| | | | |


Drobečková navigace

Titulní strana || Archív > 2015 > Účastníci > Podle sekcí

Přehled účastníků (podle sekcí)

Veřejná služba ve veřejné správě (a to i jako služba veřejnosti)

 1. Muhammad AFZAAL, LL.B, Pákistán
 2. JUDr. Michal ALÁČ, PhD., Slovensko
  Osobitosti služobného pomeru príslušníkov bezpečnostných zborov
 3. Mgr. Kristýna BENEŠOVÁ, Česká republika
  Bude upřesněn
 4. doctor/ PhD Paulina BIEŚ-SROKOSZ, Polsko
 5. Aleš BLAHUT, Česká republika
 6. Associate Professor Boštjan BREZOVNIK, Ph.D., Slovinsko
 7. Antonija BRKIĆ, LL.B., Chorvátsko
 8. Mgr. Stanislava BROTHÁNKOVÁ, Česká republika
 9. Jan BROŽ, Česká republika
  Státní zaměstnanec a člen Parlamentu ČR jako pachatelé přestupků a jejich právo na přístup k soudu (komparace)
 10. judge Anamaria Cristina CERCEL, PHD, Rumunsko
 11. Trainee judge Cosmina CODRESCU, Phd Student, Rumunsko
 12. Dr. Lajos CSÖRGITS, Maďarsko
 13. Mgr. Bc. Mgr. Filip DOSTÁL, MPA, Česká republika
 14. Mgr Veronika DOUBKOVÁ, Česká republika
  Postavení a činnost úředníků působících v azylovém řízení
 15. Dr. Jácint FERENCZ, PhD, Maďarsko
 16. JUDr. Zdeněk FIALA, Ph.D., Česká republika
  Několik poznámek k záměru částečného vynětí příslušníků bezpečnostních sborů z působnosti zákona o přestupcích a některým dalším aktuálním procesním otázkám ve věcech služebního poměru příslušníků bezpečnostních sborů.
 17. JUDr. Kateřina FRUMAROVÁ, Ph.D., Česká republika
  Regresní úhrady - nástroj k "odpovědnější" veřejné správě?
 18. Mgr. Robert GEORGIEV, Česká republika
 19. Bc. Lucie GREČMALOVÁ, Česká republika
 20. Paweł GROBELNY, Polsko
 21. JUDr. Petr HLUŠTÍK, Ph.D., Česká republika
  bude doplněn později
 22. Anna HNATÓW, Polsko
 23. JUDr. Monika HORÁKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Vybrané otázky veřejné služby
 24. JUDr. Anna CHAMRÁTHOVÁ, Česká republika
  Možné zásahy veřejného ochránce práv v oblasti veřejné služby
 25. Shahid IMRAN, LL.B, Pákistán
 26. JUDr. Mgr. Luboš JEMELKA, Ph.D., Česká republika
 27. Mgr. Nikola JÍLKOVÁ, Česká republika
  Ochrana subjektivních práv ve veřejné službě
 28. JUDr. Jana JURNÍKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Personální aspekty rozhodovacího procesu v řízení o udělení mezinárodní ochrany
 29. Mgr. Bc. Ivo KEISLER, Česká republika
  Disciplinární odpovědnost státních zaměstnanců
 30. Judit KÉRI, Maďarsko
 31. JUDr. Alena KLIKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  upřesním později
 32. Jakub KLODWIG, Česká republika
 33. JUDr. Petr KOLMAN, Ph.D., Česká republika
 34. pplk. rada Mgr. Viktor KOUDELKA, Česká republika
 35. Mgr. Bc. Alžbeta KRÁLOVÁ, Česká republika
  Personální aspekty rozhodovacího procesu v řízení o udělení mezinárodní ochrany
 36. JUDr. Zdeněk KREJČÍ, Ph.D., Česká republika
  Kázeňské řízení příslušníků Policie České republiky
 37. Mgr. Petr KRUTIŠ, Česká republika
 38. JUDr. Jitka MADEROVÁ, Česká republika
 39. JUDr. Ing. Petr MACHÁLEK, Ph.D., Česká republika
 40. Master of Law Michał MAKUCH, Polsko
 41. Dr Magdalena MICHALAK, Phd, Polsko
 42. Dr. Klára NAGY, PhD., Maďarsko
 43. Radim NENÁL, Česká republika
 44. Iva OPLETALOVÁ, Česká republika
  Služební zákon jako nástroj depolitizace veřejné správy?
 45. Ing. Jitka PĚKNÁ, Česká republika
  Specifika služebního poměru státních zaměstnanců a příslušníků bezpečnostních sborů
 46. Mgr. Alena PELIKÁNOVÁ, Česká republika
 47. Ing. Mgr. Jan PIAZZA, Česká republika
 48. Mgr. Jaroslav PLAVEC, Česká republika
 49. JUDr. Ladislav POKORNÝ, Ph.D., Česká republika
  Propuštění ze služebního poměru
 50. JUDr. Lukáš POTĚŠIL, Ph.D., Česká republika
  Ochrana subjektivních práv ve veřejné službě
 51. doc. JUDr. Olga POUPEROVÁ, Ph.D., Česká republika
  Nezávislé správní úřady v kontextu nálezu Pl. ÚS 21/14
 52. JUDr. Ladislav PRUDIL, Česká republika
 53. Prof. JUDr. Petr PRŮCHA, CSc., Česká republika
 54. lecturer phd Voinea RALUCA, Rumunsko
 55. Danijela ROMIĆ, M.P.A., senior lecturer, Chorvátsko
 56. JUDr. Stanislav SEDLÁČEK, Ph.D., Česká republika
 57. Mgr. Dušan SCHMIDT, Česká republika
 58. Doc. JUDr. Soňa SKULOVÁ, Ph.D., Česká republika
  bude upřesněn
 59. Barbora SLÁNSKÁ, Česká republika
  Služební zákon jako inspirace pro právní úpravu služebního poměru úředníků ÚSC de lege ferenda
 60. Mgr. David SLOVÁČEK, Česká republika
 61. JUDr. Veronika SMUTNÁ, Ph.D., Česká republika
 62. JUDr. Martin ŠKUREK, Česká republika
  Služební poměr vojáků z povolání
 63. Mgr. Jan TEPLÝ, Česká republika
 64. prof. JUDr. Katarína TÓTHOVÁ, DrSc., Slovensko
  Kompetencia verejného ochrancu práv ako verejná služba
 65. Željka VAJDA HALAK, LL.B., lecturer, Chorvátsko
 66. JUDr. Radomíra VALÍKOVÁ, Česká republika
 67. JUDr. Bc. Pavel VETEŠNÍK, Ph.D., Česká republika
 68. Mgr. Zuzana VRÁTNÁ, Česká republika
 69. Mgr. Marek VRBÍK, Česká republika
  Rozdíly právní úpravy vztahující se k problematice disciplinární odpovědnosti státních zástupců v České republice a prokurátorů ve Slovenské republice.
 70. Ewelina ŻELASKO-MAKOWSKA, doktor, Polsko
 71. JUDr. Pavol ZLOCH, CSc., Slovensko
  Niektoré úvahy k sociálno-právnemu postaveniu obecných polícií v SR.

Okolnosti vylučující protiprávnost - juristické, kriminalistické a kriminologické aspekty

 1. Mgr. Radka BARTOŠÍKOVÁ, Česká republika
 2. JUDr. Andrej BELEŠ, Slovensko
  Plnenie úlohy agenta vo svetle judikatúry
 3. Mgr. RNDr. Alžbeta BENEDIKOVIČOVÁ, PhD., Slovensko
  Okolnosti vylučujúce protiprávnosť: Výkon práva a povinnosti a súhlas poškodeného pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti
 4. MUDr. Mgr. Štěpánka BIBROVÁ, Ph.D., Česká republika
  Okolnosti vylučující protiprávnost v intenzivní medicíně
 5. Adéla BILOVÁ, Česká republika
 6. Jan BIRAVSKÝ, Česká republika
 7. Mgr. Šimon BÖHM, Česká republika
 8. doc. JUDr. Eduard BURDA, Ph.D., Slovensko
  Dokazování subjektivní stránky nutné obrany
 9. JUDr. Dušan ČURILA, Ph.D., Slovensko
  Okolnosti vylučujúce protiprávnosť v medicínskej praxi
 10. JUDr. Jan DVOŘÁK, Česká republika
  Plnění rozkazu jako okolnost vylučující protiprávnost v zákoně neuvedená
 11. JUDr. Erik ELIAS, Slovensko
  Nutná obrana a krajná núdza ako okolnosti vylučujúce protiprávnosť trestného činu (právne aspekty)
 12. prof. JUDr. Jaroslav FENYK, PhD., DSc., Univ. Priv. Prof., Česká republika
 13. Dominik FOJT, Česká republika
  Oprávněné použití zbraně jako okolnost vylučující protiprávnost
 14. doc. JUDr. Marek FRYŠTÁK, Ph.D., Česká republika
 15. Tereza HAJDAJOVÁ, Česká republika
 16. JUDr. Denisa HAMRANOVÁ, Slovensko
  Vybočenie z medzí nutnej obrany
 17. JUDr. Jakub HARAŠTA, Česká republika
  Trestněprávní odpovědnost za aktivní protiopatření
 18. Mgr. Viliam HEČKO, Slovensko
  Otázka primeranosti použitia zbrane v kontexte nutnej obrany
 19. Adriana HORÁKOVÁ, Česká republika
 20. Vít HRAZDÍRA, Česká republika
 21. Dr. Nemeth IMRE, PhD., Maďarsko
  A New Paradigm of Criminal Justifications under the Hungarian Criminal Code
 22. Mgr. Ivana JAROŠOVÁ, Česká republika
 23. Petra JELÍNKOVÁ, Česká republika
 24. JUDr. Kateřina JIRÁSKOVÁ, Česká republika
 25. Prof. JUDr. Věra KALVODOVÁ, Dr., Česká republika
 26. university diploma AHMAD KANOU, university diploma, Sýrie
 27. Veronika KLAPETKOVÁ, Česká republika
 28. JUDr. Jana KLESNIAKOVÁ, Slovensko
  Bude upresneny
 29. doc. JUDr. Jan KOCINA, Ph.D., Česká republika
  Přípustné riziko ve sportu
 30. JUDr. et Mgr. Zdeněk KOPEČNÝ, Česká republika
  Beztrestnost agenta jako okolnost vylučující protiprávnost
 31. Markéta KORBÁŘOVÁ, Česká republika
 32. prof. JUDr. Vladimír KRATOCHVÍL, CSc, Česká republika
 33. JUDr. Alena KRISTKOVÁ, Česká republika
  Princip netrestání obětí obchodování s lidmi
 34. Mgr. Michaela KRŠÍKOVÁ, Česká republika
 35. doc. JUDr. Josef KUCHTA, CSc., Česká republika
  Vybrané aktuální i nadčasové otázky okolností vylučujících protiprávnost
 36. Mgr. et Mgr. Martin LANGPAUL, Česká republika
 37. Mgr. Marcela LUKÁŠOVÁ, Česká republika
 38. Mgr. Filip MAZEL, Česká republika
 39. Mgr Marián MEČÍR, Slovensko
  Plnenie úloh agenta
 40. Doc. JUDr. Ingrid MENCEROVÁ, PhD., Slovensko
  Použitie zbrane vo svojom obydlí
 41. Martin MIČKAL, Česká republika
  Okolnosti vylučující protiprávnost - mezinárodní komparace
 42. Monika MINAŘÍKOVÁ, Česká republika
 43. Doc. JUDr. Alexander NETT, CSc., Česká republika
  Přípustné riziko
 44. Martin NOVOTNÝ, Česká republika
 45. Maciej PAJĄK , Polsko
 46. JUDr. Stanislav PAVOL, Slovensko
  Použitie agenta pri odhaľovaní korupcie
 47. JUDr. Jan PINKAVA, Česká republika
  Některé aspekty ochrany majetku v rámci nutné obrany
 48. JUDr. Jan PROVAZNÍK, Ph.D., Česká republika
  Tradice jako okolnost vylučující protiprávnost
 49. Mgr. Bc. Jolana SEDLÁČKOVÁ, Česká republika
  Institut svolení poškozeného jako okolnost vylučující protiprávnost
 50. Mgr. Zdeněk Jiří SKUPIN, Česká republika
 51. Mgr. Václav STUPKA, Česká republika
  Legalita penetračního testování
 52. doc. JUDr. Filip ŠČERBA, Ph.D., Česká republika
 53. JUDr. Monika ŠKROVÁNKOVÁ, Slovensko
  Aplikácia nutnej obrany v podmienkach domáceho násilia
 54. Jana ŠTEYEROVÁ, Česká republika
 55. JUDr. Lýdia TOBIÁŠOVÁ, PhD., Slovensko
  Použitie zbrane vo svojom obydlí
 56. Mgr. Jozef TRŠKO, Česká republika
 57. Dr. Erika VARADI-CSEMA, PhD, Maďarsko
 58. Mgr. Nikol VĚČORKOVÁ, Česká republika
 59. JUDr. Roman VICHEREK, Česká republika
  Můj dům, můj hrad
 60. MUDr. Mgr. Tomáš VOJTÍŠEK, Ph.D., Česká republika
  Poskytování zdravotních služeb na náležité odborné úrovni jako okolnost vylučující protiprávnost
 61. Veronika ŽOCHOVÁ, Česká republika

Posuzování vlivů záměrů a koncepcí na životní prostředí

 1. Lenka BAHÝĽOVÁ, Česká republika
  Pojem "navazující řízení" a související procesní otázky
 2. Mgr. Pavla BEJČKOVÁ, Česká republika
 3. Mgr.et Mgr. Bc. Hana CEJPEK MUSILOVÁ, Česká republika
  Posuzování vlivů na životní prostředí v oblasti zemědělství
 4. JUDr. Jana DUDOVÁ, Ph.D, Česká republika
  Posuzování vlivů na veřejné zdraví
 5. Mgr. Martin DUFALA, PhD., Slovensko
  Verejnosť a posudzovanie vplyvov v Slovenskej republike
 6. Jakub HANÁK, Česká republika
 7. JUDr. Petra HUMLÍČKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Zjišťovací řízení: malá EIA?
 8. Yasir HUSSAIN, LL.B, LL.M (London), Pákistán
 9. JUDr.RNDr. Jaroslav CHYBA, DrSc., Česká republika
  Faktory ovlivňující odborný posudek
 10. JUDr. Ilona JANČÁŘOVÁ, Ph.D., Česká republika
 11. Mgr. Zuzana JEŽKOVÁ, Česká republika
  Novela zákona EIA a dodatečné povolování staveb
 12. Mgr. Michaela KONEČNÁ, Česká republika
  Poznatky ombudsmana v oblasti posuzování vlivů záměrů na životní prostředí
 13. prof. JUDr. Soňa KOŠIČIAROVÁ, PhD., Slovensko
  Posudzovanie vplyvov činnosti na Slovensku a prístup verejnosti k spravodlivosti vo veciach životného prostredia
 14. Ing, Bc. Karel LÁBR, Česká republika
 15. JUDr. Aleš MÁCHA, Česká republika
 16. JUDr. Michal MASLEN, PhD., Slovensko
  Právne postavenie verejnosti v právnej úprave posudzovania vplyvov na životné prostredie v Slovenskej republike
 17. Mgr. Michal MATOUŠ, Česká republika
  Vybrané otázky soudního přezkumu navazujících rozhodnutí na proces EIA
 18. JUDr. Hana MÜLLEROVÁ, Ph.D., Česká republika
  Co nás čeká? Jaké změny přinese novela směrnice EIA od r. 2017.
 19. Ing. Kateřina PERNÍKÁŘOVÁ, Česká republika
 20. Ing. Michal POCHOP, Česká republika
 21. Mgr. Jiří POKORNÝ, Česká republika
  Posuzování vlivů na ŽP v oblasti energetiky
 22. Doc. JUDr. Ivana PRŮCHOVÁ, CSc., Česká republika
  Dotčené správní úřady a posuzování vlivů záměrů na životní prostředí
 23. JUDr. Michal SOBOTKA, Ph.D., Česká republika
  Zjišťovací řízení: malá EIA?
 24. Mgr. Tomáš SVOBODA, Česká republika
  Zneužití účasti veřejnosti v procesu EIA a navazujících řízeních
 25. Ing. Jana ŠIFTOVÁ, Česká republika
 26. Mgr. Kateřina ŠVARCOVÁ, Česká republika
  Postavení "obce" v rámci posuzování vlivů na životní prostředí
 27. Mgr. Jitka VEČEŘOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Poznatky ombudsmana v oblasti posuzování vlivů záměrů na životní prostředí
 28. JUDr. Ondřej VÍCHA, Ph.D., Česká republika
  Proces EIA a těžba nerostných surovin
 29. Mgr. Vojtěch VOMÁČKA, Česká republika
 30. JUDr. Jiří ZICHA, Ph.D., Česká republika
  Posuzování vlivů na životní prostředí v aktuální judikatuře Soudního dvora EU
 31. Mgr. Ing. Bc. Josef ŽÁK, Česká republika
 32. JUDr. Dominik ŽIDEK, Ph.D., Česká republika
  Co nám vzal a dal 1. duben 2015 aneb komparace právní úpravy posuzování vlivů na životní prostředí před a po novele č. 39/2015 Sb.

Dohled, dozor, kontrola ve veřejné finanční činnosti

 1. Dr Dobrosława ANTONÓW, Polsko
  Kontrola skarbowa w Polsce – wybrane problemy
 2. Mgr. Richard BARTES, Česká republika
 3. doc. JUDr. Radim BOHÁČ, Ph.D., Česká republika
  Je daňová kontrola kontrolou ve veřejné finanční činnosti?
 4. JUDr. František BONK, PhD., Slovensko
  Fiskálny záujem štátu versus dĺžka trvania daňovej kontroly
 5. Vlastimil CALABA, Česká republika
  Kauce a řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže
 6. junior lecturer Vándor CSABA, Maďarsko
 7. master's degree Damian CYMAN, Polsko
 8. Dr Mgr. Damian CZUDEK, Ph.D, Česká republika
  .
 9. Ing. Karolína ČERVENÁ, PhD., Slovensko
  Verejná finančná činnosť ako súčasť hospodárskeho systému - za a proti
 10. JUDr. Ľubomír ČUNDERLÍK, PhD., Slovensko
  Zodpovednosť právnických osôb na úseku dohľadu v oblasti ochrany finančného spotrebiteľa
 11. Pavel DATINSKÝ, Česká republika
  Fond kvalifikovaných investorů pro nekvalifikované investory?
 12. Mgr. Šárka FALTOVÁ, Česká republika
  Finanční kontrola veřejné správy de lege ferenda
 13. Zahid FAROOQ, BB.A (Hons), Pákistán
 14. JUDr. Matúš FILO, PhD., Slovensko
  Právo na podnikanie a ochrana práv daňového subjektu pri kontrole oprávnenosti nároku na vrátenie nadmerného odpočtu dane z pridanej hodnoty
 15. JUDr. Ivana FORRAIOVÁ, PhD., Slovensko
 16. JUDr. Ing. Kristýna FRONC CHALUPECKÁ, Ph.D., Česká republika
  Úpadek a dohled ve veřejné finanční činnosti
 17. Mgr. Yulia GOROSH, kandidat věd, Česká republika
  LEGAL REGULATION OF FINANCIAL CONTROL. NEW ASPECTS.
 18. Mgr. Ing. Filip HEJL, Česká republika
  Dopad změn zejména v oblasti daně z přidané hodnoty na daňové právo procesní
 19. Mgr., Ing. Marian HORVÁTH, Česká republika
  Interný audit v subjektoch verejnej správy a jeho kvalita v teórii i praxi
 20. dr Andrzej HUCHLA, Polsko
  Czynności sprawdzające jako rodzaj procedury podatkowej w Polsce
 21. doc. JUDr. Gábor HULKÓ, PhD., Maďarsko
  Efektivita kontrolních mechanizmů při rozpočtovém hospodaření obcí
 22. Remigiusz CHECINSKI, Polsko
 23. prof. Elena CHERNIKOVA, CSc., DSc., Česká republika
  LEGAL REGULATION OF FINANCIAL CONTROL. NEW ASPECTS.
 24. mgr Tomasz JANICKI, Polsko
 25. PhD in economics Maria JANKOWSKA, Polsko
 26. Michal JANOVEC, Česká republika
  Veřejné zajištění soukromých finančních prostředků
 27. mgr Anna JANOWSKA, Polsko
 28. Mgr. Monika JEŽKOVÁ, Česká republika
  Dítě ve finančněprávních vztazích
 29. dr Edvard JUCHNEVIC, Polsko
 30. Ing. Radka KAPOUNOVÁ, Česká republika
 31. Jiří KAPPEL, Česká republika
 32. Mgr. Radka KLOUDOVÁ, Česká republika
  Role Ministerstva financí při schvalování všeobecných obchodních podmínek stavebních spořitelen
 33. dr Rafał KOWALCZYK, Polsko
 34. Dr Mgr. Michal KOZIEŁ, Ph.D., Česká republika
  bude upřesněn
 35. Mgr. Jana KRANECOVÁ, Česká republika
  Zákon o řízení a kontrole veřejných financí
 36. Vít KROPJOK, Česká republika
  Bankovní holdingy a jejich působení v rámci EU - US jurisdikce
 37. Mgr. Jana KRUCKÁ, Česká republika
 38. doc. JUDr. Soňa KUBINCOVÁ, PhD., Slovensko
  Kontrola verejných financií v SR - vybrané problémy
 39. JUDr. Tatiana KUBINCOVÁ, PhD., Slovensko
 40. Mgr. Lubomír KUČERA, Česká republika
  Kontrolní mechanismy v oblasti spotřebních daní
 41. PhD Ziemowit KUKULSKI , Polsko
 42. JUDr. Ing. Libor KYNCL, Ph.D., Česká republika
  Dohled, dozor, kontrola a audit na finančním trhu
 43. Mgr. Michal LIŠKA, Česká republika
  Systém a modely kontroly
 44. Mgr. Petra LIŠKOVÁ, Česká republika
  Uplatnění kontrolních mechanismů v rámci daně z přidané hodnoty
 45. Ing. Jan LOKAJÍČEK, Česká republika
 46. Prof. JUDr. Hana MARKOVÁ, CSc., Česká republika
  Je kontrola a přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků totéž?
 47. JUDr. Pavel MATOUŠEK, Česká republika
  Souvislosti daňové a celní kontroly
 48. JUDr. Vladislav MIČÁTEK, PhD., Slovensko
  Rozpočtová zodpovednosť štátu a jej kontrolné mechanizmy
 49. Prof. zw. dr hab. Wiesława MIEMIEC, Polsko
 50. mgr Monika MICHALAK , Polsko
 51. dr hab. Wojciech MORAWSKI, prof. UMK, Polsko
  Vrácení daně vybrané v rozporu s unijním právem –zásada efektivity kontrole souladu daňoveho prava s unijním právem
 52. doc. JUDr. Petr MRKÝVKA, Ph.D., Česká republika
 53. Mgr. Jan NECKÁŘ, Česká republika
  Bude upřesněn
 54. Phd Przemysław PANFIL, Polsko
 55. JUDr. Ivana PAŘÍZKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  bude upřesněn později
 56. Ing. Mgr. Jana PECKOVÁ HODEČKOVÁ, Česká republika
  Role Ministerstva financí při schvalování všeobecných obchodních podmínek stavebních spořitelen
 57. JUDr. Miriama PORUBSKÁ, Česká republika
  Kontrola nad fungovaním projektov v prostredí verejnej správy
 58. Mgr. Petr PROKOP, Česká republika
 59. doc. JUDr. Ing. Michal RADVAN, Ph.D., Česká republika
  Bude upřesněno
 60. JUDr. Anna ROMÁNOVÁ, PhD., Slovensko
  Bude doplnený
 61. JUDr. Tomáš SEJKORA, Česká republika
  Konkrétní pochybnosti jako podmínka zahájení daňové kontroly
 62. Mgr. Johan SCHWEIGL, Ph.D., Česká republika
  Vývoj komerčního bankovnictví v českých zemích
 63. JUDr. Ing. Hana SKALICKÁ, Ph.D., BA, Česká republika
  Tax Audit in the Czech Republic
 64. Mgr. Ivana STEHLÍKOVÁ, Česká republika
 65. JUDr. Olga SVOBODOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Kontrola u příspěvku na opatření ke zlepšování přírodního prostředí
 66. JUDr. Michal ŠILHÁNEK, Česká republika
  Postavení finančních úřadů a auditního orgánu při kontrole dotačních projektů
 67. Taťána ŠPÍRKOVÁ, Česká republika
  Rozšíření kontrolních pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu-aktuální otázky
 68. JUDr. Dana ŠRAMKOVÁ, Ph.D., MBA, Česká republika
  Kontrola po propuštění zboží de lege lata a de lege ferenda
 69. JUDr. Ivana ŠTIEBEROVÁ, Slovensko
  Daňová kontrola ako nástroj eliminácie daňových únikov
 70. Mgr. Václav TOUL, Česká republika
 71. Mgr. Michal TULÁČEK, Česká republika
  Bude upřesněno
 72. Mgr. Ing. Martina VALACHOVÁ, Česká republika
  Country by Country Reporting
 73. Mgr. Jakub VOJTĚCH, Česká republika
  Specifika dohledu nad islámskými bankami
 74. JUDr. Roman VYBÍRAL, Ph.D., Česká republika
  Bude doplněno
 75. Ing. Ph.D. Milena WIDOMSKÁ, MBA, Česká republika
 76. dr hab Patrycja ZAWADZKA, PhD, Polsko
 77. JUDr. Lukáš ZRŮST, BA (Hons), LL.M., MBA, Česká republika
  Garanční systém finančního trhu

Politická práva

 1. Mgr. Martin BOBÁK, Česká republika
 2. Mgr. et Mgr. Bc. Milan BOHÁČEK, M.A., Česká republika
  Institut přísedících jako součást práva na výkon veřejných funkcí
 3. Pavel DOUBEK, Česká republika
  Islám nebo demokracii v České republice nechceme? (omezení svobody projevu na internetu)
 4. JUDr. František EMMERT, Česká republika
  Úprava státního občanství (německého, československého, protektorátního) v českých zemí v letech 1938 až 1942
 5. Mgr. Jan GRINC, Ph.D., Česká republika
  Nařízení o statusu a financování evropských politických stran a budoucnost svobody politického sdružování v Evropské unii
 6. Adam HERMA, Česká republika
 7. PhDr. Martin HOREMUŽ, PhD., Slovensko
  Ľudské práva v Ruskej federácii. Vybrané dimenzie a problémy
 8. doc. PhDr. Peter HORVÁTH, PhD., Slovensko
  Volebné práva vo veku internetu
 9. Mgr. Pavel KANDALEC, Ph.D., LL.M., Česká republika
 10. Doc. JUDr. Zdeněk KOUDELKA, Ph.D., Česká republika
  Meze moci soudců
 11. doc. JUDr. Klaudia MARCZYOVÁ, PhD., Slovensko
  POLITICKÉ PRÁVA – REÁLNY NÁSTROJ DEMOKRACIE
 12. Mgr. Matúš MELUŠ, Slovensko
  Devoluce - specifický model politiky ve Velké Británii
 13. JUDr. Pavel MOLEK, Česká republika
 14. Vítězslav NĚMČÁK, Česká republika
  Politické spory před Ústavním soudem
 15. Mgr. Lenka PEKAŘOVÁ, Česká republika
  Soudce a jeho politická práva
 16. Lenka PÍČOVÁ, Česká republika
  bude upřesněno
 17. Mgr. Marián PIVÁČEK, Slovensko
  Sloboda prejavu ako prostriedok realizácie demokracie
 18. Alžbeta ROSINOVÁ, Česká republika
 19. doc. JUDr. PhDr. Ivo SVOBODA, Ph.D., Česká republika
  Správní aspekty při realizaci práva shromažďovacího
 20. Tereza SYLVESTROVÁ, Česká republika
  bude upřesněno
 21. Mgr. Pavel ŠUTKA, Česká republika
  Problémy navrhování kandidátů na funkci prezidenta České republiky

Zákonná regulace v. smluvní úprava?

 1. Veronika ANTOŠOVÁ, Česká republika
 2. Petra AUDOVÁ, Česká republika
 3. Mgr. Kateřina BLISOVÁ, Česká republika
 4. Hynek BROŽ, Česká republika
 5. mgr Marcin CZERWIŃSKI, Polsko
 6. Mgr. Matěj DOBEŠ, Ph.D., Česká republika
 7. Ing.Mgr. Jaroslav DOLNY, Slovensko
  Ochrana veriteľa ako slabšej strany
 8. Petr DOSTÁL, Česká republika
 9. Anna DRGOVÁ, Česká republika
 10. JUDr. Jana DURAČINSKÁ, PhD., Slovensko
  Zákonná fikcia dojednania zmluvnej pokuty
 11. Zuzana DVOŘÁKOVÁ, Česká republika
  Dlouhá, široká a krátkozraká novela slovenského zákona směnečného a šekového
 12. JUDr. Kateřina EICHLEROVÁ, Ph.D., Česká republika
  Může být jednatel ustanoven do funkce někým jiným než valnou hromadou?
 13. prof. JUDr. Karel ELIÁŠ, Dr., Česká republika
  Právnická schémata a hodnotové korektivy
 14. Ing. Martina ENŽLOVÁ, Česká republika
 15. Mgr. Martin FLOREŠ, Česká republika
 16. Lukáš GAMOVSKÝ, Česká republika
 17. Markéta GORELOVÁ, Česká republika
 18. Juraj GRMAN, Česká republika
 19. Monika HANZOVÁ, Česká republika
 20. doc. JUDr. Bohumil HAVEL, Ph.D., Česká republika
  Limity smluvní svobody v právní úpravě právnických osob
 21. Mgr. Jan HOLAS, Česká republika
 22. Mgr. Lukáš HOTOVÝ, Česká republika
 23. Zdeněk HOUDEK, Česká republika
  Zákonná regulace akcionářský smluv na Slovensku
 24. Lukáš HRABEC, Česká republika
 25. Mgr. Bc. Petr JEDLIČKA, Česká republika
 26. Kamil JELÍNEK, Česká republika
 27. Inka JUŘIČKOVÁ, Česká republika
 28. Martin KOTRBÁČEK, Česká republika
 29. JUDr. Jaromír KOŽIAK, Česká republika
  Zákonný katalog korporací a limity smluvní svobody
 30. Karel KVASNIČKA, Česká republika
 31. Klára MAZURIKOVÁ, Česká republika
 32. JUDr. Filip MELZER, Ph.D., LL.M., Česká republika
 33. Anna MIKULÍKOVÁ , Česká republika
 34. Mgr. Ing. Kamil NEJEZCHLEB, Česká republika
  Flexibilita SIEC testu při posuzování spojení soutěžitelů
 35. David ORŠULÍK, Česká republika
 36. Oldřich PESLAR, Česká republika
 37. prof. JUDr. Jarmila POKORNÁ, CSc., Česká republika
  Projevy vůle spojené s nabytím firmy
 38. JUDr. Silvia PREPIROVA, Slovensko
 39. Michaela PŘETÁKOVÁ, Česká republika
 40. Mgr. Monika PŘÍKAZSKÁ, Ph.D., Česká republika
  Transakční náklady tzv. adhezních smluv
 41. Mgr. Bc. Helena PULLMANNOVÁ, Česká republika
 42. Denisa ROLLEROVÁ, Česká republika
 43. JUDr. Milan ROMAN, LL.M., Slovensko
  Zákonná regulácia a zmluvná úprava vnútorného trhu s elektrinou v Európskej únii
 44. Filip RONČKA, Česká republika
 45. doc. JUDr. Kateřina RONOVSKÁ, Ph.D., Česká republika
 46. Ing. Mgr. Radek RUBAN, Ph.D., Česká republika
  Bude upřesněno
 47. István SÁNDOR, PhD, Dr. habil., Maďarsko
 48. Ivana SEDLÁČKOVÁ, Česká republika
 49. Richard STAŇO, Slovensko
 50. Kristina STEFANOVA, Bulharsko
 51. Kateřina SVOBODOVÁ, Česká republika
 52. doc. JUDr. Ing. Josef ŠILHÁN, Ph.D., Česká republika
  Porušení smlouvy nebo porušení zákona? K hranicím mezi smlouvou a deliktem
 53. JUDr. Milan ŠVEJDA, Ph.D., Česká republika
 54. Matěj URBÁNEK, Česká republika
 55. JUDr. Eva VEČERKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Projevy vůle spojené s nabytím firmy
 56. Mgr. Michal VÍTEK, Česká republika
  Zamyšlení nad akcesoritou podnájmu
 57. Tomáš ZVONÍČEK, Česká republika

Systémové otázky soukromého práva

 1. Markéta ADÁMKOVÁ, Česká republika
 2. Dominik BERAN, Česká republika
 3. professor SEVASTIAN CERCEL, PHD, Rumunsko
 4. prof. JUDr. Ján CIRÁK, CSc., Slovensko
 5. JUDr. Petr COUFALÍK, Ph.D., Česká republika
  procesní legitimace
 6. JUDr. Attila Csaba CSÉFFAI, Maďarsko
 7. JUDr. György CZIRFUSZ, Maďarsko
  Niekoľko poznámok k zodpovednosti za vady
 8. JUDr. Kateřina ČUHELOVÁ, Česká republika
 9. Raluca Elena DINCULESCU, PhD candidate, Rumunsko
 10. JUDr. Eva DOBROVOLNÁ, Ph.D., LL.M., Česká republika
  Věcná práva a závazkové právo v systému soukromého práva a jejich vzájemné interakce
 11. doc. JUDr. Anton DULAK, Ph.D., Slovensko
  Inštitucionálne novoty v návrhu nového Občianskeho zákonníka
 12. doc. JUDr. Denisa DULAKOVÁ, Ph.D., Slovensko
  K systematike a k ďalším otázkam právnej úpravy zmluvneho zavazkoveho prava v navrhu noveho slovenskeho Obcianskeho zakonnika
 13. JUDr. Milan EBERLE, Česká republika
 14. prof. JUDr. Josef FIALA, CSc., Česká republika
  Systematika věcných práv
 15. Karolína FILIPOVÁ, Česká republika
 16. PhD Professor Daniel GHITA, Rumunsko
 17. prof. JUDr. Zdeňka GREGOROVÁ, CSc., Česká republika
  Pracovní právo v kontextu evropského a národního práva
 18. Mgr. Jozef GREGUŠ , Slovensko
  Výplata náhrady mzdy za nevyčerpanú dovolenku v intenciách rozhodnutia SD EÚ
 19. JUDr. Lukáš HADAMČÍK, Ph.D., Česká republika
  Neplatnost pro nedostatek formy v komparativním pohledu
 20. Anna HNATÓW, Polsko
 21. Mgr. Miloslav HRDLIČKA, Česká republika
 22. prof. JUDr. Jan HURDÍK, DrSc., Česká republika
 23. JUDr. Michal JANOUŠEK, Česká republika
  Neplatnost pro nedostatek formy v komparativním pohledu
 24. Dr. Ágnes JUHÁSZ , PhD, Maďarsko
 25. Mgr. Katarína KANDOVÁ, Česká republika
  Prolínání civilních a trestních předpisů v reakci na činy jinak trestné páchané dětmi mladšími 15 let
 26. JUDr. Pavel KOUKAL, Ph.D., Česká republika
  Prolínání soukromého práva a práva duševního vlastnictví
 27. Mgr Lic. et Mgr. Ingrid KOVÁŘOVÁ KOCHOVÁ , Ph.D., Česká republika
  bude upřesněn později
 28. JUDr. Lukáš KRÁLÍK, Ph.D., Česká republika
  Soukromé versus veřejné na příkladě transpozice evropského práva
 29. Mgr. Lukáš KREJČÍK, Česká republika
  Průsečíky soukromého a veřejného práva z pohledu ochrany životního prostředí
 30. JUDr. Vladimír KREMLÍK, Česká republika
  Postavení a působnost Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
 31. Edit KRISTON, Maďarsko
 32. JUDr. Gabriela KUBÁTOVÁ, Česká republika
 33. JUDr. Jan KUBIZŇÁK, Česká republika
  Postavení manžela povinného v exekučním řízení po 1. 7. 2015
 34. Karel LACH, Česká republika
 35. Mgr. Martin LEBEDA, Česká republika
  Osvobození v oddlužení
 36. Senior Lecturer TICU MADALIN SAVU, University of Craiova Faculty of Law, Rumunsko
 37. Tymoteusz MADRY, Polsko
 38. David MAŘÁDEK, Česká republika
  Použití zvukového či zvukově obrazového záznamu, pořízeného soukromou osobou, jako důkazního prostředku v civilním soudním řízení
 39. JUDr. Marek MASLÁK, PhD., Slovensko
  Vplyv európskeho súkromného práva na súkromné právo národných právnych poriadkov členských štátov Európskej únie
 40. Mgr. Zbyněk MATULA, Česká republika
  „Nepsané“ občanské právo
 41. Kateřina MILICHOVÁ, Česká republika
 42. Mgr. Martina MUŠÁLKOVÁ, Česká republika
  Promlčení práv na odčinění způsobené újmy při zásahu do osobnostních a přirozených práv
 43. JUDr. Regina PALKOVÁ HUČKOVÁ, PhD., Slovensko
  Niektoré aspekty ochrany osobných údajov v rámci elektronického obchodovania
 44. Mgr. Ondřej PAVELEK, Česká republika
  Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání ve světle nového nařízení vlády č. 276/2015 Sb.
 45. Mgr. Robert PEŠA, Česká republika
 46. Mgr. Jiří PORKERT, Česká republika
  Kontroverzní judikatura Ústavního soudu ve vztahu k pozemkům označovaným jako veřejné prostranství a k bezdůvodnému obohacení
 47. Dr. Réka PUSZTAHELYI, PhD, Maďarsko
 48. phd candidat Voinea RELU EDUARD, Rumunsko
 49. dr. Edit SÁPI, Maďarsko
 50. doc. JUDr. Markéta SELUCKÁ, Ph.D., Česká republika
  Neplatnost a nicotnost výpovědi z nájmu bytu
 51. Mgr. Vlastislav STAVINOHA, Česká republika
 52. Professor PhD Scurtu STEFAN, Rumunsko
 53. JUDr. Jaroslav STRÁNSKÝ, Ph.D., Česká republika
  Vývoj a obsah sociální politiky EU a její vliv na podobu české úpravy pracovněprávních vztahů
 54. David STŘÍŽ, Česká republika
 55. Milan ŠAJER, Česká republika
 56. Mgr. Jozef ŠTEFANKO, PhD., LL.M., Slovensko
  Úvaha o súkromnom práve pre súčasnosť
 57. Adam TIETZ, Česká republika
 58. JUDr. David UHLÍŘ, Česká republika
 59. Mgr. Bc. Pavel VÁŽAN, Česká republika
  Věcná práva v současném systému soukromého práva
 60. dr. Attila VERMES, Maďarsko
 61. Mgr Michał WDOWIAK, PhD student, Polsko
 62. Konrad WEGLINSKI, student, Polsko
 63. JUDr. Tomáš ZVERKA, Slovensko
  Verejné a súkromné právo v súčasnosti

Odpovědnost států, mezinárodních organizací, resp. Evropské unie za újmu/škodu způsobenou jednotlivcům protiprávním výkonem moci či jejím selháním

 1. Daniel ARBET, Slovensko
  Názov príspevku bude upresnený
 2. JUDr. Radoslav BENKO, Ph.D., LL.M., Slovensko
  Zodpovednosť členského štátu za škodu spôsobenú jednotlivcovi porušením práva EÚ zo strany vnútroštátnych súdov
 3. Mgr. Zdeněk ČERVÍNEK, Česká republika
 4. Mgr. Iva FELLEROVÁ PALKOVSKÁ, Česká republika
  K možné odpovědnosti Evropské unie za újmu způsobenou v souvislosti s unijním postupem pro měření emisí osobních automobilů
 5. JUDr. Adam GIERTL, Slovensko
  Zodpovednosť štátu za ujmu spôsobenú porušením Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd mimo vlastného územia
 6. Mgr. Kateřina HLINKOVÁ, Česká republika
  Odpovědnost států a EHP
 7. JUDr. Radim CHARVÁT, Ph.D., LL.M., Česká republika
 8. Mgr. Jiří CHROBÁK, Česká republika
 9. Mgr. Marek JAROŠ, Česká republika
  Odpovědnostní vztahy vznikající při výkonu diplomatické ochrany pohledem soudobého mezinárodního práva
 10. JUDr. Jitka KAPITÁNOVÁ, Česká republika
 11. Petr KILIAN, Česká republika
  Jurisdikční imunita států
 12. Richard KOZÁČEK, Slovensko
 13. Filip KŘEPELKA, Česká republika
  Odpovědnost typu Francovich v Evropské unii jako nadnárodní organizaci - skutečnost nebo přelud?
 14. Mgr. et Mgr. Helena MALÍKOVÁ, Česká republika
  Odpovědnost Evropské unie v kontextu soutěžního práva
 15. JUDr. Mgr. Jozef MEDELSKÝ, PhD., Slovensko
  Európsky súd pre ľudské práva a legálnosť či nelegálnosť inšpekcie ministerstva vnútra
 16. Petr NAVRÁTIL, Česká republika
  Mimosmluvní odpovědnost EU: cui bono?
 17. Doc.JUDr.. Antonín NESVADBA, Ph.D., Slovensko
 18. Zdeněk NOVÝ, Česká republika
 19. Mgr. Ivan PUŠKÁR, Slovensko
  Jurisdikčná imunita medzinárodných organizácií
 20. Mgr. Iveta ROHOVÁ, Česká republika
  Odpovědnost Evropské unie za porušení mezinárodněprávních závazků pohledem jednotlivce
 21. JUDr. David SEHNÁLEK, Ph.D., Česká republika
  Odpovědnost státu v USA a v Evropské unii
 22. doc. JUDr. PhDr. Ing. Michael SIMAN, PhD., D.E.A., Slovensko
  Zásady rovnocennosti a účinnosti pri zodpovednosti členského štátu za škodu spôsobenú porušením práva EÚ
 23. Doc. JUDr. PhDr. Miroslav SLAŠŤAN, PhD., Slovensko
  Liability of Member States for damage caused by violation of EU law - theory and practice in the Slovak Republic
 24. Doc. JUDr. Václav STEHLÍK, LL.M., Ph.D., Česká republika
 25. Dušan SULITKA, Česká republika
  Keď Dávid stretne Goliáša: Vymáhanie únijného práva voči členskému štátu (pohľad jednotlivca)
 26. Mgr. et Mgr. Kristina ŠPOTTOVÁ, Česká republika
  Odpovědnost členských států za pochybení soudních orgánů a její reflexe v české legislativě a judikatuře
 27. Johana ŠULCOVÁ, Česká republika
 28. prof. JUDr. Vladimír TÝČ, CSc., Česká republika
 29. Mgr. Romana VAŇKOVÁ, Česká republika
  Bude upřesněno
 30. JUDr. Aneta VONDRÁČKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Nesou členské státy odpovědnost za škodu vzniklou porušením unijního práva i v oblasti daní?

Rovnost v právu

 1. Mgr. Nikoleta BITTEROVÁ, Slovensko
  Viacnásobná diskriminácia ako porušovanie ľudských práv – príklad nútenej sterilizácie rómskych žien na Slovensku a v Českej republike
 2. JUDr. Karin BRZOBOHATÁ, Ph.D., Česká republika
  Argument "ad absurdum" jako prostředek prosazování rovnosti v právu
 3. Mgr. Marcel FANDÁK, LL.M., Slovensko
 4. Doc. JUDr. Svetlana FICOVÁ, CSc., Slovensko
  Antidiskriminačné spory v Civilnom sporovom poriadku
 5. Hana GABRIELOVÁ, Česká republika
 6. JUDr. Ľudmila GAJDOŠÍKOVÁ, CSc., Slovensko
  Princíp rovnosti v judikatúre Ústavného súdu Slovenskej republiky
 7. JUDr. Martin HAPLA, Ph.D., Česká republika
  Rovnost v právu jako problém soudcovské politiky
 8. JUDr. Lukáš HLOUCH, Ph.D., Česká republika
 9. JUDr. Čestmír CHALOUPKA, Česká republika
 10. Mgr. Jitka JORDÁNOVÁ, Česká republika
  Mobbing a (ne)využitelnost antidiskriminačního zákona
 11. Bc. Michal KRAJČOVIČ, Slovensko
  (Anti)diskriminačná právna regulácia sirotského dôchodku v Slovenskej republike
 12. Mgr. Vít KŘÍŽKA, Česká republika
  Rovnost a ekonomická efektivnost
 13. JUDr. Jarmila KUŽELOVÁ, Česká republika
 14. Mgr. Bc. Jana KVASNICOVÁ, Česká republika
  Boj proti sexismu vs. svoboda projevu. Právní regulace diskriminační reklamy
 15. Zuzana LEBEDOVÁ, Česká republika
 16. Mgr. Ondřej MÁLEK, Česká republika
 17. Mgr. Jana NOVÁKOVÁ, Česká republika
  K některým aspektům rozhodovací praxe diskriminačních sporů Evropského soudu pro lidská práva
 18. Andrea OBUCHOVÁ, Slovensko
 19. Mgr. Zuzana ONDRŮJOVÁ, Česká republika
 20. JUDr. Petr OSINA, Ph.D., Česká republika
 21. JUDr. František PĚCHA, Česká republika
 22. JUDr. Zlatica POLÁČEK TUREKOVÁ, PhD., Slovensko
  Vyznam rovnosti ako kriterium spravodlivosti v sucasnej postmodernej spolocnosti
 23. Vojtěch POSPÍŠIL, Česká republika
  Právo na rovné zacházení z pohledu LGBT lidí
 24. Mgr. Olga ROSENKRANZOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Dosáhneme rovnosti? Antidiskriminační právo jako způsob regulace společenských vztahů
 25. JUDr. David SEDLÁČEK, Česká republika
  Principy rovnosti a ochrany slabšího v modelových aspektech rozhodčího a vykonávacího řízení
 26. Dr Jacek SROKOSZ, Polsko
 27. JUDr. Markéta ŠTĚPÁNÍKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Rovnost v Aischylově Oresteie
 28. Sylva ŠTĚRBOVÁ, Česká republika
  Rovnost ve vztahu lékaře a pacienta?
 29. Giorgi TUMANISHVILI, PhD, Česká republika
  Aktuální otázky týkající se rovnosti intersexuálních a transgenderových osob před zákonem
 30. doc. JUDr. Mgr. Martin TURČAN, PhD., Česká republika
  Slovo „rovnosť“ v ústave dnes, predtým a potom
 31. doc. PhDr. Martina URBANOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Genderová rovnost ve světle statistických a demografických dat
 32. JUDr. Jakub VALC, Česká republika
  Je nekonvenční vzhled novým diskriminačním důvodem v současné společnosti? (Filozoficko-právní analýza problému)
 33. PhDr.Mgr. Zdeňka VAŇKOVÁ, Česká republika
  Tolerance LGBT jako součást spravedlnosti
 34. prof. JUDr. PhDr. Miloš VEČEŘA, CSc., Česká republika
 35. Mgr. Jana VOMELOVÁ, Česká republika
 36. Ewa WÓJCICKA, Ph.D., Polsko

Odpovědnost v právu

 1. JUDr. PhDr. Stanislav BALÍK , Česká republika
  Odpovědnost advokáta za škodu v judikatuře Nejvyššího soudu z 30. let 20. století
 2. JUDr. Kamila BUBELOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Odpovědnost za věci vnesené - actio de recepto
 3. Petr DOSTALIK, Česká republika
  Bezdůvodné obohacení v justiniánských pramenech
 4. JUDr. Miroslav FICO, PhD., Slovensko
  Formovanie základov trestnej zodpovednosti (v procese pokusov o unifikáciu československého trestného práva)
 5. prof. JUDr. PhDr. Tomáš GÁBRIŠ, PhD., LLM, MA, Slovensko
  Zákon č. 61/1918 Zb. z. a n. a zodpovednosť za jeho porušenie
 6. Mgr. Petra HAVLÍČKOVÁ , Česká republika
  Odpovědnost - Havlíčková
 7. JUDr. Mgr. Ondřej HORÁK, Ph.D., Česká republika
  Odpovědnost za schůdnost chodníků (z prvorepublikové perspektivy)
 8. Dr. KONCZ IBOLYA KATALIN, PhD, Maďarsko
 9. Dr. Turkovics ISTVÁN, PhD., Maďarsko
 10. JUDr. Jindřich JANOUCH, Česká republika
 11. Jakub JAŇOUR, Česká republika
 12. Dr. JUDr. Libor KLIMEK, PhD., Slovensko
  Trestná zodpovednosť právnických osôb v prípade európskych trestných činov
 13. Zsuzsanna KOVÁCS, Maďarsko
 14. JUDr. Alexandra LETKOVÁ, PhD., Slovensko
  Prehodnotenie zodpovednosti v diele "Otázka viny"
 15. JUDr. MgA. Jakub MÍŠEK, Česká republika
  Právní odpovědnost státu za kvalitu poskytovaných dat při open data
 16. Lucie MRÁZKOVÁ, Česká republika
 17. Mgr. Drahomíra NĚMCOVÁ, Česká republika
  Procesní odpovědnost při uzavírání smíru na pozadí vývoje civilního procesu
 18. Alžbeta PEREJDOVÁ, Slovensko
  Zodpovednosť dedičov za dlhy poručiteľa v rímskom práve a v súčasnosti
 19. JUDr. Zlatica POLÁČEK TUREKOVÁ, PhD., Slovensko
  Vyznam bezdovodneho obohatenia v minulosti a v sucasnosti
 20. Mgr. Martina POSPÍŠILOVÁ, Česká republika
  Vina na rozvodu a rozluce v judikatuře Nejvyššího soudu Československé republiky v letech 1918 - 1938
 21. Michal POVAŽAN, Slovensko
  Právnické povolanie a zodpovednosť
 22. JUDr. Pavel SALÁK, Ph.D., Česká republika
 23. Dr. Pál SÁRY, PhD, Maďarsko
 24. JUDr. PhDr. Martin SKALOŠ, PhD., Slovensko
  Historické a medzinárodné aspekty zodpovednosti za porušenie práva ozbrojených konfliktov
 25. Mgr. Veronika STEINOVÁ, Česká republika
  Vypořádání se s minulostí táborů nucené práce
 26. Mgr. Kamila STLOUKALOVÁ, Česká republika
  Mancipatio noxalis causa
 27. Dr Aleksandra SZCZERBA-ZAWADA, Polsko
 28. JUDr. Jan ŠEJDL, Ph.D., Česká republika
  Práva vycházející z cesty přes cizí pozemek
 29. Martin ŠLOSAR, Česká republika
  Pomáhat a chránit aneb policejní kompetence v římském právu
 30. Mgr. et Mgr. Lenka ŠMÍDOVÁ MALÁROVÁ, Česká republika
  Periculum est emptoris v knize právních naučení Liber informationum et sententiarum pro Uherské Hradiště
 31. JUDr. Ján ŠTEFANICA, PhD., Slovensko
  Politické procesy 50. rokov v Československu a zodpovednosť orgánov činných v trestnom konaní
 32. doc. JUDr. Bc. Jaromír TAUCHEN, Ph.D., LL.M., Česká republika
 33. JUDr. Ing. Michal TUROŠÍK, PhD., Slovensko
  Zodpovednosť predávajúceho v rímskej kúpnej zmluve
 34. Mgr. Lenka VAVRUŠOVÁ, Česká republika
  Kořeny odpovědnosti státu za škodu v českém právním řádu
 35. Prof. JUDr. Ladislav VOJÁČEK, CSc., Česká republika
 36. Petra ZÁVODNÁ, Česká republika

Nesezdané soužití

 1. Nikola BOCZKOVÁ, Česká republika
 2. Mgr. Kateřina CILEČKOVÁ, Česká republika
 3. JUDr. Ing. Radovan DÁVID, Ph.D., Česká republika
  Právní ochrana bydlení nesezdaných párů
 4. JUDr. Lenka DOBEŠOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Nesezdané soužití a dědění
 5. Viola FIEBEROVÁ, Česká republika
 6. JUDr. Veronika GREBEŇOVÁ, Česká republika
  Bezdůvodné obohacení v nesezdaném soužití
 7. Mgr. Martina GROCHOVÁ, Česká republika
  Manželství jako podmínka přístupu k právnímu rodičovství
 8. Ing. Mgr. Lenka HOLÍKOVÁ, Česká republika
  Spolužijící osoba jako dědic
 9. Pavlína HRUBÁ, Česká republika
 10. Prof. JUDr. Milana HRUŠÁKOVÁ, CSc., Česká republika
  Manželství versus nesezdané soužití
 11. Vlastimil JANDÁSEK, Česká republika
 12. mgr Barbara JELONEK, Polsko
  Soužití v japonském právu
 13. Mgr. Bc. Petra KONEČNÁ, Česká republika
  Majetkové poměry v nesezdaném soužití v porovnání s majetkovým společenstvím v manželství (včetně otázky bydlení)
 14. Andrea KORÁNOVÁ, Česká republika
 15. Prof. JUDr. Zdeňka KRÁLÍČKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Nesezdané soužití v nové právní úpravě
 16. Veronika KULICHOVÁ, Česká republika
 17. doc. JUDR. Ján MATLÁK, CSc., Slovensko
  Nezosobášení rodičia z pohľadu sociálneho poistenia
 18. Edita MAZANCOVÁ, Česká republika
 19. Mgr., Bc. Nikol NEVEČEŘALOVÁ, Česká republika
 20. Mgr. Milan PALÁSEK, Česká republika
  Nesezdané soužití v judikatuře Evropského soudu pro lidská práva
 21. JUDr. Bronislava PAVELKOVÁ, PhD., Slovensko
  Nezosobášení rodičia a ich práva a povinnosti k dieťaťu
 22. Magdalena PETRŮ, Česká republika
 23. Mgr. Zdena PINKAVOVÁ, Česká republika
  Majetkové poměry v nesezdaném soužití v porovnání s majetkovým společenstvím v manželství (včetně otázky bydlení)
 24. Jakub POHL, Česká republika
 25. Jana PROCHÁZKOVÁ, Česká republika
 26. JUDr. Ing. Romana ROGALEWICZOVÁ, Česká republika
  Úvaha nad právy a povinnostmi nesezdaných rodičů a jejich dětí
 27. Jiří RŮŽIČKA, Česká republika
 28. Jitka RYVOLOVÁ, Česká republika
 29. Zuzana SAKAŘOVÁ, Česká republika
 30. Mgr. Jana STEHLÍKOVÁ, Česká republika
  Osvojení v případě nesezdaných párů ve světle judikatury Ústavního soudy
 31. Justyna ŚWIERCZEK, student, Polsko
 32. JUDr. Renáta ŠÍNOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Odpovědnost za dluhy manžela a nesezdaného partnera
 33. JUDr. Ondřej ŠMÍD, Ph.D., Česká republika
  bude upřesněn
 34. JUDr. Silvia TREĽOVÁ, PhD., Slovensko
  Postavenie nezosobášených rodičov v systéme štátnej sociálnej podpory
 35. JUDr. Nora VÍGLASKÁ, Slovensko
  Výhody-nevýhody sobáša a nezosobášeného spolužitia
 36. JUDr. Nikola VINOPALOVÁ, Česká republika
  Právní ochrana rodinné domácnosti v případech nesezdaného soužití
 37. JUDr. Lenka WESTPHALOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Nesezdané soužití v evropských právních úpravách

Kodifikace obecné části kolizního práva – cesta či omyl?

 1. Rostislav ANDRLÍK, Česká republika
 2. JUDr. Filip ČERNÝ , Ph.D., Česká republika
 3. JUDr. Petr DOBIÁŠ, Ph.D., Česká republika
  Imperativní normy a pravidla bezpečnosti a chování v pojetí evropské a mezinárodní právní úpravy
 4. JUDr. Klára DRLIČKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Bude upřesněno
 5. JUDr. Michal ĎURIŠ, PhD., Slovensko
  Vzájomnosť ako podmienka uznania cudzieho rozhodnutia
 6. František HALFAR, Česká republika
  Zacházení s cizím právem a vyhlídky pro unifikaci
 7. JUDr. Jan HAVLÍČEK , Česká republika
 8. Mgr. David HEYDUK, Česká republika
  Analýza hraničního urcovatele obvyklý pobyt v kontextu nařízení o dědictví
 9. JUDr. Miluše HRNČIŘÍKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Unifikace obecné části mezinárodního práva soukromého – reálná výzva pro EU
 10. Mgr. Pavlína JANEČKOVÁ, Česká republika
  Vývoj hraničního určovatele lex rei sitae
 11. dr Agata JAROSZEK, Polsko
 12. JUDr. Elena JÚDOVÁ, PhD., Slovensko
  Nová úprava adaptácie v Zákone č. 97/1963 Zb. o MPSaP
 13. Mgr. Miloslav KABRHEL, Česká republika
 14. Mgr. Martina KASEMOVÁ, Slovensko
  Nariadenie Brusel (prepracované znenie): nové horizonty pre konania v EÚ?
 15. Matěj KONEČNÝ, Česká republika
 16. Mgr. Tomáš KOZÁREK, Česká republika
  Zacházení s cizím právem v členských státech EU: srovnání praxe v České republice a Velké Británii
 17. JUDr. Tereza KYSELOVSKÁ, Ph.D., Česká republika
  Normy medzinárodného práva soukromého v oblasti práva duševního vlastnictví
 18. JUDr. Miloš LEVRINC, PhD., Slovensko
 19. Mgr. Silvie MAHDALOVÁ, Česká republika
  Zákaz obcházení zákona jako obecný princip MPS a jeho význam v oblasti evropského insolvenčního práva
 20. JUDr. Mag. iur. Michal MALACKA, Ph.D., MBA, Česká republika
  Kolizní metoda v kontextu globalizace a europeizace
 21. Mgr Mária PASTORKOVÁ, Česká republika
  Normy medzinárodného práva súkromného v oblasti práva duševného vlastníctva
 22. Doc. JUDr. Ing. Bernard PEKÁR, PhD., Slovensko
  Zisťovanie a používanie cudzieho práva na území Slovenskej republiky
 23. Mgr. Jiří PLATOVSKÝ, Česká republika
 24. JUDr. Ing. Bohumil POLÁČEK, Ph.D., MBA, LLM, Česká republika
 25. Mgr. Kateřina REMSOVÁ, Česká republika
  Uplatnění koncepce nutně použitelných ustanovení dle zákona o mezinárodním právu soukromém
 26. Prof. JUDr. Naděžda ROZEHNALOVÁ, CSc., Česká republika
  Zájmy státu a kolizní právo
 27. Mgr. Iva ŠIMKOVÁ, Česká republika
  Vztah mezi imperativními normami a veřejným pořádkem
 28. JUDr. Jiří VALDHANS, Ph.D., Česká republika
  Bude upřesněno
 29. Mgr. Lucia VALENTOVÁ, Česká republika
 30. JUDr. Miroslava VOZÁRYOVÁ, PhD., Slovensko
  Remisia a transmisia
 31. JUDr. Lucie ZAVADILOVÁ, Česká republika
  Zpětný a další odkaz a alternativní hraniční určovatel

nahoru