| | | | |


Sekce katedry obchodního práva

Bermudský trojúhelník obchodního práva III

(Katedra obchodního práva)

Předmětem zájmu je opět trojmezí evropského právního prostoru, problémy použitelnosti starší judikatury založené na dřívější platné národní úpravě, a rekodifikovaného soukromého práva. Právě zejména souvislosti dřívější judikatury a nové úpravy, navíc v evropském kontextu, budou vítaným obsahem konferenčních příspěvků. Uvítáme též příspěvky zabývající se problematikou vztahů mezi veřejnoprávním regulatorním rámcem a úpravou soukromoprávních vztahů. Podobně jako v minulých letech se předpokládá rozvržení příspěvků do několika dílčích tematických bloků (právo obchodních korporací, závazkové právo, soutěžní právo, právo cenných papírů a kapitálového trhu; vítány jsou ale samozřejmě i příspěvky z dalších souvisejících oblastí).

Odborný garant:
prof. JUDr. Josef Bejček, CSc.
Organizační garant:
doc. JUDr. Ing. Josef Šilhán, Ph.D.
Jazyk:
slovenština, čeština

nahoru