| | | | |


Sekce katedry správní vědy a správního práva

Veřejná služba ve veřejné správě (a to i jako služba veřejnosti)

(Katedra správní vědy a správního práva)

Sekce konference je věnována navýsost aktuální problematice veřejné služby. Zahrnuje jak aspekty státní služby civilní (zejména dle aktuální zákonné úpravy státní služby v ČR), dále poměr úředníků územních samosprávných celků, ale i služby v bezpečnostních sborech a armádě. Předmětem bližšího zkoumání se mohou stát otázky organizace a řízení státní služby a služebního poměru, odborné zkoušky, vzdělávání, disciplinární odpovědnost, jakož i širší či obecnější otázky právní odpovědnosti spojené s výkonem veřejné služby. Pochopitelně se nabízí i srovnání jednotlivých systémů a komparace mezinárodní, stejně jako otázka ochrany osob ve veřejné službě, a dále problematika požadavků kladených na kvalitu činností realizovaných ve veřejné službě, jak po stránce právní (zejména naplňování principů dobré správy a vztahu ke spravovaným subjektům), tak z hlediska etiky a efektivnosti výkonu veřejné správy.

Odborný garant:
doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
Organizační garant:
JUDr. Alena Kliková, Ph.D.
Jazyk:
angličtina, slovenština, čeština
Publikační výstup:
sborník (e-kniha), monografie


nahoru