| | | | |


Sekce katedry občanského práva

Soukromé právo a civilní proces v dynamice vývoje

(Katedra občanského práva)

Sekce je věnována dynamickým aspektům soukromého práva s východiskem v rekodifikaci soukromého práva a změnách civilního procesu. Je pojata v širokém smyslu, který zahrnuje jak historické vývojové souvislosti, které ovlivnily podobu rekodifikace, tak dlouhodobější vývojové tendence společnosti s jejich dopadem na soukromé právo (a civilní proces). Současně chce sekce reagovat na aktuální situaci rekodifikovaného českého soukromého práva a civilního procesu, zejména na probíhající a plánované změny legislativy.

Odborný garant:
prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc.
Organizační garant:
doc. JUDr. Petr Lavický, Ph.D.
Jazyk:
slovenština, čeština

nahoru