| | | | |


Drobečková navigace

Titulní strana || Archív > 2013 > Účastníci > Podle sekcí

Přehled účastníků (podle sekcí)

Aktuální otázky právní metodologie

 1. Mgr. Jaroslav BENÁK, Ph.D., Česká republika
  Možnosti a meze využití nástrojů law and economics při analýze ústavního práva
 2. JUDr. Lenka BEZOUŠKOVÁ, Ph.D. LL.M., Česká republika
  Maqásid aš-šarí´a a interpretace islámského práva
 3. doc. PhDr. Ján ČIPKÁR, PhD., Slovensko
  Niekoľko poznámok k metodologickým otázkam v oblasti právneho skúmania
 4. Libor DUŠEK, PhD, Česká republika
  Praktická aplikace ekonomické analýzy práva – náhrada nemajetkové újmy dle nového občanského zákoníku
 5. Mgr. Marcel FANDÁK, LL.M., Slovensko
 6. Mgr. Jana FANDÁKOVÁ, LL.M., Slovensko
 7. Mgr. Richard FIEBIG, Slovensko
  Základné limity dotvárania práva za použitia analógie
 8. JUDr. Martin HAPLA, Ph.D., Česká republika
  Tvorba a výklad práva – vymezení pojmů v postmoderní situaci
 9. Jaromír HARVÁNEK, Česká republika
 10. JUDr. Lukáš HLOUCH, Ph.D., Česká republika
  Nový občanský zákoník a teleologický výklad
 11. Doc.PhDr. Tatiana MACHALOVÁ,, CSc., , Česká republika
  Jaké zdůvodnění lidských práv potřebujeme? K některým metodologickým otázkám.
 12. Mgr. Marek NEŠTINA, PhD., Slovensko
  Vágnosť a interpretácia v práve
 13. JUDr. Petr OSINA, Ph.D., Česká republika
 14. JUDr. Jan PINZ, Ph.D., Česká republika
  Právní metodologie v architektonice právních věd
 15. Mgr. Marián ROZBORA, Česká republika
  Kategorie rozumnosti jako metodologické dilema
 16. JUDr. Martin SOBOTKA, Česká republika
  Úmysl zákonodárce v novém občanském zákoníku
 17. Dr Jacek SROKOSZ, Polsko
  The American discussion on the value of the Langdell’s education method of teaching students to „thinking like a lawyer”, and possibility of its implementation in Polish legal education.
 18. JUDr. Dominik ŠOLTYS, Slovensko
  Ľudské práva v právnej filozofii Roberta Alexyho
 19. doc. JUDr. Mgr. Martin TURČAN, PhD., Česká republika
  K pravidlu "nejasné vo svetle jasného"
 20. JUDr. Nadežda VACULÍKOVÁ, PhD., Česká republika
  Hermeneutika v práve a právna hermeneutika
 21. prof. JUDr. PhDr. Miloš VEČEŘA, CSc., Česká republika
  Účel práva jako prostředek interpretace

Soudy a soudnictví v historickém kontextu

 1. JUDr. PhDr. Stanislav BALÍK , Česká republika
  Disciplinární řízení proti advokátům a kandidátům advokacie v Čechách v letech 1872-1914
 2. JUDr. Lenka BEZOUŠKOVÁ, Ph.D. LL.M., Česká republika
  Šarí´atské a státní soudy v proměnách času
 3. JUDr. Martin CEMPÍREK, Česká republika
  Trestné činy v dopravě
 4. JUDr. Lumír CRHA, Česká republika
  Rehabilitace 1990 jako pohled do historie práva.
 5. JUDr. Mgr. Radek ČERNOCH, Ph.D., Česká republika
  Reichskammergericht a jeho role při recepci římského práva
 6. JUDr. Miroslav ČERNÝ, Ph.D., Česká republika
  Papežské soudnictví ve středověku
 7. Petr DOSTALIK, Česká republika
  K problematice custodie vypůjčitele v moderním právu
 8. JUDr. Katarína FEDOROVÁ, Slovensko
  Prípad študenta Danilova a ruské porotné súdy po súdnej reforme r. 1864
 9. JUDr. Miroslav FRÝDEK, Česká republika
  Průtahy v soudním řízení včera a dnes
 10. prof. JUDr. PhDr. Tomáš GÁBRIŠ, PhD., LLM, MA, Slovensko
  Odčlenenie súdnictva a správy v Uhorsku 19. a 20. storočia
 11. Mgr. Petra HAVLÍČKOVÁ , Česká republika
  Zločiny žen v letech 1788 až 1850 řešené kriminálním soudem v Jihlavě
 12. Jan CHUDOBA, Česká republika
  Nejvyšší soud SSSR a jeho prokurátor v ústavě SSSR z roku 1924
 13. Mgr. Petra JANOUŠKOVÁ, Česká republika
 14. Mgr. David KOHOUT, Ph.D., Česká republika
  Schizofrenie soudů a soudců v procesech s nacistickými zločinci
 15. JUDr. David KOLUMBER, Česká republika
  Stručný přehled a srovnání ústavního soudnictví v Jugoslávii a v Československu
 16. Mgr. et Mgr. Alica KŘÁPKOVÁ, Česká republika
  Organizácia súdnictva v magdeburskom mestskom práve na základe prameňov mesta Žiliny
 17. JUDr. Veronika MARKOVÁ, PhD., Slovensko
  Historické aspekty vzniku Špecializovaného trestného súdu
 18. Petr MOC, Česká republika
  Porotní soudnictví v českých zemích v 2. polovině 19. století
 19. dr. Kitti POLLÁK, Maďarsko
  THE EVOLUTION OF THE POSSIBILITIES FOR LEGAL REMEDY IN HUNGARIAN ADMINISTRATIVE PROCEDURES
 20. Michal POVAŽAN, Slovensko
  Trestné súdnictvo a trestné konanie po roku 1867 v Uhorsku
 21. JUDr. Pavel SALÁK, Ph.D., Česká republika
 22. Dr. Pál SÁRY, PhD, Maďarsko
 23. Doc. JUDr. Karel SCHELLE, CSc., Česká republika
  Z historie rozhodčího soudnictví
 24. JUDr. PhDr. Martin SKALOŠ, PhD., Slovensko
  Vývoj súdnictva a jeho miesto v systéme orgánov štátu na našom území v rokoch 1945-1989
 25. Mgr. Kamila STLOUKALOVÁ, Česká republika
  bude upřesněn
 26. dr. Zsuzsa SZAKÁLY, Maďarsko
 27. JUDr. Jan ŠEJDL, Ph.D., Česká republika
  Římskoprávní kořeny služebností ve vědě a soudní praxi současnosti
 28. Mgr. et Mgr. Naďa ŠTACHOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Promluva k soudcům Tomáše Štítného
 29. JUDr. Ján ŠTEFANICA, PhD., Slovensko
  Súdnictvo a politické procesy v Československu 1948 - 1956.
 30. Mgr. Michaela ŠVANCAROVÁ, Slovensko
  Retribučné súdnictvo v kontexte 1. Slovenskej republiky
 31. doc. JUDr. Bc. Jaromír TAUCHEN, Ph.D., LL.M., Česká republika
  Protektorátní Národní soud - neznámá kapitola z českého soudnictví
 32. JUDr. Bc. Pavel VETEŠNÍK, Ph.D., Česká republika
  Vývoj správního soudnictví na území České republiky
 33. Prof. JUDr. Ladislav VOJÁČEK, CSc., Česká republika
  Pracovní soudnictví v meziválečném Československu

Volby, zejména prezidentské

 1. Lucie BERANOVÁ, Česká republika
 2. Jan BROŽ, Česká republika
 3. JUDr. Marek DOMIN, Slovensko
  Priama voľba prezidenta a inštitút kontrasignácie
 4. Martina FOJTOVÁ, Česká republika
 5. Mgr. Michal HÁJEK, Česká republika
  Volby a média
 6. doc. PhDr. Peter HORVÁTH, PhD., Slovensko
  VÝVOJ POSTAVENIA PREZIDENTA V POLITICKOM SYSTÉME SR
 7. doc. PhDr. Peter HORVÁTH, PhD., Slovensko
 8. doc. PhDr. Peter HORVÁTH, PhD., Slovensko
  Volebný systém na Slovensku
 9. doc. PhDr. Peter HORVÁTH, PhD., Slovensko
  Faktory determinujúce volebnú účasť
 10. PhDr. Pavol JUHÁS, Slovensko
 11. Mgr. Pavel KANDALEC, Ph.D., LL.M., Česká republika
 12. Mgr. Bc. Ivo KEISLER, Česká republika
  Volba prezidenta a jeho postavení v Litevském ústavním systému
 13. Miroslav KNOB, Česká republika
  Soudní přezkum vnitřní demokracie politických stran
 14. JUDr. Marian KOKEŠ, Česká republika
  Ústavnost limitů na celkové výdaje ve volebních kampaních - nevyřešená otázka?
 15. Andrea KORÁNOVÁ, Česká republika
 16. Doc. JUDr. Zdeněk KOUDELKA, Ph.D., Česká republika
  Volba prezidenta republiky
 17. Mgr. Martin KOZÁK, Česká republika
 18. JUDr. Jarmila KUŽELOVÁ, Česká republika
 19. University Lecturer Doctor TROCAN LAURA MAGDALENA, University Lecturer Ph.D., Rumunsko
 20. Jan MACURA, Česká republika
 21. doc. JUDr. Klaudia MARCZYOVÁ, PhD., Slovensko
  Vybrané reály volebného práva
 22. Mgr. Jozef MELICH, Slovensko
  Problematika volieb do orgánov obcí a samosprávnych krajov
 23. JUDr. Pavel MOLEK, Česká republika
 24. Lucie MRÁZKOVÁ, Česká republika
 25. Vítězslav NĚMČÁK, Česká republika
  Česko-francouzské srovnání financování prezidentské kampaně
 26. doc. JUDr. Antonín NESVADBA, PhD., Česká republika
  Aspekty lobizmu ako súčasti politického systému Slovenskej republiky
 27. Mgr. Simona ONDEČKOVÁ, Slovensko
  Právní úprava přímé volby prezidenta SR (současný stav a legislativní perspektivy v podobě navrhovaného volebního kodexu)
 28. Oldřich PESLAR, Česká republika
 29. Lenka PÍČOVÁ, Česká republika
 30. doc. JUDr. Tomáš SOBEK, Ph.D., Česká republika
  Morální povinnost jít k volbám
 31. doc. JUDr. Vojtěch ŠIMÍČEK, Ph.D., Česká republika
 32. Jan ŠMAKAL, Česká republika
  Uzavírací klauzule pro volby do Evropského parlamentu: německá cesta (ne)hodná následování?
 33. PhDr. Mgr. Jan ŠMÍD, Ph.D., Česká republika
  Maďarský volební zákon jako příklad volebního inženýrství
 34. Tereza ŠTOURAČOVÁ, Česká republika
 35. Dr. Attila VINCZE, LL.M., Česká republika
  Volba a pravomoce maďarského prezidenta
 36. Mgr. Anna Katerina VINTROVÁ, LL.M., Česká republika
 37. JUDr. Rostislav VRZAL, Česká republika
  Televize veřejné služby a volby
 38. David ZAHUMENSKÝ, Česká republika
  Svoboda projevu politiků v judikatuře ESLP

Právní ochrana proti nepravomocným správním aktům (individuálním i smíšeným)

 1. JUDr. Jozef BANDŽAK, Ph.D., Česká republika
  Přezkum správního rozhodnutí ve věcech kázeňských přestupků příslušníků Policie ČR
 2. Mgr. et Mgr. Helena BARTÁKOVÁ, Česká republika
  Prostředky obrany neúčastníků řízení v kontextu ochrany hospodářské soutěže
 3. Mgr. Ing. Lenka BURSÍKOVÁ, Česká republika
  (Ne)podjatost v řízení o rozkladu?
 4. Mgr. Michaela ČERNÍNOVÁ, Česká republika
 5. Dr. Júlia FEHÉR, Česká republika
 6. JUDr. Zdeněk FIALA, Ph.D., Česká republika
  Přezkum správního rozhodnutí ve věci přestupků
 7. JUDr. Kateřina FRUMAROVÁ, Ph.D., Česká republika
 8. JUDr. Ľudmila GAJDOŠÍKOVÁ, CSc., Slovensko
  Právna ochrana proti správnym aktom individuálnej a „zmiešanej“ povahy v kontexte rozhodovacej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky
 9. doc. JUDr. Petr HAVLAN, CSc., Česká republika
 10. JUDr. David HEJČ, Ph.D., Česká republika
  Efektivnost námitek a připomínek proti opatření obecné povahy
 11. JUDr. Petr HLUŠTÍK, Ph.D., Česká republika
  ČESKÝ TELEKOMUNIKAČNÍ ÚŘAD VS OBECNÉ SOUDY - ROZHODOVÁNÍ O SPORECH O POVINNOSTI K PENĚŽITÉMU PLNĚNÍ PODLE ZÁKONA Č. 127/2005 SB., O ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍCH
 12. JUDr. Monika HORÁKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  bude upřesněno
 13. Ing. Daniela HORNÍČKOVÁ, Česká republika
 14. doc., JUDr. Eva HORZINKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Opravné prostředky proti jednání starosty obce
 15. doc. JUDr. Gábor HULKÓ, PhD., Maďarsko
 16. JUDr. Josef CHÝLE, Ph.D., Česká republika
  Právní ochrana proti nepravomocným správním aktům Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ČR a komparace se zahraničím
 17. JUDr. Mgr. Luboš JEMELKA, Ph.D., Česká republika
  Význam rozkladové komise v řízení o rozkladu
 18. JUDr. Stanislav KADEČKA, Ph.D., Česká republika
  Rozklad jako efektivní prostředek ochrany práv?
 19. Dr. János KÁLMÁN, Maďarsko
 20. Mgr. et Mgr. Eva KEBRLOVÁ, Česká republika
  Právní ochrana proti nepravomocným správním aktům na úseku státní památkové péče
 21. JUDr. Petr KOLMAN, Ph.D., Česká republika
  K problematice předběžného opatření
 22. JUDr. Ing. Jan KOPŘIVA, Česká republika
  Zaměstnávání cizinců z pohledu správní praxe
 23. JUDr. Bc. Jakub KRÁL, Ph.D., Česká republika
  Právní ochrana u správních aktů v oblasti regulace cen a úhrad
 24. Mgr. Bc. Alžbeta KRÁLOVÁ, Česká republika
  Specifika právní ochrany proti rozhodnutím v cizineckém právu
 25. Mgr. Petr KRUTIŠ, Česká republika
 26. JUDr. Ivo KRÝSA, Ph.D.,LL.M., Česká republika
  Vybrané otázky přezkumu rozhodnutí podmíněného závazným stanoviskem
 27. Mgr. Petra MELOTÍKOVÁ, Česká republika
  Problematika rozhodování Úřadu pro ochranu osobních údajů
 28. Mgr. Ing. Kamil NEJEZCHLEB, Česká republika
  Rozklad podaný "neúčastníkem" řízení proti rozhodnutí o povolení fúze - překvapivé rozhodnutí Krajského soudu
 29. JUDr. Miriam ODLEROVÁ, Česká republika
  ADMINISTRATÍVNE VYHOSTENIE A ZAISTENIE AKO PRÁVNE INŠTITÚTY OBMEDZUJÚCE SLOBODU POHYBU A POBYTU CUDZINCOV
 30. JUDr. Tomáš PERÁČEK, PhD., Slovensko
  K niektorým problémom slobodného prístupu k informáciám
 31. JUDr. Soňa POSPÍŠILOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Ochrana před fiktivními správními akty
 32. JUDr. Lukáš POTĚŠIL, Ph.D., Česká republika
  Řádné opravné prostředky v zemích tzv. V4
 33. doc. JUDr. Olga POUPEROVÁ, Ph.D., Česká republika
 34. Mgr. Petr PROKOP, Česká republika
 35. Prof. JUDr. Petr PRŮCHA, CSc., Česká republika
  K povaze řádných opravných prostředků proti rozhodnutí ústředních správních úřadů
 36. Mgr. Alžběta RYNDOVÁ, Česká republika
 37. JUDr. Stanislav SEDLÁČEK, Ph.D., Česká republika
 38. JUDr. Emil SEMJAN, Slovensko
  Absencia odkladného účinku opravného prostriedku proti niektorým rozhodnutiam v azylovom konaní a jej možné dôsledky v súvislosti s realizáciou výkonu vyhostenia cudzinca.
 39. Doc. JUDr. Soňa SKULOVÁ, Ph.D., Česká republika
  bude upřesněno
 40. JUDr. Veronika SMUTNÁ, Ph.D., Česká republika
  Právní ochrana proti správním aktům vysokých škol
 41. Mgr. Jana SUCHANOVÁ, Česká republika
 42. Mgr. Tomáš SVOBODA, Česká republika
  Ochrana před neposkytováním informací obcemi
 43. JUDr. Marián ŠEVČÍK, CSc., Slovensko
  Ukladanie trestov v správnom konaní a asperačná zásada vo svetle Nálezu Ústavného súdu SR (úvahy de lege ferenda)
 44. JUDr. Martin ŠKUREK, Česká republika
  Odvolací řízení z hlediska evropského správního práva trestního
 45. Mgr. Pavla ŠUPKOVÁ, Česká republika
 46. mgr Maciej TUREK, Polsko
 47. JUDr. Radomíra VALÍKOVÁ, Česká republika
 48. Jiří VENCLÍČEK, Česká republika
  "Precedenty" a efektivnost správního trestání
 49. JUDr. Hana VIČAROVÁ HEFNEROVÁ, Česká republika
  Přezkum negativních fiktivních rozhodnutí ve správním řízení se zaměřením na oblast poskytování informací o životním prostředí
 50. JUDr. Pavol ZLOCH, CSc., Slovensko
  K právnej úprave opravných prostriedkov v správnych konaniach o priestupkoch a o iných správnych deliktocch

Postavení poškozeného a oběti v trestním řízení

 1. Mgr. Eva BIEDERMANOVÁ, Česká republika
 2. JUDr. Eva BRUCKNEROVÁ, Ph.D., Česká republika
  Postavení poškozeného v řízení proti mladistvým
 3. doc. JUDr. Eduard BURDA, Ph.D., Slovensko
  Rozhodovanie o náhrade škody v adhéznom konaní
 4. doc. JUDr. Jozef ČENTÉŠ, PhD., Česká republika
  Rozhodovanie o náhrade škody v adhéznom konaní
 5. Mgr. Lenka ČIHÁKOVÁ, Česká republika
  Oběti terorismu
 6. Pavel DOUBEK, Česká republika
 7. prof. JUDr. Jaroslav FENYK, PhD., DSc., Univ. Priv. Prof., Česká republika
 8. doc. JUDr. Marek FRYŠTÁK, Ph.D., Česká republika
 9. Mgr. Ing. Vladimír GAJDIČIAR, Slovensko
  Zneužitie postavenia poškodeného v trestnom konaní
 10. Mgr. Dušan GAĽO, Česká republika
  Postavení a zájmy poškozeného v řízení o dohodě o vině a trestu
 11. JUDr. Roman HEINZ, Ph.D., Česká republika
 12. JUDr. Čestmír CHALOUPKA, Česká republika
 13. Mgr. Ivana JAROŠOVÁ, Česká republika
  Oběti stalkingu
 14. Prof. JUDr. Věra KALVODOVÁ, Dr., Česká republika
  Zásada zohlednění právem chráněných zájmů osob poškozených trestným činem
 15. JUDr. Jana KLESNIAKOVÁ, Slovensko
  Vplyv zákona o obetiach trestných činov na postavenie obetí v trestnom konaní
 16. doc. JUDr. Jan KOCINA, Ph.D., Česká republika
  Soukromoprávní aspekty adhezního řízení
 17. JUDr. et Mgr. Zdeněk KOPEČNÝ, Česká republika
 18. prof. JUDr. Vladimír KRATOCHVÍL, CSc., Česká republika
 19. JUDr. Zdeněk KREJČÍ, Ph.D., Česká republika
  Poučování poškozeného a oběti?
 20. doc. JUDr. Josef KUCHTA, CSc., Česká republika
  Odškodńování obětí podle nového zákona č. 45/2013 Sb.
 21. Mgr. Jana KURSOVÁ, Česká republika
  Odklony z pohledu oběti a poškozeného
 22. JUDr. Andrej LOBOTKA, Česká republika
  Oběti trestného činu křivého obvinění
 23. Mgr. Romana MACHOTOVÁ, Česká republika
 24. Petra MASOPUST ŠACHOVÁ, Česká republika
  Využití restorativních programů v českém trestním procesu
 25. JUDr. Jozef MEDELSKÝ, Ph.D., Česká republika
  Normotvorná činnosť Rady Európy a postavenie poškodeného v trestnom konaní
 26. JUDr. Tereza NĚMCOVÁ ČÁSLAVSKÁ, Česká republika
 27. Mgr. Kateřina PACALOVÁ, Česká republika
 28. JUDr. Jana PEŠOUTOVÁ, Slovensko
  Procesný postup zabezpečenia výpovede poškodeného inštitútom medzinárodnej právnej pomoci
 29. JUDr. Jan PROVAZNÍK, Ph.D., Česká republika
  Nehmotná práva poškozeného v trestním řízení
 30. Mgr. Bc. Jolana SEDLÁČKOVÁ, Česká republika
  Praktická kazuistika informací poskytovaných obětem v trestním řízení
 31. JUDr. Mgr. Vilmos SEREGI, Maďarsko
 32. Vladan SLAVĚTÍNSKÝ, Česká republika
 33. Mgr. Lenka STAŇKOVÁ, Česká republika
  Oběti násilné kriminality
 34. JUDr. Ing. Jozef STOPKA, Slovensko
  Postavenie poškodeného v trestnom konaní v európskom kontexte
 35. Prof. JUDr. Pavel ŠÁMAL, Ph.D., Česká republika
  K nové úpravě zmocněnce poškozeného
 36. doc. JUDr. Filip ŠČERBA, Ph.D., Česká republika
 37. Mgr. Klára ŠKRLOVÁ, Česká republika
 38. JUDr. Petr ŠKVAIN, Česká republika
  K nové úpravě zmocněnce poškozeného
 39. JUDr. Bystrík ŠRAMEL, PhD., Slovensko
  Možnosti aplikácie inštitútu subsidiárnej žaloby v trestnom konaní
 40. Ondrej ŠTEFÁNIK, Česká republika
  Obět trestného činu a restorativní justice
 41. Mgr. Kateřina ŠTREJTOVÁ, Česká republika
  Oběť domácího násilí ve světle zákona č. 45/2013 Sb.
 42. Mgr. Milan TRYLČ, PhD., Slovensko
  Dodám
 43. JUDr. Roman VICHEREK, Česká republika
  Soudní rozhodování o náhradě škody v trestním řízení
 44. Mgr. Jiří VLACH, Česká republika
 45. JUDr. et Ing. Ladislav VLACHOVIČ, Slovensko
  Práva poškodeného de lege ferenda v Slovenskej republike
 46. Mgr. Petr ZARIVNIJ, Česká republika
  Prohlášení oběti o dopadu trestného činu na její život
 47. JUDr. Jan ZŮBEK, Česká republika
  Zajištěný poškozený v insolvenčním řízení

Interakce soukromého a finančního práva

 1. JUDr. Helena BALVÍNOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Bankovní unie
 2. doc. Ing. Jiří BLAŽEK, CSc., Česká republika
  Ekonomické nástroje regulace finančního práva
 3. doc. JUDr. Radim BOHÁČ, Ph.D., Česká republika
  Pojmy soukromého práva v daňovém právu
 4. Ing. Karolína ČERVENÁ, PhD., Slovensko
  Genéza priamych daní na území Slovenska s akcentom na právnu úpravu
 5. Anna DROBYSHEVA, Rusko
  will be specified
 6. LL.M. Kamil DYBIEC, Polsko
 7. Dr. Zsombor ERCSEY, PhD, Maďarsko
  Taxes on interest in Hungary
 8. JUDr. Ivana FORRAIOVÁ, PhD., Slovensko
  Zábezpeka na daň- ochrana fiskálnych záujmov (za každú cenu)
 9. JUDr. Ing. Kristýna FRONC CHALUPECKÁ, Ph.D., Česká republika
  Vztah úpadku a finančního práva
 10. Mgr. Lenka GERŽOVÁ, Česká republika
  Právní úprava zdanění svěřenských fondů. Projev absence právní osobnosti svěřenského fondu v daňovém právu
 11. Mgr. Ing. Zuzana HAJNÁ, Česká republika
  Dopad absolutní neplatnosti soukromoprávního úkonu do daňové oblasti
 12. Mgr. Ing. Filip HEJL, Česká republika
  Právní aspekty virtuálních měn
 13. JUDr. Simona HESEKOVÁ, Česká republika
  Finančnoprávny pohľad na potrebu zlepšenia ochrany a finančnej gramotnosti spotrebiteľov na finančnom trhu
 14. Mgr. Martin HOBZA, Česká republika
  Zdanění investičních fondů ve světle nové právní úpravy
 15. JUDr. Mgr. Ondřej HORÁK, Ph.D., Česká republika
  „Běžící zajíc jest nemovitostí, skolený movitostí.“ Součást a příslušenství věci a daňové právo.
 16. Mgr., Ing. Marian HORVÁTH, Česká republika
  PRIENIK PRVKOV SÚKROMNÉHO PRÁVA DO FINANČNÉHO PRÁVA V KONTEXTE REKODIFIKÁCIE SÚKROMNÉHO PRÁVA V ČESKEJ REPUBLIKE
 17. JUDr. Tomáš HULKÓ, Slovensko
 18. Professor Elena CHERNIKOVA, Rusko
 19. JUDr. Petra JÁNOŠÍKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Vlivy nového občanského zákoníku na daňový systém ČR
 20. Michal JANOVEC, Česká republika
  Odborná péče institucí působících na finančních trzích
 21. Mgr. Ing. Jiří JAROŠ, Česká republika
  Řízení právnických osob soukromého a veřejného sektoru skrze projektové financování
 22. Mgr. Monika JEŽKOVÁ, Česká republika
  Finančně právní aspekty dědického řízení po roce 2013
 23. JUDr. Ing. Michal JUHÁS, Slovensko
  Koexistencia zmluvnej voľnosti a cenovej regulácie elektrickej energie- metodiky v podmienkach SR
 24. Prof. dr Marina KARASEVA (SENTSOVA), Rusko
  Ruská daňová legislativa a problémy terminologie při aplikaci daňového práva
 25. JUDr. Michael KOHAJDA, Ph.D., Česká republika
  Vztah mezi pojmy „spotřebitel“ v soukromém právu a „klient“ v právu finančního trhu
 26. Stanislav KOUBA, Česká republika
  Tuzemské daňové právo a zahraniční instituty soukromého práva
 27. Dr Mgr. Michal KOZIEŁ, Ph.D., Česká republika
  Pojem dluhu ve veřejném a soukromém právu
 28. Mgr. Pavel KRÁL, Česká republika
 29. Jana KRANECOVÁ, Česká republika
  Vliv rekodifikace soukromého práva na finanční vztahy obcí a krajů
 30. Vít KROPJOK, Česká republika
  Daňové změny v nabývání nemovitostí reflektující rekodifikaci soukromého práva
 31. Mgr. Lubomír KUČERA, Česká republika
  Interakce soukromého a celního práva
 32. Adéla KUČEROVÁ, Česká republika
  Evropská daň z finančních transakcí a její možné dopady
 33. JUDr. Ing. Libor KYNCL, Ph.D., Česká republika
  Opatření proti legalizaci výnosů trestné činnosti a anonymní akcionáři
 34. Dr Krzysztof LASINSKI-SULECKI, Polsko
 35. Dr. Tomasz MACHELSKI, Polsko
 36. prof. JUDr. Hana MARKOVÁ, CSc., Česká republika
  Regulatorní možnosti rozpočtového a daňového práva ve vztahu k právu soukromému
 37. JUDr. Pavel MATOUŠEK, Česká republika
  Finanční právo a zlato
 38. JUDr. Vladislav MIČÁTEK, PhD., Slovensko
  Finančnoprávny pohľad na potrebu zlepšenia ochrany a finančnej gramotnosti spotrebiteľov na finančnom trhu
 39. dr hab. Wojciech MORAWSKI, prof. UMK, Polsko
  Význam oficiálního výkladu daňového práva pro uzavírání smluv práva občanského - Polská zkušenost
 40. doc. JUDr. Petr MRKÝVKA, Ph.D., Česká republika
  Soukromoprávní prvky v metodě regulace ve finančním právu
 41. Mgr. Martina MUŠÁLKOVÁ, Česká republika
  Daňové a sociální aspekty rodinného závodu - komparativní pohled
 42. Mgr. Jan NECKÁŘ, Česká republika
  Conflict of Insolvency Law and Tax Law
 43. Alan NEKHAY, Rusko
  will be specified
 44. Lenka NĚMCOVÁ, Česká republika
  Interakce soukromého a finančního práva při procesu změny vlastníka nemovitosti
 45. JUDr. Zdenka PAPOUŠKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Institut "veřejná prospěšnost"
 46. Prof. Oleg V. PARILOV , Rusko
 47. JUDr. Ivana PAŘÍZKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Vliv soukromého práva na daňovou normotvorbu obcí
 48. Mgr. Ing. Jana PETRŽELOVÁ, Česká republika
  Daňové souvislosti úvěru na bydlení
 49. LL.M Paulina PIEPRZYK, Polsko
 50. doc. JUDr. Ing. Michal RADVAN, Ph.D., Česká republika
  Vztah soukromého a daňového práva
 51. full professor Eugeniusz RUŚKOWSKI, Polsko
 52. JUDr. Kristýna ŘEZNÍČKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Pes jako zvíře a předmět místního poplatku
 53. JUDr. Jozef SÁBO, PhD., Slovensko
  Konflikt v daňovej klasifikácii, daňové úniky a daňová politika Európskej únie
 54. JUDr. Tomáš SEJKORA, Česká republika
  Daňové aspekty vybraných forem spolupráce manželů při podnikání
 55. Mgr. Johan SCHWEIGL, Ph.D., Česká republika
  Standardizace terminologie právních předpisů EU regulujících finanční služby
 56. mgr Michał SOĆKO, Polsko
 57. JUDr. Dana ŠRAMKOVÁ, Ph.D., MBA, Česká republika
  Interakce soukromého a celního práva
 58. Mgr.Bc. Eva ŠULCOVÁ, Česká republika
  Právní režim běžného účtu
 59. Prof. Vladimir Alexandrovich TIMCHENKO, Rusko
 60. Mgr. Václav TOUL, Česká republika
 61. JUDr. Roman VYBÍRAL, Ph.D., Česká republika
  Pojistná smlouva podle nového občanského zákoníku

Voda v právních vztazích

 1. Mgr. Hana ADAMOVÁ, Česká republika
  Vodní dílo z pohledu nového občanského zákoníku
 2. Rev. Bismark AKUOKO NKETIAH, Jižní Afrika (JAR)
 3. Mgr.et Mgr. Bc. Hana CEJPEK MUSILOVÁ, Česká republika
  Znečistění vody olovem - můžou za něj myslivci?
 4. JUDr. Jana DUDOVÁ, Ph.D, Česká republika
  Hygienické aspekty kvality vod
 5. Jakub HANÁK, Česká republika
  Stavební činnost v záplavových územích
 6. JUDr. Petra HUMLÍČKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Odpovědnost za ztráty na vodách
 7. JUDr.RNDr. Jaroslav CHYBA, DrSc., Česká republika
  Je dobrý stav povrchových vod reálně dosažitelný?
 8. Mgr. et Bc. Kamila KLEMEŠOVÁ, Česká republika
  Subjekty povodňové ochrany
 9. Mgr. Michaela KONEČNÁ, Česká republika
  Právní aspekty splouvání vodních toků v národních parcích
 10. Mgr. Zbyněk LUBOVSKÝ, Česká republika
  Náhrada škody v rybářství
 11. Veronika MARCEKOVÁ, Slovensko
 12. JUDr. Hana MÜLLEROVÁ, Ph.D., Česká republika
  Služebnosti týkající se vody v novém občanském zákoníku
 13. doc. JUDr. Ing. Milan PEKÁREK, CSc., Česká republika
  Rybník - problémy jeho současné právní úpravy
 14. Ing. Michal POCHOP, Česká republika
 15. Mgr. Marie POLÁČKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Stavební činnost v záplavových územích
 16. Jarosław POMARAŃSKI, Polsko
 17. Doc. JUDr. Ivana PRŮCHOVÁ, CSc., Česká republika
  Vodní plochy jako významné krajinné prvky z pohledu práva
 18. Mgr Mateusz SIEŃKO, PhD student, Polsko
 19. Tereza SNOPKOVÁ, Česká republika
  Ochrana vod v integrovaném povolení
 20. JUDr. Michal SOBOTKA, Ph.D., Česká republika
  Řešení sporů při nakládání s vodami
 21. JUDr. Jana TKÁČIKOVÁ, PhD., Česká republika
  Nitrátová směrnice
 22. Mgr. Jitka VEČEŘOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Právní aspekty splouvání vodních toků v národních parcích
 23. JUDr. Ondřej VÍCHA, Ph.D., Česká republika
  Právní povaha vod z hlediska horních předpisů
 24. JUDr. Dominik ŽIDEK, Ph.D., Česká republika
  Voda v procesech veřejného stavebního práva

Právo na výživné v. vyživovací povinnost

 1. JUDr. Bc. Stanislav BRUNCKO, Česká republika
  Podstata a účel výživného
 2. JUDr. Jozef CABAN, Slovensko
  Určenie výživného pri striedavej osobnej starostlivosti rodičov.
 3. JUDr. Ing. Radovan DÁVID, Ph.D., Česká republika
  Vymáhání výživného v exekučním řízení po 1. 1. 2013
 4. Doc. JUDr. Svetlana FICOVÁ, CSc., Slovensko
  Je úrok z omeškania pri platení výživného prednostnou pohľadávkou pri exekúcii zrážkou zo mzdy?
 5. prof. JUDr. Zdeňka GREGOROVÁ, CSc., Česká republika
  Výživné a sociální zabezpečení
 6. Mgr. Dana HAVLÍČKOVÁ, Česká republika
 7. JUDr. Milana HRUŠÁKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Trestněprávní aspekty zanedbání povinné výživy
 8. Mgr. Michaela JANOČKOVÁ, Česká republika
  Vymáhání výživného v mezinárodním prostředí
 9. Mgr. Jitka JORDÁNOVÁ, Česká republika
  Schopnost dítěte se samo živit jako kritérium zániku vyživovací povinnosti
 10. Mgr. Jakub JUŘENA, Česká republika
  Výživné v insolvenčním řízení
 11. Martin KORNEL, Česká republika
  Vyživovací povinnost vs. příspěvek na potřeby rodinné domácnosti
 12. Mgr. Veronika KOZLOVÁ, Česká republika
  Vyživovací povinnost ve vazbě na předběžné opatření podle 76b OSŘ
 13. Prof. JUDr. Zdeňka KRÁLÍČKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  bude upřesněn
 14. JUDr. Jana MICHALIČKOVÁ, PhD., Slovensko
  Výška výživného a najlepšie záujmy dieťaťa
 15. Mgr. Martina POSPÍŠILOVÁ, Česká republika
 16. JUDr. Ing. Romana ROGALEWICZOVÁ, Česká republika
  Trvání vyživovací povinnosti z hlediska dobrých mravů
 17. Eva ROZSÍVALOVÁ, Česká republika
 18. JUDr. Monika SCHÖN, Česká republika
  Rodičovská (z)odpovědnost a vyživovací povinnost k dítěti
 19. JUDr. Ondřej ŠMÍD, Ph.D., Česká republika
  Pojem výživné a vyživovací povinnosti - teoretická východiska a koncepce
 20. Adriana VALCOVÁ, Česká republika
 21. JUDr. Nikola VINOPALOVÁ, Česká republika
  Vyživovací povinnost z hlediska insolvenčního řízení
 22. Mgr. Bc. Veronika VLČKOVÁ, Česká republika
  Exekuce pozastavením řidičského oprávnění
 23. Mgr. Jana VOLKOVÁ, Česká republika
  Výživné z pohledu žalob wrongful life a wrongful birth
 24. Mgr. Jakub VRANÍK, Česká republika
  Exekuce pozastavením řidičského oprávnění
 25. JUDr. Jiří ZRŮST, Česká republika
  Několik poznámek k aktuální právní úpravě určování výživného v České republice.

Reforma soukromého práva

 1. Martina BARÁKOVÁ, Česká republika
 2. prof. JUDr. Josef BEJČEK, CSc., Česká republika
  Odvětvotvorná funkce kodexů
 3. mgr Marta BUDZINOWSKA, Polsko
 4. Dr. György CZIRFUSZ, Česká republika
 5. Bc. Martin ČAJKA, Česká republika
 6. Mgr. Jaroslav ČOLLÁK, Slovensko
  Zákaz zneužitie práva – právny inštitút vo svetle rekodifikácie súkromného práva v podmienkach Slovenskej republiky
 7. JUDr. Kateřina ČUHELOVÁ, Česká republika
 8. JUDr. Eva DOBROVOLNÁ, Ph.D., LL.M., Česká republika
  Konsenzuální princip převodu vlastnického práva z evropské perspektivy
 9. Mgr. Hana DOLEŽELOVÁ, Česká republika
 10. doc. JUDr. Anton DULAK, Ph.D., Česká republika
  Spotrebiteľ v rekodifikovanom OZ
 11. Mgr. Radim DULAVA, Česká republika
 12. Mgr. David DVOŘÁK, Česká republika
 13. JUDr. Milan EBERLE, Česká republika
 14. prof. JUDr. Karel ELIÁŠ, Dr., Česká republika
  bude upřesněn
 15. Dr. Istvan ERDOS, Maďarsko
  Private International Law v. Unification of Contract Law
 16. prof. JUDr. Josef FIALA, CSc., Česká republika
 17. JUDr. Marcela FRYŠTENSKÁ, Ph.D. , Česká republika
 18. Mgr. Monika GAZDOVÁ, Česká republika
  bude upřesněno
 19. JUDr. Lukáš HADAMČÍK, Ph.D., Česká republika
  Krátkodobý nájem bytu jako nový institut českého soukromého práva
 20. JUDr. Klára HAMUĽÁKOVÁ, Ph.D., Česká republika
 21. Mgr. Tomáš HNETILA, Česká republika
 22. Silvia HOLDOŠOVÁ, Česká republika
 23. Mgr. Libor HOLÝ, Česká republika
  Povaha aplikace neúměrného zkrácení
 24. Zdeněk HOUDEK, Česká republika
  Změny v právu podnikatelských seskupení po rekodifikaci
 25. Mgr. Miloslav HRDLIČKA, Česká republika
 26. prof. JUDr. Jan HURDÍK, DrSc., Česká republika
 27. JUDr. Klára HURYCHOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Odstoupení od smlouvy v rekodifikaci českého soukromého práva
 28. Zdeněk HUSTÁK, Česká republika
  K otázkám odpovědnosti poskytovatelů finančních služeb
 29. JUDr. Michal JANOUŠEK, Ph.D., Česká republika
  Iusnaturalismus jako prostředek ochrany slabší smluvní strany v novém občanském zákoníku
 30. Mgr. Marek JURÁŠ, Česká republika
 31. Mgr. Miloslav KABRHEL, Česká republika
 32. Ing. Alena KERLINOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Přínosy a rizika snížení základního kapitálu u s. r. o. na 1 Kč
 33. doc. JUDr. Josef KOTÁSEK, Ph.D., Česká republika
 34. JUDr. Pavel KOUKAL, Ph.D., Česká republika
  Inženýrské sítě v novém občanském zákoníku
 35. Mgr Lic. et Mgr. Ingrid KOVÁŘOVÁ KOCHOVÁ , Ph.D., Česká republika
  Nájem bytu
 36. JUDr. Jaromír KOŽIAK, Česká republika
  Povaha a forma rozhodnutí orgánů korporací podle zákona o korporacích
 37. JUDr. Jana KŘIVÁČKOVÁ, Ph.D., Česká republika
 38. JUDr. Gabriela KUBÁTOVÁ, Česká republika
 39. Dr (PhD) Joanna KUŹMICKA-SULIKOWSKA, Polsko
  Odpowiedzialność deliktowa z tytułu szkód wyrządzonych wskutek wydania niezgodnego z prawem orzeczenia lub decyzji w polskim kodeksie cywilnym
 40. Karel KVASNIČKA, Česká republika
 41. Ivana LANKOVÁ, Slovensko
 42. doc. JUDr. Petr LAVICKÝ, Ph.D., Česká republika
 43. Mgr. Martin LEBEDA, Česká republika
  Zemědělský pacht
 44. JUDr. Jakub LÖWY, Slovensko
  Príbeh zatúlaných paragrafov alebo ako proces navštívil hmotu
 45. Mgr. Ivo MACEK, Česká republika
  Specifika postavení podnikatele v české a evropské právní úpravě se zaměřením na závazkové vztahy
 46. prof. dr. hab. Piotr MACHNIKOWSKI, Česká republika
 47. JUDr. Dušan MARJÁK, Česká republika
  Sankcie za porušenie záväzkov z obchodných zmlúv vo svetle reformy súkromného práva
 48. Mgr. Zbyněk MATULA, Česká republika
  Letter of intent pohledem předsmluvní odpovědnosti
 49. Dr. Adam MENYHART, Ph.D., Maďarsko
 50. Pavlína NAVRÁTILOVÁ, Česká republika
 51. Filip NEČAS, Česká republika
 52. doc. JUDr. Dana ONDREJOVÁ, Ph.D., Česká republika
 53. Mgr. Pavel PETR, LL.M., Česká republika
 54. Mgr. Lucie PIECHOWICZOVÁ, Česká republika
  bude upřesněn
 55. prof. JUDr. Jarmila POKORNÁ, CSc., Česká republika
  ZÁKLADNÍ KAPITÁL - POCHYBNOSTI POKRAČUJÍ ?
 56. Mgr. Tereza PONDIKASOVÁ, Česká republika
  The Inspiration by Foreign Legal Sources in the Process of Creating the New Civil Code
 57. JUDr. Silvia PREPIROVA, Slovensko
 58. Mgr. Monika PŘÍKAZSKÁ, Ph.D., Česká republika
  The Companies Act - New Attitude To Inslovency Of Corporations
 59. JUDr. Kateřina RONOVSKÁ, Ph.D., Česká republika
  bude upřesněno
 60. Mgr. Dušan ROSTÁŠ, Slovensko
  Kontrola štandardných zmlúv vo vzťahoch B2B z pohľadu nového Občanského zákoníku, CESL a DCFR
 61. Marián ROZBORA, Česká republika
  Kategorie rozumnosti v rámci reformy soukromého práva
 62. Ing. Mgr. Radek RUBAN, Ph.D., Česká republika
  Jednání jménem právnické osoby před jejím vznikem − vybrané úvahy
 63. Anna SAMADZAI, Česká republika
 64. Mgr. Jiří SLOVÁČEK, Česká republika
  Právní aspekty virtuálních měn
 65. Antonín STANISLAV, Česká republika
  Vliv reformy soukromého práva na právo civilního procesu
 66. Jakub STROUHAL, Česká republika
 67. doc. JUDr. Ing. Josef ŠILHÁN, Ph.D., Česká republika
 68. doc. JUDr. Marek ŠTEVČEK, Ph.D., Česká republika
  Rekodifikácia civilného práva procesného – prvý rok zmien
 69. JUDr. Tomáš TINTĚRA, Česká republika
  KOGENTNOST VS. DISPOZITIVNOST ÚPRAVY SMLUVNÍ POKUTY V KONTEXTU REKODIFIKACE SOUKROMÉHO PRÁVA
 70. JUDr. Diana TREŠČÁKOVÁ, PhD., Slovensko
  Sankcie za porušenie záväzkov z obchodných zmlúv vo svetle reformy súkromného práva
 71. JUDr. Dominika TVARDZIKOVÁ, Slovensko
  Premeny zmluvy o dielo vplyvom reforiem súkromného práva a niektoré aplikačné problémy súčasnosti
 72. Zuzana UHŘÍKOVÁ, Česká republika
 73. Mgr. Lucia VALENTOVÁ, Česká republika
 74. JUDr. Eva VEČERKOVÁ, Ph.D., Česká republika
 75. Mgr. Vlastimil VITOUL, Česká republika
  Právní nástroje fundraisingu
 76. Mgr Michał WDOWIAK, PhD student, Polsko
 77. Mgr. Radomír ZIMEK, Česká republika

Obchod se zbožím - mezinárodněprávní rámec a společná obchodní politika Evropské unie

 1. Mgr. et Mgr. Helena BONČKOVÁ, LL.M., Česká republika
  Volný pohyb zboží: předběžné otázky českých a slovenských vrcholných soudů
 2. Krzysztof DOBIEŻYŃSKI, PhD, Polsko
 3. JUDr. Jakub HARAŠTA, Česká republika
  Kybernetická bezpečnost a zboží dvojího užití
 4. Mgr. Anna CHURSHINA, LL.M., Rusko
 5. Filip KŘEPELKA, Česká republika
  Otravy methanolem v České republice 2012 a volný oběh zboží v Evropské unii
 6. Mgr. Peter PAVLOVIČ, Česká republika
  Zhodnotenie certifikačného systému procesu z Kimebrley na zabránenie obchodu s konfliktnými diamantmi
 7. Jan PETROV, Česká republika
 8. Mgr. Roman ŘÍČKA, Česká republika
  „Recyklační konflikt“ Evropské unie a Ruské federace v kontextu Světové obchodní organizace
 9. Doc. JUDr. PhDr. Miroslav SLAŠŤAN, PhD., Slovensko
  Free movement of goods vs. fundamental rights
 10. Mariia SOLOVEVA, Rusko
 11. Dušan SULITKA, Česká republika
  Soudní přezkum v právu EU: Přezkoumávání opatření společné obchodní politiky (nejenom) po přijetí Lisabonské smlouvy
 12. Mgr. Eva ŠMAKALOVÁ, Česká republika
  Stát v. mezinárodní regulace obchodu: ekonomické sankce USA
 13. Mgr. Kateřina UHLÍŘOVÁ, Ph.D., LL.M., Česká republika
 14. Ph D MARIUS VACARELU, Ph D , Rumunsko

Nový občanský zákoník pohledem mezinárodních obchodních transakcí

 1. JUDr. Filip ČERNÝ, Česká republika
  Polemika nad ztrátou věcných norem mezinárodního práva soukromého v mezinárodním obchodu
 2. JUDr. Petr DOBIÁŠ, Ph.D., Česká republika
  Pojištění dodávek investičních celků v mezinárodním obchodě
 3. JUDr. Klára DRLIČKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Aplikace nového občanského zákoníku na mezinárodní koupi zboží
 4. RNDr. Mgr. Hana FUNKOVÁ, Česká republika
  Kolizní úprava pojistné smlouvy dle ZMPSP a ZMPS
 5. Mgr. Slavomír HALLA, Ph.D., Česká republika
  Dopady postoupení smlouvy na subjektivní vázanost rozhodčí doložky
 6. JUDr. Jan HAVLÍČEK , Česká republika
  Bude doplněn
 7. Ivo HEGER, Česká republika
  Obchodní podmínky v mezinárodních obchodních vztazích
 8. JUDr. Miluše HRNČIŘÍKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  bude upřesněno
 9. Mgr. Pavlína JANEČKOVÁ, Česká republika
  Zvyklosti v mezinárodním obchodu
 10. Mgr. Tomáš KOZÁREK, Česká republika
  Předsmluvní odpovědnost - srovnání stávající úpravy a nového občanského zákoníku
 11. Mgr. Jaroslav KRÁLÍČEK, Česká republika
  Kontraktační proces dle NOZ jako alternativa k CISG
 12. JUDr. Tereza KYSELOVSKÁ, Ph.D., Česká republika
  Vybrané otázky elektronické kontraktace pohledem Vídeňské úmluvy, NOZ a CESL
 13. Radvan NOVÁČEK, Česká republika
 14. Mgr Mária PASTORKOVÁ, Česká republika
  Zmluvná pokuta v novom občianskom zákonníku s prepojením na Viedenský dohovor o zmluvnom práve
 15. JUDr. Mgr. Magdalena PFEIFFER, Ph.D., Česká republika
 16. Mgr. Kateřina REMSOVÁ, Česká republika
  Vady faktické pohledem nového občanského zákoníku a Vídeňské úmluvy
 17. Mgr. Iveta ROHOVÁ, Česká republika
  Obchodní podmínky jako součást mezinárodní kupní smlouvy pohledem NOZ (ve srovnání zejm. se CISG a Principy UNIDROIT)
 18. Bc. Irena RYŠÁNKOVÁ, Česká republika
 19. Mgr. Iva ŠIMKOVÁ, Česká republika
  Koncepce náhrady škody podle nového občanského zákoníku - vyhodnocení ve světle úpravy v CISG
 20. Josef ZICH, Česká republika

nahoru