| | | | |


Sekce katedry obchodního práva

Zákonná regulace v. smluvní úprava?

(Katedra obchodního práva)

Meze a možnosti smluvní úpravy korporátních i závazkových obchodních vztahů po rekodifikaci soukromého práva i ve vztahu k veřejnoprávnímu regulatornímu rámci. Kogentní a dispozitivní právní normy. Autonomní autoregulační schémata. Využití ekonomické analýzy práva při koncipování smluv.

Odborný garant:
prof. JUDr. Josef Bejček, CSc.
Organizační garant:
doc. JUDr. Ing. Josef Šilhán, Ph.D.
Jazyk:
polština, slovenština, čeština
Publikační výstup:
sborník (e-kniha)


nahoru