| | | | |


Dopad práva Evropské unie na českou regulaci nekalé soutěže a nekalých obchodních praktik

(Katedra mezinárodního a evropského práva)

Sekce je zaměřena na vliv práva Evropské unie na českou úpravu nekalé soutěže a ochrany před nekalými soutěžními praktikami. Příspěvky mohou být zaměřeny na otázku správné implementace unijních směr a praktické problémy spojené s aplikací takto přijaté právní úpravy. Vítány jsou příspěvky analyzující judikaturu českých soudů. Možný je též komparativní přístup s přístupy v jiných členských státech. Prostor bude věnován též teoretickým otázkám významu této úpravy, koncepčnímu přístupu a vhodnosti regulace právem Evropské unie.

Odborný garant:
prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc.
Organizační garant:
doc. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D., doc. JUDr. David Sehnálek, Ph.D.
Kontaktní e-mail:
Jazyk:
čeština
Publikační výstup:
sborník (e-kniha)


nahoru