| | | | |


Drobečková navigace

Titulní strana || Archív > 2015 > Účastníci > Podle abecedy

Přehled účastníků (podle abecedy)

 1. Markéta ADÁMKOVÁ, Česká republika
 2. Muhammad AFZAAL, LL.B, Pákistán
 3. JUDr. Michal ALÁČ, PhD., Slovensko
  Osobitosti služobného pomeru príslušníkov bezpečnostných zborov
 4. Rostislav ANDRLÍK, Česká republika
 5. Dr Dobrosława ANTONÓW, Polsko
  Kontrola skarbowa w Polsce – wybrane problemy
 6. Veronika ANTOŠOVÁ, Česká republika
 7. Daniel ARBET, Slovensko
  Názov príspevku bude upresnený
 8. Petra AUDOVÁ, Česká republika
 9. Lenka BAHÝĽOVÁ, Česká republika
  Pojem "navazující řízení" a související procesní otázky
 10. JUDr. PhDr. Stanislav BALÍK , Česká republika
  Odpovědnost advokáta za škodu v judikatuře Nejvyššího soudu z 30. let 20. století
 11. Mgr. Richard BARTES, Česká republika
 12. Mgr. Radka BARTOŠÍKOVÁ, Česká republika
 13. Mgr. Pavla BEJČKOVÁ, Česká republika
 14. JUDr. Andrej BELEŠ, Slovensko
  Plnenie úlohy agenta vo svetle judikatúry
 15. Mgr. RNDr. Alžbeta BENEDIKOVIČOVÁ, PhD., Slovensko
  Okolnosti vylučujúce protiprávnosť: Výkon práva a povinnosti a súhlas poškodeného pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti
 16. Mgr. Kristýna BENEŠOVÁ, Česká republika
  Bude upřesněn
 17. JUDr. Radoslav BENKO, Ph.D., LL.M., Slovensko
  Zodpovednosť členského štátu za škodu spôsobenú jednotlivcovi porušením práva EÚ zo strany vnútroštátnych súdov
 18. Dominik BERAN, Česká republika
 19. MUDr. Mgr. Štěpánka BIBROVÁ, Ph.D., Česká republika
  Okolnosti vylučující protiprávnost v intenzivní medicíně
 20. doctor/ PhD Paulina BIEŚ-SROKOSZ, Polsko
 21. Adéla BILOVÁ, Česká republika
 22. Jan BIRAVSKÝ, Česká republika
 23. Mgr. Nikoleta BITTEROVÁ, Slovensko
  Viacnásobná diskriminácia ako porušovanie ľudských práv – príklad nútenej sterilizácie rómskych žien na Slovensku a v Českej republike
 24. Aleš BLAHUT, Česká republika
 25. Mgr. Kateřina BLISOVÁ, Česká republika
 26. Mgr. Martin BOBÁK, Česká republika
 27. Nikola BOCZKOVÁ, Česká republika
 28. doc. JUDr. Radim BOHÁČ, Ph.D., Česká republika
  Je daňová kontrola kontrolou ve veřejné finanční činnosti?
 29. Mgr. et Mgr. Bc. Milan BOHÁČEK, M.A., Česká republika
  Institut přísedících jako součást práva na výkon veřejných funkcí
 30. Mgr. Šimon BÖHM, Česká republika
 31. JUDr. František BONK, PhD., Slovensko
  Fiskálny záujem štátu versus dĺžka trvania daňovej kontroly
 32. Associate Professor Boštjan BREZOVNIK, Ph.D., Slovinsko
 33. Antonija BRKIĆ, LL.B., Chorvátsko
 34. Mgr. Stanislava BROTHÁNKOVÁ, Česká republika
 35. Hynek BROŽ, Česká republika
 36. Jan BROŽ, Česká republika
  Státní zaměstnanec a člen Parlamentu ČR jako pachatelé přestupků a jejich právo na přístup k soudu (komparace)
 37. JUDr. Karin BRZOBOHATÁ, Ph.D., Česká republika
  Argument "ad absurdum" jako prostředek prosazování rovnosti v právu
 38. JUDr. Kamila BUBELOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Odpovědnost za věci vnesené - actio de recepto
 39. doc. JUDr. Eduard BURDA, Ph.D., Slovensko
  Dokazování subjektivní stránky nutné obrany
 40. Vlastimil CALABA, Česká republika
  Kauce a řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže
 41. Mgr.et Mgr. Bc. Hana CEJPEK MUSILOVÁ, Česká republika
  Posuzování vlivů na životní prostředí v oblasti zemědělství
 42. judge Anamaria Cristina CERCEL, PHD, Rumunsko
 43. professor SEVASTIAN CERCEL, PHD, Rumunsko
 44. Mgr. Kateřina CILEČKOVÁ, Česká republika
 45. prof. JUDr. Ján CIRÁK, CSc., Slovensko
 46. Trainee judge Cosmina CODRESCU, Phd Student, Rumunsko
 47. JUDr. Petr COUFALÍK, Ph.D., Česká republika
  procesní legitimace
 48. junior lecturer Vándor CSABA, Maďarsko
 49. JUDr. Attila Csaba CSÉFFAI, Maďarsko
 50. Dr. Lajos CSÖRGITS, Maďarsko
 51. master's degree Damian CYMAN, Polsko
 52. mgr Marcin CZERWIŃSKI, Polsko
 53. JUDr. György CZIRFUSZ, Maďarsko
  Niekoľko poznámok k zodpovednosti za vady
 54. Dr Mgr. Damian CZUDEK, Ph.D, Česká republika
  .
 55. JUDr. Filip ČERNÝ , Ph.D., Česká republika
 56. Ing. Karolína ČERVENÁ, PhD., Slovensko
  Verejná finančná činnosť ako súčasť hospodárskeho systému - za a proti
 57. Mgr. Zdeněk ČERVÍNEK, Česká republika
 58. JUDr. Kateřina ČUHELOVÁ, Česká republika
 59. JUDr. Ľubomír ČUNDERLÍK, PhD., Slovensko
  Zodpovednosť právnických osôb na úseku dohľadu v oblasti ochrany finančného spotrebiteľa
 60. JUDr. Dušan ČURILA, Ph.D., Slovensko
  Okolnosti vylučujúce protiprávnosť v medicínskej praxi
 61. Pavel DATINSKÝ, Česká republika
  Fond kvalifikovaných investorů pro nekvalifikované investory?
 62. JUDr. Ing. Radovan DÁVID, Ph.D., Česká republika
  Právní ochrana bydlení nesezdaných párů
 63. Raluca Elena DINCULESCU, PhD candidate, Rumunsko
 64. Mgr. Matěj DOBEŠ, Ph.D., Česká republika
 65. JUDr. Lenka DOBEŠOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Nesezdané soužití a dědění
 66. JUDr. Petr DOBIÁŠ, Ph.D., Česká republika
  Imperativní normy a pravidla bezpečnosti a chování v pojetí evropské a mezinárodní právní úpravy
 67. JUDr. Eva DOBROVOLNÁ, Ph.D., LL.M., Česká republika
  Věcná práva a závazkové právo v systému soukromého práva a jejich vzájemné interakce
 68. Ing.Mgr. Jaroslav DOLNY, Slovensko
  Ochrana veriteľa ako slabšej strany
 69. Mgr. Bc. Mgr. Filip DOSTÁL, MPA, Česká republika
 70. Petr DOSTÁL, Česká republika
 71. Petr DOSTALIK, Česká republika
  Bezdůvodné obohacení v justiniánských pramenech
 72. Pavel DOUBEK, Česká republika
  Islám nebo demokracii v České republice nechceme? (omezení svobody projevu na internetu)
 73. Mgr Veronika DOUBKOVÁ, Česká republika
  Postavení a činnost úředníků působících v azylovém řízení
 74. Anna DRGOVÁ, Česká republika
 75. JUDr. Klára DRLIČKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Bude upřesněno
 76. JUDr. Jana DUDOVÁ, Ph.D, Česká republika
  Posuzování vlivů na veřejné zdraví
 77. Mgr. Martin DUFALA, PhD., Slovensko
  Verejnosť a posudzovanie vplyvov v Slovenskej republike
 78. doc. JUDr. Anton DULAK, Ph.D., Slovensko
  Inštitucionálne novoty v návrhu nového Občianskeho zákonníka
 79. doc. JUDr. Denisa DULAKOVÁ, Ph.D., Slovensko
  K systematike a k ďalším otázkam právnej úpravy zmluvneho zavazkoveho prava v navrhu noveho slovenskeho Obcianskeho zakonnika
 80. JUDr. Jana DURAČINSKÁ, PhD., Slovensko
  Zákonná fikcia dojednania zmluvnej pokuty
 81. JUDr. Michal ĎURIŠ, PhD., Slovensko
  Vzájomnosť ako podmienka uznania cudzieho rozhodnutia
 82. JUDr. Jan DVOŘÁK, Česká republika
  Plnění rozkazu jako okolnost vylučující protiprávnost v zákoně neuvedená
 83. Zuzana DVOŘÁKOVÁ, Česká republika
  Dlouhá, široká a krátkozraká novela slovenského zákona směnečného a šekového
 84. JUDr. Milan EBERLE, Česká republika
 85. JUDr. Kateřina EICHLEROVÁ, Ph.D., Česká republika
  Může být jednatel ustanoven do funkce někým jiným než valnou hromadou?
 86. JUDr. Erik ELIAS, Slovensko
  Nutná obrana a krajná núdza ako okolnosti vylučujúce protiprávnosť trestného činu (právne aspekty)
 87. prof. JUDr. Karel ELIÁŠ, Dr., Česká republika
  Právnická schémata a hodnotové korektivy
 88. JUDr. František EMMERT, Česká republika
  Úprava státního občanství (německého, československého, protektorátního) v českých zemí v letech 1938 až 1942
 89. Ing. Martina ENŽLOVÁ, Česká republika
 90. Mgr. Šárka FALTOVÁ, Česká republika
  Finanční kontrola veřejné správy de lege ferenda
 91. Mgr. Marcel FANDÁK, LL.M., Slovensko
 92. Zahid FAROOQ, BB.A (Hons), Pákistán
 93. Mgr. Iva FELLEROVÁ PALKOVSKÁ, Česká republika
  K možné odpovědnosti Evropské unie za újmu způsobenou v souvislosti s unijním postupem pro měření emisí osobních automobilů
 94. prof. JUDr. Jaroslav FENYK, PhD., DSc., Univ. Priv. Prof., Česká republika
 95. Dr. Jácint FERENCZ, PhD, Maďarsko
 96. prof. JUDr. Josef FIALA, CSc., Česká republika
  Systematika věcných práv
 97. JUDr. Zdeněk FIALA, Ph.D., Česká republika
  Několik poznámek k záměru částečného vynětí příslušníků bezpečnostních sborů z působnosti zákona o přestupcích a některým dalším aktuálním procesním otázkám ve věcech služebního poměru příslušníků bezpečnostních sborů.
 98. JUDr. Miroslav FICO, PhD., Slovensko
  Formovanie základov trestnej zodpovednosti (v procese pokusov o unifikáciu československého trestného práva)
 99. Doc. JUDr. Svetlana FICOVÁ, CSc., Slovensko
  Antidiskriminačné spory v Civilnom sporovom poriadku
 100. Viola FIEBEROVÁ, Česká republika
 101. Karolína FILIPOVÁ, Česká republika
 102. JUDr. Matúš FILO, PhD., Slovensko
  Právo na podnikanie a ochrana práv daňového subjektu pri kontrole oprávnenosti nároku na vrátenie nadmerného odpočtu dane z pridanej hodnoty
 103. Mgr. Martin FLOREŠ, Česká republika
 104. Dominik FOJT, Česká republika
  Oprávněné použití zbraně jako okolnost vylučující protiprávnost
 105. JUDr. Ivana FORRAIOVÁ, PhD., Slovensko
 106. JUDr. Ing. Kristýna FRONC CHALUPECKÁ, Ph.D., Česká republika
  Úpadek a dohled ve veřejné finanční činnosti
 107. JUDr. Kateřina FRUMAROVÁ, Ph.D., Česká republika
  Regresní úhrady - nástroj k "odpovědnější" veřejné správě?
 108. doc. JUDr. Marek FRYŠTÁK, Ph.D., Česká republika
 109. Hana GABRIELOVÁ, Česká republika
 110. prof. JUDr. PhDr. Tomáš GÁBRIŠ, PhD., LLM, MA, Slovensko
  Zákon č. 61/1918 Zb. z. a n. a zodpovednosť za jeho porušenie
 111. JUDr. Ľudmila GAJDOŠÍKOVÁ, CSc., Slovensko
  Princíp rovnosti v judikatúre Ústavného súdu Slovenskej republiky
 112. Lukáš GAMOVSKÝ, Česká republika
 113. Mgr. Robert GEORGIEV, Česká republika
 114. PhD Professor Daniel GHITA, Rumunsko
 115. JUDr. Adam GIERTL, Slovensko
  Zodpovednosť štátu za ujmu spôsobenú porušením Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd mimo vlastného územia
 116. Markéta GORELOVÁ, Česká republika
 117. Mgr. Yulia GOROSH, kandidat věd, Česká republika
  LEGAL REGULATION OF FINANCIAL CONTROL. NEW ASPECTS.
 118. JUDr. Veronika GREBEŇOVÁ, Česká republika
  Bezdůvodné obohacení v nesezdaném soužití
 119. Bc. Lucie GREČMALOVÁ, Česká republika
 120. prof. JUDr. Zdeňka GREGOROVÁ, CSc., Česká republika
  Pracovní právo v kontextu evropského a národního práva
 121. Mgr. Jozef GREGUŠ , Slovensko
  Výplata náhrady mzdy za nevyčerpanú dovolenku v intenciách rozhodnutia SD EÚ
 122. Mgr. Jan GRINC, Ph.D., Česká republika
  Nařízení o statusu a financování evropských politických stran a budoucnost svobody politického sdružování v Evropské unii
 123. Juraj GRMAN, Česká republika
 124. Paweł GROBELNY, Polsko
 125. Mgr. Martina GROCHOVÁ, Česká republika
  Manželství jako podmínka přístupu k právnímu rodičovství
 126. JUDr. Lukáš HADAMČÍK, Ph.D., Česká republika
  Neplatnost pro nedostatek formy v komparativním pohledu
 127. Tereza HAJDAJOVÁ, Česká republika
 128. František HALFAR, Česká republika
  Zacházení s cizím právem a vyhlídky pro unifikaci
 129. JUDr. Denisa HAMRANOVÁ, Slovensko
  Vybočenie z medzí nutnej obrany
 130. Jakub HANÁK, Česká republika
 131. Monika HANZOVÁ, Česká republika
 132. JUDr. Martin HAPLA, Ph.D., Česká republika
  Rovnost v právu jako problém soudcovské politiky
 133. JUDr. Jakub HARAŠTA, Česká republika
  Trestněprávní odpovědnost za aktivní protiopatření
 134. doc. JUDr. Bohumil HAVEL, Ph.D., Česká republika
  Limity smluvní svobody v právní úpravě právnických osob
 135. JUDr. Jan HAVLÍČEK , Česká republika
 136. Mgr. Petra HAVLÍČKOVÁ , Česká republika
  Odpovědnost - Havlíčková
 137. Mgr. Viliam HEČKO, Slovensko
  Otázka primeranosti použitia zbrane v kontexte nutnej obrany
 138. Mgr. Ing. Filip HEJL, Česká republika
  Dopad změn zejména v oblasti daně z přidané hodnoty na daňové právo procesní
 139. Adam HERMA, Česká republika
 140. Mgr. David HEYDUK, Česká republika
  Analýza hraničního urcovatele obvyklý pobyt v kontextu nařízení o dědictví
 141. Mgr. Kateřina HLINKOVÁ, Česká republika
  Odpovědnost států a EHP
 142. JUDr. Lukáš HLOUCH, Ph.D., Česká republika
 143. JUDr. Petr HLUŠTÍK, Ph.D., Česká republika
  bude doplněn později
 144. Anna HNATÓW, Polsko
 145. Anna HNATÓW, Polsko
 146. Mgr. Jan HOLAS, Česká republika
 147. Ing. Mgr. Lenka HOLÍKOVÁ, Česká republika
  Spolužijící osoba jako dědic
 148. JUDr. Mgr. Ondřej HORÁK, Ph.D., Česká republika
  Odpovědnost za schůdnost chodníků (z prvorepublikové perspektivy)
 149. Adriana HORÁKOVÁ, Česká republika
 150. JUDr. Monika HORÁKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Vybrané otázky veřejné služby
 151. PhDr. Martin HOREMUŽ, PhD., Slovensko
  Ľudské práva v Ruskej federácii. Vybrané dimenzie a problémy
 152. Mgr., Ing. Marian HORVÁTH, Česká republika
  Interný audit v subjektoch verejnej správy a jeho kvalita v teórii i praxi
 153. doc. PhDr. Peter HORVÁTH, PhD., Slovensko
  Volebné práva vo veku internetu
 154. Mgr. Lukáš HOTOVÝ, Česká republika
 155. Zdeněk HOUDEK, Česká republika
  Zákonná regulace akcionářský smluv na Slovensku
 156. Lukáš HRABEC, Česká republika
 157. Vít HRAZDÍRA, Česká republika
 158. Mgr. Miloslav HRDLIČKA, Česká republika
 159. JUDr. Miluše HRNČIŘÍKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Unifikace obecné části mezinárodního práva soukromého – reálná výzva pro EU
 160. Pavlína HRUBÁ, Česká republika
 161. Prof. JUDr. Milana HRUŠÁKOVÁ, CSc., Česká republika
  Manželství versus nesezdané soužití
 162. dr Andrzej HUCHLA, Polsko
  Czynności sprawdzające jako rodzaj procedury podatkowej w Polsce
 163. doc. JUDr. Gábor HULKÓ, PhD., Maďarsko
  Efektivita kontrolních mechanizmů při rozpočtovém hospodaření obcí
 164. JUDr. Petra HUMLÍČKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Zjišťovací řízení: malá EIA?
 165. prof. JUDr. Jan HURDÍK, DrSc., Česká republika
 166. Yasir HUSSAIN, LL.B, LL.M (London), Pákistán
 167. JUDr. Čestmír CHALOUPKA, Česká republika
 168. JUDr. Anna CHAMRÁTHOVÁ, Česká republika
  Možné zásahy veřejného ochránce práv v oblasti veřejné služby
 169. JUDr. Radim CHARVÁT, Ph.D., LL.M., Česká republika
 170. Remigiusz CHECINSKI, Polsko
 171. prof. Elena CHERNIKOVA, CSc., DSc., Česká republika
  LEGAL REGULATION OF FINANCIAL CONTROL. NEW ASPECTS.
 172. Mgr. Jiří CHROBÁK, Česká republika
 173. JUDr.RNDr. Jaroslav CHYBA, DrSc., Česká republika
  Faktory ovlivňující odborný posudek
 174. Dr. KONCZ IBOLYA KATALIN, PhD, Maďarsko
 175. Shahid IMRAN, LL.B, Pákistán
 176. Dr. Nemeth IMRE, PhD., Maďarsko
  A New Paradigm of Criminal Justifications under the Hungarian Criminal Code
 177. Dr. Turkovics ISTVÁN, PhD., Maďarsko
 178. JUDr. Ilona JANČÁŘOVÁ, Ph.D., Česká republika
 179. Vlastimil JANDÁSEK, Česká republika
 180. Mgr. Pavlína JANEČKOVÁ, Česká republika
  Vývoj hraničního určovatele lex rei sitae
 181. mgr Tomasz JANICKI, Polsko
 182. PhD in economics Maria JANKOWSKA, Polsko
 183. JUDr. Jindřich JANOUCH, Česká republika
 184. Jakub JAŇOUR, Česká republika
 185. JUDr. Michal JANOUŠEK, Česká republika
  Neplatnost pro nedostatek formy v komparativním pohledu
 186. Michal JANOVEC, Česká republika
  Veřejné zajištění soukromých finančních prostředků
 187. mgr Anna JANOWSKA, Polsko
 188. dr Agata JAROSZEK, Polsko
 189. Mgr. Marek JAROŠ, Česká republika
  Odpovědnostní vztahy vznikající při výkonu diplomatické ochrany pohledem soudobého mezinárodního práva
 190. Mgr. Ivana JAROŠOVÁ, Česká republika
 191. Mgr. Bc. Petr JEDLIČKA, Česká republika
 192. Kamil JELÍNEK, Česká republika
 193. Petra JELÍNKOVÁ, Česká republika
 194. mgr Barbara JELONEK, Polsko
  Soužití v japonském právu
 195. JUDr. Mgr. Luboš JEMELKA, Ph.D., Česká republika
 196. Mgr. Monika JEŽKOVÁ, Česká republika
  Dítě ve finančněprávních vztazích
 197. Mgr. Zuzana JEŽKOVÁ, Česká republika
  Novela zákona EIA a dodatečné povolování staveb
 198. Mgr. Nikola JÍLKOVÁ, Česká republika
  Ochrana subjektivních práv ve veřejné službě
 199. JUDr. Kateřina JIRÁSKOVÁ, Česká republika
 200. Mgr. Jitka JORDÁNOVÁ, Česká republika
  Mobbing a (ne)využitelnost antidiskriminačního zákona
 201. JUDr. Elena JÚDOVÁ, PhD., Slovensko
  Nová úprava adaptácie v Zákone č. 97/1963 Zb. o MPSaP
 202. Dr. Ágnes JUHÁSZ , PhD, Maďarsko
 203. dr Edvard JUCHNEVIC, Polsko
 204. JUDr. Jana JURNÍKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Personální aspekty rozhodovacího procesu v řízení o udělení mezinárodní ochrany
 205. Inka JUŘIČKOVÁ, Česká republika
 206. Mgr. Miloslav KABRHEL, Česká republika
 207. Prof. JUDr. Věra KALVODOVÁ, Dr., Česká republika
 208. Mgr. Pavel KANDALEC, Ph.D., LL.M., Česká republika
 209. Mgr. Katarína KANDOVÁ, Česká republika
  Prolínání civilních a trestních předpisů v reakci na činy jinak trestné páchané dětmi mladšími 15 let
 210. university diploma AHMAD KANOU, university diploma, Sýrie
 211. JUDr. Jitka KAPITÁNOVÁ, Česká republika
 212. Ing. Radka KAPOUNOVÁ, Česká republika
 213. Jiří KAPPEL, Česká republika
 214. Mgr. Martina KASEMOVÁ, Slovensko
  Nariadenie Brusel (prepracované znenie): nové horizonty pre konania v EÚ?
 215. Mgr. Bc. Ivo KEISLER, Česká republika
  Disciplinární odpovědnost státních zaměstnanců
 216. Judit KÉRI, Maďarsko
 217. Petr KILIAN, Česká republika
  Jurisdikční imunita států
 218. Veronika KLAPETKOVÁ, Česká republika
 219. JUDr. Jana KLESNIAKOVÁ, Slovensko
  Bude upresneny
 220. JUDr. Alena KLIKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  upřesním později
 221. Dr. JUDr. Libor KLIMEK, PhD., Slovensko
  Trestná zodpovednosť právnických osôb v prípade európskych trestných činov
 222. Jakub KLODWIG, Česká republika
 223. Mgr. Radka KLOUDOVÁ, Česká republika
  Role Ministerstva financí při schvalování všeobecných obchodních podmínek stavebních spořitelen
 224. doc. JUDr. Jan KOCINA, Ph.D., Česká republika
  Přípustné riziko ve sportu
 225. Milan KOLKA, Česká republika
  TESTO - ĉeĥe
 226. JUDr. Petr KOLMAN, Ph.D., Česká republika
 227. Mgr. Michaela KONEČNÁ, Česká republika
  Poznatky ombudsmana v oblasti posuzování vlivů záměrů na životní prostředí
 228. Mgr. Bc. Petra KONEČNÁ, Česká republika
  Majetkové poměry v nesezdaném soužití v porovnání s majetkovým společenstvím v manželství (včetně otázky bydlení)
 229. Matěj KONEČNÝ, Česká republika
 230. JUDr. et Mgr. Zdeněk KOPEČNÝ, Česká republika
  Beztrestnost agenta jako okolnost vylučující protiprávnost
 231. Andrea KORÁNOVÁ, Česká republika
 232. Markéta KORBÁŘOVÁ, Česká republika
 233. prof. JUDr. Soňa KOŠIČIAROVÁ, PhD., Slovensko
  Posudzovanie vplyvov činnosti na Slovensku a prístup verejnosti k spravodlivosti vo veciach životného prostredia
 234. Martin KOTRBÁČEK, Česká republika
 235. pplk. rada Mgr. Viktor KOUDELKA, Česká republika
 236. Doc. JUDr. Zdeněk KOUDELKA, Ph.D., Česká republika
  Meze moci soudců
 237. JUDr. Pavel KOUKAL, Ph.D., Česká republika
  Prolínání soukromého práva a práva duševního vlastnictví
 238. Zsuzsanna KOVÁCS, Maďarsko
 239. Mgr Lic. et Mgr. Ingrid KOVÁŘOVÁ KOCHOVÁ , Ph.D., Česká republika
  bude upřesněn později
 240. dr Rafał KOWALCZYK, Polsko
 241. Richard KOZÁČEK, Slovensko
 242. Mgr. Tomáš KOZÁREK, Česká republika
  Zacházení s cizím právem v členských státech EU: srovnání praxe v České republice a Velké Británii
 243. Dr Mgr. Michal KOZIEŁ, Ph.D., Česká republika
  bude upřesněn
 244. JUDr. Jaromír KOŽIAK, Česká republika
  Zákonný katalog korporací a limity smluvní svobody
 245. Bc. Michal KRAJČOVIČ, Slovensko
  (Anti)diskriminačná právna regulácia sirotského dôchodku v Slovenskej republike
 246. Prof. JUDr. Zdeňka KRÁLÍČKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Nesezdané soužití v nové právní úpravě
 247. JUDr. Lukáš KRÁLÍK, Ph.D., Česká republika
  Soukromé versus veřejné na příkladě transpozice evropského práva
 248. Mgr. Bc. Alžbeta KRÁLOVÁ, Česká republika
  Personální aspekty rozhodovacího procesu v řízení o udělení mezinárodní ochrany
 249. Mgr. Jana KRANECOVÁ, Česká republika
  Zákon o řízení a kontrole veřejných financí
 250. prof. JUDr. Vladimír KRATOCHVÍL, CSc, Česká republika
 251. JUDr. Zdeněk KREJČÍ, Ph.D., Česká republika
  Kázeňské řízení příslušníků Policie České republiky
 252. Mgr. Lukáš KREJČÍK, Česká republika
  Průsečíky soukromého a veřejného práva z pohledu ochrany životního prostředí
 253. JUDr. Vladimír KREMLÍK, Česká republika
  Postavení a působnost Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
 254. JUDr. Alena KRISTKOVÁ, Česká republika
  Princip netrestání obětí obchodování s lidmi
 255. Edit KRISTON, Maďarsko
 256. Vít KROPJOK, Česká republika
  Bankovní holdingy a jejich působení v rámci EU - US jurisdikce
 257. Mgr. Michaela KRŠÍKOVÁ, Česká republika
 258. Mgr. Jana KRUCKÁ, Česká republika
 259. Mgr. Petr KRUTIŠ, Česká republika
 260. Filip KŘEPELKA, Česká republika
  Odpovědnost typu Francovich v Evropské unii jako nadnárodní organizaci - skutečnost nebo přelud?
 261. Mgr. Vít KŘÍŽKA, Česká republika
  Rovnost a ekonomická efektivnost
 262. JUDr. Gabriela KUBÁTOVÁ, Česká republika
 263. doc. JUDr. Soňa KUBINCOVÁ, PhD., Slovensko
  Kontrola verejných financií v SR - vybrané problémy
 264. JUDr. Tatiana KUBINCOVÁ, PhD., Slovensko
 265. JUDr. Jan KUBIZŇÁK, Česká republika
  Postavení manžela povinného v exekučním řízení po 1. 7. 2015
 266. Mgr. Lubomír KUČERA, Česká republika
  Kontrolní mechanismy v oblasti spotřebních daní
 267. doc. JUDr. Josef KUCHTA, CSc., Česká republika
  Vybrané aktuální i nadčasové otázky okolností vylučujících protiprávnost
 268. PhD Ziemowit KUKULSKI , Polsko
 269. Veronika KULICHOVÁ, Česká republika
 270. JUDr. Jarmila KUŽELOVÁ, Česká republika
 271. Mgr. Bc. Jana KVASNICOVÁ, Česká republika
  Boj proti sexismu vs. svoboda projevu. Právní regulace diskriminační reklamy
 272. Karel KVASNIČKA, Česká republika
 273. JUDr. Ing. Libor KYNCL, Ph.D., Česká republika
  Dohled, dozor, kontrola a audit na finančním trhu
 274. JUDr. Tereza KYSELOVSKÁ, Ph.D., Česká republika
  Normy medzinárodného práva soukromého v oblasti práva duševního vlastnictví
 275. Ing, Bc. Karel LÁBR, Česká republika
 276. Karel LACH, Česká republika
 277. Mgr. et Mgr. Martin LANGPAUL, Česká republika
 278. Mgr. Martin LEBEDA, Česká republika
  Osvobození v oddlužení
 279. Zuzana LEBEDOVÁ, Česká republika
 280. JUDr. Alexandra LETKOVÁ, PhD., Slovensko
  Prehodnotenie zodpovednosti v diele "Otázka viny"
 281. JUDr. Miloš LEVRINC, PhD., Slovensko
 282. Mgr. Michal LIŠKA, Česká republika
  Systém a modely kontroly
 283. Mgr. Petra LIŠKOVÁ, Česká republika
  Uplatnění kontrolních mechanismů v rámci daně z přidané hodnoty
 284. Ing. Jan LOKAJÍČEK, Česká republika
 285. Mgr. Marcela LUKÁŠOVÁ, Česká republika
 286. Senior Lecturer TICU MADALIN SAVU, University of Craiova Faculty of Law, Rumunsko
 287. JUDr. Jitka MADEROVÁ, Česká republika
 288. Tymoteusz MADRY, Polsko
 289. Mgr. Silvie MAHDALOVÁ, Česká republika
  Zákaz obcházení zákona jako obecný princip MPS a jeho význam v oblasti evropského insolvenčního práva
 290. JUDr. Aleš MÁCHA, Česká republika
 291. JUDr. Ing. Petr MACHÁLEK, Ph.D., Česká republika
 292. Master of Law Michał MAKUCH, Polsko
 293. JUDr. Mag. iur. Michal MALACKA, Ph.D., MBA, Česká republika
  Kolizní metoda v kontextu globalizace a europeizace
 294. Mgr. Ondřej MÁLEK, Česká republika
 295. Mgr. et Mgr. Helena MALÍKOVÁ, Česká republika
  Odpovědnost Evropské unie v kontextu soutěžního práva
 296. doc. JUDr. Klaudia MARCZYOVÁ, PhD., Slovensko
  POLITICKÉ PRÁVA – REÁLNY NÁSTROJ DEMOKRACIE
 297. Prof. JUDr. Hana MARKOVÁ, CSc., Česká republika
  Je kontrola a přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků totéž?
 298. David MAŘÁDEK, Česká republika
  Použití zvukového či zvukově obrazového záznamu, pořízeného soukromou osobou, jako důkazního prostředku v civilním soudním řízení
 299. JUDr. Marek MASLÁK, PhD., Slovensko
  Vplyv európskeho súkromného práva na súkromné právo národných právnych poriadkov členských štátov Európskej únie
 300. JUDr. Michal MASLEN, PhD., Slovensko
  Právne postavenie verejnosti v právnej úprave posudzovania vplyvov na životné prostredie v Slovenskej republike
 301. doc. JUDR. Ján MATLÁK, CSc., Slovensko
  Nezosobášení rodičia z pohľadu sociálneho poistenia
 302. Mgr. Michal MATOUŠ, Česká republika
  Vybrané otázky soudního přezkumu navazujících rozhodnutí na proces EIA
 303. JUDr. Pavel MATOUŠEK, Česká republika
  Souvislosti daňové a celní kontroly
 304. Mgr. Zbyněk MATULA, Česká republika
  „Nepsané“ občanské právo
 305. Edita MAZANCOVÁ, Česká republika
 306. Mgr. Filip MAZEL, Česká republika
 307. Klára MAZURIKOVÁ, Česká republika
 308. Mgr Marián MEČÍR, Slovensko
  Plnenie úloh agenta
 309. JUDr. Mgr. Jozef MEDELSKÝ, PhD., Slovensko
  Európsky súd pre ľudské práva a legálnosť či nelegálnosť inšpekcie ministerstva vnútra
 310. Mgr. Matúš MELUŠ, Slovensko
  Devoluce - specifický model politiky ve Velké Británii
 311. JUDr. Filip MELZER, Ph.D., LL.M., Česká republika
 312. Doc. JUDr. Ingrid MENCEROVÁ, PhD., Slovensko
  Použitie zbrane vo svojom obydlí
 313. JUDr. Vladislav MIČÁTEK, PhD., Slovensko
  Rozpočtová zodpovednosť štátu a jej kontrolné mechanizmy
 314. Martin MIČKAL, Česká republika
  Okolnosti vylučující protiprávnost - mezinárodní komparace
 315. Prof. zw. dr hab. Wiesława MIEMIEC, Polsko
 316. Dr Magdalena MICHALAK, Phd, Polsko
 317. mgr Monika MICHALAK , Polsko
 318. Anna MIKULÍKOVÁ , Česká republika
 319. Kateřina MILICHOVÁ, Česká republika
 320. Monika MINAŘÍKOVÁ, Česká republika
 321. JUDr. MgA. Jakub MÍŠEK, Česká republika
  Právní odpovědnost státu za kvalitu poskytovaných dat při open data
 322. JUDr. Pavel MOLEK, Česká republika
 323. dr hab. Wojciech MORAWSKI, prof. UMK, Polsko
  Vrácení daně vybrané v rozporu s unijním právem –zásada efektivity kontrole souladu daňoveho prava s unijním právem
 324. Lucie MRÁZKOVÁ, Česká republika
 325. doc. JUDr. Petr MRKÝVKA, Ph.D., Česká republika
 326. JUDr. Hana MÜLLEROVÁ, Ph.D., Česká republika
  Co nás čeká? Jaké změny přinese novela směrnice EIA od r. 2017.
 327. Mgr. Martina MUŠÁLKOVÁ, Česká republika
  Promlčení práv na odčinění způsobené újmy při zásahu do osobnostních a přirozených práv
 328. Dr. Klára NAGY, PhD., Maďarsko
 329. Petr NAVRÁTIL, Česká republika
  Mimosmluvní odpovědnost EU: cui bono?
 330. Mgr. Jan NECKÁŘ, Česká republika
  Bude upřesněn
 331. Mgr. Ing. Kamil NEJEZCHLEB, Česká republika
  Flexibilita SIEC testu při posuzování spojení soutěžitelů
 332. Mgr. Drahomíra NĚMCOVÁ, Česká republika
  Procesní odpovědnost při uzavírání smíru na pozadí vývoje civilního procesu
 333. Vítězslav NĚMČÁK, Česká republika
  Politické spory před Ústavním soudem
 334. Radim NENÁL, Česká republika
 335. Doc.JUDr.. Antonín NESVADBA, Ph.D., Slovensko
 336. Doc. JUDr. Alexander NETT, CSc., Česká republika
  Přípustné riziko
 337. Mgr., Bc. Nikol NEVEČEŘALOVÁ, Česká republika
 338. Mgr. Jana NOVÁKOVÁ, Česká republika
  K některým aspektům rozhodovací praxe diskriminačních sporů Evropského soudu pro lidská práva
 339. Martin NOVOTNÝ, Česká republika
 340. Zdeněk NOVÝ, Česká republika
 341. Andrea OBUCHOVÁ, Slovensko
 342. Mgr. Zuzana ONDRŮJOVÁ, Česká republika
 343. Iva OPLETALOVÁ, Česká republika
  Služební zákon jako nástroj depolitizace veřejné správy?
 344. David ORŠULÍK, Česká republika
 345. JUDr. Petr OSINA, Ph.D., Česká republika
 346. Maciej PAJĄK , Polsko
 347. Mgr. Milan PALÁSEK, Česká republika
  Nesezdané soužití v judikatuře Evropského soudu pro lidská práva
 348. JUDr. Regina PALKOVÁ HUČKOVÁ, PhD., Slovensko
  Niektoré aspekty ochrany osobných údajov v rámci elektronického obchodovania
 349. Phd Przemysław PANFIL, Polsko
 350. JUDr. Ivana PAŘÍZKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  bude upřesněn později
 351. Mgr Mária PASTORKOVÁ, Česká republika
  Normy medzinárodného práva súkromného v oblasti práva duševného vlastníctva
 352. Mgr. Ondřej PAVELEK, Česká republika
  Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání ve světle nového nařízení vlády č. 276/2015 Sb.
 353. JUDr. Bronislava PAVELKOVÁ, PhD., Slovensko
  Nezosobášení rodičia a ich práva a povinnosti k dieťaťu
 354. JUDr. Stanislav PAVOL, Slovensko
  Použitie agenta pri odhaľovaní korupcie
 355. Ing. Mgr. Jana PECKOVÁ HODEČKOVÁ, Česká republika
  Role Ministerstva financí při schvalování všeobecných obchodních podmínek stavebních spořitelen
 356. JUDr. František PĚCHA, Česká republika
 357. Doc. JUDr. Ing. Bernard PEKÁR, PhD., Slovensko
  Zisťovanie a používanie cudzieho práva na území Slovenskej republiky
 358. Mgr. Lenka PEKAŘOVÁ, Česká republika
  Soudce a jeho politická práva
 359. Ing. Jitka PĚKNÁ, Česká republika
  Specifika služebního poměru státních zaměstnanců a příslušníků bezpečnostních sborů
 360. Mgr. Alena PELIKÁNOVÁ, Česká republika
 361. Alžbeta PEREJDOVÁ, Slovensko
  Zodpovednosť dedičov za dlhy poručiteľa v rímskom práve a v súčasnosti
 362. Ing. Kateřina PERNÍKÁŘOVÁ, Česká republika
 363. Oldřich PESLAR, Česká republika
 364. Mgr. Robert PEŠA, Česká republika
 365. Magdalena PETRŮ, Česká republika
 366. Ing. Mgr. Jan PIAZZA, Česká republika
 367. Lenka PÍČOVÁ, Česká republika
  bude upřesněno
 368. JUDr. Jan PINKAVA, Česká republika
  Některé aspekty ochrany majetku v rámci nutné obrany
 369. Mgr. Zdena PINKAVOVÁ, Česká republika
  Majetkové poměry v nesezdaném soužití v porovnání s majetkovým společenstvím v manželství (včetně otázky bydlení)
 370. Mgr. Marián PIVÁČEK, Slovensko
  Sloboda prejavu ako prostriedok realizácie demokracie
 371. Mgr. Jiří PLATOVSKÝ, Česká republika
 372. Mgr. Jaroslav PLAVEC, Česká republika
 373. Jakub POHL, Česká republika
 374. Ing. Michal POCHOP, Česká republika
 375. prof. JUDr. Jarmila POKORNÁ, CSc., Česká republika
  Projevy vůle spojené s nabytím firmy
 376. Mgr. Jiří POKORNÝ, Česká republika
  Posuzování vlivů na ŽP v oblasti energetiky
 377. JUDr. Ladislav POKORNÝ, Ph.D., Česká republika
  Propuštění ze služebního poměru
 378. JUDr. Ing. Bohumil POLÁČEK, Ph.D., MBA, LLM, Česká republika
 379. JUDr. Zlatica POLÁČEK TUREKOVÁ, PhD., Slovensko
  Vyznam rovnosti ako kriterium spravodlivosti v sucasnej postmodernej spolocnosti
 380. JUDr. Zlatica POLÁČEK TUREKOVÁ, PhD., Slovensko
  Vyznam bezdovodneho obohatenia v minulosti a v sucasnosti
 381. Mgr. Jiří PORKERT, Česká republika
  Kontroverzní judikatura Ústavního soudu ve vztahu k pozemkům označovaným jako veřejné prostranství a k bezdůvodnému obohacení
 382. JUDr. Miriama PORUBSKÁ, Česká republika
  Kontrola nad fungovaním projektov v prostredí verejnej správy
 383. Vojtěch POSPÍŠIL, Česká republika
  Právo na rovné zacházení z pohledu LGBT lidí
 384. Mgr. Martina POSPÍŠILOVÁ, Česká republika
  Vina na rozvodu a rozluce v judikatuře Nejvyššího soudu Československé republiky v letech 1918 - 1938
 385. JUDr. Lukáš POTĚŠIL, Ph.D., Česká republika
  Ochrana subjektivních práv ve veřejné službě
 386. doc. JUDr. Olga POUPEROVÁ, Ph.D., Česká republika
  Nezávislé správní úřady v kontextu nálezu Pl. ÚS 21/14
 387. Michal POVAŽAN, Slovensko
  Právnické povolanie a zodpovednosť
 388. JUDr. Silvia PREPIROVA, Slovensko
 389. Jana PROCHÁZKOVÁ, Česká republika
 390. Mgr. Petr PROKOP, Česká republika
 391. JUDr. Jan PROVAZNÍK, Ph.D., Česká republika
  Tradice jako okolnost vylučující protiprávnost
 392. JUDr. Ladislav PRUDIL, Česká republika
 393. Prof. JUDr. Petr PRŮCHA, CSc., Česká republika
 394. Doc. JUDr. Ivana PRŮCHOVÁ, CSc., Česká republika
  Dotčené správní úřady a posuzování vlivů záměrů na životní prostředí
 395. Michaela PŘETÁKOVÁ, Česká republika
 396. Mgr. Monika PŘÍKAZSKÁ, Ph.D., Česká republika
  Transakční náklady tzv. adhezních smluv
 397. Mgr. Bc. Helena PULLMANNOVÁ, Česká republika
 398. Dr. Réka PUSZTAHELYI, PhD, Maďarsko
 399. Mgr. Ivan PUŠKÁR, Slovensko
  Jurisdikčná imunita medzinárodných organizácií
 400. doc. JUDr. Ing. Michal RADVAN, Ph.D., Česká republika
  Bude upřesněno
 401. lecturer phd Voinea RALUCA, Rumunsko
 402. phd candidat Voinea RELU EDUARD, Rumunsko
 403. Mgr. Kateřina REMSOVÁ, Česká republika
  Uplatnění koncepce nutně použitelných ustanovení dle zákona o mezinárodním právu soukromém
 404. JUDr. Ing. Romana ROGALEWICZOVÁ, Česká republika
  Úvaha nad právy a povinnostmi nesezdaných rodičů a jejich dětí
 405. Mgr. Iveta ROHOVÁ, Česká republika
  Odpovědnost Evropské unie za porušení mezinárodněprávních závazků pohledem jednotlivce
 406. Denisa ROLLEROVÁ, Česká republika
 407. JUDr. Milan ROMAN, LL.M., Slovensko
  Zákonná regulácia a zmluvná úprava vnútorného trhu s elektrinou v Európskej únii
 408. JUDr. Anna ROMÁNOVÁ, PhD., Slovensko
  Bude doplnený
 409. Danijela ROMIĆ, M.P.A., senior lecturer, Chorvátsko
 410. Filip RONČKA, Česká republika
 411. doc. JUDr. Kateřina RONOVSKÁ, Ph.D., Česká republika
 412. Mgr. Olga ROSENKRANZOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Dosáhneme rovnosti? Antidiskriminační právo jako způsob regulace společenských vztahů
 413. Alžbeta ROSINOVÁ, Česká republika
 414. Prof. JUDr. Naděžda ROZEHNALOVÁ, CSc., Česká republika
  Zájmy státu a kolizní právo
 415. Ing. Mgr. Radek RUBAN, Ph.D., Česká republika
  Bude upřesněno
 416. Jiří RŮŽIČKA, Česká republika
 417. Jitka RYVOLOVÁ, Česká republika
 418. Zuzana SAKAŘOVÁ, Česká republika
 419. JUDr. Pavel SALÁK, Ph.D., Česká republika
 420. István SÁNDOR, PhD, Dr. habil., Maďarsko
 421. dr. Edit SÁPI, Maďarsko
 422. Dr. Pál SÁRY, PhD, Maďarsko
 423. JUDr. David SEDLÁČEK, Česká republika
  Principy rovnosti a ochrany slabšího v modelových aspektech rozhodčího a vykonávacího řízení
 424. JUDr. Stanislav SEDLÁČEK, Ph.D., Česká republika
 425. Ivana SEDLÁČKOVÁ, Česká republika
 426. Mgr. Bc. Jolana SEDLÁČKOVÁ, Česká republika
  Institut svolení poškozeného jako okolnost vylučující protiprávnost
 427. JUDr. David SEHNÁLEK, Ph.D., Česká republika
  Odpovědnost státu v USA a v Evropské unii
 428. JUDr. Tomáš SEJKORA, Česká republika
  Konkrétní pochybnosti jako podmínka zahájení daňové kontroly
 429. doc. JUDr. Markéta SELUCKÁ, Ph.D., Česká republika
  Neplatnost a nicotnost výpovědi z nájmu bytu
 430. Mgr. Dušan SCHMIDT, Česká republika
 431. Mgr. Johan SCHWEIGL, Ph.D., Česká republika
  Vývoj komerčního bankovnictví v českých zemích
 432. doc. JUDr. PhDr. Ing. Michael SIMAN, PhD., D.E.A., Slovensko
  Zásady rovnocennosti a účinnosti pri zodpovednosti členského štátu za škodu spôsobenú porušením práva EÚ
 433. JUDr. Ing. Hana SKALICKÁ, Ph.D., BA, Česká republika
  Tax Audit in the Czech Republic
 434. JUDr. PhDr. Martin SKALOŠ, PhD., Slovensko
  Historické a medzinárodné aspekty zodpovednosti za porušenie práva ozbrojených konfliktov
 435. Doc. JUDr. Soňa SKULOVÁ, Ph.D., Česká republika
  bude upřesněn
 436. Mgr. Zdeněk Jiří SKUPIN, Česká republika
 437. Barbora SLÁNSKÁ, Česká republika
  Služební zákon jako inspirace pro právní úpravu služebního poměru úředníků ÚSC de lege ferenda
 438. Doc. JUDr. PhDr. Miroslav SLAŠŤAN, PhD., Slovensko
  Liability of Member States for damage caused by violation of EU law - theory and practice in the Slovak Republic
 439. Mgr. David SLOVÁČEK, Česká republika
 440. JUDr. Veronika SMUTNÁ, Ph.D., Česká republika
 441. JUDr. Michal SOBOTKA, Ph.D., Česká republika
  Zjišťovací řízení: malá EIA?
 442. Dr Jacek SROKOSZ, Polsko
 443. Richard STAŇO, Slovensko
 444. Mgr. Vlastislav STAVINOHA, Česká republika
 445. Professor PhD Scurtu STEFAN, Rumunsko
 446. Kristina STEFANOVA, Bulharsko
 447. Doc. JUDr. Václav STEHLÍK, LL.M., Ph.D., Česká republika
 448. Mgr. Ivana STEHLÍKOVÁ, Česká republika
 449. Mgr. Jana STEHLÍKOVÁ, Česká republika
  Osvojení v případě nesezdaných párů ve světle judikatury Ústavního soudy
 450. Mgr. Veronika STEINOVÁ, Česká republika
  Vypořádání se s minulostí táborů nucené práce
 451. Mgr. Kamila STLOUKALOVÁ, Česká republika
  Mancipatio noxalis causa
 452. JUDr. Jaroslav STRÁNSKÝ, Ph.D., Česká republika
  Vývoj a obsah sociální politiky EU a její vliv na podobu české úpravy pracovněprávních vztahů
 453. David STŘÍŽ, Česká republika
 454. Mgr. Václav STUPKA, Česká republika
  Legalita penetračního testování
 455. Dušan SULITKA, Česká republika
  Keď Dávid stretne Goliáša: Vymáhanie únijného práva voči členskému štátu (pohľad jednotlivca)
 456. doc. JUDr. PhDr. Ivo SVOBODA, Ph.D., Česká republika
  Správní aspekty při realizaci práva shromažďovacího
 457. Mgr. Tomáš SVOBODA, Česká republika
  Zneužití účasti veřejnosti v procesu EIA a navazujících řízeních
 458. Kateřina SVOBODOVÁ, Česká republika
 459. JUDr. Olga SVOBODOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Kontrola u příspěvku na opatření ke zlepšování přírodního prostředí
 460. Justyna ŚWIERCZEK, student, Polsko
 461. Tereza SYLVESTROVÁ, Česká republika
  bude upřesněno
 462. Dr Aleksandra SZCZERBA-ZAWADA, Polsko
 463. Milan ŠAJER, Česká republika
 464. doc. JUDr. Filip ŠČERBA, Ph.D., Česká republika
 465. JUDr. Jan ŠEJDL, Ph.D., Česká republika
  Práva vycházející z cesty přes cizí pozemek
 466. Ing. Jana ŠIFTOVÁ, Česká republika
 467. doc. JUDr. Ing. Josef ŠILHÁN, Ph.D., Česká republika
  Porušení smlouvy nebo porušení zákona? K hranicím mezi smlouvou a deliktem
 468. JUDr. Michal ŠILHÁNEK, Česká republika
  Postavení finančních úřadů a auditního orgánu při kontrole dotačních projektů
 469. Mgr. Iva ŠIMKOVÁ, Česká republika
  Vztah mezi imperativními normami a veřejným pořádkem
 470. JUDr. Renáta ŠÍNOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Odpovědnost za dluhy manžela a nesezdaného partnera
 471. JUDr. Monika ŠKROVÁNKOVÁ, Slovensko
  Aplikácia nutnej obrany v podmienkach domáceho násilia
 472. JUDr. Martin ŠKUREK, Česká republika
  Služební poměr vojáků z povolání
 473. Martin ŠLOSAR, Česká republika
  Pomáhat a chránit aneb policejní kompetence v římském právu
 474. JUDr. Ondřej ŠMÍD, Ph.D., Česká republika
  bude upřesněn
 475. Mgr. et Mgr. Lenka ŠMÍDOVÁ MALÁROVÁ, Česká republika
  Periculum est emptoris v knize právních naučení Liber informationum et sententiarum pro Uherské Hradiště
 476. Taťána ŠPÍRKOVÁ, Česká republika
  Rozšíření kontrolních pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu-aktuální otázky
 477. Mgr. et Mgr. Kristina ŠPOTTOVÁ, Česká republika
  Odpovědnost členských států za pochybení soudních orgánů a její reflexe v české legislativě a judikatuře
 478. JUDr. Dana ŠRAMKOVÁ, Ph.D., MBA, Česká republika
  Kontrola po propuštění zboží de lege lata a de lege ferenda
 479. JUDr. Ján ŠTEFANICA, PhD., Slovensko
  Politické procesy 50. rokov v Československu a zodpovednosť orgánov činných v trestnom konaní
 480. Mgr. Jozef ŠTEFANKO, PhD., LL.M., Slovensko
  Úvaha o súkromnom práve pre súčasnosť
 481. JUDr. Markéta ŠTĚPÁNÍKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Rovnost v Aischylově Oresteie
 482. Sylva ŠTĚRBOVÁ, Česká republika
  Rovnost ve vztahu lékaře a pacienta?
 483. Jana ŠTEYEROVÁ, Česká republika
 484. JUDr. Ivana ŠTIEBEROVÁ, Slovensko
  Daňová kontrola ako nástroj eliminácie daňových únikov
 485. Johana ŠULCOVÁ, Česká republika
 486. Mgr. Pavel ŠUTKA, Česká republika
  Problémy navrhování kandidátů na funkci prezidenta České republiky
 487. Mgr. Kateřina ŠVARCOVÁ, Česká republika
  Postavení "obce" v rámci posuzování vlivů na životní prostředí
 488. JUDr. Milan ŠVEJDA, Ph.D., Česká republika
 489. doc. JUDr. Bc. Jaromír TAUCHEN, Ph.D., LL.M., Česká republika
 490. Mgr. Jan TEPLÝ, Česká republika
 491. Adam TIETZ, Česká republika
 492. JUDr. Lýdia TOBIÁŠOVÁ, PhD., Slovensko
  Použitie zbrane vo svojom obydlí
 493. prof. JUDr. Katarína TÓTHOVÁ, DrSc., Slovensko
  Kompetencia verejného ochrancu práv ako verejná služba
 494. Mgr. Václav TOUL, Česká republika
 495. JUDr. Silvia TREĽOVÁ, PhD., Slovensko
  Postavenie nezosobášených rodičov v systéme štátnej sociálnej podpory
 496. Mgr. Jozef TRŠKO, Česká republika
 497. Mgr. Michal TULÁČEK, Česká republika
  Bude upřesněno
 498. Giorgi TUMANISHVILI, PhD, Česká republika
  Aktuální otázky týkající se rovnosti intersexuálních a transgenderových osob před zákonem
 499. doc. JUDr. Mgr. Martin TURČAN, PhD., Česká republika
  Slovo „rovnosť“ v ústave dnes, predtým a potom
 500. JUDr. Ing. Michal TUROŠÍK, PhD., Slovensko
  Zodpovednosť predávajúceho v rímskej kúpnej zmluve
 501. prof. JUDr. Vladimír TÝČ, CSc., Česká republika
 502. JUDr. David UHLÍŘ, Česká republika
 503. Matěj URBÁNEK, Česká republika
 504. doc. PhDr. Martina URBANOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Genderová rovnost ve světle statistických a demografických dat
 505. Željka VAJDA HALAK, LL.B., lecturer, Chorvátsko
 506. Mgr. Ing. Martina VALACHOVÁ, Česká republika
  Country by Country Reporting
 507. JUDr. Jakub VALC, Česká republika
  Je nekonvenční vzhled novým diskriminačním důvodem v současné společnosti? (Filozoficko-právní analýza problému)
 508. JUDr. Jiří VALDHANS, Ph.D., Česká republika
  Bude upřesněno
 509. Mgr. Lucia VALENTOVÁ, Česká republika
 510. JUDr. Radomíra VALÍKOVÁ, Česká republika
 511. Mgr. Romana VAŇKOVÁ, Česká republika
  Bude upřesněno
 512. PhDr.Mgr. Zdeňka VAŇKOVÁ, Česká republika
  Tolerance LGBT jako součást spravedlnosti
 513. Dr. Erika VARADI-CSEMA, PhD, Maďarsko
 514. Mgr. Lenka VAVRUŠOVÁ, Česká republika
  Kořeny odpovědnosti státu za škodu v českém právním řádu
 515. Mgr. Bc. Pavel VÁŽAN, Česká republika
  Věcná práva v současném systému soukromého práva
 516. JUDr. Eva VEČERKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Projevy vůle spojené s nabytím firmy
 517. prof. JUDr. PhDr. Miloš VEČEŘA, CSc., Česká republika
 518. Mgr. Jitka VEČEŘOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Poznatky ombudsmana v oblasti posuzování vlivů záměrů na životní prostředí
 519. Mgr. Nikol VĚČORKOVÁ, Česká republika
 520. dr. Attila VERMES, Maďarsko
 521. JUDr. Bc. Pavel VETEŠNÍK, Ph.D., Česká republika
 522. JUDr. Nora VÍGLASKÁ, Slovensko
  Výhody-nevýhody sobáša a nezosobášeného spolužitia
 523. JUDr. Ondřej VÍCHA, Ph.D., Česká republika
  Proces EIA a těžba nerostných surovin
 524. JUDr. Roman VICHEREK, Česká republika
  Můj dům, můj hrad
 525. JUDr. Nikola VINOPALOVÁ, Česká republika
  Právní ochrana rodinné domácnosti v případech nesezdaného soužití
 526. Mgr. Michal VÍTEK, Česká republika
  Zamyšlení nad akcesoritou podnájmu
 527. Prof. JUDr. Ladislav VOJÁČEK, CSc., Česká republika
 528. Mgr. Jakub VOJTĚCH, Česká republika
  Specifika dohledu nad islámskými bankami
 529. MUDr. Mgr. Tomáš VOJTÍŠEK, Ph.D., Česká republika
  Poskytování zdravotních služeb na náležité odborné úrovni jako okolnost vylučující protiprávnost
 530. Mgr. Vojtěch VOMÁČKA, Česká republika
 531. Mgr. Jana VOMELOVÁ, Česká republika
 532. JUDr. Aneta VONDRÁČKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Nesou členské státy odpovědnost za škodu vzniklou porušením unijního práva i v oblasti daní?
 533. JUDr. Miroslava VOZÁRYOVÁ, PhD., Slovensko
  Remisia a transmisia
 534. Mgr. Zuzana VRÁTNÁ, Česká republika
 535. Mgr. Marek VRBÍK, Česká republika
  Rozdíly právní úpravy vztahující se k problematice disciplinární odpovědnosti státních zástupců v České republice a prokurátorů ve Slovenské republice.
 536. JUDr. Roman VYBÍRAL, Ph.D., Česká republika
  Bude doplněno
 537. Mgr Michał WDOWIAK, PhD student, Polsko
 538. Konrad WEGLINSKI, student, Polsko
 539. JUDr. Lenka WESTPHALOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Nesezdané soužití v evropských právních úpravách
 540. Ing. Ph.D. Milena WIDOMSKÁ, MBA, Česká republika
 541. Ewa WÓJCICKA, Ph.D., Polsko
 542. JUDr. Lucie ZAVADILOVÁ, Česká republika
  Zpětný a další odkaz a alternativní hraniční určovatel
 543. Petra ZÁVODNÁ, Česká republika
 544. dr hab Patrycja ZAWADZKA, PhD, Polsko
 545. Ewelina ŻELASKO-MAKOWSKA, doktor, Polsko
 546. JUDr. Jiří ZICHA, Ph.D., Česká republika
  Posuzování vlivů na životní prostředí v aktuální judikatuře Soudního dvora EU
 547. JUDr. Pavol ZLOCH, CSc., Slovensko
  Niektoré úvahy k sociálno-právnemu postaveniu obecných polícií v SR.
 548. JUDr. Lukáš ZRŮST, BA (Hons), LL.M., MBA, Česká republika
  Garanční systém finančního trhu
 549. JUDr. Tomáš ZVERKA, Slovensko
  Verejné a súkromné právo v súčasnosti
 550. Tomáš ZVONÍČEK, Česká republika
 551. Mgr. Ing. Bc. Josef ŽÁK, Česká republika
 552. JUDr. Dominik ŽIDEK, Ph.D., Česká republika
  Co nám vzal a dal 1. duben 2015 aneb komparace právní úpravy posuzování vlivů na životní prostředí před a po novele č. 39/2015 Sb.
 553. Veronika ŽOCHOVÁ, Česká republika

nahoru