| | | | |


Sekce katedry dějin státu a práva

Technický rozvoj a právo

(Katedra dějin státu a práva)

Stejně jako musí právo reagovat na společenské změny, musí od dávných dob reagovat i na technický rozvoj. Nejznámější oblastí je ochrana vynálezů a technologií, zejména pomocí patentů. Technický rozvoj však má mnohem širší dopad. Stačí připomenout rozšíření tovární výroby s hlubokými sociálními důsledky nebo s ním souvisící rozvoj železniční dopravy v 19. stol., který vyvolal nejen potřebu regulace této formy dopravy, ale i otázku zajištění bezpečnosti, odpovědnost za škodu a další. Dodnes ožehavou otázkou v souvislosti s dopravou je problematika vykupování pozemků. Při řešení nových situací právo muselo hledat nové cesty, ale zároveň se mohlo opřít i o postupy, osvědčené v minulosti a svými kořeny tkvící třeba až ve starověkém Římě.

Odborný garant:
prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc.
Organizační garant:
doc. JUDr. Pavel Salák, Ph.D.
Jazyk:
slovenština, čeština

nahoru