| | | | |


Karel Engliš - zdroj inspirace pro rozvoj práva i národního hospodářství

(Katedra finančního práva a národního hospodářství, Katedra právní teorie)

Karel Engliš je významnou osobností prvorepublikové vědy a politiky. Jeho dílo se připomínáme v souvilsosti s 55. výročím úmrtí a současně i u příležitosti 90 let od vzniku Národní banky československé. Sekce je zaměřena jednak na prezentaci poznatků z bádání Englišovy práce a jejího přínosu pro současnost, na vývoj, současný stav a tendence v interakci práva a ekonomie, a to včetně otázek spojených s ekonomickou analýzou práva.

Odborný garant:
doc. Ing. Jiří Blažek, CSc., prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc.
Organizační garant:
JUDr. Martin Hapla, Ph.D., doc. PhDr. Tatiana Machalová, CSc., JUDr. Johan Schweigl, Ph.D.
Kontaktní e-mail:
Jazyk:
polština, angličtina, slovenština, čeština
Publikační výstup:
monografie, sborník (e-kniha)

Monografie z vyzvaných a vybraných příspěvků, ostatní - sborníknahoru