| | | | |


Sekce katedry právní teorie

Právně teoretické a právně filosofické aspekty rekodifikace soukromého práva

(Katedra právní teorie)

  1. Právně teoretická a právně filosofická východiska nového civilního kodexu
  2. Metodologické otázky aplikace nového civilního kodexu
  3. Nový civilní kodex a systém českého práva
Odborný garant:
prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc.
Organizační garant:
Mgr. Ing. Martina Cirbusová, Ph.D., Mgr. Vít Křížka, doc. PhDr. Tatiana Machalová, CSc.
Jazyk:
slovenština, čeština

nahoru