| | | | |


Drobečková navigace

Titulní strana || Archív > 2015 > Účastníci > Podle abecedy

Přehled účastníků (podle abecedy)

 1. Markéta ADÁMKOVÁ, Česká republika
 2. Muhammad AFZAAL, LL.B, Pákistán
 3. JUDr. Michal ALÁČ, PhD., Slovensko
  Osobitosti služobného pomeru príslušníkov bezpečnostných zborov
 4. Rostislav ANDRLÍK, Česká republika
 5. Dr Dobrosława ANTONÓW, Polsko
  Kontrola skarbowa w Polsce – wybrane problemy
 6. Veronika ANTOŠOVÁ, Česká republika
 7. Daniel ARBET, Slovensko
  Názov príspevku bude upresnený
 8. Petra AUDOVÁ, Česká republika
 9. Lenka BAHÝĽOVÁ, Česká republika
  Pojem "navazující řízení" a související procesní otázky
 10. JUDr. PhDr. Stanislav BALÍK , Česká republika
  Odpovědnost advokáta za škodu v judikatuře Nejvyššího soudu z 30. let 20. století
 11. Mgr. et Mgr. Helena BARTÁKOVÁ, Česká republika
  Odpovědnost Evropské unie v kontextu soutěžního práva
 12. Mgr. Richard BARTES, Česká republika
 13. Radka BARTOŠÍKOVÁ, Česká republika
 14. Mgr. Pavla BEJČKOVÁ, Česká republika
 15. JUDr. Andrej BELEŠ, Slovensko
  Plnenie úlohy agenta vo svetle judikatúry
 16. Mgr. RNDr. Alžbeta BENEDIKOVIČOVÁ, PhD., Slovensko
  Okolnosti vylučujúce protiprávnosť: Výkon práva a povinnosti a súhlas poškodeného pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti
 17. Mgr. Kristýna BENEŠOVÁ, Česká republika
  Bude upřesněn
 18. JUDr. Radoslav BENKO, Ph.D., LL.M., Slovensko
  Zodpovednosť členského štátu za škodu spôsobenú jednotlivcovi porušením práva EÚ zo strany vnútroštátnych súdov
 19. Dominik BERAN, Česká republika
 20. MUDr. Mgr. Štěpánka BIBROVÁ, Ph.D., Česká republika
  Okolnosti vylučující protiprávnost v intenzivní medicíně
 21. doctor/ PhD Paulina BIEŚ-SROKOSZ, Polsko
 22. Adéla BILOVÁ, Česká republika
 23. Jan BIRAVSKÝ, Česká republika
 24. Mgr. Nikoleta BITTEROVÁ, Slovensko
  Viacnásobná diskriminácia ako porušovanie ľudských práv – príklad nútenej sterilizácie rómskych žien na Slovensku a v Českej republike
 25. Aleš BLAHUT, Česká republika
 26. Mgr. Kateřina BLISOVÁ, Česká republika
 27. Mgr. Martin BOBÁK, Česká republika
 28. Nikola BOCZKOVÁ, Česká republika
 29. doc. JUDr. Radim BOHÁČ, Ph.D., Česká republika
  Je daňová kontrola kontrolou ve veřejné finanční činnosti?
 30. Mgr. et Mgr. Bc. Milan BOHÁČEK, M.A., Česká republika
  Institut přísedících jako součást práva na výkon veřejných funkcí
 31. Mgr. Šimon BÖHM, Česká republika
 32. JUDr. František BONK, PhD., Slovensko
  Fiskálny záujem štátu versus dĺžka trvania daňovej kontroly
 33. Associate Professor Boštjan BREZOVNIK, Ph.D., Slovinsko
 34. Antonija BRKIĆ, LL.B., Chorvátsko
 35. Mgr. Stanislava BROTHÁNKOVÁ, Česká republika
 36. Hynek BROŽ, Česká republika
 37. Jan BROŽ, Česká republika
  Státní zaměstnanec a člen Parlamentu ČR jako pachatelé přestupků a jejich právo na přístup k soudu (komparace)
 38. JUDr. Karin BRZOBOHATÁ, Ph.D., Česká republika
  Argument "ad absurdum" jako prostředek prosazování rovnosti v právu
 39. JUDr. Kamila BUBELOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Odpovědnost za věci vnesené - actio de recepto
 40. doc. JUDr. Eduard BURDA, Ph.D., Slovensko
  Dokazování subjektivní stránky nutné obrany
 41. Vlastimil CALABA, Česká republika
  Kauce a řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže
 42. Mgr.et Mgr. Bc. Hana CEJPEK MUSILOVÁ, Česká republika
  Posuzování vlivů na životní prostředí v oblasti zemědělství
 43. judge Anamaria Cristina CERCEL, PHD, Rumunsko
 44. professor SEVASTIAN CERCEL, PHD, Rumunsko
 45. Mgr. Kateřina CILEČKOVÁ, Česká republika
 46. prof. JUDr. Ján CIRÁK, CSc., Slovensko
 47. Trainee judge Cosmina CODRESCU, Phd Student, Rumunsko
 48. Mgr. Petr COUFALÍK, Česká republika
  procesní legitimace
 49. junior lecturer Vándor CSABA, Maďarsko
 50. JUDr. Attila Csaba CSÉFFAI, Maďarsko
 51. Dr. Lajos CSÖRGITS, Maďarsko
 52. master's degree Damian CYMAN, Polsko
 53. mgr Marcin CZERWIŃSKI, Polsko
 54. JUDr. György CZIRFUSZ, Maďarsko
  Niekoľko poznámok k zodpovednosti za vady
 55. Dr Mgr. Damian CZUDEK, Ph.D, Česká republika
  .
 56. JUDr. Filip ČERNÝ , Ph.D., Česká republika
 57. Ing. Karolína ČERVENÁ, PhD., Slovensko
  Verejná finančná činnosť ako súčasť hospodárskeho systému - za a proti
 58. Mgr. Zdeněk ČERVÍNEK, Česká republika
 59. JUDr. Kateřina ČUHELOVÁ, Česká republika
 60. JUDr. Ľubomír ČUNDERLÍK, PhD., Slovensko
  Zodpovednosť právnických osôb na úseku dohľadu v oblasti ochrany finančného spotrebiteľa
 61. JUDr. Dušan ČURILA, Ph.D., Slovensko
  Okolnosti vylučujúce protiprávnosť v medicínskej praxi
 62. Pavel DATINSKÝ, Česká republika
  Fond kvalifikovaných investorů pro nekvalifikované investory?
 63. JUDr. Ing. Radovan DÁVID, Ph.D., Česká republika
  Právní ochrana bydlení nesezdaných párů
 64. Raluca Elena DINCULESCU, PhD candidate, Rumunsko
 65. Mgr. Matěj DOBEŠ, Ph.D., Česká republika
 66. JUDr. Lenka DOBEŠOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Nesezdané soužití a dědění
 67. JUDr. Petr DOBIÁŠ, Ph.D., Česká republika
  Imperativní normy a pravidla bezpečnosti a chování v pojetí evropské a mezinárodní právní úpravy
 68. JUDr. Eva DOBROVOLNÁ, Ph.D., LL.M., Česká republika
  Věcná práva a závazkové právo v systému soukromého práva a jejich vzájemné interakce
 69. Ing.Mgr. Jaroslav DOLNY, Slovensko
  Ochrana veriteľa ako slabšej strany
 70. Mgr. Bc. Mgr. Filip DOSTÁL, MPA, Česká republika
 71. Petr DOSTÁL, Česká republika
 72. Petr DOSTALIK, Česká republika
  Bezdůvodné obohacení v justiniánských pramenech
 73. Pavel DOUBEK, Česká republika
  Islám nebo demokracii v České republice nechceme? (omezení svobody projevu na internetu)
 74. Mgr Veronika DOUBKOVÁ, Česká republika
  Postavení a činnost úředníků působících v azylovém řízení
 75. Anna DRGOVÁ, Česká republika
 76. JUDr. Klára DRLIČKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Bude upřesněno
 77. JUDr. Jana DUDOVÁ, Ph.D, Česká republika
  Posuzování vlivů na veřejné zdraví
 78. Mgr. Martin DUFALA, PhD., Slovensko
  Verejnosť a posudzovanie vplyvov v Slovenskej republike
 79. doc. JUDr. Anton DULAK, Ph.D., Slovensko
  Inštitucionálne novoty v návrhu nového Občianskeho zákonníka
 80. doc. JUDr. Denisa DULAKOVÁ, Ph.D., Slovensko
  K systematike a k ďalším otázkam právnej úpravy zmluvneho zavazkoveho prava v navrhu noveho slovenskeho Obcianskeho zakonnika
 81. JUDr. Jana DURAČINSKÁ, PhD., Slovensko
  Zákonná fikcia dojednania zmluvnej pokuty
 82. JUDr. Michal ĎURIŠ, PhD., Slovensko
  Vzájomnosť ako podmienka uznania cudzieho rozhodnutia
 83. JUDr. Jan DVOŘÁK, Česká republika
  Plnění rozkazu jako okolnost vylučující protiprávnost v zákoně neuvedená
 84. Zuzana DVOŘÁKOVÁ, Česká republika
  Dlouhá, široká a krátkozraká novela slovenského zákona směnečného a šekového
 85. JUDr. Milan EBERLE, Česká republika
 86. JUDr. Kateřina EICHLEROVÁ, Ph.D., Česká republika
  Může být jednatel ustanoven do funkce někým jiným než valnou hromadou?
 87. JUDr. Erik ELIAS, Slovensko
  Nutná obrana a krajná núdza ako okolnosti vylučujúce protiprávnosť trestného činu (právne aspekty)
 88. prof. JUDr. Karel ELIÁŠ, Dr., Česká republika
  Právnická schémata a hodnotové korektivy
 89. JUDr. František EMMERT, Česká republika
  Úprava státního občanství (německého, československého, protektorátního) v českých zemí v letech 1938 až 1942
 90. Ing. Martina ENŽLOVÁ, Česká republika
 91. Mgr. Šárka FALTOVÁ, Česká republika
  Finanční kontrola veřejné správy de lege ferenda
 92. Mgr. Marcel FANDÁK, LL.M., Slovensko
 93. Zahid FAROOQ, BB.A (Hons), Pákistán
 94. Mgr. Iva FELLEROVÁ PALKOVSKÁ, Česká republika
  K možné odpovědnosti Evropské unie za újmu způsobenou v souvislosti s unijním postupem pro měření emisí osobních automobilů
 95. prof. JUDr. Jaroslav FENYK, PhD., DSc., Univ. Priv. Prof., Česká republika
 96. Dr. Jácint FERENCZ, PhD, Maďarsko
 97. prof. JUDr. Josef FIALA, CSc., Česká republika
  Systematika věcných práv
 98. JUDr. Zdeněk FIALA, Ph.D., Česká republika
  Několik poznámek k záměru částečného vynětí příslušníků bezpečnostních sborů z působnosti zákona o přestupcích a některým dalším aktuálním procesním otázkám ve věcech služebního poměru příslušníků bezpečnostních sborů.
 99. JUDr. Miroslav FICO, PhD., Slovensko
  Formovanie základov trestnej zodpovednosti (v procese pokusov o unifikáciu československého trestného práva)
 100. Doc. JUDr. Svetlana FICOVÁ, CSc., Slovensko
  Antidiskriminačné spory v Civilnom sporovom poriadku
 101. Viola FIEBEROVÁ, Česká republika
 102. Karolína FILIPOVÁ, Česká republika
 103. JUDr. Matúš FILO, PhD., Slovensko
  Právo na podnikanie a ochrana práv daňového subjektu pri kontrole oprávnenosti nároku na vrátenie nadmerného odpočtu dane z pridanej hodnoty
 104. Martin FLOREŠ, Česká republika
 105. Dominik FOJT, Česká republika
  Oprávněné použití zbraně jako okolnost vylučující protiprávnost
 106. JUDr. Ivana FORRAIOVÁ, PhD., Slovensko
 107. JUDr. Ing. Kristýna FRONC CHALUPECKÁ, Ph.D., Česká republika
  Úpadek a dohled ve veřejné finanční činnosti
 108. JUDr. Kateřina FRUMAROVÁ, Ph.D., Česká republika
  Regresní úhrady - nástroj k "odpovědnější" veřejné správě?
 109. doc. JUDr. Marek FRYŠTÁK, Ph.D., Česká republika
 110. Hana GABRIELOVÁ, Česká republika
 111. prof. JUDr. PhDr. Tomáš GÁBRIŠ, PhD., LLM, MA, Slovensko
  Zákon č. 61/1918 Zb. z. a n. a zodpovednosť za jeho porušenie
 112. JUDr. Ľudmila GAJDOŠÍKOVÁ, CSc., Slovensko
  Princíp rovnosti v judikatúre Ústavného súdu Slovenskej republiky
 113. Lukáš GAMOVSKÝ, Česká republika
 114. Mgr. Robert GEORGIEV, Česká republika
 115. PhD Professor Daniel GHITA, Rumunsko
 116. JUDr. Adam GIERTL, Slovensko
  Zodpovednosť štátu za ujmu spôsobenú porušením Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd mimo vlastného územia
 117. Markéta GORELOVÁ, Česká republika
 118. Mgr. Yulia GOROSH, kandidat věd, Česká republika
  LEGAL REGULATION OF FINANCIAL CONTROL. NEW ASPECTS.
 119. JUDr. Veronika GREBEŇOVÁ, Česká republika
  Bezdůvodné obohacení v nesezdaném soužití
 120. Bc. Lucie GREČMALOVÁ, Česká republika
 121. prof. JUDr. Zdeňka GREGOROVÁ, CSc., Česká republika
  Pracovní právo v kontextu evropského a národního práva
 122. Mgr. Jozef GREGUŠ , Slovensko
  Výplata náhrady mzdy za nevyčerpanú dovolenku v intenciách rozhodnutia SD EÚ
 123. Mgr. Jan GRINC, Ph.D., Česká republika
  Nařízení o statusu a financování evropských politických stran a budoucnost svobody politického sdružování v Evropské unii
 124. Juraj GRMAN, Česká republika
 125. Paweł GROBELNY, Polsko
 126. Mgr. Martina GROCHOVÁ, Česká republika
  Manželství jako podmínka přístupu k právnímu rodičovství
 127. JUDr. Lukáš HADAMČÍK, Ph.D., Česká republika
  Neplatnost pro nedostatek formy v komparativním pohledu
 128. Tereza HAJDAJOVÁ, Česká republika
 129. František HALFAR, Česká republika
  Zacházení s cizím právem a vyhlídky pro unifikaci
 130. JUDr. Denisa HAMRANOVÁ, Slovensko
  Vybočenie z medzí nutnej obrany
 131. Jakub HANÁK, Česká republika
 132. Monika HANZOVÁ, Česká republika
 133. JUDr. Martin HAPLA, Ph.D., Česká republika
  Rovnost v právu jako problém soudcovské politiky
 134. JUDr. Jakub HARAŠTA, Česká republika
  Trestněprávní odpovědnost za aktivní protiopatření
 135. doc. JUDr. Bohumil HAVEL, Ph.D., Česká republika
  Limity smluvní svobody v právní úpravě právnických osob
 136. JUDr. Jan HAVLÍČEK , Česká republika
 137. Mgr. Petra HAVLÍČKOVÁ , Česká republika
  Odpovědnost - Havlíčková
 138. Mgr. Viliam HEČKO, Slovensko
  Otázka primeranosti použitia zbrane v kontexte nutnej obrany
 139. Mgr. Ing. Filip HEJL, Česká republika
  Dopad změn zejména v oblasti daně z přidané hodnoty na daňové právo procesní
 140. Adam HERMA, Česká republika
 141. Mgr. David HEYDUK, Česká republika
  Analýza hraničního urcovatele obvyklý pobyt v kontextu nařízení o dědictví
 142. Mgr. Kateřina HLINKOVÁ, Česká republika
  Odpovědnost států a EHP
 143. JUDr. Lukáš HLOUCH, Ph.D., Česká republika
 144. JUDr. Petr HLUŠTÍK, Ph.D., Česká republika
  bude doplněn později
 145. Anna HNATÓW, Polsko
 146. Anna HNATÓW, Polsko
 147. Mgr. Jan HOLAS, Česká republika
 148. Ing. Mgr. Lenka HOLÍKOVÁ, Česká republika
  Spolužijící osoba jako dědic
 149. JUDr. Mgr. Ondřej HORÁK, Ph.D., Česká republika
  Odpovědnost za schůdnost chodníků (z prvorepublikové perspektivy)
 150. Adriana HORÁKOVÁ, Česká republika
 151. JUDr. Monika HORÁKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Vybrané otázky veřejné služby
 152. PhDr. Martin HOREMUŽ, PhD., Slovensko
  Ľudské práva v Ruskej federácii. Vybrané dimenzie a problémy
 153. Mgr., Ing. Marian HORVÁTH, Česká republika
  Interný audit v subjektoch verejnej správy a jeho kvalita v teórii i praxi
 154. doc. PhDr. Peter HORVÁTH, PhD., Slovensko
  Volebné práva vo veku internetu
 155. Lukáš HOTOVÝ, Česká republika
 156. Zdeněk HOUDEK, Česká republika
  Zákonná regulace akcionářský smluv na Slovensku
 157. Lukáš HRABEC, Česká republika
 158. Vít HRAZDÍRA, Česká republika
 159. Mgr. Miloslav HRDLIČKA, Česká republika
 160. JUDr. Miluše HRNČIŘÍKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Unifikace obecné části mezinárodního práva soukromého – reálná výzva pro EU
 161. Pavlína HRUBÁ, Česká republika
 162. Prof. JUDr. Milana HRUŠÁKOVÁ, CSc., Česká republika
  Manželství versus nesezdané soužití
 163. dr Andrzej HUCHLA, Polsko
  Czynności sprawdzające jako rodzaj procedury podatkowej w Polsce
 164. doc. JUDr. Gábor HULKÓ, PhD., Maďarsko
  Efektivita kontrolních mechanizmů při rozpočtovém hospodaření obcí
 165. JUDr. Petra HUMLÍČKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Zjišťovací řízení: malá EIA?
 166. prof. JUDr. Jan HURDÍK, DrSc., Česká republika
 167. Yasir HUSSAIN, LL.B, LL.M (London), Pákistán
 168. JUDr. Čestmír CHALOUPKA, Česká republika
 169. Mgr. Anna CHAMRÁTHOVÁ, Česká republika
  Možné zásahy veřejného ochránce práv v oblasti veřejné služby
 170. JUDr. Radim CHARVÁT, Ph.D., LL.M., Česká republika
 171. Remigiusz CHECINSKI, Polsko
 172. prof. Elena CHERNIKOVA, CSc., DSc., Česká republika
  LEGAL REGULATION OF FINANCIAL CONTROL. NEW ASPECTS.
 173. Mgr. Jiří CHROBÁK, Česká republika
 174. JUDr.RNDr. Jaroslav CHYBA, DrSc., Česká republika
  Faktory ovlivňující odborný posudek
 175. Dr. KONCZ IBOLYA KATALIN, PhD, Maďarsko
 176. Shahid IMRAN, LL.B, Pákistán
 177. Dr. Nemeth IMRE, PhD., Maďarsko
  A New Paradigm of Criminal Justifications under the Hungarian Criminal Code
 178. Dr. Turkovics ISTVÁN, PhD., Maďarsko
 179. JUDr. Ilona JANČÁŘOVÁ, Ph.D., Česká republika
 180. Vlastimil JANDÁSEK, Česká republika
 181. Mgr. Pavlína JANEČKOVÁ, Česká republika
  Vývoj hraničního určovatele lex rei sitae
 182. mgr Tomasz JANICKI, Polsko
 183. PhD in economics Maria JANKOWSKA, Polsko
 184. JUDr. Jindřich JANOUCH, Česká republika
 185. Jakub JAŇOUR, Česká republika
 186. JUDr. Michal JANOUŠEK, Česká republika
  Neplatnost pro nedostatek formy v komparativním pohledu
 187. Michal JANOVEC, Česká republika
  Veřejné zajištění soukromých finančních prostředků
 188. mgr Anna JANOWSKA, Polsko
 189. dr Agata JAROSZEK, Polsko
 190. Mgr. Marek JAROŠ, Česká republika
  Odpovědnostní vztahy vznikající při výkonu diplomatické ochrany pohledem soudobého mezinárodního práva
 191. Mgr. Ivana JAROŠOVÁ, Česká republika
 192. Mgr. Bc. Petr JEDLIČKA, Česká republika
 193. Kamil JELÍNEK, Česká republika
 194. Petra JELÍNKOVÁ, Česká republika
 195. mgr Barbara JELONEK, Polsko
  Soužití v japonském právu
 196. JUDr. Mgr. Luboš JEMELKA, Ph.D., Česká republika
 197. Jana JEŘÁBKOVÁ, Česká republika
  Osvojení v případě nesezdaných párů ve světle judikatury Ústavního soudy
 198. Mgr. Monika JEŽKOVÁ, Česká republika
  Dítě ve finančněprávních vztazích
 199. Mgr. Zuzana JEŽKOVÁ, Česká republika
  Novela zákona EIA a dodatečné povolování staveb
 200. Mgr. Nikola JÍLKOVÁ, Česká republika
  Ochrana subjektivních práv ve veřejné službě
 201. JUDr. Kateřina JIRÁSKOVÁ, Česká republika
 202. Mgr. Jitka JORDÁNOVÁ, Česká republika
  Mobbing a (ne)využitelnost antidiskriminačního zákona
 203. JUDr. Elena JÚDOVÁ, PhD., Slovensko
  Nová úprava adaptácie v Zákone č. 97/1963 Zb. o MPSaP
 204. Dr. Ágnes JUHÁSZ , PhD, Maďarsko
 205. dr Edvard JUCHNEVIC, Polsko
 206. JUDr. Jana JURNÍKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Personální aspekty rozhodovacího procesu v řízení o udělení mezinárodní ochrany
 207. Inka JUŘIČKOVÁ, Česká republika
 208. Mgr. Miloslav KABRHEL, Česká republika
 209. doc. JUDr. Věra KALVODOVÁ, Dr., Česká republika
 210. Mgr. Pavel KANDALEC, Ph.D., LL.M., Česká republika
 211. Mgr. Katarína KANDOVÁ, Česká republika
  Prolínání civilních a trestních předpisů v reakci na činy jinak trestné páchané dětmi mladšími 15 let
 212. university diploma AHMAD KANOU, university diploma, Sýrie
 213. JUDr. Jitka KAPITÁNOVÁ, Česká republika
 214. Ing. Radka KAPOUNOVÁ, Česká republika
 215. Jiří KAPPEL, Česká republika
 216. Mgr. Martina KASEMOVÁ, Slovensko
  Nariadenie Brusel (prepracované znenie): nové horizonty pre konania v EÚ?
 217. Mgr. Bc. Ivo KEISLER, Česká republika
  Disciplinární odpovědnost státních zaměstnanců
 218. Judit KÉRI, Maďarsko
 219. Petr KILIAN, Česká republika
  Jurisdikční imunita států
 220. Veronika KLAPETKOVÁ, Česká republika
 221. JUDr. Jana KLESNIAKOVÁ, Slovensko
  Bude upresneny
 222. JUDr. Alena KLIKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  upřesním později
 223. Dr. JUDr. Libor KLIMEK, PhD., Slovensko
  Trestná zodpovednosť právnických osôb v prípade európskych trestných činov
 224. Jakub KLODWIG, Česká republika
 225. Mgr. Radka KLOUDOVÁ, Česká republika
  Role Ministerstva financí při schvalování všeobecných obchodních podmínek stavebních spořitelen
 226. doc. JUDr. Jan KOCINA, Ph.D., Česká republika
  Přípustné riziko ve sportu
 227. Milan KOLKA, Česká republika
  TESTO - ĉeĥe
 228. JUDr. Petr KOLMAN, Ph.D., Česká republika
 229. Mgr. Michaela KONEČNÁ, Česká republika
  Poznatky ombudsmana v oblasti posuzování vlivů záměrů na životní prostředí
 230. Mgr. Bc. Petra KONEČNÁ, Česká republika
  Majetkové poměry v nesezdaném soužití v porovnání s majetkovým společenstvím v manželství (včetně otázky bydlení)
 231. Matěj KONEČNÝ, Česká republika
 232. JUDr. et Mgr. Zdeněk KOPEČNÝ, Česká republika
  Beztrestnost agenta jako okolnost vylučující protiprávnost
 233. Andrea KORÁNOVÁ, Česká republika
 234. Markéta KORBÁŘOVÁ, Česká republika
 235. prof. JUDr. Soňa KOŠIČIAROVÁ, PhD., Slovensko
  Posudzovanie vplyvov činnosti na Slovensku a prístup verejnosti k spravodlivosti vo veciach životného prostredia
 236. Martin KOTRBÁČEK, Česká republika
 237. pplk. rada Mgr. Viktor KOUDELKA, Česká republika
 238. Doc. JUDr. Zdeněk KOUDELKA, Ph.D., Česká republika
  Meze moci soudců
 239. JUDr. Pavel KOUKAL, Ph.D., Česká republika
  Prolínání soukromého práva a práva duševního vlastnictví
 240. Zsuzsanna KOVÁCS, Maďarsko
 241. Mgr Lic. et Mgr. Ingrid KOVÁŘOVÁ KOCHOVÁ , Ph.D., Česká republika
  bude upřesněn později
 242. dr Rafał KOWALCZYK, Polsko
 243. Richard KOZÁČEK, Slovensko
 244. Mgr. Tomáš KOZÁREK, Česká republika
  Zacházení s cizím právem v členských státech EU: srovnání praxe v České republice a Velké Británii
 245. Dr Mgr. Michal KOZIEŁ, Ph.D., Česká republika
  bude upřesněn
 246. JUDr. Jaromír KOŽIAK, Česká republika
  Zákonný katalog korporací a limity smluvní svobody
 247. Bc. Michal KRAJČOVIČ, Slovensko
  (Anti)diskriminačná právna regulácia sirotského dôchodku v Slovenskej republike
 248. Prof. JUDr. Zdeňka KRÁLÍČKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Nesezdané soužití v nové právní úpravě
 249. JUDr. Lukáš KRÁLÍK, Ph.D., Česká republika
  Soukromé versus veřejné na příkladě transpozice evropského práva
 250. Mgr. Bc. Alžbeta KRÁLOVÁ, Česká republika
  Personální aspekty rozhodovacího procesu v řízení o udělení mezinárodní ochrany
 251. Mgr. Jana KRANECOVÁ, Česká republika
  Zákon o řízení a kontrole veřejných financí
 252. prof. JUDr. Vladimír KRATOCHVÍL, CSc, Česká republika
 253. JUDr. Zdeněk KREJČÍ, Ph.D., Česká republika
  Kázeňské řízení příslušníků Policie České republiky
 254. Mgr. Lukáš KREJČÍK, Česká republika
  Průsečíky soukromého a veřejného práva z pohledu ochrany životního prostředí
 255. JUDr. Vladimír KREMLÍK, Česká republika
  Postavení a působnost Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
 256. JUDr. Alena KRISTKOVÁ, Česká republika
  Princip netrestání obětí obchodování s lidmi
 257. Edit KRISTON, Maďarsko
 258. Vít KROPJOK, Česká republika
  Bankovní holdingy a jejich působení v rámci EU - US jurisdikce
 259. Mgr. Michaela KRŠÍKOVÁ, Česká republika
 260. Mgr. Jana KRUCKÁ, Česká republika
 261. Mgr. Petr KRUTIŠ, Česká republika
 262. Filip KŘEPELKA, Česká republika
  Odpovědnost typu Francovich v Evropské unii jako nadnárodní organizaci - skutečnost nebo přelud?
 263. Mgr. Vít KŘÍŽKA, Česká republika
  Rovnost a ekonomická efektivnost
 264. JUDr. Gabriela KUBÁTOVÁ, Česká republika
 265. doc. JUDr. Soňa KUBINCOVÁ, PhD., Slovensko
  Kontrola verejných financií v SR - vybrané problémy
 266. JUDr. Tatiana KUBINCOVÁ, PhD., Slovensko
 267. JUDr. Jan KUBIZŇÁK, Česká republika
  Postavení manžela povinného v exekučním řízení po 1. 7. 2015
 268. Mgr. Lubomír KUČERA, Česká republika
  Kontrolní mechanismy v oblasti spotřebních daní
 269. doc. JUDr. Josef KUCHTA, CSc., Česká republika
  Vybrané aktuální i nadčasové otázky okolností vylučujících protiprávnost
 270. PhD Ziemowit KUKULSKI , Polsko
 271. Veronika KULICHOVÁ, Česká republika
 272. JUDr. Jarmila KUŽELOVÁ, Česká republika
 273. Mgr. Bc. Jana KVASNICOVÁ, Česká republika
  Boj proti sexismu vs. svoboda projevu. Právní regulace diskriminační reklamy
 274. Karel KVASNIČKA, Česká republika
 275. JUDr. Ing. Libor KYNCL, Ph.D., Česká republika
  Dohled, dozor, kontrola a audit na finančním trhu
 276. JUDr. Tereza KYSELOVSKÁ, Ph.D., Česká republika
  Normy medzinárodného práva soukromého v oblasti práva duševního vlastnictví
 277. Ing, Bc. Karel LÁBR, Česká republika
 278. Karel LACH, Česká republika
 279. Mgr. et Mgr. Martin LANGPAUL, Česká republika
 280. Mgr. Martin LEBEDA, Česká republika
  Osvobození v oddlužení
 281. Zuzana LEBEDOVÁ, Česká republika
 282. JUDr. Alexandra LETKOVÁ, PhD., Slovensko
  Prehodnotenie zodpovednosti v diele "Otázka viny"
 283. JUDr. Miloš LEVRINC, PhD., Slovensko
 284. Mgr. Michal LIŠKA, Česká republika
  Systém a modely kontroly
 285. Mgr. Petra LIŠKOVÁ, Česká republika
  Uplatnění kontrolních mechanismů v rámci daně z přidané hodnoty
 286. Ing. Jan LOKAJÍČEK, Česká republika
 287. Mgr. Marcela LUKÁŠOVÁ, Česká republika
 288. Senior Lecturer TICU MADALIN SAVU, University of Craiova Faculty of Law, Rumunsko
 289. JUDr. Jitka MADEROVÁ, Česká republika
 290. Tymoteusz MADRY, Polsko
 291. Mgr. Silvie MAHDALOVÁ, Česká republika
  Zákaz obcházení zákona jako obecný princip MPS a jeho význam v oblasti evropského insolvenčního práva
 292. JUDr. Aleš MÁCHA, Česká republika
 293. JUDr. Ing. Petr MACHÁLEK, Ph.D., Česká republika
 294. Master of Law Michał MAKUCH, Polsko
 295. JUDr. Mag. iur. Michal MALACKA, Ph.D., MBA, Česká republika
  Kolizní metoda v kontextu globalizace a europeizace
 296. Ondřej MÁLEK, Česká republika
 297. doc. JUDr. Klaudia MARCZYOVÁ, PhD., Slovensko
  POLITICKÉ PRÁVA – REÁLNY NÁSTROJ DEMOKRACIE
 298. Prof. JUDr. Hana MARKOVÁ, CSc., Česká republika
  Je kontrola a přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků totéž?
 299. David MAŘÁDEK, Česká republika
  Použití zvukového či zvukově obrazového záznamu, pořízeného soukromou osobou, jako důkazního prostředku v civilním soudním řízení
 300. JUDr. Marek MASLÁK, PhD., Slovensko
  Vplyv európskeho súkromného práva na súkromné právo národných právnych poriadkov členských štátov Európskej únie
 301. JUDr. Michal MASLEN, PhD., Slovensko
  Právne postavenie verejnosti v právnej úprave posudzovania vplyvov na životné prostredie v Slovenskej republike
 302. doc. JUDR. Ján MATLÁK, CSc., Slovensko
  Nezosobášení rodičia z pohľadu sociálneho poistenia
 303. Mgr. Michal MATOUŠ, Česká republika
  Vybrané otázky soudního přezkumu navazujících rozhodnutí na proces EIA
 304. JUDr. Pavel MATOUŠEK, Česká republika
  Souvislosti daňové a celní kontroly
 305. Mgr. Zbyněk MATULA, Česká republika
  „Nepsané“ občanské právo
 306. Edita MAZANCOVÁ, Česká republika
 307. Mgr. Filip MAZEL, Česká republika
 308. Klára MAZURIKOVÁ, Česká republika
 309. Mgr Marián MEČÍR, Slovensko
  Plnenie úloh agenta
 310. JUDr. Mgr. Jozef MEDELSKÝ, PhD., Slovensko
  Európsky súd pre ľudské práva a legálnosť či nelegálnosť inšpekcie ministerstva vnútra
 311. Mgr. Matúš MELUŠ, Slovensko
  Devoluce - specifický model politiky ve Velké Británii
 312. JUDr. Filip MELZER, Ph.D., LL.M., Česká republika
 313. Doc. JUDr. Ingrid MENCEROVÁ, PhD., Slovensko
  Použitie zbrane vo svojom obydlí
 314. JUDr. Vladislav MIČÁTEK, PhD., Slovensko
  Rozpočtová zodpovednosť štátu a jej kontrolné mechanizmy
 315. Martin MIČKAL, Česká republika
  Okolnosti vylučující protiprávnost - mezinárodní komparace
 316. Prof. zw. dr hab. Wiesława MIEMIEC, Polsko
 317. Dr Magdalena MICHALAK, Phd, Polsko
 318. mgr Monika MICHALAK , Polsko
 319. Anna MIKULÍKOVÁ , Česká republika
 320. Kateřina MILICHOVÁ, Česká republika
 321. Monika MINAŘÍKOVÁ, Česká republika
 322. Mgr. MgA. Jakub MÍŠEK, Česká republika
  Právní odpovědnost státu za kvalitu poskytovaných dat při open data
 323. JUDr. Pavel MOLEK, Česká republika
 324. dr hab. Wojciech MORAWSKI, prof. UMK, Polsko
  Vrácení daně vybrané v rozporu s unijním právem –zásada efektivity kontrole souladu daňoveho prava s unijním právem
 325. Lucie MRÁZKOVÁ, Česká republika
 326. doc. JUDr. Petr MRKÝVKA, Ph.D., Česká republika
 327. JUDr. Hana MÜLLEROVÁ, Ph.D., Česká republika
  Co nás čeká? Jaké změny přinese novela směrnice EIA od r. 2017.
 328. Mgr. Martina MUŠÁLKOVÁ, Česká republika
  Promlčení práv na odčinění způsobené újmy při zásahu do osobnostních a přirozených práv
 329. Dr. Klára NAGY, PhD., Maďarsko
 330. Petr NAVRÁTIL, Česká republika
  Mimosmluvní odpovědnost EU: cui bono?
 331. Mgr. Jan NECKÁŘ, Česká republika
  Bude upřesněn
 332. Mgr. Ing. Kamil NEJEZCHLEB, Česká republika
  Flexibilita SIEC testu při posuzování spojení soutěžitelů
 333. Mgr. Drahomíra NĚMCOVÁ, Česká republika
  Procesní odpovědnost při uzavírání smíru na pozadí vývoje civilního procesu
 334. Vítězslav NĚMČÁK, Česká republika
  Politické spory před Ústavním soudem
 335. Radim NENÁL, Česká republika
 336. Doc.JUDr.. Antonín NESVADBA, Ph.D., Slovensko
 337. Doc. JUDr. Alexander NETT, CSc., Česká republika
  Přípustné riziko
 338. Nikol NEVEČEŘALOVÁ, Česká republika
 339. Mgr. Jana NOVÁKOVÁ, Česká republika
  K některým aspektům rozhodovací praxe diskriminačních sporů Evropského soudu pro lidská práva
 340. Martin NOVOTNÝ, Česká republika
 341. Zdeněk NOVÝ, Česká republika
 342. Andrea OBUCHOVÁ, Slovensko
 343. Mgr. Zuzana ONDRŮJOVÁ, Česká republika
 344. Iva OPLETALOVÁ, Česká republika
  Služební zákon jako nástroj depolitizace veřejné správy?
 345. David ORŠULÍK, Česká republika
 346. JUDr. Petr OSINA, Ph.D., Česká republika
 347. Maciej PAJĄK , Polsko
 348. Mgr. Milan PALÁSEK, Česká republika
  Nesezdané soužití v judikatuře Evropského soudu pro lidská práva
 349. JUDr. Regina PALKOVÁ HUČKOVÁ, PhD., Slovensko
  Niektoré aspekty ochrany osobných údajov v rámci elektronického obchodovania
 350. Phd Przemysław PANFIL, Polsko
 351. JUDr. Ivana PAŘÍZKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  bude upřesněn později
 352. Mgr Mária PASTORKOVÁ, Česká republika
  Normy medzinárodného práva súkromného v oblasti práva duševného vlastníctva
 353. Mgr. Ondřej PAVELEK, Česká republika
  Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání ve světle nového nařízení vlády č. 276/2015 Sb.
 354. JUDr. Bronislava PAVELKOVÁ, PhD., Slovensko
  Nezosobášení rodičia a ich práva a povinnosti k dieťaťu
 355. JUDr. Stanislav PAVOL, Slovensko
  Použitie agenta pri odhaľovaní korupcie
 356. Ing. Mgr. Jana PECKOVÁ HODEČKOVÁ, Česká republika
  Role Ministerstva financí při schvalování všeobecných obchodních podmínek stavebních spořitelen
 357. JUDr. František PĚCHA, Česká republika
 358. Doc. JUDr. Ing. Bernard PEKÁR, PhD., Slovensko
  Zisťovanie a používanie cudzieho práva na území Slovenskej republiky
 359. Mgr. Lenka PEKAŘOVÁ, Česká republika
  Soudce a jeho politická práva
 360. Ing. Jitka PĚKNÁ, Česká republika
  Specifika služebního poměru státních zaměstnanců a příslušníků bezpečnostních sborů
 361. Mgr. Alena PELIKÁNOVÁ, Česká republika
 362. Alžbeta PEREJDOVÁ, Slovensko
  Zodpovednosť dedičov za dlhy poručiteľa v rímskom práve a v súčasnosti
 363. Ing. Kateřina PERNÍKÁŘOVÁ, Česká republika
 364. Oldřich PESLAR, Česká republika
 365. Robert PEŠA, Česká republika
 366. Magdalena PETRŮ, Česká republika
 367. Ing. Mgr. Jan PIAZZA, Česká republika
 368. Lenka PÍČOVÁ, Česká republika
  bude upřesněno
 369. JUDr. Jan PINKAVA, Česká republika
  Některé aspekty ochrany majetku v rámci nutné obrany
 370. Mgr. Zdena PINKAVOVÁ, Česká republika
  Majetkové poměry v nesezdaném soužití v porovnání s majetkovým společenstvím v manželství (včetně otázky bydlení)
 371. Mgr. Marián PIVÁČEK, Slovensko
  Sloboda prejavu ako prostriedok realizácie demokracie
 372. Mgr. Jiří PLATOVSKÝ, Česká republika
 373. Mgr. Jaroslav PLAVEC, Česká republika
 374. Jakub POHL, Česká republika
 375. Ing. Michal POCHOP, Česká republika
 376. prof. JUDr. Jarmila POKORNÁ, CSc., Česká republika
  Projevy vůle spojené s nabytím firmy
 377. Mgr. Jiří POKORNÝ, Česká republika
  Posuzování vlivů na ŽP v oblasti energetiky
 378. JUDr. Ladislav POKORNÝ, Ph.D., Česká republika
  Propuštění ze služebního poměru
 379. JUDr. Ing. Bohumil POLÁČEK, Ph.D., MBA, LLM, Česká republika
 380. JUDr. Zlatica POLÁČEK TUREKOVÁ, PhD., Slovensko
  Vyznam bezdovodneho obohatenia v minulosti a v sucasnosti
 381. JUDr. Zlatica POLÁČEK TUREKOVÁ, PhD., Slovensko
  Vyznam rovnosti ako kriterium spravodlivosti v sucasnej postmodernej spolocnosti
 382. Mgr. Jiří PORKERT, Česká republika
  Kontroverzní judikatura Ústavního soudu ve vztahu k pozemkům označovaným jako veřejné prostranství a k bezdůvodnému obohacení
 383. JUDr. Miriama PORUBSKÁ, Česká republika
  Kontrola nad fungovaním projektov v prostredí verejnej správy
 384. Vojtěch POSPÍŠIL, Česká republika
  Právo na rovné zacházení z pohledu LGBT lidí
 385. Mgr. Martina POSPÍŠILOVÁ, Česká republika
  Vina na rozvodu a rozluce v judikatuře Nejvyššího soudu Československé republiky v letech 1918 - 1938
 386. JUDr. Lukáš POTĚŠIL, Ph.D., Česká republika
  Ochrana subjektivních práv ve veřejné službě
 387. doc. JUDr. Olga POUPEROVÁ, Ph.D., Česká republika
  Nezávislé správní úřady v kontextu nálezu Pl. ÚS 21/14
 388. Michal POVAŽAN, Slovensko
  Právnické povolanie a zodpovednosť
 389. JUDr. Silvia PREPIROVA, Slovensko
 390. Jana PROCHÁZKOVÁ, Česká republika
 391. Mgr. Petr PROKOP, Česká republika
 392. JUDr. Jan PROVAZNÍK, Ph.D., Česká republika
  Tradice jako okolnost vylučující protiprávnost
 393. JUDr. Ladislav PRUDIL, Česká republika
 394. Prof. JUDr. Petr PRŮCHA, CSc., Česká republika
 395. Doc. JUDr. Ivana PRŮCHOVÁ, CSc., Česká republika
  Dotčené správní úřady a posuzování vlivů záměrů na životní prostředí
 396. Michaela PŘETÁKOVÁ, Česká republika
 397. Mgr. Monika PŘÍKAZSKÁ, Česká republika
  Transakční náklady tzv. adhezních smluv
 398. Bc. Helena PULLMANNOVÁ, Česká republika
 399. Dr. Réka PUSZTAHELYI, PhD, Maďarsko
 400. Mgr. Ivan PUŠKÁR, Slovensko
  Jurisdikčná imunita medzinárodných organizácií
 401. doc. JUDr. Ing. Michal RADVAN, Ph.D., Česká republika
  Bude upřesněno
 402. lecturer phd Voinea RALUCA, Rumunsko
 403. phd candidat Voinea RELU EDUARD, Rumunsko
 404. Mgr. Kateřina REMSOVÁ, Česká republika
  Uplatnění koncepce nutně použitelných ustanovení dle zákona o mezinárodním právu soukromém
 405. JUDr. Ing. Romana ROGALEWICZOVÁ, Česká republika
  Úvaha nad právy a povinnostmi nesezdaných rodičů a jejich dětí
 406. Mgr. Iveta ROHOVÁ, Česká republika
  Odpovědnost Evropské unie za porušení mezinárodněprávních závazků pohledem jednotlivce
 407. Denisa ROLLEROVÁ, Česká republika
 408. JUDr. Milan ROMAN, LL.M., Slovensko
  Zákonná regulácia a zmluvná úprava vnútorného trhu s elektrinou v Európskej únii
 409. JUDr. Anna ROMÁNOVÁ, PhD., Slovensko
  Bude doplnený
 410. Danijela ROMIĆ, M.P.A., senior lecturer, Chorvátsko
 411. Filip RONČKA, Česká republika
 412. doc. JUDr. Kateřina RONOVSKÁ, Ph.D., Česká republika
 413. Mgr. Olga ROSENKRANZOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Dosáhneme rovnosti? Antidiskriminační právo jako způsob regulace společenských vztahů
 414. Alžbeta ROSINOVÁ, Česká republika
 415. Prof. JUDr. Naděžda ROZEHNALOVÁ, CSc., Česká republika
  Zájmy státu a kolizní právo
 416. Ing. Mgr. Radek RUBAN, Ph.D., Česká republika
  Bude upřesněno
 417. Jiří RŮŽIČKA, Česká republika
 418. Jitka RYVOLOVÁ, Česká republika
 419. Zuzana SAKAŘOVÁ, Česká republika
 420. JUDr. Pavel SALÁK, Ph.D., Česká republika
 421. István SÁNDOR, PhD, Dr. habil., Maďarsko
 422. dr. Edit SÁPI, Maďarsko
 423. Dr. Pál SÁRY, PhD, Maďarsko
 424. JUDr. David SEDLÁČEK, Česká republika
  Principy rovnosti a ochrany slabšího v modelových aspektech rozhodčího a vykonávacího řízení
 425. JUDr. Stanislav SEDLÁČEK, Ph.D., Česká republika
 426. Ivana SEDLÁČKOVÁ, Česká republika
 427. Mgr. Bc. Jolana SEDLÁČKOVÁ, Česká republika
  Institut svolení poškozeného jako okolnost vylučující protiprávnost
 428. JUDr. David SEHNÁLEK, Ph.D., Česká republika
  Odpovědnost státu v USA a v Evropské unii
 429. JUDr. Tomáš SEJKORA, Česká republika
  Konkrétní pochybnosti jako podmínka zahájení daňové kontroly
 430. doc. JUDr. Markéta SELUCKÁ, Ph.D., Česká republika
  Neplatnost a nicotnost výpovědi z nájmu bytu
 431. Mgr. Dušan SCHMIDT, Česká republika
 432. Mgr. Johan SCHWEIGL, Ph.D., Česká republika
  Vývoj komerčního bankovnictví v českých zemích
 433. doc. JUDr. PhDr. Ing. Michael SIMAN, PhD., D.E.A., Slovensko
  Zásady rovnocennosti a účinnosti pri zodpovednosti členského štátu za škodu spôsobenú porušením práva EÚ
 434. JUDr. Ing. Hana SKALICKÁ, Ph.D., BA, Česká republika
  Tax Audit in the Czech Republic
 435. JUDr. PhDr. Martin SKALOŠ, PhD., Slovensko
  Historické a medzinárodné aspekty zodpovednosti za porušenie práva ozbrojených konfliktov
 436. Doc. JUDr. Soňa SKULOVÁ, Ph.D., Česká republika
  bude upřesněn
 437. Mgr. Zdeněk Jiří SKUPIN, Česká republika
 438. Barbora SLÁNSKÁ, Česká republika
  Služební zákon jako inspirace pro právní úpravu služebního poměru úředníků ÚSC de lege ferenda
 439. Doc. JUDr. PhDr. Miroslav SLAŠŤAN, PhD., Slovensko
  Liability of Member States for damage caused by violation of EU law - theory and practice in the Slovak Republic
 440. Mgr. David SLOVÁČEK, Česká republika
 441. JUDr. Veronika SMUTNÁ, Ph.D., Česká republika
 442. JUDr. Michal SOBOTKA, Ph.D., Česká republika
  Zjišťovací řízení: malá EIA?
 443. Dr Jacek SROKOSZ, Polsko
 444. Richard STAŇO, Slovensko
 445. Mgr. Vlastislav STAVINOHA, Česká republika
 446. Professor PhD Scurtu STEFAN, Rumunsko
 447. Kristina STEFANOVA, Bulharsko
 448. Doc. JUDr. Václav STEHLÍK, LL.M., Ph.D., Česká republika
 449. Mgr. Ivana STEHLÍKOVÁ, Česká republika
 450. Mgr. Veronika STEINOVÁ, Česká republika
  Vypořádání se s minulostí táborů nucené práce
 451. Mgr. Kamila STLOUKALOVÁ, Česká republika
  Mancipatio noxalis causa
 452. JUDr. Jaroslav STRÁNSKÝ, Ph.D., Česká republika
  Vývoj a obsah sociální politiky EU a její vliv na podobu české úpravy pracovněprávních vztahů
 453. David STŘÍŽ, Česká republika
 454. Mgr. Václav STUPKA, Česká republika
  Legalita penetračního testování
 455. Dušan SULITKA, Česká republika
  Keď Dávid stretne Goliáša: Vymáhanie únijného práva voči členskému štátu (pohľad jednotlivca)
 456. doc. JUDr. PhDr. Ivo SVOBODA, Ph.D., Česká republika
  Správní aspekty při realizaci práva shromažďovacího
 457. Mgr. Tomáš SVOBODA, Česká republika
  Zneužití účasti veřejnosti v procesu EIA a navazujících řízeních
 458. Kateřina SVOBODOVÁ, Česká republika
 459. JUDr. Olga SVOBODOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Kontrola u příspěvku na opatření ke zlepšování přírodního prostředí
 460. Justyna ŚWIERCZEK, student, Polsko
 461. Tereza SYLVESTROVÁ, Česká republika
  bude upřesněno
 462. Dr Aleksandra SZCZERBA-ZAWADA, Polsko
 463. Milan ŠAJER, Česká republika
 464. doc. JUDr. Filip ŠČERBA, Ph.D., Česká republika
 465. JUDr. Jan ŠEJDL, Ph.D., Česká republika
  Práva vycházející z cesty přes cizí pozemek
 466. Ing. Jana ŠIFTOVÁ, Česká republika
 467. doc. JUDr. Ing. Josef ŠILHÁN, Ph.D., Česká republika
  Porušení smlouvy nebo porušení zákona? K hranicím mezi smlouvou a deliktem
 468. JUDr. Michal ŠILHÁNEK, Česká republika
  Postavení finančních úřadů a auditního orgánu při kontrole dotačních projektů
 469. Mgr. Iva ŠIMKOVÁ, Česká republika
  Vztah mezi imperativními normami a veřejným pořádkem
 470. JUDr. Renáta ŠÍNOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Odpovědnost za dluhy manžela a nesezdaného partnera
 471. JUDr. Monika ŠKROVÁNKOVÁ, Slovensko
  Aplikácia nutnej obrany v podmienkach domáceho násilia
 472. JUDr. Martin ŠKUREK, Česká republika
  Služební poměr vojáků z povolání
 473. Martin ŠLOSAR, Česká republika
  Pomáhat a chránit aneb policejní kompetence v římském právu
 474. JUDr. Ondřej ŠMÍD, Ph.D., Česká republika
  bude upřesněn
 475. Mgr. et Mgr. Lenka ŠMÍDOVÁ MALÁROVÁ, Česká republika
  Periculum est emptoris v knize právních naučení Liber informationum et sententiarum pro Uherské Hradiště
 476. Taťána ŠPÍRKOVÁ, Česká republika
  Rozšíření kontrolních pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu-aktuální otázky
 477. Mgr. et Mgr. Kristina ŠPOTTOVÁ, Česká republika
  Odpovědnost členských států za pochybení soudních orgánů a její reflexe v české legislativě a judikatuře
 478. JUDr. Dana ŠRAMKOVÁ, Ph.D., MBA, Česká republika
  Kontrola po propuštění zboží de lege lata a de lege ferenda
 479. JUDr. Ján ŠTEFANICA, PhD., Slovensko
  Politické procesy 50. rokov v Československu a zodpovednosť orgánov činných v trestnom konaní
 480. Mgr. Jozef ŠTEFANKO, PhD., LL.M., Slovensko
  Úvaha o súkromnom práve pre súčasnosť
 481. JUDr. Markéta ŠTĚPÁNÍKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Rovnost v Aischylově Oresteie
 482. Sylva ŠTĚRBOVÁ, Česká republika
  Rovnost ve vztahu lékaře a pacienta?
 483. Jana ŠTEYEROVÁ, Česká republika
 484. JUDr. Ivana ŠTIEBEROVÁ, Slovensko
  Daňová kontrola ako nástroj eliminácie daňových únikov
 485. Johana ŠULCOVÁ, Česká republika
 486. Mgr. Pavel ŠUTKA, Česká republika
  Problémy navrhování kandidátů na funkci prezidenta České republiky
 487. Mgr. Kateřina ŠVARCOVÁ, Česká republika
  Postavení "obce" v rámci posuzování vlivů na životní prostředí
 488. JUDr. Milan ŠVEJDA, Ph.D., Česká republika
 489. doc. JUDr. Bc. Jaromír TAUCHEN, Ph.D., LL.M., Česká republika
 490. Mgr. Jan TEPLÝ, Česká republika
 491. Adam TIETZ, Česká republika
 492. JUDr. Lýdia TOBIÁŠOVÁ, PhD., Slovensko
  Použitie zbrane vo svojom obydlí
 493. prof. JUDr. Katarína TÓTHOVÁ, DrSc., Slovensko
  Kompetencia verejného ochrancu práv ako verejná služba
 494. Mgr. Václav TOUL, Česká republika
 495. JUDr. Silvia TREĽOVÁ, PhD., Slovensko
  Postavenie nezosobášených rodičov v systéme štátnej sociálnej podpory
 496. Mgr. Jozef TRŠKO, Česká republika
 497. Mgr. Michal TULÁČEK, Česká republika
  Bude upřesněno
 498. Giorgi TUMANISHVILI, PhD, Česká republika
  Aktuální otázky týkající se rovnosti intersexuálních a transgenderových osob před zákonem
 499. doc. JUDr. Mgr. Martin TURČAN, PhD., Česká republika
  Slovo „rovnosť“ v ústave dnes, predtým a potom
 500. JUDr. Ing. Michal TUROŠÍK, PhD., Slovensko
  Zodpovednosť predávajúceho v rímskej kúpnej zmluve
 501. prof. JUDr. Vladimír TÝČ, CSc., Česká republika
 502. JUDr. David UHLÍŘ, Česká republika
 503. Matěj URBÁNEK, Česká republika
 504. doc. PhDr. Martina URBANOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Genderová rovnost ve světle statistických a demografických dat
 505. Željka VAJDA HALAK, LL.B., lecturer, Chorvátsko
 506. Mgr. Ing. Martina VALACHOVÁ, Česká republika
  Country by Country Reporting
 507. JUDr. Jakub VALC, Česká republika
  Je nekonvenční vzhled novým diskriminačním důvodem v současné společnosti? (Filozoficko-právní analýza problému)
 508. JUDr. Jiří VALDHANS, Ph.D., Česká republika
  Bude upřesněno
 509. Mgr. Lucia VALENTOVÁ, Česká republika
 510. JUDr. Radomíra VALÍKOVÁ, Česká republika
 511. Mgr. Romana VAŇKOVÁ, Česká republika
  Bude upřesněno
 512. PhDr.Mgr. Zdeňka VAŇKOVÁ, Česká republika
  Tolerance LGBT jako součást spravedlnosti
 513. Dr. Erika VARADI-CSEMA, PhD, Maďarsko
 514. Mgr. Lenka VAVRUŠOVÁ, Česká republika
  Kořeny odpovědnosti státu za škodu v českém právním řádu
 515. Mgr. Bc. Pavel VÁŽAN, Česká republika
  Věcná práva v současném systému soukromého práva
 516. JUDr. Eva VEČERKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Projevy vůle spojené s nabytím firmy
 517. prof. JUDr. PhDr. Miloš VEČEŘA, CSc., Česká republika
 518. Mgr. Jitka VEČEŘOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Poznatky ombudsmana v oblasti posuzování vlivů záměrů na životní prostředí
 519. Mgr. Nikol VĚČORKOVÁ, Česká republika
 520. dr. Attila VERMES, Maďarsko
 521. JUDr. Bc. Pavel VETEŠNÍK, Ph.D., Česká republika
 522. JUDr. Nora VÍGLASKÁ, Slovensko
  Výhody-nevýhody sobáša a nezosobášeného spolužitia
 523. JUDr. Ondřej VÍCHA, Ph.D., Česká republika
  Proces EIA a těžba nerostných surovin
 524. JUDr. Roman VICHEREK, Česká republika
  Můj dům, můj hrad
 525. JUDr. Nikola VINOPALOVÁ, Česká republika
  Právní ochrana rodinné domácnosti v případech nesezdaného soužití
 526. Mgr. Michal VÍTEK, Česká republika
  Zamyšlení nad akcesoritou podnájmu
 527. Prof. JUDr. Ladislav VOJÁČEK, CSc., Česká republika
 528. Mgr. Jakub VOJTĚCH, Česká republika
  Specifika dohledu nad islámskými bankami
 529. MUDr. Mgr. Tomáš VOJTÍŠEK, Ph.D., Česká republika
  Poskytování zdravotních služeb na náležité odborné úrovni jako okolnost vylučující protiprávnost
 530. Mgr. Vojtěch VOMÁČKA, Česká republika
 531. Mgr. Jana VOMELOVÁ, Česká republika
 532. JUDr. Aneta VONDRÁČKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Nesou členské státy odpovědnost za škodu vzniklou porušením unijního práva i v oblasti daní?
 533. JUDr. Miroslava VOZÁRYOVÁ, PhD., Slovensko
  Remisia a transmisia
 534. Mgr. Zuzana VRÁTNÁ, Česká republika
 535. Mgr. Marek VRBÍK, Česká republika
  Rozdíly právní úpravy vztahující se k problematice disciplinární odpovědnosti státních zástupců v České republice a prokurátorů ve Slovenské republice.
 536. JUDr. Roman VYBÍRAL, Ph.D., Česká republika
  Bude doplněno
 537. Mgr Michał WDOWIAK, PhD student, Polsko
 538. Konrad WEGLINSKI, student, Polsko
 539. JUDr. Lenka WESTPHALOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Nesezdané soužití v evropských právních úpravách
 540. Ing. Ph.D. Milena WIDOMSKÁ, MBA, Česká republika
 541. Ewa WÓJCICKA, Ph.D., Polsko
 542. Mgr. Lucie ZAVADILOVÁ, Česká republika
  Zpětný a další odkaz a alternativní hraniční určovatel
 543. Petra ZÁVODNÁ, Česká republika
 544. dr hab Patrycja ZAWADZKA, PhD, Polsko
 545. Ewelina ŻELASKO-MAKOWSKA, doktor, Polsko
 546. JUDr. Jiří ZICHA, Ph.D., Česká republika
  Posuzování vlivů na životní prostředí v aktuální judikatuře Soudního dvora EU
 547. JUDr. Pavol ZLOCH, CSc., Slovensko
  Niektoré úvahy k sociálno-právnemu postaveniu obecných polícií v SR.
 548. JUDr. Lukáš ZRŮST, BA (Hons), LL.M., MBA, Česká republika
  Garanční systém finančního trhu
 549. JUDr. Tomáš ZVERKA, Slovensko
  Verejné a súkromné právo v súčasnosti
 550. Tomáš ZVONÍČEK, Česká republika
 551. Mgr. Ing. Bc. Josef ŽÁK, Česká republika
 552. JUDr. Dominik ŽIDEK, Ph.D., Česká republika
  Co nám vzal a dal 1. duben 2015 aneb komparace právní úpravy posuzování vlivů na životní prostředí před a po novele č. 39/2015 Sb.
 553. Veronika ŽOCHOVÁ, Česká republika

nahoru