| | | | |


Sekce katedry trestního práva

Dokazování v trestním řízení: právní, kriminologické a kriminalistické aspekty

(Katedra trestního práva)

Sekce trestního práva bude věnována právním i mimoprávním otázkám procesu dokazování v trestním řízení. Příspěvky budou rozděleny do tří tematických okruhů. Úvodní okruh bude patřit teoretickým východiskům a přístupům a zásadám dokazování. Druhý se bude zabývat dokazováním v jednotlivých stádiích trestního řízení a důkazními prostředky. Posledním tematickým okruhem budou kriminologické a kriminalistické aspekty dokazování.

Odborný garant:
prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr.
Organizační garant:
JUDr. Milana Hrušáková, Ph.D.
Jazyk:
slovenština, čeština

Z příspěvků účastníků bude vydána odborná monografie.

Termín pro zaslání příspěvku: 18. 12. 2014 Příspěvky zaslané po tomto termínu nebude možné z technických důvodů zařadit do monografie.

Pokyny pro úpravu příspěvků Příspěvky na konferenci odevzdávejte přes svůj účet v Konferenčním systému. Požadovaný rozsah příspěvku je 10 – 15 normostran (písmo:Times New Roman, velikost písma 12, řádkování 1,5). Příspěvek musí být členěn na úvod, jádro příspěvku a závěry. Odkazy uvádějte ve standardní podobě průběžně pod čarou. Za příspěvek uveďte seznam literatury.


nahoru