| | | | |


Ústavněprávní aspekty v trestním řízení

(Katedra ústavního práva a politologie)

V trestním řízení se stále více projevuje skutečnost, že téměř v každé jeho fázi dochází k zásahu do ústavně zaručených práv dotčených osob. Stále košatější judikatura Ústavního soudu a Evropského soudu pro lidská práva přitom naznačuje, že ústavněprávní aspekty trestního řízení praxe dosud nedostatečně reflektuje. Vítány jsou proto především příspěvky, které poukáží na konkrétní, z ústavněprávního pohledu problematické oblasti trestního řízení.

Odborný garant:
Mgr. Pavel Kandalec, Ph.D., LL.M.
Organizační garant:
Ing. Mgr. Jaroslav Benák, Ph.D.
Kontaktní e-mail:
Jazyk:
angličtina, němčina, slovenština, čeština
Publikační výstup:
sborník (e-kniha)

Vybrané kvalitní texty mohou recenzenti doporučit pro recenzní řízení v Časopisu pro právní vědu a praxi.nahoru