| | | | |


Rekodifikace daní z příjmů (90 let od Englišovy daňové reformy) – pod záštitou 1. místopředsedy vlády a ministra financí Ing. Andreje Babiše

(Katedra finančního práva a národního hospodářství)

Daně z příjmů představují významný prvek daňových soustav všech moderních států a jejich právní regulace představuje složitý legislativní problém. V roce 1927 proběhla v tehdejším Československu zásadní reforma přímých daní, jejíž právní úprava dala základ modernímu daňovému právu a je významným inspirativním zdrojem i pro současné legislativní práce nad novým zákonem o daních z příjmů. Po 25. letech by tak mělo dojít k rekodifikaci jednoho z pilířů současné daňové soustavy České republiky. Jednání v sekci se zaměří na stěžejní instituty právní regulace daní z příjmů, problémy jejich úpravy a reálného fungování. Cílem sekce není jen pouhé připomenutí obou reforem (1927 a 1992), ale především napomoci tvůrcům nové úpravy v jejich nelehkém úkolu. SEkce je realizována ve spolupráci s Ministerstvem financí.

Odborný garant:
doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D.
Organizační garant:
Dr Mgr. Damian Czudek, Ph.D.
Kontaktní e-mail:
Jazyk:
polština, angličtina, slovenština, čeština
Publikační výstup:
sborník (e-kniha)


nahoru