| | | | |


Sekce katedry trestního práva

Okolnosti vylučující protiprávnost - juristické, kriminalistické a kriminologické aspekty

(Katedra trestního práva)

Příspěvky by měly být zaměřeny na juristické, kriminalistické a kriminologické aspekty okolností vylučujících protiprávnost a to jak v zákoně uvedené, tak i neuvedené.

Odborný garant:
doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D.
Organizační garant:
JUDr. Jan Provazník, Ph.D.
Jazyk:
slovenština, čeština
Publikační výstup:
sborník (e-kniha), monografie


nahoru