| | | | |


Sekce katedry ústavního práva a politologie

Politická práva

(Katedra ústavního práva a politologie)

Politická práva představují svébytně ústavněprávní téma již tím, že kromě své lidskoprávní povahy mají důležitý význam i pro realizaci demokracie a tedy i pro organické ústavní právo. Zůstává na účastnících konference, kterou z těchto perspektiv vezmou jako primární a kterou jako druhotnou.

Odborný garant:
doc. JUDr. Mgr. Pavel Molek, Ph.D., LL.M.
Organizační garant:
Mgr. Pavel Kandalec, Ph.D., LL.M.
Jazyk:
čeština
Publikační výstup:
sborník (e-kniha)


nahoru