| | | | |


Sekce katedry občanského práva – obor rodinné právo

Nesezdané soužití

(Katedra občanského práva)

Sekce je zaměřena na aktuální otázky nesezdaného soužití. Jsou vítány příspěvky orientované na soukromé právo (režim věcí tvořících základní a obvyklé vybavení rodinné domácnosti, ochrana rodinné domácnosti a zaopatření pro případ rozchodu či úmrtí apod.) i veřejné právo.

Odborný garant:
prof. JUDr. Zdeňka Králíčková, Ph.D.
Organizační garant:
JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.
Jazyk:
polština, slovenština, čeština
Publikační výstup:
sborník (e-kniha)


nahoru