| | | | |


Aktuální otázky práva duševního vlastnictví

(Ústav práva a technologií)

Sekce se bude věnovat aktuálním otázkám zapisovaných i nezapisovaných práv k duševnímu vlastnictví a to jak na národní, tak unijní úrovni. Vybrané příspěvky budou nabídnuty k recenznímu řízení do čísla 15/2017 časopisu Revue pro právo a technologie (publikace 30. 6. 2017)

Odborný garant:
JUDr. Matěj Myška, Ph.D.
Organizační garant:
JUDr. Jakub Harašta, Ph.D.
Kontaktní e-mail:
Jazyk:
slovenština, čeština
Publikační výstup:
Revue pro právo a technologie (revue.law.muni.cz)

Vybrané příspěvky: Revue pro právo a technologie (revue.law.muni.cz) - standardní recenzní řízenínahoru