| | | | |


Drobečková navigace

Titulní strana || Archív > 2013 > Účastníci > Podle abecedy

Přehled účastníků (podle abecedy)

 1. Mgr. Hana ADAMOVÁ, Česká republika
  Vodní dílo z pohledu nového občanského zákoníku
 2. Rev. Bismark AKUOKO NKETIAH, Jižní Afrika (JAR)
 3. JUDr. PhDr. Stanislav BALÍK , Česká republika
  Disciplinární řízení proti advokátům a kandidátům advokacie v Čechách v letech 1872-1914
 4. JUDr. Helena BALVÍNOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Bankovní unie
 5. JUDr. Jozef BANDŽAK, Ph.D., Česká republika
  Přezkum správního rozhodnutí ve věcech kázeňských přestupků příslušníků Policie ČR
 6. Martina BARÁKOVÁ, Česká republika
 7. Mgr. et Mgr. Helena BARTÁKOVÁ, Česká republika
  Prostředky obrany neúčastníků řízení v kontextu ochrany hospodářské soutěže
 8. prof. JUDr. Josef BEJČEK, CSc., Česká republika
  Odvětvotvorná funkce kodexů
 9. Mgr. Jaroslav BENÁK, Ph.D., Česká republika
  Možnosti a meze využití nástrojů law and economics při analýze ústavního práva
 10. Lucie BERANOVÁ, Česká republika
 11. JUDr. Lenka BEZOUŠKOVÁ, Ph.D. LL.M., Česká republika
  Šarí´atské a státní soudy v proměnách času
 12. JUDr. Lenka BEZOUŠKOVÁ, Ph.D. LL.M., Česká republika
  Maqásid aš-šarí´a a interpretace islámského práva
 13. Mgr. Eva BIEDERMANOVÁ, Česká republika
 14. doc. Ing. Jiří BLAŽEK, CSc., Česká republika
  Ekonomické nástroje regulace finančního práva
 15. doc. JUDr. Radim BOHÁČ, Ph.D., Česká republika
  Pojmy soukromého práva v daňovém právu
 16. Mgr. et Mgr. Helena BONČKOVÁ, LL.M., Česká republika
  Volný pohyb zboží: předběžné otázky českých a slovenských vrcholných soudů
 17. Jan BROŽ, Česká republika
 18. JUDr. Bc. Stanislav BRUNCKO, Česká republika
  Podstata a účel výživného
 19. mgr Marta BUDZINOWSKA, Polsko
 20. doc. JUDr. Eduard BURDA, Ph.D., Slovensko
  Rozhodovanie o náhrade škody v adhéznom konaní
 21. Mgr. Ing. Lenka BURSÍKOVÁ, Česká republika
  (Ne)podjatost v řízení o rozkladu?
 22. JUDr. Jozef CABAN, Slovensko
  Určenie výživného pri striedavej osobnej starostlivosti rodičov.
 23. Mgr.et Mgr. Bc. Hana CEJPEK MUSILOVÁ, Česká republika
  Znečistění vody olovem - můžou za něj myslivci?
 24. JUDr. Martin CEMPÍREK, Česká republika
  Trestné činy v dopravě
 25. JUDr. Lumír CRHA, Česká republika
  Rehabilitace 1990 jako pohled do historie práva.
 26. Dr. György CZIRFUSZ, Česká republika
 27. Bc. Martin ČAJKA, Česká republika
 28. doc. JUDr. Jozef ČENTÉŠ, PhD., Česká republika
  Rozhodovanie o náhrade škody v adhéznom konaní
 29. Mgr. Michaela ČERNÍNOVÁ, Česká republika
 30. JUDr. Mgr. Radek ČERNOCH, Ph.D., Česká republika
  Reichskammergericht a jeho role při recepci římského práva
 31. JUDr. Filip ČERNÝ, Česká republika
  Polemika nad ztrátou věcných norem mezinárodního práva soukromého v mezinárodním obchodu
 32. JUDr. Miroslav ČERNÝ, Ph.D., Česká republika
  Papežské soudnictví ve středověku
 33. Ing. Karolína ČERVENÁ, PhD., Slovensko
  Genéza priamych daní na území Slovenska s akcentom na právnu úpravu
 34. Mgr. Lenka ČIHÁKOVÁ, Česká republika
  Oběti terorismu
 35. doc. PhDr. Ján ČIPKÁR, PhD., Slovensko
  Niekoľko poznámok k metodologickým otázkam v oblasti právneho skúmania
 36. Mgr. Jaroslav ČOLLÁK, Slovensko
  Zákaz zneužitie práva – právny inštitút vo svetle rekodifikácie súkromného práva v podmienkach Slovenskej republiky
 37. JUDr. Kateřina ČUHELOVÁ, Česká republika
 38. JUDr. Ing. Radovan DÁVID, Ph.D., Česká republika
  Vymáhání výživného v exekučním řízení po 1. 1. 2013
 39. JUDr. Petr DOBIÁŠ, Ph.D., Česká republika
  Pojištění dodávek investičních celků v mezinárodním obchodě
 40. Krzysztof DOBIEŻYŃSKI, PhD, Polsko
 41. JUDr. Eva DOBROVOLNÁ, Ph.D., LL.M., Česká republika
  Konsenzuální princip převodu vlastnického práva z evropské perspektivy
 42. Mgr. Hana DOLEŽELOVÁ, Česká republika
 43. JUDr. Marek DOMIN, Slovensko
  Priama voľba prezidenta a inštitút kontrasignácie
 44. Petr DOSTALIK, Česká republika
  K problematice custodie vypůjčitele v moderním právu
 45. Pavel DOUBEK, Česká republika
 46. JUDr. Klára DRLIČKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Aplikace nového občanského zákoníku na mezinárodní koupi zboží
 47. Anna DROBYSHEVA, Rusko
  will be specified
 48. JUDr. Jana DUDOVÁ, Ph.D, Česká republika
  Hygienické aspekty kvality vod
 49. doc. JUDr. Anton DULAK, Ph.D., Česká republika
  Spotrebiteľ v rekodifikovanom OZ
 50. Mgr. Radim DULAVA, Česká republika
 51. Libor DUŠEK, PhD, Česká republika
  Praktická aplikace ekonomické analýzy práva – náhrada nemajetkové újmy dle nového občanského zákoníku
 52. Mgr. David DVOŘÁK, Česká republika
 53. LL.M. Kamil DYBIEC, Polsko
 54. JUDr. Milan EBERLE, Česká republika
 55. prof. JUDr. Karel ELIÁŠ, Dr., Česká republika
  bude upřesněn
 56. Dr. Zsombor ERCSEY, PhD, Maďarsko
  Taxes on interest in Hungary
 57. Dr. Istvan ERDOS, Maďarsko
  Private International Law v. Unification of Contract Law
 58. Mgr. Marcel FANDÁK, LL.M., Slovensko
 59. Mgr. Jana FANDÁKOVÁ, LL.M., Slovensko
 60. JUDr. Katarína FEDOROVÁ, Slovensko
  Prípad študenta Danilova a ruské porotné súdy po súdnej reforme r. 1864
 61. Dr. Júlia FEHÉR, Česká republika
 62. prof. JUDr. Jaroslav FENYK, PhD., DSc., Univ. Priv. Prof., Česká republika
 63. prof. JUDr. Josef FIALA, CSc., Česká republika
 64. JUDr. Zdeněk FIALA, Ph.D., Česká republika
  Přezkum správního rozhodnutí ve věci přestupků
 65. Doc. JUDr. Svetlana FICOVÁ, CSc., Slovensko
  Je úrok z omeškania pri platení výživného prednostnou pohľadávkou pri exekúcii zrážkou zo mzdy?
 66. Mgr. Richard FIEBIG, Slovensko
  Základné limity dotvárania práva za použitia analógie
 67. Martina FOJTOVÁ, Česká republika
 68. JUDr. Ivana FORRAIOVÁ, PhD., Slovensko
  Zábezpeka na daň- ochrana fiskálnych záujmov (za každú cenu)
 69. JUDr. Ing. Kristýna FRONC CHALUPECKÁ, Ph.D., Česká republika
  Vztah úpadku a finančního práva
 70. JUDr. Kateřina FRUMAROVÁ, Ph.D., Česká republika
 71. JUDr. Miroslav FRÝDEK, Česká republika
  Průtahy v soudním řízení včera a dnes
 72. doc. JUDr. Marek FRYŠTÁK, Ph.D., Česká republika
 73. JUDr. Marcela FRYŠTENSKÁ, Ph.D. , Česká republika
 74. RNDr. Mgr. Hana FUNKOVÁ, Česká republika
  Kolizní úprava pojistné smlouvy dle ZMPSP a ZMPS
 75. prof. JUDr. PhDr. Tomáš GÁBRIŠ, PhD., LLM, MA, Slovensko
  Odčlenenie súdnictva a správy v Uhorsku 19. a 20. storočia
 76. Mgr. Ing. Vladimír GAJDIČIAR, Slovensko
  Zneužitie postavenia poškodeného v trestnom konaní
 77. JUDr. Ľudmila GAJDOŠÍKOVÁ, CSc., Slovensko
  Právna ochrana proti správnym aktom individuálnej a „zmiešanej“ povahy v kontexte rozhodovacej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky
 78. Mgr. Dušan GAĽO, Česká republika
  Postavení a zájmy poškozeného v řízení o dohodě o vině a trestu
 79. Mgr. Monika GAZDOVÁ, Česká republika
  bude upřesněno
 80. Mgr. Lenka GERŽOVÁ, Česká republika
  Právní úprava zdanění svěřenských fondů. Projev absence právní osobnosti svěřenského fondu v daňovém právu
 81. prof. JUDr. Zdeňka GREGOROVÁ, CSc., Česká republika
  Výživné a sociální zabezpečení
 82. JUDr. Lukáš HADAMČÍK, Ph.D., Česká republika
  Krátkodobý nájem bytu jako nový institut českého soukromého práva
 83. Mgr. Michal HÁJEK, Česká republika
  Volby a média
 84. Mgr. Ing. Zuzana HAJNÁ, Česká republika
  Dopad absolutní neplatnosti soukromoprávního úkonu do daňové oblasti
 85. Mgr. Slavomír HALLA, Ph.D., Česká republika
  Dopady postoupení smlouvy na subjektivní vázanost rozhodčí doložky
 86. JUDr. Klára HAMUĽÁKOVÁ, Ph.D., Česká republika
 87. Jakub HANÁK, Česká republika
  Stavební činnost v záplavových územích
 88. JUDr. Martin HAPLA, Ph.D., Česká republika
  Tvorba a výklad práva – vymezení pojmů v postmoderní situaci
 89. JUDr. Jakub HARAŠTA, Česká republika
  Kybernetická bezpečnost a zboží dvojího užití
 90. Jaromír HARVÁNEK, Česká republika
 91. doc. JUDr. Petr HAVLAN, CSc., Česká republika
 92. JUDr. Jan HAVLÍČEK , Česká republika
  Bude doplněn
 93. Mgr. Dana HAVLÍČKOVÁ, Česká republika
 94. Mgr. Petra HAVLÍČKOVÁ , Česká republika
  Zločiny žen v letech 1788 až 1850 řešené kriminálním soudem v Jihlavě
 95. Ivo HEGER, Česká republika
  Obchodní podmínky v mezinárodních obchodních vztazích
 96. JUDr. Roman HEINZ, Ph.D., Česká republika
 97. JUDr. David HEJČ, Ph.D., Česká republika
  Efektivnost námitek a připomínek proti opatření obecné povahy
 98. Mgr. Ing. Filip HEJL, Česká republika
  Právní aspekty virtuálních měn
 99. JUDr. Simona HESEKOVÁ, Česká republika
  Finančnoprávny pohľad na potrebu zlepšenia ochrany a finančnej gramotnosti spotrebiteľov na finančnom trhu
 100. JUDr. Lukáš HLOUCH, Ph.D., Česká republika
  Nový občanský zákoník a teleologický výklad
 101. JUDr. Petr HLUŠTÍK, Ph.D., Česká republika
  ČESKÝ TELEKOMUNIKAČNÍ ÚŘAD VS OBECNÉ SOUDY - ROZHODOVÁNÍ O SPORECH O POVINNOSTI K PENĚŽITÉMU PLNĚNÍ PODLE ZÁKONA Č. 127/2005 SB., O ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍCH
 102. Mgr. Tomáš HNETILA, Česká republika
 103. Mgr. Martin HOBZA, Česká republika
  Zdanění investičních fondů ve světle nové právní úpravy
 104. Silvia HOLDOŠOVÁ, Česká republika
 105. Mgr. Libor HOLÝ, Česká republika
  Povaha aplikace neúměrného zkrácení
 106. JUDr. Mgr. Ondřej HORÁK, Ph.D., Česká republika
  „Běžící zajíc jest nemovitostí, skolený movitostí.“ Součást a příslušenství věci a daňové právo.
 107. JUDr. Monika HORÁKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  bude upřesněno
 108. Ing. Daniela HORNÍČKOVÁ, Česká republika
 109. Mgr., Ing. Marian HORVÁTH, Česká republika
  PRIENIK PRVKOV SÚKROMNÉHO PRÁVA DO FINANČNÉHO PRÁVA V KONTEXTE REKODIFIKÁCIE SÚKROMNÉHO PRÁVA V ČESKEJ REPUBLIKE
 110. doc. PhDr. Peter HORVÁTH, PhD., Slovensko
 111. doc. PhDr. Peter HORVÁTH, PhD., Slovensko
  Faktory determinujúce volebnú účasť
 112. doc. PhDr. Peter HORVÁTH, PhD., Slovensko
  Volebný systém na Slovensku
 113. doc. PhDr. Peter HORVÁTH, PhD., Slovensko
  VÝVOJ POSTAVENIA PREZIDENTA V POLITICKOM SYSTÉME SR
 114. doc., JUDr. Eva HORZINKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Opravné prostředky proti jednání starosty obce
 115. Zdeněk HOUDEK, Česká republika
  Změny v právu podnikatelských seskupení po rekodifikaci
 116. Mgr. Miloslav HRDLIČKA, Česká republika
 117. JUDr. Miluše HRNČIŘÍKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  bude upřesněno
 118. JUDr. Milana HRUŠÁKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Trestněprávní aspekty zanedbání povinné výživy
 119. doc. JUDr. Gábor HULKÓ, PhD., Maďarsko
 120. JUDr. Tomáš HULKÓ, Slovensko
 121. JUDr. Petra HUMLÍČKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Odpovědnost za ztráty na vodách
 122. prof. JUDr. Jan HURDÍK, DrSc., Česká republika
 123. JUDr. Klára HURYCHOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Odstoupení od smlouvy v rekodifikaci českého soukromého práva
 124. Zdeněk HUSTÁK, Česká republika
  K otázkám odpovědnosti poskytovatelů finančních služeb
 125. JUDr. Čestmír CHALOUPKA, Česká republika
 126. JUDr. Radim CHARVÁT, Ph.D., LL.M., Česká republika
  Duševní vlastnictví a zboží v tranzitu dle práva EU a judikatury Soudního dvora
 127. Professor Elena CHERNIKOVA, Rusko
 128. Jan CHUDOBA, Česká republika
  Nejvyšší soud SSSR a jeho prokurátor v ústavě SSSR z roku 1924
 129. Mgr. Anna CHURSHINA, LL.M., Rusko
 130. JUDr.RNDr. Jaroslav CHYBA, DrSc., Česká republika
  Je dobrý stav povrchových vod reálně dosažitelný?
 131. JUDr. Josef CHÝLE, Ph.D., Česká republika
  Právní ochrana proti nepravomocným správním aktům Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ČR a komparace se zahraničím
 132. Mgr. Pavlína JANEČKOVÁ, Česká republika
  Zvyklosti v mezinárodním obchodu
 133. Mgr. Michaela JANOČKOVÁ, Česká republika
  Vymáhání výživného v mezinárodním prostředí
 134. JUDr. Petra JÁNOŠÍKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Vlivy nového občanského zákoníku na daňový systém ČR
 135. JUDr. Michal JANOUŠEK, Ph.D., Česká republika
  Iusnaturalismus jako prostředek ochrany slabší smluvní strany v novém občanském zákoníku
 136. Mgr. Petra JANOUŠKOVÁ, Česká republika
 137. Michal JANOVEC, Česká republika
  Odborná péče institucí působících na finančních trzích
 138. Mgr. Ing. Jiří JAROŠ, Česká republika
  Řízení právnických osob soukromého a veřejného sektoru skrze projektové financování
 139. Mgr. Ivana JAROŠOVÁ, Česká republika
  Oběti stalkingu
 140. JUDr. Mgr. Luboš JEMELKA, Ph.D., Česká republika
  Význam rozkladové komise v řízení o rozkladu
 141. Mgr. Monika JEŽKOVÁ, Česká republika
  Finančně právní aspekty dědického řízení po roce 2013
 142. Mgr. Jitka JORDÁNOVÁ, Česká republika
  Schopnost dítěte se samo živit jako kritérium zániku vyživovací povinnosti
 143. JUDr. Ing. Michal JUHÁS, Slovensko
  Koexistencia zmluvnej voľnosti a cenovej regulácie elektrickej energie- metodiky v podmienkach SR
 144. PhDr. Pavol JUHÁS, Slovensko
 145. Mgr. Marek JURÁŠ, Česká republika
 146. Mgr. Jakub JUŘENA, Česká republika
  Výživné v insolvenčním řízení
 147. Mgr. Miloslav KABRHEL, Česká republika
 148. JUDr. Stanislav KADEČKA, Ph.D., Česká republika
  Rozklad jako efektivní prostředek ochrany práv?
 149. Dr. János KÁLMÁN, Maďarsko
 150. doc. JUDr. Věra KALVODOVÁ, Dr., Česká republika
  Zásada zohlednění právem chráněných zájmů osob poškozených trestným činem
 151. Mgr. Pavel KANDALEC, Ph.D., LL.M., Česká republika
 152. Prof. dr Marina KARASEVA (SENTSOVA), Rusko
  Ruská daňová legislativa a problémy terminologie při aplikaci daňového práva
 153. Mgr. et Mgr. Eva KEBRLOVÁ, Česká republika
  Právní ochrana proti nepravomocným správním aktům na úseku státní památkové péče
 154. Mgr. Bc. Ivo KEISLER, Česká republika
  Volba prezidenta a jeho postavení v Litevském ústavním systému
 155. Ing. Alena KERLINOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Přínosy a rizika snížení základního kapitálu u s. r. o. na 1 Kč
 156. Mgr. et Bc. Kamila KLEMEŠOVÁ, Česká republika
  Subjekty povodňové ochrany
 157. JUDr. Jana KLESNIAKOVÁ, Slovensko
  Vplyv zákona o obetiach trestných činov na postavenie obetí v trestnom konaní
 158. Miroslav KNOB, Česká republika
  Soudní přezkum vnitřní demokracie politických stran
 159. doc. JUDr. Jan KOCINA, Ph.D., Česká republika
  Soukromoprávní aspekty adhezního řízení
 160. JUDr. Michael KOHAJDA, Ph.D., Česká republika
  Vztah mezi pojmy „spotřebitel“ v soukromém právu a „klient“ v právu finančního trhu
 161. Mgr. David KOHOUT, Ph.D., Česká republika
  Schizofrenie soudů a soudců v procesech s nacistickými zločinci
 162. JUDr. Marian KOKEŠ, Česká republika
  Ústavnost limitů na celkové výdaje ve volebních kampaních - nevyřešená otázka?
 163. JUDr. Petr KOLMAN, Ph.D., Česká republika
  K problematice předběžného opatření
 164. JUDr. David KOLUMBER, Česká republika
  Stručný přehled a srovnání ústavního soudnictví v Jugoslávii a v Československu
 165. Mgr. Michaela KONEČNÁ, Česká republika
  Právní aspekty splouvání vodních toků v národních parcích
 166. JUDr. et Mgr. Zdeněk KOPEČNÝ, Česká republika
 167. JUDr. Ing. Jan KOPŘIVA, Česká republika
  Zaměstnávání cizinců z pohledu správní praxe
 168. Andrea KORÁNOVÁ, Česká republika
 169. Martin KORNEL, Česká republika
  Vyživovací povinnost vs. příspěvek na potřeby rodinné domácnosti
 170. doc. JUDr. Josef KOTÁSEK, Ph.D., Česká republika
 171. Stanislav KOUBA, Česká republika
  Tuzemské daňové právo a zahraniční instituty soukromého práva
 172. Doc. JUDr. Zdeněk KOUDELKA, Ph.D., Česká republika
  Volba prezidenta republiky
 173. JUDr. Pavel KOUKAL, Ph.D., Česká republika
  Inženýrské sítě v novém občanském zákoníku
 174. JUDr. Lucia KOVÁČOVÁ, Česká republika
  Kontraktační proces dle NOZ jako alternativa k CISG
 175. Mgr Lic. et Mgr. Ingrid KOVÁŘOVÁ KOCHOVÁ , Ph.D., Česká republika
  Nájem bytu
 176. Mgr. Martin KOZÁK, Česká republika
 177. Mgr. Tomáš KOZÁREK, Česká republika
  Předsmluvní odpovědnost - srovnání stávající úpravy a nového občanského zákoníku
 178. Dr Mgr. Michal KOZIEŁ, Ph.D., Česká republika
  Pojem dluhu ve veřejném a soukromém právu
 179. Mgr. Veronika KOZLOVÁ, Česká republika
  Vyživovací povinnost ve vazbě na předběžné opatření podle 76b OSŘ
 180. JUDr. Jaromír KOŽIAK, Česká republika
  Povaha a forma rozhodnutí orgánů korporací podle zákona o korporacích
 181. JUDr. Bc. Jakub KRÁL, Ph.D., Česká republika
  Právní ochrana u správních aktů v oblasti regulace cen a úhrad
 182. Mgr. Pavel KRÁL, Česká republika
 183. Mgr. Jaroslav KRÁLÍČEK, Česká republika
  Kontraktační proces dle NOZ jako alternativa k CISG
 184. Prof. JUDr. Zdeňka KRÁLÍČKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  bude upřesněn
 185. Mgr. Bc. Alžbeta KRÁLOVÁ, Česká republika
  Specifika právní ochrany proti rozhodnutím v cizineckém právu
 186. Jana KRANECOVÁ, Česká republika
  Vliv rekodifikace soukromého práva na finanční vztahy obcí a krajů
 187. prof. JUDr. Vladimír KRATOCHVÍL, CSc., Česká republika
 188. JUDr. Zdeněk KREJČÍ, Ph.D., Česká republika
  Poučování poškozeného a oběti?
 189. Vít KROPJOK, Česká republika
  Daňové změny v nabývání nemovitostí reflektující rekodifikaci soukromého práva
 190. Mgr. Petr KRUTIŠ, Česká republika
 191. JUDr. Ivo KRÝSA, Ph.D.,LL.M., Česká republika
  Vybrané otázky přezkumu rozhodnutí podmíněného závazným stanoviskem
 192. Mgr. et Mgr. Alica KŘÁPKOVÁ, Česká republika
  Organizácia súdnictva v magdeburskom mestskom práve na základe prameňov mesta Žiliny
 193. Filip KŘEPELKA, Česká republika
  Otravy methanolem v České republice 2012 a volný oběh zboží v Evropské unii
 194. JUDr. Jana KŘIVÁČKOVÁ, Ph.D., Česká republika
 195. JUDr. Štefan KSEŇÁK, PhD., Slovensko
 196. JUDr. Gabriela KUBÁTOVÁ, Česká republika
 197. Mgr. Lubomír KUČERA, Česká republika
  Interakce soukromého a celního práva
 198. Adéla KUČEROVÁ, Česká republika
  Evropská daň z finančních transakcí a její možné dopady
 199. doc. JUDr. Josef KUCHTA, CSc., Česká republika
  Odškodńování obětí podle nového zákona č. 45/2013 Sb.
 200. Mgr. Jana KURSOVÁ, Česká republika
  Odklony z pohledu oběti a poškozeného
 201. Dr (PhD) Joanna KUŹMICKA-SULIKOWSKA, Polsko
  Odpowiedzialność deliktowa z tytułu szkód wyrządzonych wskutek wydania niezgodnego z prawem orzeczenia lub decyzji w polskim kodeksie cywilnym
 202. JUDr. Jarmila KUŽELOVÁ, Česká republika
 203. Karel KVASNIČKA, Česká republika
 204. JUDr. Ing. Libor KYNCL, Ph.D., Česká republika
  Opatření proti legalizaci výnosů trestné činnosti a anonymní akcionáři
 205. JUDr. Tereza KYSELOVSKÁ, Ph.D., Česká republika
  Vybrané otázky elektronické kontraktace pohledem Vídeňské úmluvy, NOZ a CESL
 206. Ivana LANKOVÁ, Slovensko
 207. Dr Krzysztof LASINSKI-SULECKI, Polsko
 208. University Lecturer Doctor TROCAN LAURA MAGDALENA, University Lecturer Ph.D., Rumunsko
 209. doc. JUDr. Petr LAVICKÝ, Ph.D., Česká republika
 210. Mgr. Martin LEBEDA, Česká republika
  Zemědělský pacht
 211. JUDr. Andrej LOBOTKA, Česká republika
  Oběti trestného činu křivého obvinění
 212. JUDr. Jakub LÖWY, Slovensko
  Príbeh zatúlaných paragrafov alebo ako proces navštívil hmotu
 213. Mgr. Zbyněk LUBOVSKÝ, Česká republika
  Náhrada škody v rybářství
 214. Mgr. Ivo MACEK, Česká republika
  Specifika postavení podnikatele v české a evropské právní úpravě se zaměřením na závazkové vztahy
 215. Jan MACURA, Česká republika
 216. Doc.PhDr. Tatiana MACHALOVÁ,, CSc., , Česká republika
  Jaké zdůvodnění lidských práv potřebujeme? K některým metodologickým otázkám.
 217. Dr. Tomasz MACHELSKI, Polsko
 218. prof. dr. hab. Piotr MACHNIKOWSKI, Česká republika
 219. Mgr. Romana MACHOTOVÁ, Česká republika
 220. Veronika MARCEKOVÁ, Slovensko
 221. doc. JUDr. Klaudia MARCZYOVÁ, PhD., Slovensko
  Vybrané reály volebného práva
 222. JUDr. Dušan MARJÁK, Česká republika
  Sankcie za porušenie záväzkov z obchodných zmlúv vo svetle reformy súkromného práva
 223. prof. JUDr. Hana MARKOVÁ, CSc., Česká republika
  Regulatorní možnosti rozpočtového a daňového práva ve vztahu k právu soukromému
 224. JUDr. Veronika MARKOVÁ, PhD., Slovensko
  Historické aspekty vzniku Špecializovaného trestného súdu
 225. Petra MASOPUST ŠACHOVÁ, Česká republika
  Využití restorativních programů v českém trestním procesu
 226. JUDr. Pavel MATOUŠEK, Česká republika
  Finanční právo a zlato
 227. Mgr. Zbyněk MATULA, Česká republika
  Letter of intent pohledem předsmluvní odpovědnosti
 228. JUDr. Jozef MEDELSKÝ, Ph.D., Česká republika
  Normotvorná činnosť Rady Európy a postavenie poškodeného v trestnom konaní
 229. Mgr. Jozef MELICH, Slovensko
  Problematika volieb do orgánov obcí a samosprávnych krajov
 230. Mgr. Petra MELOTÍKOVÁ, Česká republika
  Problematika rozhodování Úřadu pro ochranu osobních údajů
 231. Dr. Adam MENYHART, Ph.D., Maďarsko
 232. JUDr. Vladislav MIČÁTEK, PhD., Slovensko
  Finančnoprávny pohľad na potrebu zlepšenia ochrany a finančnej gramotnosti spotrebiteľov na finančnom trhu
 233. JUDr. Jana MICHALIČKOVÁ, PhD., Slovensko
  Výška výživného a najlepšie záujmy dieťaťa
 234. Petr MOC, Česká republika
  Porotní soudnictví v českých zemích v 2. polovině 19. století
 235. JUDr. Pavel MOLEK, Česká republika
 236. dr hab. Wojciech MORAWSKI, prof. UMK, Polsko
  Význam oficiálního výkladu daňového práva pro uzavírání smluv práva občanského - Polská zkušenost
 237. Lucie MRÁZKOVÁ, Česká republika
 238. doc. JUDr. Petr MRKÝVKA, Ph.D., Česká republika
  Soukromoprávní prvky v metodě regulace ve finančním právu
 239. JUDr. Hana MÜLLEROVÁ, Ph.D., Česká republika
  Služebnosti týkající se vody v novém občanském zákoníku
 240. Mgr. Martina MUŠÁLKOVÁ, Česká republika
  Daňové a sociální aspekty rodinného závodu - komparativní pohled
 241. Pavlína NAVRÁTILOVÁ, Česká republika
 242. Mgr. Jan NECKÁŘ, Česká republika
  Conflict of Insolvency Law and Tax Law
 243. Filip NEČAS, Česká republika
 244. Mgr. Ing. Kamil NEJEZCHLEB, Česká republika
  Rozklad podaný "neúčastníkem" řízení proti rozhodnutí o povolení fúze - překvapivé rozhodnutí Krajského soudu
 245. Alan NEKHAY, Rusko
  will be specified
 246. Lenka NĚMCOVÁ, Česká republika
  Interakce soukromého a finančního práva při procesu změny vlastníka nemovitosti
 247. JUDr. Tereza NĚMCOVÁ ČÁSLAVSKÁ, Česká republika
 248. Vítězslav NĚMČÁK, Česká republika
  Česko-francouzské srovnání financování prezidentské kampaně
 249. doc. JUDr. Antonín NESVADBA, PhD., Česká republika
  Aspekty lobizmu ako súčasti politického systému Slovenskej republiky
 250. Mgr. Marek NEŠTINA, PhD., Slovensko
  Vágnosť a interpretácia v práve
 251. Radvan NOVÁČEK, Česká republika
 252. JUDr. Miriam ODLEROVÁ, Česká republika
  ADMINISTRATÍVNE VYHOSTENIE A ZAISTENIE AKO PRÁVNE INŠTITÚTY OBMEDZUJÚCE SLOBODU POHYBU A POBYTU CUDZINCOV
 253. Mgr. Simona ONDEČKOVÁ, Slovensko
  Právní úprava přímé volby prezidenta SR (současný stav a legislativní perspektivy v podobě navrhovaného volebního kodexu)
 254. doc. JUDr. Dana ONDREJOVÁ, Ph.D., Česká republika
 255. JUDr. Petr OSINA, Ph.D., Česká republika
 256. Mgr. Kateřina PACALOVÁ, Česká republika
 257. JUDr. Zdenka PAPOUŠKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Institut "veřejná prospěšnost"
 258. Prof. Oleg V. PARILOV , Rusko
 259. JUDr. Ivana PAŘÍZKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Vliv soukromého práva na daňovou normotvorbu obcí
 260. Mgr Mária PASTORKOVÁ, Česká republika
  Zmluvná pokuta v novom občianskom zákonníku s prepojením na Viedenský dohovor o zmluvnom práve
 261. Mgr. Peter PAVLOVIČ, Česká republika
  Zhodnotenie certifikačného systému procesu z Kimebrley na zabránenie obchodu s konfliktnými diamantmi
 262. doc. JUDr. Ing. Milan PEKÁREK, CSc., Česká republika
  Rybník - problémy jeho současné právní úpravy
 263. JUDr. Tomáš PERÁČEK, PhD., Slovensko
  K niektorým problémom slobodného prístupu k informáciám
 264. Oldřich PESLAR, Česká republika
 265. JUDr. Jana PEŠOUTOVÁ, Slovensko
  Procesný postup zabezpečenia výpovede poškodeného inštitútom medzinárodnej právnej pomoci
 266. Mgr. Pavel PETR, LL.M., Česká republika
 267. Jan PETROV, Česká republika
 268. Mgr. Ing. Jana PETRŽELOVÁ, Česká republika
  Daňové souvislosti úvěru na bydlení
 269. JUDr. Mgr. Magdalena PFEIFFER, Ph.D., Česká republika
 270. Lenka PÍČOVÁ, Česká republika
 271. Mgr. Lucie PIECHOWICZOVÁ, Česká republika
  bude upřesněn
 272. LL.M Paulina PIEPRZYK, Polsko
 273. JUDr. Jan PINZ, Ph.D., Česká republika
  Právní metodologie v architektonice právních věd
 274. Elena PODKOPAEVA, Rusko
 275. Ing. Michal POCHOP, Česká republika
 276. prof. JUDr. Jarmila POKORNÁ, CSc., Česká republika
  ZÁKLADNÍ KAPITÁL - POCHYBNOSTI POKRAČUJÍ ?
 277. Mgr. Marie POLÁČKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Stavební činnost v záplavových územích
 278. dr. Kitti POLLÁK, Maďarsko
  THE EVOLUTION OF THE POSSIBILITIES FOR LEGAL REMEDY IN HUNGARIAN ADMINISTRATIVE PROCEDURES
 279. Jarosław POMARAŃSKI, Polsko
 280. Mgr. Tereza PONDIKASOVÁ, Česká republika
  The Inspiration by Foreign Legal Sources in the Process of Creating the New Civil Code
 281. Mgr. Martina POSPÍŠILOVÁ, Česká republika
 282. JUDr. Soňa POSPÍŠILOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Ochrana před fiktivními správními akty
 283. JUDr. Lukáš POTĚŠIL, Ph.D., Česká republika
  Řádné opravné prostředky v zemích tzv. V4
 284. doc. JUDr. Olga POUPEROVÁ, Ph.D., Česká republika
 285. Michal POVAŽAN, Slovensko
  Trestné súdnictvo a trestné konanie po roku 1867 v Uhorsku
 286. JUDr. Silvia PREPIROVA, Slovensko
 287. Mgr. Petr PROKOP, Česká republika
 288. JUDr. Jan PROVAZNÍK, Ph.D., Česká republika
  Nehmotná práva poškozeného v trestním řízení
 289. Prof. JUDr. Petr PRŮCHA, CSc., Česká republika
  K povaze řádných opravných prostředků proti rozhodnutí ústředních správních úřadů
 290. Doc. JUDr. Ivana PRŮCHOVÁ, CSc., Česká republika
  Vodní plochy jako významné krajinné prvky z pohledu práva
 291. Mgr. Monika PŘÍKAZSKÁ, Česká republika
  The Companies Act - New Attitude To Inslovency Of Corporations
 292. doc. JUDr. Ing. Michal RADVAN, Ph.D., Česká republika
  Vztah soukromého a daňového práva
 293. Mgr. Kateřina REMSOVÁ, Česká republika
  Vady faktické pohledem nového občanského zákoníku a Vídeňské úmluvy
 294. JUDr. Ing. Romana ROGALEWICZOVÁ, Česká republika
  Trvání vyživovací povinnosti z hlediska dobrých mravů
 295. Mgr. Iveta ROHOVÁ, Česká republika
  Obchodní podmínky jako součást mezinárodní kupní smlouvy pohledem NOZ (ve srovnání zejm. se CISG a Principy UNIDROIT)
 296. JUDr. Kateřina RONOVSKÁ, Ph.D., Česká republika
  bude upřesněno
 297. Mgr. Dušan ROSTÁŠ, Slovensko
  Kontrola štandardných zmlúv vo vzťahoch B2B z pohľadu nového Občanského zákoníku, CESL a DCFR
 298. Mgr. Marián ROZBORA, Česká republika
  Kategorie rozumnosti jako metodologické dilema
 299. Marián ROZBORA, Česká republika
  Kategorie rozumnosti v rámci reformy soukromého práva
 300. Eva ROZSÍVALOVÁ, Česká republika
 301. Ing. Mgr. Radek RUBAN, Ph.D., Česká republika
  Jednání jménem právnické osoby před jejím vznikem − vybrané úvahy
 302. full professor Eugeniusz RUŚKOWSKI, Polsko
 303. Mgr. Alžběta RYNDOVÁ, Česká republika
 304. Bc. Irena RYŠÁNKOVÁ, Česká republika
 305. JUDr. Kristýna ŘEZNÍČKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Pes jako zvíře a předmět místního poplatku
 306. Mgr. Roman ŘÍČKA, Česká republika
  „Recyklační konflikt“ Evropské unie a Ruské federace v kontextu Světové obchodní organizace
 307. JUDr. Jozef SÁBO, PhD., Slovensko
  Konflikt v daňovej klasifikácii, daňové úniky a daňová politika Európskej únie
 308. JUDr. Pavel SALÁK, Ph.D., Česká republika
 309. Anna SAMADZAI, Česká republika
 310. Dr. Pál SÁRY, PhD, Maďarsko
 311. JUDr. Stanislav SEDLÁČEK, Ph.D., Česká republika
 312. Mgr. Bc. Jolana SEDLÁČKOVÁ, Česká republika
  Praktická kazuistika informací poskytovaných obětem v trestním řízení
 313. JUDr. Tomáš SEJKORA, Česká republika
  Daňové aspekty vybraných forem spolupráce manželů při podnikání
 314. JUDr. Emil SEMJAN, Slovensko
  Absencia odkladného účinku opravného prostriedku proti niektorým rozhodnutiam v azylovom konaní a jej možné dôsledky v súvislosti s realizáciou výkonu vyhostenia cudzinca.
 315. JUDr. Mgr. Vilmos SEREGI, Maďarsko
 316. Doc. JUDr. Karel SCHELLE, CSc., Česká republika
  Z historie rozhodčího soudnictví
 317. JUDr. Monika SCHÖN, Česká republika
  Rodičovská (z)odpovědnost a vyživovací povinnost k dítěti
 318. Mgr. Johan SCHWEIGL, Ph.D., Česká republika
  Standardizace terminologie právních předpisů EU regulujících finanční služby
 319. Mgr Mateusz SIEŃKO, PhD student, Polsko
 320. JUDr. PhDr. Martin SKALOŠ, PhD., Slovensko
  Vývoj súdnictva a jeho miesto v systéme orgánov štátu na našom území v rokoch 1945-1989
 321. Doc. JUDr. Soňa SKULOVÁ, Ph.D., Česká republika
  bude upřesněno
 322. Doc. JUDr. PhDr. Miroslav SLAŠŤAN, PhD., Slovensko
  Free movement of goods vs. fundamental rights
 323. Vladan SLAVĚTÍNSKÝ, Česká republika
 324. Mgr. Jiří SLOVÁČEK, Česká republika
  Právní aspekty virtuálních měn
 325. JUDr. Veronika SMUTNÁ, Ph.D., Česká republika
  Právní ochrana proti správním aktům vysokých škol
 326. Tereza SNOPKOVÁ, Česká republika
  Ochrana vod v integrovaném povolení
 327. doc. JUDr. Tomáš SOBEK, Ph.D., Česká republika
  Morální povinnost jít k volbám
 328. JUDr. Martin SOBOTKA, Česká republika
  Úmysl zákonodárce v novém občanském zákoníku
 329. JUDr. Michal SOBOTKA, Ph.D., Česká republika
  Řešení sporů při nakládání s vodami
 330. mgr Michał SOĆKO, Polsko
 331. Mariia SOLOVEVA, Rusko
 332. Dr Jacek SROKOSZ, Polsko
  The American discussion on the value of the Langdell’s education method of teaching students to „thinking like a lawyer”, and possibility of its implementation in Polish legal education.
 333. Antonín STANISLAV, Česká republika
  Vliv reformy soukromého práva na právo civilního procesu
 334. Mgr. Lenka STAŇKOVÁ, Česká republika
  Oběti násilné kriminality
 335. Mgr. Kamila STLOUKALOVÁ, Česká republika
  bude upřesněn
 336. JUDr. Ing. Jozef STOPKA, Slovensko
  Postavenie poškodeného v trestnom konaní v európskom kontexte
 337. Jakub STROUHAL, Česká republika
 338. Mgr. Jana SUCHANOVÁ, Česká republika
 339. Dušan SULITKA, Česká republika
  Soudní přezkum v právu EU: Přezkoumávání opatření společné obchodní politiky (nejenom) po přijetí Lisabonské smlouvy
 340. Mgr. Tomáš SVOBODA, Česká republika
  Ochrana před neposkytováním informací obcemi
 341. dr. Zsuzsa SZAKÁLY, Maďarsko
 342. Prof. JUDr. Pavel ŠÁMAL, Ph.D., Česká republika
  K nové úpravě zmocněnce poškozeného
 343. doc. JUDr. Filip ŠČERBA, Ph.D., Česká republika
 344. JUDr. Jan ŠEJDL, Ph.D., Česká republika
  Římskoprávní kořeny služebností ve vědě a soudní praxi současnosti
 345. JUDr. Marián ŠEVČÍK, CSc., Slovensko
  Ukladanie trestov v správnom konaní a asperačná zásada vo svetle Nálezu Ústavného súdu SR (úvahy de lege ferenda)
 346. doc. JUDr. Ing. Josef ŠILHÁN, Ph.D., Česká republika
 347. doc. JUDr. Vojtěch ŠIMÍČEK, Ph.D., Česká republika
 348. Mgr. Iva ŠIMKOVÁ, Česká republika
  Koncepce náhrady škody podle nového občanského zákoníku - vyhodnocení ve světle úpravy v CISG
 349. Mgr. Klára ŠKRLOVÁ, Česká republika
 350. JUDr. Martin ŠKUREK, Česká republika
  Odvolací řízení z hlediska evropského správního práva trestního
 351. JUDr. Petr ŠKVAIN, Česká republika
  K nové úpravě zmocněnce poškozeného
 352. Jan ŠMAKAL, Česká republika
  Uzavírací klauzule pro volby do Evropského parlamentu: německá cesta (ne)hodná následování?
 353. Mgr. Eva ŠMAKALOVÁ, Česká republika
  Stát v. mezinárodní regulace obchodu: ekonomické sankce USA
 354. PhDr. Mgr. Jan ŠMÍD, Ph.D., Česká republika
  Maďarský volební zákon jako příklad volebního inženýrství
 355. JUDr. Ondřej ŠMÍD, Ph.D., Česká republika
  Pojem výživné a vyživovací povinnosti - teoretická východiska a koncepce
 356. JUDr. Dominik ŠOLTYS, Slovensko
  Ľudské práva v právnej filozofii Roberta Alexyho
 357. JUDr. Bystrík ŠRAMEL, PhD., Slovensko
  Možnosti aplikácie inštitútu subsidiárnej žaloby v trestnom konaní
 358. JUDr. Dana ŠRAMKOVÁ, Ph.D., MBA, Česká republika
  Interakce soukromého a celního práva
 359. Mgr. et Mgr. Naďa ŠTACHOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Promluva k soudcům Tomáše Štítného
 360. JUDr. Ján ŠTEFANICA, PhD., Slovensko
  Súdnictvo a politické procesy v Československu 1948 - 1956.
 361. Ondrej ŠTEFÁNIK, Česká republika
  Obět trestného činu a restorativní justice
 362. doc. JUDr. Marek ŠTEVČEK, Ph.D., Česká republika
  Rekodifikácia civilného práva procesného – prvý rok zmien
 363. Tereza ŠTOURAČOVÁ, Česká republika
 364. Mgr. Kateřina ŠTREJTOVÁ, Česká republika
  Oběť domácího násilí ve světle zákona č. 45/2013 Sb.
 365. Mgr.Bc. Eva ŠULCOVÁ, Česká republika
  Právní režim běžného účtu
 366. Mgr. Pavla ŠUPKOVÁ, Česká republika
 367. Mgr. Michaela ŠVANCAROVÁ, Slovensko
  Retribučné súdnictvo v kontexte 1. Slovenskej republiky
 368. doc. JUDr. Bc. Jaromír TAUCHEN, Ph.D., LL.M., Česká republika
  Protektorátní Národní soud - neznámá kapitola z českého soudnictví
 369. Prof. Vladimir Alexandrovich TIMCHENKO, Rusko
 370. JUDr. Tomáš TINTĚRA, Česká republika
  KOGENTNOST VS. DISPOZITIVNOST ÚPRAVY SMLUVNÍ POKUTY V KONTEXTU REKODIFIKACE SOUKROMÉHO PRÁVA
 371. JUDr. Jana TKÁČIKOVÁ, PhD., Česká republika
  Nitrátová směrnice
 372. Mgr. Václav TOUL, Česká republika
 373. JUDr. Diana TREŠČÁKOVÁ, PhD., Slovensko
  Sankcie za porušenie záväzkov z obchodných zmlúv vo svetle reformy súkromného práva
 374. Mgr. Milan TRYLČ, PhD., Slovensko
  Dodám
 375. doc. JUDr. Mgr. Martin TURČAN, PhD., Česká republika
  K pravidlu "nejasné vo svetle jasného"
 376. mgr Maciej TUREK, Polsko
 377. JUDr. Dominika TVARDZIKOVÁ, Slovensko
  Premeny zmluvy o dielo vplyvom reforiem súkromného práva a niektoré aplikačné problémy súčasnosti
 378. Mgr. Kateřina UHLÍŘOVÁ, Ph.D., LL.M., Česká republika
 379. Zuzana UHŘÍKOVÁ, Česká republika
 380. Ph D MARIUS VACARELU, Ph D , Rumunsko
 381. JUDr. Nadežda VACULÍKOVÁ, PhD., Česká republika
  Hermeneutika v práve a právna hermeneutika
 382. Adriana VALCOVÁ, Česká republika
 383. Mgr. Lucia VALENTOVÁ, Česká republika
 384. JUDr. Radomíra VALÍKOVÁ, Česká republika
 385. JUDr. Eva VEČERKOVÁ, Ph.D., Česká republika
 386. prof. JUDr. PhDr. Miloš VEČEŘA, CSc., Česká republika
  Účel práva jako prostředek interpretace
 387. Mgr. Jitka VEČEŘOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Právní aspekty splouvání vodních toků v národních parcích
 388. Jiří VENCLÍČEK, Česká republika
  "Precedenty" a efektivnost správního trestání
 389. JUDr. Bc. Pavel VETEŠNÍK, Ph.D., Česká republika
  Vývoj správního soudnictví na území České republiky
 390. JUDr. Hana VIČAROVÁ HEFNEROVÁ, Česká republika
  Přezkum negativních fiktivních rozhodnutí ve správním řízení se zaměřením na oblast poskytování informací o životním prostředí
 391. JUDr. Ondřej VÍCHA, Ph.D., Česká republika
  Právní povaha vod z hlediska horních předpisů
 392. JUDr. Roman VICHEREK, Česká republika
  Soudní rozhodování o náhradě škody v trestním řízení
 393. Dr. Attila VINCZE, LL.M., Česká republika
  Volba a pravomoce maďarského prezidenta
 394. JUDr. Nikola VINOPALOVÁ, Česká republika
  Vyživovací povinnost z hlediska insolvenčního řízení
 395. Mgr. Anna Katerina VINTROVÁ, Česká republika
 396. Mgr. Vlastimil VITOUL, Česká republika
  Právní nástroje fundraisingu
 397. Mgr. Jiří VLACH, Česká republika
 398. JUDr. et Ing. Ladislav VLACHOVIČ, Slovensko
  Práva poškodeného de lege ferenda v Slovenskej republike
 399. Mgr. Bc. Veronika VLČKOVÁ, Česká republika
  Exekuce pozastavením řidičského oprávnění
 400. Prof. JUDr. Ladislav VOJÁČEK, CSc., Česká republika
  Pracovní soudnictví v meziválečném Československu
 401. Mgr. Jana VOLKOVÁ, Česká republika
  Výživné z pohledu žalob wrongful life a wrongful birth
 402. Mgr. Jakub VRANÍK, Česká republika
  Exekuce pozastavením řidičského oprávnění
 403. JUDr. Rostislav VRZAL, Česká republika
  Televize veřejné služby a volby
 404. JUDr. Roman VYBÍRAL, Ph.D., Česká republika
  Pojistná smlouva podle nového občanského zákoníku
 405. Mgr Michał WDOWIAK, PhD student, Polsko
 406. David ZAHUMENSKÝ, Česká republika
  Svoboda projevu politiků v judikatuře ESLP
 407. Mgr. Petr ZARIVNIJ, Česká republika
  Prohlášení oběti o dopadu trestného činu na její život
 408. Josef ZICH, Česká republika
 409. Mgr. Radomír ZIMEK, Česká republika
 410. JUDr. Pavol ZLOCH, CSc., Slovensko
  K právnej úprave opravných prostriedkov v správnych konaniach o priestupkoch a o iných správnych deliktocch
 411. JUDr. Jiří ZRŮST, Česká republika
  Několik poznámek k aktuální právní úpravě určování výživného v České republice.
 412. JUDr. Jan ZŮBEK, Česká republika
  Zajištěný poškozený v insolvenčním řízení
 413. JUDr. Eva ŽATECKÁ, Ph.D., Česká republika
  Postavení poškozeného v řízení proti mladistvým
 414. JUDr. Dominik ŽIDEK, Ph.D., Česká republika
  Voda v procesech veřejného stavebního práva

nahoru