| | | | |


Sekce katedry občanského práva – obor občanské právo

Systémové otázky soukromého práva

(Katedra občanského práva)

Sekce je zaměřena na soubor témat, spojených postavením soukromého práva v rámci českého právního řádu, v rámci práva EU i rámci svého postavení mezi národními systémy soukromého práva. Zahrnuje i dílčí témata změn v tradiční dichotomii soukromého a veřejného práva, včetně vzájemných průniků mezi oběma základními odvětvími (vliv základních práv na soukromé právo a další). Součástí tématu jsou i otázky systému soukromého práva.

Vybrané příspěvky související tématicky s evropským soukromým právem budou uveřejněny v monografii; pro publikaci ostatních příspěvků je vyhrazen sborník (e-kniha).

Odborný garant:
prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc.
Organizační garant:
JUDr. Eva Dobrovolná, Ph.D., LL.M.
Jazyk:
angličtina, slovenština, čeština
Publikační výstup:
sborník (e-kniha), monografie


nahoru