| | | | |


Sekce katedry finančního práva a národního hospodářství

Zneužití práva a svévole při veřejné finanční činnosti

(Katedra finančního práva a národního hospodářství)

Sekce  se zaměří na finančně právní otázky spojené se  zneužitím práva a bezohledným uplatňováním své vlastní vůle ve finančním právu.   S uvedeným pak souvisí právní postavení subjektů finančního práva a jejich vzájemné vztahy. Od konference očekáváme jak zhodnocení stávajícího právního stavu, tak úvahy de lege ferenda.

Odborný garant:
doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D.
Organizační garant:
JUDr. Ivana Pařízková, Ph.D.
Jazyk:
polština, ruština, angličtina, slovenština, čeština

nahoru