| | | | |


Sekce katedry finančního práva a národního hospodářství

Dohled, dozor, kontrola ve veřejné finanční činnosti

(Katedra finančního práva a národního hospodářství)

Nedílnou součástí finanční činnosti státu a veřejné samosprávy je uplatnění mechanizmů dohledu, dozoru a kontroly pro naplnění jejích cílů. Jedná se o mechanizmy složité a problematické nejenom s ohledem na jejich fungování, ale rovněž právní regulaci. Vzhledem k neexistenci obecného finančního kodexu se úprava těchto mechanizmů vyskytuje v různých obměnách v podstatě ve všech segmentech finančního práva, a to s různou mírou kompetencí tzv. regulátorů a kontrolerů a stejně tak s různým katalogem práv a povinností subjektů jim podrobených. Cílem sekce je vyměnit si zkušenosti, poznatky a možná řešení, a tak přispět ke zkvalitnění právní úpravy těchto institutů a v konečném důsledku nalezení optimálního řešení pro kvalitní výkon veřejné finanční činnosti.

Odborný garant:
doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D.
Organizační garant:
Dr Mgr. Damian Czudek, Ph.D.
Jazyk:
polština, ruština, angličtina, slovenština, čeština
Publikační výstup:
sborník (e-kniha)


nahoru