| | | | |


Skončení mezinárodního závazku výpovědí či rozvázáním a vystoupení z mezinárodní organizace - se zvláštní pozorností "Brexitu"

(Katedra mezinárodního a evropského práva)

Rozhodnutí Britů pro vystoupení z Evropské unie ukazuje, že integrace není nezvratný proces. Zahájený odchod členského státu z nadnárodní organizace poskytující práva jednotlivcům na jednotném trhu bez vnitřních hranic vyvolá řadu právních otázek týkající se mimo jiné integrace trhů či migrace. Bude se vyjednávat náhradní režim integrace. Významné budou s ohledem na roli Evropské unie ve vnějším obchodu též dopady na vztahy s dalšími státy. Zvýšené pozornosti se přitom dostane ukončování platnosti mezinárodních smluv výpovědí či dohodou států jako smluvních stran. Zvažovat lze rovněž otázky vystoupení z mezinárodních organizací, ba vytváření dalších států, kterému se kroky Velké Británie budou podobat s ohledem na kompetence Evropské unie. Dalším jedinečným jevem bude odstraňování nadnárodního práva z právního života vystupujícího členského státu. Vše patrně bude trvat několik let, takže zde bude dlouhé přechodné období.

Odborný garant:
doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D.
Kontaktní e-mail:
Jazyk:
slovenština, čeština
Publikační výstup:
sborník (e-kniha)


nahoru