| | | | |


Sekce katedry správní vědy a správního práva

Organizace a správa (nejen správního) soudnictví

(Katedra správní vědy a správního práva)

Téma sekce, byť ukotvené v oblasti správního práva, nabízí výrazné přesahy do oblasti práva ústavního a vybízí k multidisciplinárnímu či mezinárodněprávnímu zkoumání problematiky, jejíž koncept a právní úprava zůstává (nejen)v českém právním prostředí i po letech laických a odborných diskuzí do značné míry nedokončená. Není pochyb, že organizace a správa soudnictví mohou významným způsobem ovlivňovat nezávislost a nestrannost soudní moci jako jeden z pilířů právního státu, a že tedy zasluhují odpovídající akademickou i legislativní pozornost. Téma sekce nabízí řadu aktuálních otázek. Ve výhledu legislativních prací Vlády České republiky na léta 2015 až 2017 lze nalézt přípravu zákona o Nejvyšší radě soudnictví, o výběru soudců a o pomocném justičním aparátu. Ústavní soud se nedávno vyjádřil ke jmenování soudních funkcionářů a diskutují se rovněž mnohé další otázky. Svůj význam má téma sekce i pro samotnou oblast správního soudnictví, kde se lze věnovat i tomu, jaký by mohl být vhodný model jeho organizační struktury, a to i z komparativního pohledu.

Odborný garant:
JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D.
Organizační garant:
Mgr. Jiří Venclíček
Jazyk:
slovenština, čeština

nahoru