| | | | |


Sekce katedry právní teorie

Rovnost v právu

(Katedra právní teorie)

Sekce bude věnována otázkám rovnosti v právu. Podsekce budou:

  1. Rovnost jako filosoficko právní kategorie
  2. Rovnost a antidiskriminační legislativa
  3. Genderová rovnost
Odborný garant:
prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc.
Organizační garant:
JUDr. Martin Hapla, Ph.D., doc. PhDr. Tatiana Machalová, CSc.
Jazyk:
slovenština, čeština
Publikační výstup:
sborník (e-kniha)


nahoru