| | | | |


Sekce katedry dějin státu a práva

Odpovědnost v právu

(Katedra dějin státu a práva)

Aktuální téma nabízí široké možnosti pro právní historiky, romanisty, právní teoretiky i kolegy z pozitivněprávních disciplín. V rámci něj se jze zaměřit na problematiku tvorby i aplikace práva. Lze je rozvíjet v právněfilosofické rovině i ve vazbě na konkrétní právní instituty.

Odborný garant:
prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc.
Organizační garant:
doc. JUDr. Pavel Salák, Ph.D.
Jazyk:
angličtina, němčina, slovenština, čeština
Publikační výstup:
sborník (e-kniha)


nahoru