yasir HUSSAIN, LL.B, LL.M (London), Pákistán
 154. Helena HYNKOVÁ, Česká republika
 155. Mgr. Jana CHÁBEROVÁ, Česká republika
 156. Nikola CHÁBOVÁ, Česká republika
  Daňové příjmy obce a možnosti jejich ovlivnění s ohledem na udržitelný rozvoj obce
 157. JUDr. Čestmír CHALOUPKA, Česká republika
 158. JUDr. Anna CHAMRÁTHOVÁ, Česká republika
  Význam žaloby podle § 66 odst. 4 SŘS pro prosazování ochrany životního prostředí
 159. JUDr. Radim CHARVÁT, Ph.D., LL.M., Česká republika
  Brexit a unijní ochrana duševního vlastnictví
 160. Prof. Elena CHERNIKOVA, CSc., DSc., Česká republika
  Tax reforms and tax law (comporative law practice)
 161. mgr. Adam CHOCIEJ, Polsko
 162. Mgr. Michal CHORVÁT, Slovensko
  Civilisti a zajatci v ozbrojených konfliktoch
 163. Mgr. Jiří CHROBÁK, Česká republika
 164. Mgr. Darina CHVOSTEKOVÁ, Česká republika
  Výkladové problémy ustanovení správního řádu očima rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu
 165. JUDr.RNDr. Jaroslav CHYBA, DrSc., Česká republika
  Fyzické a právní limity kontrolní činnosti
 166. Dr. Nemeth IMRE, PhD., Maďarsko
 167. Mgr. Radomíra JAHODÁŘOVÁ, Česká republika
 168. docent Adrián JALČ, PhD, Slovensko
  K niektorým trestnoprávnym zásadám v kontexte všeobecného boja proti terorizmu
 169. Mgr. Kateřina JANÁČKOVÁ, Česká republika
 170. JUDr. Ilona JANČÁŘOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Význam a vývojové tendence tzv. sběrných skutkových podstat v právu životního prostředí
 171. Vlastimil JANDÁSEK, Česká republika
 172. JUDr. Jana JANDEROVÁ, Ph.D., Česká republika
  Opatření obecné povahy a dodržování principu proporcionality
 173. Mgr. Pavlína JANEČKOVÁ, Česká republika
  Příčiny pozitivních konfliktů pravomocí při mezinárodních rozvodech manželství
 174. mgr Tomasz JANICKI, Polsko
 175. JUDr. Jindřich JANOUCH, Česká republika
 176. JUDr. Michal JANOUŠEK, Ph.D., Česká republika
  Odvolání daru pro nevděk jako právní jednání
 177. Michal JANOVEC, Česká republika
  Nájem, ubytování, daň z příjmu; AIRBnB
 178. mgr Anna JANOWSKA, Polsko
 179. Ing. Martin JAREŠ, PhD., Česká republika
  Vztah daňové a účetní legislativy
 180. Kamil JELÍNEK, Česká republika
 181. Ing. Pavel JELÍNEK, Česká republika
 182. Denisa JEMELÍKOVÁ, Česká republika
 183. JUDr. Mgr. Luboš JEMELKA, Ph.D., Česká republika
 184. Mgr. Monika JEŽKOVÁ, Česká republika
  Děti a daň z příjmů fyzických osob
 185. Mgr. Michal JÍLOVEC, Česká republika
  Ústavně konformní výklad § 26 trestního řádu
 186. Mgr. Petr JORDÁN, Česká republika
 187. Zdeňka JORDÁNOVÁ, Česká republika
  Prof. Karel Engliš a jeho odkaz pro dnešní generaci
 188. Mgr. Miloslav KABRHEL, Česká republika
  Právní jednání obchodní korporace vůči zaměstnancům
 189. JUDr. Ing. Matej KAČALJAK, PhD., Slovensko
  Preukazovanie pôvodu majetku a nelegálne príjmy
 190. Prof. JUDr. Věra KALVODOVÁ, Dr., Česká republika
  "Miranda warning" - uplatnitelné i v českém trestním řízení?
 191. Mgr. Pavel KANDALEC, Ph.D., LL.M., Česká republika
  Podprůměrné zadostiučinění za průměrné pochybení
 192. Mgr. Katarína KANDOVÁ, Česká republika
  O zásadě oportunity trestního stíhání trochu jinak
 193. doc. JUDr. Rudolf KASINEC, PhD., Slovensko
  Teleologická analýza práva v zmysle Englišovej právnej logiky
 194. Ondřej KAŠPAR, Česká republika
 195. Mgr. Marcela KAŠPÁRKOVÁ, Česká republika
  Přezkumné řízení jako prostředek řešení kolize dvou správních rozhodnutí vydaných v téže věci
 196. Mgr. Bc. Ivo KEISLER, Česká republika
  Aplikace správního řádu v disciplinárním řízení z pohledu judikatury
 197. dr Przemyslaw KLEDZIK, Polsko
 198. JUDr. Alena KLIKOVÁ, Ph.D., Česká republika
 199. Jakub KLODWIG, Česká republika
 200. Jan KLOUČEK, Česká republika
  Doručování optikou správního řádu
 201. Miroslava KLUSOVA, Česká republika
 202. doc. JUDr. Michael KOHAJDA, Ph.D., Česká republika
  Výdaje vynaložené na příjmy plynoucí ze závislé činnosti
 203. JUDr. Radka KOLKUSOVÁ, LL.M., Slovensko
  Netradičné ochranné známky
 204. Viktor KOLMAČKA, Česká republika
 205. Jakub KONEČNÝ, Česká republika
 206. Katarzyna KOPYŚCIAŃSKA, dr, Polsko
 207. Andrea KORÁNOVÁ, Česká republika
 208. Markéta KORBÁŘOVÁ, Česká republika
 209. JUDr. Tomáš KORČEK, Slovensko
  Základné imanie vybraných typov obchodných spoločností a vkladová povinnosť spoločníkov
 210. Bc. Mgr. Jan Petr KOSINKA, Česká republika
  Teleologická metoda Karla Engliše
 211. doc. JUDr. Josef KOTÁSEK, Ph.D., Česká republika
  Interpretace obchodních podmínek
 212. Ing. Mgr. Stanislav KOUBA, Česká republika
  Co je příjem
 213. Ing. Naděžda KOUBKOVÁ, Česká republika
 214. Doc. JUDr. Zdeněk KOUDELKA, Ph.D., Česká republika
  Příslušnost soudu a státního zastupitelství v přípravném řízení trestním - nález Pl.ÚS 4/2014
 215. JUDr. Pavel KOUKAL, Ph.D., Česká republika
 216. Dr. Gábor KOVÁCS, PhD, Maďarsko
  Vỳznam znaleckého posudku v trestnom konaní (Európsky prehľad)
 217. Mgr. et Mgr. Stela KOVAĽOVÁ, Slovensko
  Vystúpenie štátu z medzinárodnej organizácie
 218. Dr. PhD Rafał KOWALCZYK, Polsko
  Opodatkowanie dochodów osób fizycznych z działalności rolniczej w Polsce.
 219. Mgr. Vítězslav KOZÁK, Česká republika
  Ústavněkonformní výklad § 26 trestního řádu
 220. Mgr. Tomáš KOZÁREK, Česká republika
  Omezení principu autonomie vůle skrze princip předsmluvní odpovědnosti podle vybraných předpisů mezinárodního smluvního práva
 221. Dr Mgr. Michal KOZIEŁ, Ph.D., Česká republika
  bude upřesněn
 222. JUDr. Jaromír KOŽIAK, Česká republika
  Člen diskusního panelu - 3. blok programu
 223. PhD Artur KRAKAŁA, Polsko
 224. Jaroslav KRÁL, Česká republika
  Aktivní účast finančních institucí při identifikaci nezdaněných peněz
 225. JUDr. Lukáš KRÁLÍK, Ph.D., Česká republika
  Materiální publikace právních předpisů
 226. Jana KRANECOVÁ, Česká republika
 227. prof. JUDr. Vladimír KRATOCHVÍL, CSc., Česká republika
 228. JUDr. Zdeněk KREJČÍ, Ph.D., Česká republika
 229. JUDr. Vladimír KREMLÍK, Česká republika
 230. JUDr. Alena KRISTKOVÁ, Česká republika
  Institut spolupracujícího obviněného v komparativním pohledu
 231. Ing. Tomáš KRIŠTOFÓRY, Česká republika
  Teleologie, univerzalizmus a neuropsychologie: Česko-rakouské kontakty u vzniku metodologických diskusí
 232. Vít KROPJOK, Česká republika
 233. Mgr. Petr KRUTIŠ, Česká republika
 234. Filip KŘEPELKA, Česká republika
  Nabízení a poskytování léčitelských praktik jako nekalá soutěž
 235. Mgr. Bc. Sandra KŘIČENSKÁ, Česká republika
 236. JUDr. Gabriela KUBÁTOVÁ, Česká republika
 237. Kateřina KUBENKOVÁ, Česká republika
 238. Ondřej KUBÍK, Česká republika
 239. JUDr. Jan KUBIZŇÁK, Česká republika
  Péče o jmění dítěte finančně nezodpovědným rodičem
 240. doc. JUDr. Josef KUCHTA, CSc., Česká republika
 241. Mgr. Karolína KUTNAROVÁ, Česká republika
  Jmění dítěte ve vztahu k insolvenčnímu řízení
 242. Karel KVASNIČKA, Česká republika
 243. JUDr. Ing. Libor KYNCL, Ph.D., Česká republika
  Karel Engliš: právník a ekonom v jedné osobě
 244. JUDr. Tereza KYSELOVSKÁ, Ph.D., Česká republika
  Rozsah a omezení autonomie vůle v mezinárodních licenčních smlouvách
 245. Ing. Bc. Karel LÁBR, Česká republika
 246. doc. JUDr. Miriam LACLAVÍKOVÁ, PhD., Slovensko
  Uhorská právna obyčaj v znení novovekej právnej vedy
 247. Karel LACH, Česká republika
 248. Ing. Bc. Hana LAJČÍKOVÁ, Česká republika
 249. Vladimír LAJSEK, Česká republika
  Aktuální otázky patentového práva jako legálního monopolu
 250. Anna LÁNÍČKOVÁ, Česká republika
  "Brexit" a volný pohyb osob
 251. doc. JUDr. Petr LAVICKÝ, Ph.D., Česká republika
  Právní jednání z pohledu pravidel dělení důkazního břemena
 252. Zuzana LEBEDOVÁ, Česká republika
 253. JUDr. Alexandra LETKOVÁ, PhD., Slovensko
  Frazeologizmy ako prameň poznania obyčajového práva
 254. Mgr. Tereza LEVICKÁ, Česká republika
  Klamavá reklama - dopad práva Evropské unie na českou regulaci dané problematiky
 255. JUDr. Miloš LEVRINC, PhD., Slovensko
  Autonómia vôle podľa Zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní
 256. Mgr. Michal LIŠKA, Česká republika
  Příjmy spadající pod čl. 7 Evropské charty místní samosprávy a výdaje na ně
 257. Mgr. Petra LIŠKOVÁ, Česká republika
  Odpočet na podporu výzkumu a vývoje a jeho možné problémy v praxi
 258. Mgr. Marcela LUKÁŠOVÁ, Česká republika
  Prvky angloamerického trestního řízení v současné praxi státních zastupitelství
 259. Mgr. Silvie MAHDALOVÁ, Česká republika
  Prostor pro flexibilitu v úpravě evropského insolvenčního práva (?)
 260. JUDr., Petr MACHÁLEK, Ph.D., Česká republika
  Právní jednání v pracovním právu
 261. Doc.PhDr. Tatiana MACHALOVÁ, CSc., Česká republika
  Význam K. Engliše pro české právně teoretické a filosofické myšlení.
 262. Master of Law Michał MAKUCH, Polsko
 263. JUDr. Mag. iur. Michal MALACKA, Ph.D., MBA, Česká republika
  Bude upřesněn
 264. Mgr. Ondřej MÁLEK, Česká republika
  Interpretace právního obyčeje (zvláště pak v mezinárodním právu)
 265. Mgr. Bc. Pavel MÁLEK, Ph.D., Česká republika
 266. Mgr. et Mgr. Helena MALÍKOVÁ, Česká republika
  Kontrolní mechanismy v oblasti nakládání s autovraky
 267. Jan MALÝ, Česká republika
 268. doc. JUDr. Klaudia MARCZYOVÁ, PhD., Slovensko
  Právo na spravodlivý súdny proces
 269. Jiří MAREK, Česká republika
  Opening Data in Academia
 270. Prof. JUDr. Hana MARKOVÁ, CSc., Česká republika
  Rozpočtové určení daní jako prvek konstrukce daní
 271. JUDr. Veronika MARKOVÁ, PhD., Slovensko
  Zásada kontradiktórnosti v prípravnom konaní
 272. Miroslav MATEJ, Česká republika
 273. Mgr. Michal MATOUŠ, Česká republika
  Odkladný účinek a (ne)efektivita soudní ochrany v přezkumu stavebních záměrů
 274. Filip MAZEL, Česká republika
 275. Klára MAZURIKOVÁ, Česká republika
 276. Mgr. et. Mgr. Zuzana MEDELSKÁ TKÁČOVÁ, Slovensko
  Vývoj inštitútov ochrany pred domácim násilím s poukázaním vplyvu angloamerickej právnej kultúry
 277. PhDr., JUDr., Mgr. Jozef MEDELSKÝ, PhD., Slovensko
  Vstup a Vystúpenie členského štátu z medzinárodnej organizácie
 278. Martin MIČKAL, Česká republika
  Křížový výslech
 279. Professor Wiesława MIEMIEC, Polsko
 280. phd Magdalena MICHALAK, dr, Polsko
 281. mgr Monika MICHALAK , Polsko
 282. Matúš MICHALOVIČ, Slovensko
  Stráže ako subjekty kontroly pri presadzovaní ochrany životného prostredia
 283. Mgr. Zdeněk MICHORA, Česká republika
  Korunní svědek - minulost, současnost, budoucnost
 284. Anna MIKULÍKOVÁ , Česká republika
 285. Mgr. MgA. Jakub MÍŠEK, Česká republika
  Sui generis databáze jako úřední dílo - interpretační problémy přechodného ustanovení
 286. Mgr. Kristýna MLEZIVOVÁ, Česká republika
  Vztah správního řádu a zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
 287. PhD Tomasz MOLL, assistant professor, Polsko
 288. dr hab. Wojciech MORAWSKI, prof. UMK, Polsko
  Má polský zákonodárce rád rodinu? (několik poznámek na pozadí polského zákona o dani z příjmů fyzických osob)
 289. Lucie MRÁZKOVÁ, Česká republika
 290. JUDr. Jiří MULÁK, Česká republika
 291. JUDr. Matěj MYŠKA, Ph.D., Česká republika
  Vědecký výzkum jako omezení práva duševního vlastnictví
 292. Dr. Klára NAGY, PhD., Maďarsko
 293. Filip NEČAS, Česká republika
 294. Mgr. Drahomíra NĚMCOVÁ, Česká republika
  Smír jako právní jednání
 295. Radim NENÁL, Česká republika
 296. Mgr., Bc. Nikol NEVEČEŘALOVÁ, Česká republika
 297. Dr Mónika NOGEL, Maďarsko
  Význam znaleckého posudku v trestnom konaní (Európsky prehľad)
 298. Dr Marko NOVAKOVIC, LL.M., Serbia
 299. Zdeněk NOVÝ, Česká republika
  Dopady tzv. Brexitu na mezinárodní investiční arbitráž
 300. Mgr. Petr OBDRŽÁLEK, Česká republika
 301. doc. JUDr. Dana ONDREJOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Tzv. zvlášť zranitelný spotřebitel v právu proti nekalým obchodním praktikám
 302. Mgr. Martin ORVISKÝ, Slovensko
  Ústavnoprávne aspekty pozbavenia osobnej slobody v trestnom konaní
 303. JUDr. Petr OSINA, Ph.D., Česká republika
  Ekonomická spravedlnost a přirozené právo
 304. Mgr. et Mgr. Tereza PAPOUŠKOVÁ, Česká republika
  Právo zajištěných či zadržených nemajetných na právní pomoc
 305. JUDr. Ivana PAŘÍZKOVÁ, Ph.D., Česká republika
 306. Mgr Mária PASTORKOVÁ, Česká republika
  Obmedzenie voľby práva v licenčných zmluvách
 307. Ondřej PAVLECH, Česká republika
 308. JUDr. Stanislav PAVOL, Slovensko
  Lobing a jeho možnosti regulácie
 309. Mgr. Bc. Sabina PAZDEROVÁ, Česká republika
  Právní úprava prokazování původu majetku v ČR a ve vybraných státech EU
 310. Mgr. Jana PECKOVÁ HODEČKOVÁ, Česká republika
  Použití správního řádu při rozhodování o žádosti o dotaci
 311. JUDr.Ing. Bernard PEKÁR, PhD., Slovensko
  Súdny prieskum rozhodnutí vnútroštátnych správnych orgánov a jeho nadnárodný kontext
 312. doc. JUDr. Ing. Milan PEKÁREK, CSc., Česká republika
 313. Alžbeta PEREJDOVÁ, Slovensko
  Bude upresnený
 314. Mgr. Robert PEŠA, Česká republika
 315. Ing. Mgr. Jan PIAZZA, Česká republika
 316. Lenka PÍČOVÁ, Česká republika
  Některé navrhované změny trestního řádu a problém jejich ústavní konformity
 317. Mgr. Bc. Petra PIMKOVÁ, Česká republika
  Právo účastníka správního řízení zvolit si elektronickou adresu pro doručování ve světle aktuální judikatury
 318. Ing. Bc. Marcel PITTERLING, PhD., Česká republika
 319. Mgr. Marián PIVÁČEK, Slovensko
  Ústavnoprávne aspekty práva na nedotknuteľnosť obydlia a ich realizácia v praxi
 320. Mgr. Pavla PLACHÁ, Česká republika
 321. Mgr. Jiří PLATOVSKÝ, Česká republika
 322. Ph.D. in Law Doktor nauk prawnych Katarzyna PŁONKA-BIELENIN, Doktor nauk prawnych, Polsko
 323. Mgr. Veronika POCHYLÁ, Česká republika
  Soudce pro přípravné řízení v českém trestním právu
 324. JUDr. Ladislav POKORNÝ, Ph.D., Česká republika
 325. JUDr. Ing. PhDr. Ladislav POLIAK, Slovensko
  Zhodnotenie uplatňovania vybraných inštitútov miestneho zdaňovania v Slovenskej republike
 326. Ing. Jaroslav POSPÍŠIL, Česká republika
 327. Mgr. Martina POSPÍŠILOVÁ, Česká republika
  Coacquisita coniugum
 328. JUDr. Soňa POSPÍŠILOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Prostředky ochrany proti nečinnosti veřejné správy ve světle soudní judikatury
 329. JUDr. Lukáš POTĚŠIL, Ph.D., Česká republika
  Nicotnost z pohledu správního řádu a judikatury
 330. doc. JUDr. Olga POUPEROVÁ, Ph.D., Česká republika
 331. Tereza PRÁŠKOVÁ, Česká republika
 332. doc. Karin PRIEVOZNÍKOVÁ, PhD., Slovensko
  Právne aspekty vyhýbania sa daňovej povinnosti
 333. Daniela PROCHÁZKOVÁ, Česká republika
  Pluralita subjektů práv k databázi
 334. JUDr. Lucie PROCHÁZKOVÁ, Ph.D., Česká republika
 335. Mgr. Petr PROKOP, Česká republika
 336. Prof. JUDr. Petr PRŮCHA, CSc., Česká republika
  K závazným stanoviskům
 337. Doc. JUDr. Ivana PRŮCHOVÁ, CSc., Česká republika
  Vrchní státní dozor v oblasti životního prostředí
 338. dr Łukasz PRUS, Polsko
 339. Mgr. Monika PŘÍKAZSKÁ, Ph.D., Česká republika
  Neplatnost právních jednání ve zvláštních právních předpisech
 340. JUDr. Jindřich PSUTKA, Ph.D., Česká republika
  K vybraným kritériím řádné péče o jmění dítěte
 341. Mgr. Bc. Helena PULLMANNOVÁ, Česká republika
 342. Mgr. Ivan PUŠKÁR, Slovensko
  Vývoj a miesto obyčajových pravidiel v medzinárodnom investičnom práve
 343. doc. JUDr. Ing. Michal RADVAN, Ph.D., Česká republika
  Supehrubá mzda
 344. AHMED REFAT, Čína
 345. Eva REMIŠOVÁ, Česká republika
 346. Mgr. Kateřina REMSOVÁ, Česká republika
  Opodstatněnost volby práva u individuálních pracovních smluv
 347. Mgr. Iveta ROHOVÁ, Česká republika
  Kolizní aspekty nekalosoutěžního jednání
 348. JUDr Anna ROMÁNOVÁ, PhD., Slovensko
  Boj proti obchádzaniu zákona pri priamych daniach v SR
 349. JUDr. Kateřina RONOVSKÁ, Ph.D., Česká republika
  příspěvek "Otazníky nad výkladem zakladatelských právních jednání korporací soukromého práva"
 350. Mgr. Olga ROSENKRANZOVÁ, Ph.D., Česká republika
 351. Alžbeta ROSINOVÁ, Česká republika
  Právo na nestranného soudce a zneužití námitky podjatosti a v trestním řízení
 352. Ing. Mgr. Radek RUBAN, Ph.D., Česká republika
  Bude upřesněno
 353. Mgr. Katarína RUSINKOVÁ, Česká republika
  Rodinné skupinové konference v českém právním a sociálním prostředí
 354. Mgr. Markéta RŮŽIČKOVÁ, Česká republika
 355. JUDr. Kristýna ŘEZNÍČKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  DPFO v období první republiky se zaměřením na korekční prvky
 356. JUDr. Jozef SÁBO, PhD., Slovensko
  Rozhodovací process racionálneho daňovníka a daňové úniky
 357. Zuzana SAKAŘOVÁ, Česká republika
 358. JUDr. Pavel SALÁK, Ph.D., Česká republika
  Decimace - specifický vojenský trest
 359. JUDr. Stanislav SEDLÁČEK, Ph.D., Česká republika
 360. Mgr. Václav SEDLÁČEK, Česká republika
  Přestupky ve vodním zákoně před a po 1. 7. 2017
 361. JUDr. David SEHNÁLEK, Ph.D., Česká republika
  Nekalá soutěž: unijní úprava v mezinárodním právu soukromém a dopady na českou praxi
 362. JUDr. Monika SEILEROVÁ, PhD., Slovensko
  Konanie zamestnávateľa - právnickej osoby v pracovnoprávnych vzťahoch
 363. JUDr. Tomáš SEJKORA, Česká republika
  Výdaje vynaložené na příjmy plynoucí ze závislé činnosti
 364. PhDr., Mgr. Pavel SEKNIČKA, Ph.D., Česká republika
  Přínos Karla Engliše pro formování finanční vědy a jeho odkaz pro současnost
 365. Ing. et Ing. Pavel SEMERÁD, Ph.D., Česká republika
  Nezdanitelné části základu daně - ekonomický pohled
 366. Mgr. Jan SCHEUER, Česká republika
 367. Mgr. Dušan SCHMIDT, Česká republika
 368. JUDr. Blanka SCHÖBLOVÁ, Česká republika
 369. Gabriela SCHWANKOVÁ , Česká republika
 370. Mgr. Johan SCHWEIGL, Ph.D., Česká republika
  Limity LTV/LTI jako nástroje makroobezřetnostní politiky ČNB
 371. Mgr. Eva SIHELNÍKOVÁ, Slovensko
  Ústavnoprávne aspekty pozbavenia osobnej slobody v trestnom konaní
 372. JUDr. Mgr. Štefan SISKOVIČ, PhD., Slovensko
  Pohľad historickoprávnej školy na právnu obyčaj
 373. JUDr. Ing. Hana SKALICKÁ, Ph.D., BA, Česká republika
  Zdaňování podílů na zisku v České republice a na Slovensku
 374. Doc. JUDr. Soňa SKULOVÁ, Ph.D., Česká republika
  bude upřesněn
 375. Mgr. Zdeněk Jiří SKUPIN, Česká republika
  Prvky angloamerického trestního řízení v současné praxi státních zastupitelství
 376. Mgr. Tereza SLÁDKOVÁ, Česká republika
 377. Doc. JUDr. PhDr. Miroslav SLAŠŤAN, PhD., Slovensko
  Variácie alternatívnej právomoci súdu podľa článku 7 nariadenia Brusel Ibis alebo kde možno žalovať ICC?
 378. Mgr. David SLOVÁČEK, Česká republika
  Použití správního řádu při rozhodování o žádosti o dotaci
 379. Mgr. Kateřina SMOLÍKOVÁ, Česká republika
 380. JUDr. Veronika SMUTNÁ, Ph.D., Česká republika
 381. PhDr. Radek SOBĚHART, Ph.D., Česká republika
  Karel Engliš jako oběť "střetu civilizací"
 382. JUDr. Michal SOBOTKA, Ph.D., Česká republika
  Vybrané otázky ukládání nápravných opatření
 383. Mgr. Andrea STACHUROVÁ, Slovensko
  Minimálna daň v podobe daňovej licencie v podmienkach SR
 384. Richard STAŇO, Slovensko
 385. Professor PhD Scurtu STEFAN, Rumunsko
 386. Doc. JUDr. Václav STEHLÍK, LL.M., Ph.D., Česká republika
  Dopad Brexitu na volný pohyb osob - možné scénáře
 387. Mgr. Ivana STEHLÍKOVÁ, Česká republika
  xxxxx
 388. doktor Aleksandra STOPOVÁ KOZIOŁ, Polsko
 389. JUDr. Jaroslav STRÁNSKÝ, Ph.D., Česká republika
  Následky vad právního jednání v pracovněprávních vztazích
 390. Mgr. Jakub STROUHAL, Česká republika
  Požadavky unijního práva na provádění kontrol v oblasti ochrany životního prostředí
 391. David STŘÍŽ, Česká republika
 392. Professor Jerzy SUPERNAT, Polsko
 393. prof. JUDr. Ján SVÁK, DrSc., Slovensko
 394. Mgr. Tomáš SVOBODA, Česká republika
  Role účasti veřejnosti při prosazování ochrany životního prostředí
 395. JUDr. Jana SÝKOROVÁ, Slovensko
  Gordický uzel bankopojistných vztahů
 396. Tereza SYLVESTROVÁ, Česká republika
  Zásada ne bis in idem ve vztahu k vybraným daňovým trestným činům
 397. Mgr. Diana SYNKOVÁ, Česká republika
  Nekalá soutěž a vybraná chráněná označení
 398. JUDr. Eva SZABOVÁ, PhD., Slovensko
  Dohoda o vine a treste a ,,angloamerické možnosti" zefektívnenia jej právnej úpravy
 399. Milan ŠAJER, Česká republika
 400. doc. JUDr. Filip ŠČERBA, Ph.D., Česká republika
  Budoucnost zapojení laického prvku do rozhodování trestních věcí
 401. JUDr. Jindřiška ŠEDOVÁ, CSc., Česká republika
 402. JUDr. Ing. Michael ŠEFČÍK, Česká republika
  Dohoda o vině a trestu u zvlášť závažných daňových zločinů
 403. JUDr. Jan ŠEJDL, Ph.D., Česká republika
  Consuetudo a lex - obecné charakteristiky jejich vztahu
 404. doc. JUDr. Ing. Josef ŠILHÁN, Ph.D., Česká republika
 405. Mgr. Iva ŠIMKOVÁ, Česká republika
  Omezení autonomie vůle stran vyplyvající z lex arbitri - úvahy týkající se rozhodování o meritu sporu
 406. Mgr. Ľuboš ŠIMONČIČ, Slovensko
  Gordický uzel bankopojistných vztahů
 407. JUDr. Renáta ŠÍNOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Schvalování právních jednání nezletilého z pohledu soudní praxe
 408. Colette ŠINSKÁ, Slovensko
 409. Ing. Mgr. Josef ŠÍP, Česká republika
  Finanční ústava
 410. JUDr. Monika ŠKROVÁNKOVÁ, Slovensko
  Zamyslenie nad niektorými možnými prvkami adverzatívneho systému v trestnom konaní pred súdom SR
 411. JUDr. Martin ŠKUREK, Česká republika
  Zásada materiální pravdy z pohledu judikatury správních soudů
 412. Martin ŠLOSAR, Česká republika
  Consuetudo - právní základ římského státu
 413. Mgr. Eva ŠMAKALOVÁ, Česká republika
  Dopad vystoupení Spojeného království z Evropské unie na jeho závazky v oblasti nadnárodního azylového práva
 414. PhDr. Mgr. Jan ŠMÍD, Ph.D., Česká republika
  Vznik práva v myšlení F. A. Hayeka
 415. JUDr. Martin ŠMÍD, Ph.D., Česká republika
  Vybrané aspekty právního jednání v pracovním právu
 416. JUDr. Ondřej ŠMÍD, Ph.D., Česká republika
  Nakládání se jměním dítěte - výživné sourozenců
 417. doc. PhDr. Iva ŠMÍDOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Filozofické aspekty v chápání ekonomicky jednajícího subjektu v díle Karla Engliše
 418. doc. JUDr. Ivana ŠOŠKOVÁ, PhD., Slovensko
  Právna obyčaj cez prizmu náuky o prameňoch práva
 419. Mgr. et Mgr. Kristina ŠPOTTOVÁ, Česká republika
  Brexit jako krok vpřed? Úvaha nad možnými pozitivně integračními dopady aktivace článku 50 SEU
 420. JUDr. Dana ŠRAMKOVÁ, Ph.D., MBA, Česká republika
  Daň z příjmů v kontextu mezinárodních smluv a práva EU
 421. Štěpán ŠTARHA, Česká republika
 422. Jakub ŠŤASTNÝ, Česká republika
 423. JUDr. Ivana ŠTIEBEROVÁ, Slovensko
  Zdaňovanie dividend v Slovenskej republike - krok vpred?
 424. JUDr. Žofia ŠULEKOVÁ, PhD., MCL, Slovensko
  Povaha úkonov spojených s valným zhromaždením a následky vadnosti týchto úkonov
 425. Mgr. Ján ŠURKALA, PhD. , Slovensko
  Povaha obyčaje v rímskom práve
 426. Mgr. Kateřina ŠVARCOVÁ, Česká republika
  Dozor nad činností obce na úseku ochrany životního prostředí
 427. Ing. Monika ŠVEC BUŠOVSKÁ, PhD., Česká republika
 428. doc. JUDr. PhDr. Adriana ŠVECOVÁ, PhD., Slovensko
  Uhorská právna obyčaj v znení novovekej právnej vedy
 429. Martin ŠVÉDA, Česká republika
 430. doc. JUDr. Bc. Jaromír TAUCHEN, Ph.D., LL.M., Česká republika
 431. Mgr. Jan TEPLÝ, Česká republika
 432. Adam TIETZ, Česká republika
 433. Ing. Eva TOMÁŠKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Veřejné výdaje v pojetí Karla Engliše
 434. Jan TOMÍŠEK, Česká republika
  Duševní vlastnictví a zdravotnická dokumentace
 435. Mgr. Václav TOUL, Česká republika
  upřesním později
 436. Veronika TROJČÁKOVÁ, Slovensko
  Niektoré rozdiely medzi občianskoprávnou a obchodnoprávnou vzájomnou reštitučnou povinnosťou strán neplatnej alebo zrušenej zmluvy
 437. Amastasios TRONTZOS, Česká republika
 438. Markéta TŘÍSKOVÁ, Česká republika
 439. Mgr. Michal TULÁČEK, Česká republika
  Výměna zpráv podle zemí jako nástroj k omezení eroze základu daně z příjmů
 440. JUDr- Anežka TUROŠÍKOVÁ, Slovensko
  Dohoda o vine a treste ako novodobí fenomén slovenského trestného konania
 441. doc. PhDr. Martina URBANOVÁ, Ph.D., Česká republika
  RRodinné skupinové konference v českém právním a sociálním prostředí
 442. Bc. Timotej UŠÁK, Slovensko
 443. Mgr. Erik VADAS, Slovensko
  Úkony súdu a strán pri sporoch s ochranou slabšej strany
 444. Mgr. Ing. Martina VALACHOVÁ, Česká republika
  Charakter licenčních poplatků z hlediska aplikace srážkové daně
 445. JUDr. Jakub VALC, Česká republika
  Vlastnické právo nenarozeného dítěte a správa jeho jmění
 446. doc. PhDr. Lukáš VALEŠ, Ph.D., Česká republika
  Čeští ministři financí mezi politikou a veřejnou správou - kontinuita či diskontiniuta?
 447. JUDr. Radomíra VALÍKOVÁ, Česká republika
 448. Dr. Erika VARADI-CSEMA, PhD, Maďarsko
 449. Mgr. Viktor VARGA, Slovensko
  Limity elektronizácie pracovnoprávnych úkonov
 450. JUDr. Jarmila VAŠULKOVÁ, Česká republika
 451. Mgr. Bc. Pavel VÁŽAN, Česká republika
  Porušení předkupního práva a jeho vliv na platnost právního jednání
 452. JUDr. Eva VEČERKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Vybrané klamavé praktiky a zdraví spotřebitele
 453. prof. JUDr. PhDr. Miloš VEČEŘA, CSc., Česká republika
  Místo Karla Engliše v českém právně teoretickém myšlení
 454. Prof. PhDr.et JUDr Miloš VEČEŘA , CSc., Česká republika
  Význam K. Engliše pro české právně teoretické a filozofické myšlení
 455. Anna VELIČKOVÁ, Česká republika
 456. dr. Attila VERMES, Maďarsko
 457. JUDr. Ondřej VÍCHA, Ph.D., Česká republika
  Ekologický dohled nad těžbou – fikce či realita?
 458. JUDr. Roman VICHEREK, Česká republika
  Komise pro podmíněné propuštění – angloamerický prvek v řízení o podmíněném propuštění z výkonu trestu odnětí svobody
 459. Mgr. Michal VÍTEK, Česká republika
  Příloha směrnice 2005/29 jako omezení zákonodárné moci
 460. Mgr. Jiří VLACH, Česká republika
 461. Mgr. Jozef VLČEJ, Ph.D., Slovensko
 462. Mgr. Václav VODA, Česká republika
  člen diskusního panelu v bloku "Otazníky nad výkladem zakladatelských právních jednání korporací soukromého práva"
 463. Prof. JUDr. Ladislav VOJÁČEK, CSc., Česká republika
 464. Mgr. Radek VOJTEK, Česká republika
  K zajištění peněžních prostředků a cenných papírů a řešení krize na finančním trhu
 465. MUDr. Mgr. Tomáš VOJTÍŠEK, Ph.D., Česká republika
 466. Terezie VOJTÍŠKOVÁ, Česká republika
 467. Mgr. Vojtěch VOMÁČKA, Česká republika
  Požadavky unijního práva na provádění kontrol v oblasti ochrany životního prostředí
 468. Vojtěch VRBA, Česká republika
  Pirátství a námořní loupež - definice pojmu jako výsledek vývoje právního obyčeje?
 469. Mgr. Pavel VŠETIČKA, Česká republika
  UPLATNĚNÍ ZÁKLADNÍCH ZÁSAD ČINNOSTI SPRÁVNÍCH ORGÁNŮ PŘI REALIZACI FAKTICKÝCH ÚKONŮ A BEZPROSTŘEDNÍCH ZÁKROKŮ VE SVĚTLE JUDIKATURY NEJVYŠŠÍHO SPRÁVNÍHO SOUDU
 470. JUDr. Roman VYBÍRAL, Ph.D., Česká republika
  Bude upřesněno
 471. Ladislav VYHNÁNEK, Česká republika
 472. doc. JUDr. Peter VYŠNÝ, PhD., Slovensko
  Právna obyčaj v právnom poriadku amerických kolónií Španielska
 473. Ewa WÓJCICKA, Ph.D., Polsko
 474. Kateřina ZABLOUDILOVÁ, Česká republika
 475. prof. JUDr. Jozef ZÁHORA, PhD., Slovensko
  Organizácia prípravného konania v angloamerickom právnom systéme
 476. JUDr. Lucie ZAVADILOVÁ, Česká republika
  Postavení volby práva ve věcech majetkových poměrů manželů
 477. Dominika ZAVADOVÁ, Slovensko
  Transpozícia smerníc - cesta k zjednotenej právnej úprave práva proti nekalej súťaži?
 478. Petra ZÁVODNÁ, Česká republika
 479. Professor Patrycja ZAWADZKA, Polsko
 480. doc. JUDr. PhDr. Robert ZBÍRAL, Ph.D., Česká republika
  Jak vymanit národní právo z osidel práva unijního? Legislativní důsledky Brexitu
 481. Simona Marie ZDEŇKOVÁ, Česká republika
 482. Ewelina ŻELASKO-MAKOWSKA, doktor, Polsko
 483. Adam ZEMAN, Česká republika
 484. Mgr. Hana ZEMANOVÁ ŠIMONOVÁ , LL.M., Česká republika
  Forma právních jednání v pracovněprávních vztazích a následky jejího nedodržení
 485. JUDr. Jan ZIBNER, Česká republika
  Originalita v pojetí práva Evropské unie
 486. Mgr. Radomír ZIMEK, Česká republika
 487. JUDr. Lukáš ZRŮST, BA (Hons), LL.M., MBA, Česká republika
  Bude doplňěno později
 488. JUDr. Tomáš ZVERKA, Slovensko
  Vady právnych úkonov a ich následky v teórii a v praxi
 489. Tomáš ZVONÍČEK, Česká republika
 490. Mgr. Ing. Bc. Josef ŽÁK, Česká republika
 491. JUDr. Dominik ŽIDEK, Ph.D., Česká republika
  Stavební dozor jako prostředek ochrany životního prostředí
 492. JUDr. Michal ŽOFČÁK, Slovensko
  Nezávislosť a nestrannosť súdnej moci
 493. Veronika ŽOCHOVÁ, Česká republika

nahoru