| | | | |


Drobečková navigace

Titulní strana || Archív > 2016 > Seznam sekcí > Právní jednání

Právní jednání

(Katedra občanského práva, Katedra obchodního práva)

Sekce budě věnována pojmu právního jednání, následkům vad právního jednání, výkladu právních jednání, zakladatelským právním jednáním a jednáním za právnickou osobu. Sekce bude rozdělena na tři bloky:Následky vad právního jednání, Výklad právních jednání, Otazníky nad výkladem zakladatelských právních jednání.

Každý blok bude mít pouze jeden hlavní příspěvek a následovat bude panelová diskuse. Z tohoto důvodu nebude možné, aby účastníci přednesli vlastní ústní příspěvky. Je však možné dát příspěvek do sborníku.

Odborný garant:
prof. JUDr. Josef Bejček, CSc., prof. JUDr. Josef Fiala, CSc.
Organizační garant:
JUDr. Pavel Koukal, Ph.D., doc. JUDr. Ing. Josef Šilhán, Ph.D.
Kontaktní e-mail:
Jazyk:
slovenština, čeština
Publikační výstup:
sborník (e-kniha)


nahoru