| | | | |


Drobečková navigace

Titulní strana || Archív > 2013 > Účastníci > Podle abecedy

Přehled účastníků (podle abecedy)

 1. Mgr. Hana ADAMOVÁ, Česká republika
  Vodní dílo z pohledu nového občanského zákoníku
 2. Rev. Bismark AKUOKO NKETIAH, Jižní Afrika (JAR)
 3. JUDr. PhDr. Stanislav BALÍK , Česká republika
  Disciplinární řízení proti advokátům a kandidátům advokacie v Čechách v letech 1872-1914
 4. JUDr. Helena BALVÍNOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Bankovní unie
 5. JUDr. Jozef BANDŽAK, Ph.D., Česká republika
  Přezkum správního rozhodnutí ve věcech kázeňských přestupků příslušníků Policie ČR
 6. Martina BARÁKOVÁ, Česká republika
 7. Mgr. et Mgr. Helena BARTÁKOVÁ, Česká republika
  Prostředky obrany neúčastníků řízení v kontextu ochrany hospodářské soutěže
 8. prof. JUDr. Josef BEJČEK, CSc., Česká republika
  Odvětvotvorná funkce kodexů
 9. Mgr. Jaroslav BENÁK, Ph.D., Česká republika
  Možnosti a meze využití nástrojů law and economics při analýze ústavního práva
 10. Lucie BERANOVÁ, Česká republika
 11. JUDr. Lenka BEZOUŠKOVÁ, Ph.D. LL.M., Česká republika
  Maqásid aš-šarí´a a interpretace islámského práva
 12. JUDr. Lenka BEZOUŠKOVÁ, Ph.D. LL.M., Česká republika
  Šarí´atské a státní soudy v proměnách času
 13. Mgr. Eva BIEDERMANOVÁ, Česká republika
 14. doc. Ing. Jiří BLAŽEK, CSc., Česká republika
  Ekonomické nástroje regulace finančního práva
 15. doc. JUDr. Radim BOHÁČ, Ph.D., Česká republika
  Pojmy soukromého práva v daňovém právu
 16. Mgr. et Mgr. Helena BONČKOVÁ, LL.M., Česká republika
  Volný pohyb zboží: předběžné otázky českých a slovenských vrcholných soudů
 17. Jan BROŽ, Česká republika
 18. JUDr. Eva BRUCKNEROVÁ, Ph.D., Česká republika
  Postavení poškozeného v řízení proti mladistvým
 19. JUDr. Bc. Stanislav BRUNCKO, Česká republika
  Podstata a účel výživného
 20. mgr Marta BUDZINOWSKA, Polsko
 21. doc. JUDr. Eduard BURDA, Ph.D., Slovensko
  Rozhodovanie o náhrade škody v adhéznom konaní
 22. Mgr. Ing. Lenka BURSÍKOVÁ, Česká republika
  (Ne)podjatost v řízení o rozkladu?
 23. JUDr. Jozef CABAN, Slovensko
  Určenie výživného pri striedavej osobnej starostlivosti rodičov.
 24. Mgr.et Mgr. Bc. Hana CEJPEK MUSILOVÁ, Česká republika
  Znečistění vody olovem - můžou za něj myslivci?
 25. JUDr. Martin CEMPÍREK, Česká republika
  Trestné činy v dopravě
 26. JUDr. Lumír CRHA, Česká republika
  Rehabilitace 1990 jako pohled do historie práva.
 27. Dr. György CZIRFUSZ, Česká republika
 28. Bc. Martin ČAJKA, Česká republika
 29. doc. JUDr. Jozef ČENTÉŠ, PhD., Česká republika
  Rozhodovanie o náhrade škody v adhéznom konaní
 30. Mgr. Michaela ČERNÍNOVÁ, Česká republika
 31. JUDr. Mgr. Radek ČERNOCH, Ph.D., Česká republika
  Reichskammergericht a jeho role při recepci římského práva
 32. JUDr. Filip ČERNÝ, Česká republika
  Polemika nad ztrátou věcných norem mezinárodního práva soukromého v mezinárodním obchodu
 33. JUDr. Miroslav ČERNÝ, Ph.D., Česká republika
  Papežské soudnictví ve středověku
 34. Ing. Karolína ČERVENÁ, PhD., Slovensko
  Genéza priamych daní na území Slovenska s akcentom na právnu úpravu
 35. Mgr. Lenka ČIHÁKOVÁ, Česká republika
  Oběti terorismu
 36. doc. PhDr. Ján ČIPKÁR, PhD., Slovensko
  Niekoľko poznámok k metodologickým otázkam v oblasti právneho skúmania
 37. Mgr. Jaroslav ČOLLÁK, Slovensko
  Zákaz zneužitie práva – právny inštitút vo svetle rekodifikácie súkromného práva v podmienkach Slovenskej republiky
 38. JUDr. Kateřina ČUHELOVÁ, Česká republika
 39. JUDr. Ing. Radovan DÁVID, Ph.D., Česká republika
  Vymáhání výživného v exekučním řízení po 1. 1. 2013
 40. JUDr. Petr DOBIÁŠ, Ph.D., Česká republika
  Pojištění dodávek investičních celků v mezinárodním obchodě
 41. Krzysztof DOBIEŻYŃSKI, PhD, Polsko
 42. JUDr. Eva DOBROVOLNÁ, Ph.D., LL.M., Česká republika
  Konsenzuální princip převodu vlastnického práva z evropské perspektivy
 43. Mgr. Hana DOLEŽELOVÁ, Česká republika
 44. JUDr. Marek DOMIN, Slovensko
  Priama voľba prezidenta a inštitút kontrasignácie
 45. Petr DOSTALIK, Česká republika
  K problematice custodie vypůjčitele v moderním právu
 46. Pavel DOUBEK, Česká republika
 47. JUDr. Klára DRLIČKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Aplikace nového občanského zákoníku na mezinárodní koupi zboží
 48. Anna DROBYSHEVA, Rusko
  will be specified
 49. JUDr. Jana DUDOVÁ, Ph.D, Česká republika
  Hygienické aspekty kvality vod
 50. doc. JUDr. Anton DULAK, Ph.D., Česká republika
  Spotrebiteľ v rekodifikovanom OZ
 51. Mgr. Radim DULAVA, Česká republika
 52. Libor DUŠEK, PhD, Česká republika
  Praktická aplikace ekonomické analýzy práva – náhrada nemajetkové újmy dle nového občanského zákoníku
 53. Mgr. David DVOŘÁK, Česká republika
 54. LL.M. Kamil DYBIEC, Polsko
 55. JUDr. Milan EBERLE, Česká republika
 56. prof. JUDr. Karel ELIÁŠ, Dr., Česká republika
  bude upřesněn
 57. Dr. Zsombor ERCSEY, PhD, Maďarsko
  Taxes on interest in Hungary
 58. Dr. Istvan ERDOS, Maďarsko
  Private International Law v. Unification of Contract Law
 59. Mgr. Marcel FANDÁK, LL.M., Slovensko
 60. Mgr. Jana FANDÁKOVÁ, LL.M., Slovensko
 61. JUDr. Katarína FEDOROVÁ, Slovensko
  Prípad študenta Danilova a ruské porotné súdy po súdnej reforme r. 1864
 62. Dr. Júlia FEHÉR, Česká republika
 63. prof. JUDr. Jaroslav FENYK, PhD., DSc., Univ. Priv. Prof., Česká republika
 64. prof. JUDr. Josef FIALA, CSc., Česká republika
 65. JUDr. Zdeněk FIALA, Ph.D., Česká republika
  Přezkum správního rozhodnutí ve věci přestupků
 66. Doc. JUDr. Svetlana FICOVÁ, CSc., Slovensko
  Je úrok z omeškania pri platení výživného prednostnou pohľadávkou pri exekúcii zrážkou zo mzdy?
 67. Mgr. Richard FIEBIG, Slovensko
  Základné limity dotvárania práva za použitia analógie
 68. Martina FOJTOVÁ, Česká republika
 69. JUDr. Ivana FORRAIOVÁ, PhD., Slovensko
  Zábezpeka na daň- ochrana fiskálnych záujmov (za každú cenu)
 70. JUDr. Ing. Kristýna FRONC CHALUPECKÁ, Ph.D., Česká republika
  Vztah úpadku a finančního práva
 71. JUDr. Kateřina FRUMAROVÁ, Ph.D., Česká republika
 72. JUDr. Miroslav FRÝDEK, Česká republika
  Průtahy v soudním řízení včera a dnes
 73. doc. JUDr. Marek FRYŠTÁK, Ph.D., Česká republika
 74. JUDr. Marcela FRYŠTENSKÁ, Ph.D. , Česká republika
 75. RNDr. Mgr. Hana FUNKOVÁ, Česká republika
  Kolizní úprava pojistné smlouvy dle ZMPSP a ZMPS
 76. prof. JUDr. PhDr. Tomáš GÁBRIŠ, PhD., LLM, MA, Slovensko
  Odčlenenie súdnictva a správy v Uhorsku 19. a 20. storočia
 77. Mgr. Ing. Vladimír GAJDIČIAR, Slovensko
  Zneužitie postavenia poškodeného v trestnom konaní
 78. JUDr. Ľudmila GAJDOŠÍKOVÁ, CSc., Slovensko
  Právna ochrana proti správnym aktom individuálnej a „zmiešanej“ povahy v kontexte rozhodovacej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky
 79. Mgr. Dušan GAĽO, Česká republika
  Postavení a zájmy poškozeného v řízení o dohodě o vině a trestu
 80. Mgr. Monika GAZDOVÁ, Česká republika
  bude upřesněno
 81. Mgr. Lenka GERŽOVÁ, Česká republika
  Právní úprava zdanění svěřenských fondů. Projev absence právní osobnosti svěřenského fondu v daňovém právu
 82. prof. JUDr. Zdeňka GREGOROVÁ, CSc., Česká republika
  Výživné a sociální zabezpečení
 83. JUDr. Lukáš HADAMČÍK, Ph.D., Česká republika
  Krátkodobý nájem bytu jako nový institut českého soukromého práva
 84. Mgr. Michal HÁJEK, Česká republika
  Volby a média
 85. Mgr. Ing. Zuzana HAJNÁ, Česká republika
  Dopad absolutní neplatnosti soukromoprávního úkonu do daňové oblasti
 86. Mgr. Slavomír HALLA, Ph.D., Česká republika
  Dopady postoupení smlouvy na subjektivní vázanost rozhodčí doložky
 87. JUDr. Klára HAMUĽÁKOVÁ, Ph.D., Česká republika
 88. Jakub HANÁK, Česká republika
  Stavební činnost v záplavových územích
 89. JUDr. Martin HAPLA, Ph.D., Česká republika
  Tvorba a výklad práva – vymezení pojmů v postmoderní situaci
 90. JUDr. Jakub HARAŠTA, Česká republika
  Kybernetická bezpečnost a zboží dvojího užití
 91. Jaromír HARVÁNEK, Česká republika
 92. doc. JUDr. Petr HAVLAN, CSc., Česká republika
 93. JUDr. Jan HAVLÍČEK , Česká republika
  Bude doplněn
 94. Mgr. Dana HAVLÍČKOVÁ, Česká republika
 95. Mgr. Petra HAVLÍČKOVÁ , Česká republika
  Zločiny žen v letech 1788 až 1850 řešené kriminálním soudem v Jihlavě
 96. Ivo HEGER, Česká republika
  Obchodní podmínky v mezinárodních obchodních vztazích
 97. JUDr. Roman HEINZ, Ph.D., Česká republika
 98. JUDr. David HEJČ, Ph.D., Česká republika
  Efektivnost námitek a připomínek proti opatření obecné povahy
 99. Mgr. Ing. Filip HEJL, Česká republika
  Právní aspekty virtuálních měn
 100. JUDr. Simona HESEKOVÁ, Česká republika
  Finančnoprávny pohľad na potrebu zlepšenia ochrany a finančnej gramotnosti spotrebiteľov na finančnom trhu
 101. JUDr. Lukáš HLOUCH, Ph.D., Česká republika
  Nový občanský zákoník a teleologický výklad
 102. JUDr. Petr HLUŠTÍK, Ph.D., Česká republika
  ČESKÝ TELEKOMUNIKAČNÍ ÚŘAD VS OBECNÉ SOUDY - ROZHODOVÁNÍ O SPORECH O POVINNOSTI K PENĚŽITÉMU PLNĚNÍ PODLE ZÁKONA Č. 127/2005 SB., O ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍCH
 103. Mgr. Tomáš HNETILA, Česká republika
 104. Mgr. Martin HOBZA, Česká republika
  Zdanění investičních fondů ve světle nové právní úpravy
 105. Silvia HOLDOŠOVÁ, Česká republika
 106. Mgr. Libor HOLÝ, Česká republika
  Povaha aplikace neúměrného zkrácení
 107. JUDr. Mgr. Ondřej HORÁK, Ph.D., Česká republika
  „Běžící zajíc jest nemovitostí, skolený movitostí.“ Součást a příslušenství věci a daňové právo.
 108. JUDr. Monika HORÁKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  bude upřesněno
 109. Ing. Daniela HORNÍČKOVÁ, Česká republika
 110. Mgr., Ing. Marian HORVÁTH, Česká republika
  PRIENIK PRVKOV SÚKROMNÉHO PRÁVA DO FINANČNÉHO PRÁVA V KONTEXTE REKODIFIKÁCIE SÚKROMNÉHO PRÁVA V ČESKEJ REPUBLIKE
 111. doc. PhDr. Peter HORVÁTH, PhD., Slovensko
  Volebný systém na Slovensku
 112. doc. PhDr. Peter HORVÁTH, PhD., Slovensko
 113. doc. PhDr. Peter HORVÁTH, PhD., Slovensko
  VÝVOJ POSTAVENIA PREZIDENTA V POLITICKOM SYSTÉME SR
 114. doc. PhDr. Peter HORVÁTH, PhD., Slovensko
  Faktory determinujúce volebnú účasť
 115. doc., JUDr. Eva HORZINKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Opravné prostředky proti jednání starosty obce
 116. Zdeněk HOUDEK, Česká republika
  Změny v právu podnikatelských seskupení po rekodifikaci
 117. Mgr. Miloslav HRDLIČKA, Česká republika
 118. JUDr. Miluše HRNČIŘÍKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  bude upřesněno
 119. JUDr. Milana HRUŠÁKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Trestněprávní aspekty zanedbání povinné výživy
 120. doc. JUDr. Gábor HULKÓ, PhD., Maďarsko
 121. JUDr. Tomáš HULKÓ, Slovensko
 122. JUDr. Petra HUMLÍČKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Odpovědnost za ztráty na vodách
 123. prof. JUDr. Jan HURDÍK, DrSc., Česká republika
 124. JUDr. Klára HURYCHOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Odstoupení od smlouvy v rekodifikaci českého soukromého práva
 125. Zdeněk HUSTÁK, Česká republika
  K otázkám odpovědnosti poskytovatelů finančních služeb
 126. JUDr. Čestmír CHALOUPKA, Česká republika
 127. JUDr. Radim CHARVÁT, Ph.D., LL.M., Česká republika
  Duševní vlastnictví a zboží v tranzitu dle práva EU a judikatury Soudního dvora
 128. Professor Elena CHERNIKOVA, Rusko
 129. Jan CHUDOBA, Česká republika
  Nejvyšší soud SSSR a jeho prokurátor v ústavě SSSR z roku 1924
 130. Mgr. Anna CHURSHINA, LL.M., Rusko
 131. JUDr.RNDr. Jaroslav CHYBA, DrSc., Česká republika
  Je dobrý stav povrchových vod reálně dosažitelný?
 132. JUDr. Josef CHÝLE, Ph.D., Česká republika
  Právní ochrana proti nepravomocným správním aktům Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ČR a komparace se zahraničím
 133. Mgr. Pavlína JANEČKOVÁ, Česká republika
  Zvyklosti v mezinárodním obchodu
 134. Mgr. Michaela JANOČKOVÁ, Česká republika
  Vymáhání výživného v mezinárodním prostředí
 135. JUDr. Petra JÁNOŠÍKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Vlivy nového občanského zákoníku na daňový systém ČR
 136. JUDr. Michal JANOUŠEK, Ph.D., Česká republika
  Iusnaturalismus jako prostředek ochrany slabší smluvní strany v novém občanském zákoníku
 137. Mgr. Petra JANOUŠKOVÁ, Česká republika
 138. Michal JANOVEC, Česká republika
  Odborná péče institucí působících na finančních trzích
 139. Mgr. Ing. Jiří JAROŠ, Česká republika
  Řízení právnických osob soukromého a veřejného sektoru skrze projektové financování
 140. Mgr. Ivana JAROŠOVÁ, Česká republika
  Oběti stalkingu
 141. JUDr. Mgr. Luboš JEMELKA, Ph.D., Česká republika
  Význam rozkladové komise v řízení o rozkladu
 142. Mgr. Monika JEŽKOVÁ, Česká republika
  Finančně právní aspekty dědického řízení po roce 2013
 143. Mgr. Jitka JORDÁNOVÁ, Česká republika
  Schopnost dítěte se samo živit jako kritérium zániku vyživovací povinnosti
 144. JUDr. Ing. Michal JUHÁS, Slovensko
  Koexistencia zmluvnej voľnosti a cenovej regulácie elektrickej energie- metodiky v podmienkach SR
 145. PhDr. Pavol JUHÁS, Slovensko
 146. Mgr. Marek JURÁŠ, Česká republika
 147. Mgr. Jakub JUŘENA, Česká republika
  Výživné v insolvenčním řízení
 148. Mgr. Miloslav KABRHEL, Česká republika
 149. JUDr. Stanislav KADEČKA, Ph.D., Česká republika
  Rozklad jako efektivní prostředek ochrany práv?
 150. Dr. János KÁLMÁN, Maďarsko
 151. Prof. JUDr. Věra KALVODOVÁ, Dr., Česká republika
  Zásada zohlednění právem chráněných zájmů osob poškozených trestným činem
 152. Mgr. Pavel KANDALEC, Ph.D., LL.M., Česká republika
 153. Prof. dr Marina KARASEVA (SENTSOVA), Rusko
  Ruská daňová legislativa a problémy terminologie při aplikaci daňového práva
 154. Mgr. et Mgr. Eva KEBRLOVÁ, Česká republika
  Právní ochrana proti nepravomocným správním aktům na úseku státní památkové péče
 155. Mgr. Bc. Ivo KEISLER, Česká republika
  Volba prezidenta a jeho postavení v Litevském ústavním systému
 156. Ing. Alena KERLINOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Přínosy a rizika snížení základního kapitálu u s. r. o. na 1 Kč
 157. Mgr. et Bc. Kamila KLEMEŠOVÁ, Česká republika
  Subjekty povodňové ochrany
 158. JUDr. Jana KLESNIAKOVÁ, Slovensko
  Vplyv zákona o obetiach trestných činov na postavenie obetí v trestnom konaní
 159. Miroslav KNOB, Česká republika
  Soudní přezkum vnitřní demokracie politických stran
 160. doc. JUDr. Jan KOCINA, Ph.D., Česká republika
  Soukromoprávní aspekty adhezního řízení
 161. JUDr. Michael KOHAJDA, Ph.D., Česká republika
  Vztah mezi pojmy „spotřebitel“ v soukromém právu a „klient“ v právu finančního trhu
 162. Mgr. David KOHOUT, Ph.D., Česká republika
  Schizofrenie soudů a soudců v procesech s nacistickými zločinci
 163. JUDr. Marian KOKEŠ, Česká republika
  Ústavnost limitů na celkové výdaje ve volebních kampaních - nevyřešená otázka?
 164. JUDr. Petr KOLMAN, Ph.D., Česká republika
  K problematice předběžného opatření
 165. JUDr. David KOLUMBER, Česká republika
  Stručný přehled a srovnání ústavního soudnictví v Jugoslávii a v Československu
 166. Mgr. Michaela KONEČNÁ, Česká republika
  Právní aspekty splouvání vodních toků v národních parcích
 167. JUDr. et Mgr. Zdeněk KOPEČNÝ, Česká republika
 168. JUDr. Ing. Jan KOPŘIVA, Česká republika
  Zaměstnávání cizinců z pohledu správní praxe
 169. Andrea KORÁNOVÁ, Česká republika
 170. Martin KORNEL, Česká republika
  Vyživovací povinnost vs. příspěvek na potřeby rodinné domácnosti
 171. doc. JUDr. Josef KOTÁSEK, Ph.D., Česká republika
 172. Stanislav KOUBA, Česká republika
  Tuzemské daňové právo a zahraniční instituty soukromého práva
 173. Doc. JUDr. Zdeněk KOUDELKA, Ph.D., Česká republika
  Volba prezidenta republiky
 174. JUDr. Pavel KOUKAL, Ph.D., Česká republika
  Inženýrské sítě v novém občanském zákoníku
 175. JUDr. Lucia KOVÁČOVÁ, Česká republika
  Kontraktační proces dle NOZ jako alternativa k CISG
 176. Mgr Lic. et Mgr. Ingrid KOVÁŘOVÁ KOCHOVÁ , Ph.D., Česká republika
  Nájem bytu
 177. Mgr. Martin KOZÁK, Česká republika
 178. Mgr. Tomáš KOZÁREK, Česká republika
  Předsmluvní odpovědnost - srovnání stávající úpravy a nového občanského zákoníku
 179. Dr Mgr. Michal KOZIEŁ, Ph.D., Česká republika
  Pojem dluhu ve veřejném a soukromém právu
 180. Mgr. Veronika KOZLOVÁ, Česká republika
  Vyživovací povinnost ve vazbě na předběžné opatření podle 76b OSŘ
 181. JUDr. Jaromír KOŽIAK, Česká republika
  Povaha a forma rozhodnutí orgánů korporací podle zákona o korporacích
 182. JUDr. Bc. Jakub KRÁL, Ph.D., Česká republika
  Právní ochrana u správních aktů v oblasti regulace cen a úhrad
 183. Mgr. Pavel KRÁL, Česká republika
 184. Mgr. Jaroslav KRÁLÍČEK, Česká republika
  Kontraktační proces dle NOZ jako alternativa k CISG
 185. Prof. JUDr. Zdeňka KRÁLÍČKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  bude upřesněn
 186. Mgr. Bc. Alžbeta KRÁLOVÁ, Česká republika
  Specifika právní ochrany proti rozhodnutím v cizineckém právu
 187. Jana KRANECOVÁ, Česká republika
  Vliv rekodifikace soukromého práva na finanční vztahy obcí a krajů
 188. prof. JUDr. Vladimír KRATOCHVÍL, CSc., Česká republika
 189. JUDr. Zdenek KREJCI, Ph.D., Česká republika
  Poučování poškozeného a oběti?
 190. Vít KROPJOK, Česká republika
  Daňové změny v nabývání nemovitostí reflektující rekodifikaci soukromého práva
 191. Mgr. Petr KRUTIŠ, Česká republika
 192. JUDr. Ivo KRÝSA, Ph.D.,LL.M., Česká republika
  Vybrané otázky přezkumu rozhodnutí podmíněného závazným stanoviskem
 193. Mgr. et Mgr. Alica KŘÁPKOVÁ, Česká republika
  Organizácia súdnictva v magdeburskom mestskom práve na základe prameňov mesta Žiliny
 194. Filip KŘEPELKA, Česká republika
  Otravy methanolem v České republice 2012 a volný oběh zboží v Evropské unii
 195. JUDr. Jana KŘIVÁČKOVÁ, Ph.D., Česká republika
 196. JUDr. Štefan KSEŇÁK, PhD., Slovensko
 197. JUDr. Gabriela KUBÁTOVÁ, Česká republika
 198. Mgr. Lubomír KUČERA, Česká republika
  Interakce soukromého a celního práva
 199. Adéla KUČEROVÁ, Česká republika
  Evropská daň z finančních transakcí a její možné dopady
 200. doc. JUDr. Josef KUCHTA, CSc., Česká republika
  Odškodńování obětí podle nového zákona č. 45/2013 Sb.
 201. Mgr. Jana KURSOVÁ, Česká republika
  Odklony z pohledu oběti a poškozeného
 202. Dr (PhD) Joanna KUŹMICKA-SULIKOWSKA, Polsko
  Odpowiedzialność deliktowa z tytułu szkód wyrządzonych wskutek wydania niezgodnego z prawem orzeczenia lub decyzji w polskim kodeksie cywilnym
 203. JUDr. Jarmila KUŽELOVÁ, Česká republika
 204. Karel KVASNIČKA, Česká republika
 205. JUDr. Ing. Libor KYNCL, Ph.D., Česká republika
  Opatření proti legalizaci výnosů trestné činnosti a anonymní akcionáři
 206. JUDr. Tereza KYSELOVSKÁ, Ph.D., Česká republika
  Vybrané otázky elektronické kontraktace pohledem Vídeňské úmluvy, NOZ a CESL
 207. Ivana LANKOVÁ, Slovensko
 208. Dr Krzysztof LASINSKI-SULECKI, Polsko
 209. University Lecturer Doctor TROCAN LAURA MAGDALENA, University Lecturer Ph.D., Rumunsko
 210. doc. JUDr. Petr LAVICKÝ, Ph.D., Česká republika
 211. Mgr. Martin LEBEDA, Česká republika
  Zemědělský pacht
 212. JUDr. Andrej LOBOTKA, Česká republika
  Oběti trestného činu křivého obvinění
 213. JUDr. Jakub LÖWY, Slovensko
  Príbeh zatúlaných paragrafov alebo ako proces navštívil hmotu
 214. Mgr. Zbyněk LUBOVSKÝ, Česká republika
  Náhrada škody v rybářství
 215. Mgr. Ivo MACEK, Česká republika
  Specifika postavení podnikatele v české a evropské právní úpravě se zaměřením na závazkové vztahy
 216. Jan MACURA, Česká republika
 217. Doc.PhDr. Tatiana MACHALOVÁ,, CSc., , Česká republika
  Jaké zdůvodnění lidských práv potřebujeme? K některým metodologickým otázkám.
 218. Dr. Tomasz MACHELSKI, Polsko
 219. prof. dr. hab. Piotr MACHNIKOWSKI, Česká republika
 220. Mgr. Romana MACHOTOVÁ, Česká republika
 221. Veronika MARCEKOVÁ, Slovensko
 222. doc. JUDr. Klaudia MARCZYOVÁ, PhD., Slovensko
  Vybrané reály volebného práva
 223. JUDr. Dušan MARJÁK, Česká republika
  Sankcie za porušenie záväzkov z obchodných zmlúv vo svetle reformy súkromného práva
 224. prof. JUDr. Hana MARKOVÁ, CSc., Česká republika
  Regulatorní možnosti rozpočtového a daňového práva ve vztahu k právu soukromému
 225. JUDr. Veronika MARKOVÁ, PhD., Slovensko
  Historické aspekty vzniku Špecializovaného trestného súdu
 226. Petra MASOPUST ŠACHOVÁ, Česká republika
  Využití restorativních programů v českém trestním procesu
 227. JUDr. Pavel MATOUŠEK, Česká republika
  Finanční právo a zlato
 228. Mgr. Zbyněk MATULA, Česká republika
  Letter of intent pohledem předsmluvní odpovědnosti
 229. JUDr. Jozef MEDELSKÝ, Ph.D., Česká republika
  Normotvorná činnosť Rady Európy a postavenie poškodeného v trestnom konaní
 230. Mgr. Jozef MELICH, Slovensko
  Problematika volieb do orgánov obcí a samosprávnych krajov
 231. Mgr. Petra MELOTÍKOVÁ, Česká republika
  Problematika rozhodování Úřadu pro ochranu osobních údajů
 232. Dr. Adam MENYHART, Ph.D., Maďarsko
 233. JUDr. Vladislav MIČÁTEK, PhD., Slovensko
  Finančnoprávny pohľad na potrebu zlepšenia ochrany a finančnej gramotnosti spotrebiteľov na finančnom trhu
 234. JUDr. Jana MICHALIČKOVÁ, PhD., Slovensko
  Výška výživného a najlepšie záujmy dieťaťa
 235. Petr MOC, Česká republika
  Porotní soudnictví v českých zemích v 2. polovině 19. století
 236. JUDr. Pavel MOLEK, Česká republika
 237. dr hab. Wojciech MORAWSKI, prof. UMK, Polsko
  Význam oficiálního výkladu daňového práva pro uzavírání smluv práva občanského - Polská zkušenost
 238. Lucie MRÁZKOVÁ, Česká republika
 239. doc. JUDr. Petr MRKÝVKA, Ph.D., Česká republika
  Soukromoprávní prvky v metodě regulace ve finančním právu
 240. JUDr. Hana MÜLLEROVÁ, Ph.D., Česká republika
  Služebnosti týkající se vody v novém občanském zákoníku
 241. Mgr. Martina MUŠÁLKOVÁ, Česká republika
  Daňové a sociální aspekty rodinného závodu - komparativní pohled
 242. Pavlína NAVRÁTILOVÁ, Česká republika
 243. Mgr. Jan NECKÁŘ, Česká republika
  Conflict of Insolvency Law and Tax Law
 244. Filip NEČAS, Česká republika
 245. Mgr. Ing. Kamil NEJEZCHLEB, Česká republika
  Rozklad podaný "neúčastníkem" řízení proti rozhodnutí o povolení fúze - překvapivé rozhodnutí Krajského soudu
 246. Alan NEKHAY, Rusko
  will be specified
 247. Lenka NĚMCOVÁ, Česká republika
  Interakce soukromého a finančního práva při procesu změny vlastníka nemovitosti
 248. JUDr. Tereza NĚMCOVÁ ČÁSLAVSKÁ, Česká republika
 249. Vítězslav NĚMČÁK, Česká republika
  Česko-francouzské srovnání financování prezidentské kampaně
 250. doc. JUDr. Antonín NESVADBA, PhD., Česká republika
  Aspekty lobizmu ako súčasti politického systému Slovenskej republiky
 251. Mgr. Marek NEŠTINA, PhD., Slovensko
  Vágnosť a interpretácia v práve
 252. Radvan NOVÁČEK, Česká republika
 253. JUDr. Miriam ODLEROVÁ, Česká republika
  ADMINISTRATÍVNE VYHOSTENIE A ZAISTENIE AKO PRÁVNE INŠTITÚTY OBMEDZUJÚCE SLOBODU POHYBU A POBYTU CUDZINCOV
 254. Mgr. Simona ONDEČKOVÁ, Slovensko
  Právní úprava přímé volby prezidenta SR (současný stav a legislativní perspektivy v podobě navrhovaného volebního kodexu)
 255. doc. JUDr. Dana ONDREJOVÁ, Ph.D., Česká republika
 256. JUDr. Petr OSINA, Ph.D., Česká republika
 257. Mgr. Kateřina PACALOVÁ, Česká republika
 258. JUDr. Zdenka PAPOUŠKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Institut "veřejná prospěšnost"
 259. Prof. Oleg V. PARILOV , Rusko
 260. JUDr. Ivana PAŘÍZKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Vliv soukromého práva na daňovou normotvorbu obcí
 261. Mgr Mária PASTORKOVÁ, Česká republika
  Zmluvná pokuta v novom občianskom zákonníku s prepojením na Viedenský dohovor o zmluvnom práve
 262. Mgr. Peter PAVLOVIČ, Česká republika
  Zhodnotenie certifikačného systému procesu z Kimebrley na zabránenie obchodu s konfliktnými diamantmi
 263. doc. JUDr. Ing. Milan PEKÁREK, CSc., Česká republika
  Rybník - problémy jeho současné právní úpravy
 264. JUDr. Tomáš PERÁČEK, PhD., Slovensko
  K niektorým problémom slobodného prístupu k informáciám
 265. Oldřich PESLAR, Česká republika
 266. JUDr. Jana PEŠOUTOVÁ, Slovensko
  Procesný postup zabezpečenia výpovede poškodeného inštitútom medzinárodnej právnej pomoci
 267. Mgr. Pavel PETR, LL.M., Česká republika
 268. Jan PETROV, Česká republika
 269. Mgr. Ing. Jana PETRŽELOVÁ, Česká republika
  Daňové souvislosti úvěru na bydlení
 270. JUDr. Mgr. Magdalena PFEIFFER, Ph.D., Česká republika
 271. Lenka PÍČOVÁ, Česká republika
 272. Mgr. Lucie PIECHOWICZOVÁ, Česká republika
  bude upřesněn
 273. LL.M Paulina PIEPRZYK, Polsko
 274. JUDr. Jan PINZ, Ph.D., Česká republika
  Právní metodologie v architektonice právních věd
 275. Elena PODKOPAEVA, Rusko
 276. Ing. Michal POCHOP, Česká republika
 277. prof. JUDr. Jarmila POKORNÁ, CSc., Česká republika
  ZÁKLADNÍ KAPITÁL - POCHYBNOSTI POKRAČUJÍ ?
 278. Mgr. Marie POLÁČKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Stavební činnost v záplavových územích
 279. dr. Kitti POLLÁK, Maďarsko
  THE EVOLUTION OF THE POSSIBILITIES FOR LEGAL REMEDY IN HUNGARIAN ADMINISTRATIVE PROCEDURES
 280. Jarosław POMARAŃSKI, Polsko
 281. Mgr. Tereza PONDIKASOVÁ, Česká republika
  The Inspiration by Foreign Legal Sources in the Process of Creating the New Civil Code
 282. Mgr. Martina POSPÍŠILOVÁ, Česká republika
 283. JUDr. Soňa POSPÍŠILOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Ochrana před fiktivními správními akty
 284. JUDr. Lukáš POTĚŠIL, Ph.D., Česká republika
  Řádné opravné prostředky v zemích tzv. V4
 285. doc. JUDr. Olga POUPEROVÁ, Ph.D., Česká republika
 286. Michal POVAŽAN, Slovensko
  Trestné súdnictvo a trestné konanie po roku 1867 v Uhorsku
 287. JUDr. Silvia PREPIROVA, Slovensko
 288. Mgr. Petr PROKOP, Česká republika
 289. JUDr. Jan PROVAZNÍK, Ph.D., Česká republika
  Nehmotná práva poškozeného v trestním řízení
 290. Prof. JUDr. Petr PRŮCHA, CSc., Česká republika
  K povaze řádných opravných prostředků proti rozhodnutí ústředních správních úřadů
 291. Doc. JUDr. Ivana PRŮCHOVÁ, CSc., Česká republika
  Vodní plochy jako významné krajinné prvky z pohledu práva
 292. Mgr. Monika PŘÍKAZSKÁ, Ph.D., Česká republika
  The Companies Act - New Attitude To Inslovency Of Corporations
 293. doc. JUDr. Ing. Michal RADVAN, Ph.D., Česká republika
  Vztah soukromého a daňového práva
 294. Mgr. Kateřina REMSOVÁ, Česká republika
  Vady faktické pohledem nového občanského zákoníku a Vídeňské úmluvy
 295. JUDr. Ing. Romana ROGALEWICZOVÁ, Česká republika
  Trvání vyživovací povinnosti z hlediska dobrých mravů
 296. Mgr. Iveta ROHOVÁ, Česká republika
  Obchodní podmínky jako součást mezinárodní kupní smlouvy pohledem NOZ (ve srovnání zejm. se CISG a Principy UNIDROIT)
 297. JUDr. Kateřina RONOVSKÁ, Ph.D., Česká republika
  bude upřesněno
 298. Mgr. Dušan ROSTÁŠ, Slovensko
  Kontrola štandardných zmlúv vo vzťahoch B2B z pohľadu nového Občanského zákoníku, CESL a DCFR
 299. Marián ROZBORA, Česká republika
  Kategorie rozumnosti v rámci reformy soukromého práva
 300. Mgr. Marián ROZBORA, Česká republika
  Kategorie rozumnosti jako metodologické dilema
 301. Eva ROZSÍVALOVÁ, Česká republika
 302. Ing. Mgr. Radek RUBAN, Ph.D., Česká republika
  Jednání jménem právnické osoby před jejím vznikem − vybrané úvahy
 303. full professor Eugeniusz RUŚKOWSKI, Polsko
 304. Mgr. Alžběta RYNDOVÁ, Česká republika
 305. Bc. Irena RYŠÁNKOVÁ, Česká republika
 306. JUDr. Kristýna ŘEZNÍČKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Pes jako zvíře a předmět místního poplatku
 307. Mgr. Roman ŘÍČKA, Česká republika
  „Recyklační konflikt“ Evropské unie a Ruské federace v kontextu Světové obchodní organizace
 308. JUDr. Jozef SÁBO, PhD., Slovensko
  Konflikt v daňovej klasifikácii, daňové úniky a daňová politika Európskej únie
 309. JUDr. Pavel SALÁK, Ph.D., Česká republika
 310. Anna SAMADZAI, Česká republika
 311. Dr. Pál SÁRY, PhD, Maďarsko
 312. JUDr. Stanislav SEDLÁČEK, Ph.D., Česká republika
 313. Mgr. Bc. Jolana SEDLÁČKOVÁ, Česká republika
  Praktická kazuistika informací poskytovaných obětem v trestním řízení
 314. JUDr. Tomáš SEJKORA, Česká republika
  Daňové aspekty vybraných forem spolupráce manželů při podnikání
 315. JUDr. Emil SEMJAN, Slovensko
  Absencia odkladného účinku opravného prostriedku proti niektorým rozhodnutiam v azylovom konaní a jej možné dôsledky v súvislosti s realizáciou výkonu vyhostenia cudzinca.
 316. JUDr. Mgr. Vilmos SEREGI, Maďarsko
 317. Doc. JUDr. Karel SCHELLE, CSc., Česká republika
  Z historie rozhodčího soudnictví
 318. JUDr. Monika SCHÖN, Česká republika
  Rodičovská (z)odpovědnost a vyživovací povinnost k dítěti
 319. Mgr. Johan SCHWEIGL, Ph.D., Česká republika
  Standardizace terminologie právních předpisů EU regulujících finanční služby
 320. Mgr Mateusz SIEŃKO, PhD student, Polsko
 321. JUDr. PhDr. Martin SKALOŠ, PhD., Slovensko
  Vývoj súdnictva a jeho miesto v systéme orgánov štátu na našom území v rokoch 1945-1989
 322. Doc. JUDr. Soňa SKULOVÁ, Ph.D., Česká republika
  bude upřesněno
 323. Doc. JUDr. PhDr. Miroslav SLAŠŤAN, PhD., Slovensko
  Free movement of goods vs. fundamental rights
 324. Vladan SLAVĚTÍNSKÝ, Česká republika
 325. Mgr. Jiří SLOVÁČEK, Česká republika
  Právní aspekty virtuálních měn
 326. JUDr. Veronika SMUTNÁ, Ph.D., Česká republika
  Právní ochrana proti správním aktům vysokých škol
 327. Tereza SNOPKOVÁ, Česká republika
  Ochrana vod v integrovaném povolení
 328. doc. JUDr. Tomáš SOBEK, Ph.D., Česká republika
  Morální povinnost jít k volbám
 329. JUDr. Martin SOBOTKA, Česká republika
  Úmysl zákonodárce v novém občanském zákoníku
 330. JUDr. Michal SOBOTKA, Ph.D., Česká republika
  Řešení sporů při nakládání s vodami
 331. mgr Michał SOĆKO, Polsko
 332. Mariia SOLOVEVA, Rusko
 333. Dr Jacek SROKOSZ, Polsko
  The American discussion on the value of the Langdell’s education method of teaching students to „thinking like a lawyer”, and possibility of its implementation in Polish legal education.
 334. Antonín STANISLAV, Česká republika
  Vliv reformy soukromého práva na právo civilního procesu
 335. Mgr. Lenka STAŇKOVÁ, Česká republika
  Oběti násilné kriminality
 336. Mgr. Kamila STLOUKALOVÁ, Česká republika
  bude upřesněn
 337. JUDr. Ing. Jozef STOPKA, Slovensko
  Postavenie poškodeného v trestnom konaní v európskom kontexte
 338. Jakub STROUHAL, Česká republika
 339. Mgr. Jana SUCHANOVÁ, Česká republika
 340. Dušan SULITKA, Česká republika
  Soudní přezkum v právu EU: Přezkoumávání opatření společné obchodní politiky (nejenom) po přijetí Lisabonské smlouvy
 341. Mgr. Tomáš SVOBODA, Česká republika
  Ochrana před neposkytováním informací obcemi
 342. dr. Zsuzsa SZAKÁLY, Maďarsko
 343. Prof. JUDr. Pavel ŠÁMAL, Ph.D., Česká republika
  K nové úpravě zmocněnce poškozeného
 344. doc. JUDr. Filip ŠČERBA, Ph.D., Česká republika
 345. JUDr. Jan ŠEJDL, Ph.D., Česká republika
  Římskoprávní kořeny služebností ve vědě a soudní praxi současnosti
 346. JUDr. Marián ŠEVČÍK, CSc., Slovensko
  Ukladanie trestov v správnom konaní a asperačná zásada vo svetle Nálezu Ústavného súdu SR (úvahy de lege ferenda)
 347. doc. JUDr. Ing. Josef ŠILHÁN, Ph.D., Česká republika
 348. doc. JUDr. Vojtěch ŠIMÍČEK, Ph.D., Česká republika
 349. Mgr. Iva ŠIMKOVÁ, Česká republika
  Koncepce náhrady škody podle nového občanského zákoníku - vyhodnocení ve světle úpravy v CISG
 350. Mgr. Klára ŠKRLOVÁ, Česká republika
 351. JUDr. Martin ŠKUREK, Česká republika
  Odvolací řízení z hlediska evropského správního práva trestního
 352. JUDr. Petr ŠKVAIN, Česká republika
  K nové úpravě zmocněnce poškozeného
 353. Jan ŠMAKAL, Česká republika
  Uzavírací klauzule pro volby do Evropského parlamentu: německá cesta (ne)hodná následování?
 354. Mgr. Eva ŠMAKALOVÁ, Česká republika
  Stát v. mezinárodní regulace obchodu: ekonomické sankce USA
 355. PhDr. Mgr. Jan ŠMÍD, Ph.D., Česká republika
  Maďarský volební zákon jako příklad volebního inženýrství
 356. JUDr. Ondřej ŠMÍD, Ph.D., Česká republika
  Pojem výživné a vyživovací povinnosti - teoretická východiska a koncepce
 357. JUDr. Dominik ŠOLTYS, Slovensko
  Ľudské práva v právnej filozofii Roberta Alexyho
 358. JUDr. Bystrík ŠRAMEL, PhD., Slovensko
  Možnosti aplikácie inštitútu subsidiárnej žaloby v trestnom konaní
 359. JUDr. Dana ŠRAMKOVÁ, Ph.D., MBA, Česká republika
  Interakce soukromého a celního práva
 360. Mgr. et Mgr. Naďa ŠTACHOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Promluva k soudcům Tomáše Štítného
 361. JUDr. Ján ŠTEFANICA, PhD., Slovensko
  Súdnictvo a politické procesy v Československu 1948 - 1956.
 362. Ondrej ŠTEFÁNIK, Česká republika
  Obět trestného činu a restorativní justice
 363. doc. JUDr. Marek ŠTEVČEK, Ph.D., Česká republika
  Rekodifikácia civilného práva procesného – prvý rok zmien
 364. Tereza ŠTOURAČOVÁ, Česká republika
 365. Mgr. Kateřina ŠTREJTOVÁ, Česká republika
  Oběť domácího násilí ve světle zákona č. 45/2013 Sb.
 366. Mgr.Bc. Eva ŠULCOVÁ, Česká republika
  Právní režim běžného účtu
 367. Mgr. Pavla ŠUPKOVÁ, Česká republika
 368. Mgr. Michaela ŠVANCAROVÁ, Slovensko
  Retribučné súdnictvo v kontexte 1. Slovenskej republiky
 369. doc. JUDr. Bc. Jaromír TAUCHEN, Ph.D., LL.M., Česká republika
  Protektorátní Národní soud - neznámá kapitola z českého soudnictví
 370. Prof. Vladimir Alexandrovich TIMCHENKO, Rusko
 371. JUDr. Tomáš TINTĚRA, Česká republika
  KOGENTNOST VS. DISPOZITIVNOST ÚPRAVY SMLUVNÍ POKUTY V KONTEXTU REKODIFIKACE SOUKROMÉHO PRÁVA
 372. JUDr. Jana TKÁČIKOVÁ, PhD., Česká republika
  Nitrátová směrnice
 373. Mgr. Václav TOUL, Česká republika
 374. JUDr. Diana TREŠČÁKOVÁ, PhD., Slovensko
  Sankcie za porušenie záväzkov z obchodných zmlúv vo svetle reformy súkromného práva
 375. Mgr. Milan TRYLČ, PhD., Slovensko
  Dodám
 376. doc. JUDr. Mgr. Martin TURČAN, PhD., Česká republika
  K pravidlu "nejasné vo svetle jasného"
 377. mgr Maciej TUREK, Polsko
 378. JUDr. Dominika TVARDZIKOVÁ, Slovensko
  Premeny zmluvy o dielo vplyvom reforiem súkromného práva a niektoré aplikačné problémy súčasnosti
 379. Mgr. Kateřina UHLÍŘOVÁ, Ph.D., LL.M., Česká republika
 380. Zuzana UHŘÍKOVÁ, Česká republika
 381. Ph D MARIUS VACARELU, Ph D , Rumunsko
 382. JUDr. Nadežda VACULÍKOVÁ, PhD., Česká republika
  Hermeneutika v práve a právna hermeneutika
 383. Adriana VALCOVÁ, Česká republika
 384. Mgr. Lucia VALENTOVÁ, Česká republika
 385. JUDr. Radomíra VALÍKOVÁ, Česká republika
 386. JUDr. Eva VEČERKOVÁ, Ph.D., Česká republika
 387. prof. JUDr. PhDr. Miloš VEČEŘA, CSc., Česká republika
  Účel práva jako prostředek interpretace
 388. Mgr. Jitka VEČEŘOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Právní aspekty splouvání vodních toků v národních parcích
 389. Jiří VENCLÍČEK, Česká republika
  "Precedenty" a efektivnost správního trestání
 390. JUDr. Bc. Pavel VETEŠNÍK, Ph.D., Česká republika
  Vývoj správního soudnictví na území České republiky
 391. JUDr. Hana VIČAROVÁ HEFNEROVÁ, Česká republika
  Přezkum negativních fiktivních rozhodnutí ve správním řízení se zaměřením na oblast poskytování informací o životním prostředí
 392. JUDr. Ondřej VÍCHA, Ph.D., Česká republika
  Právní povaha vod z hlediska horních předpisů
 393. JUDr. Roman VICHEREK, Česká republika
  Soudní rozhodování o náhradě škody v trestním řízení
 394. Dr. Attila VINCZE, LL.M., Česká republika
  Volba a pravomoce maďarského prezidenta
 395. JUDr. Nikola VINOPALOVÁ, Česká republika
  Vyživovací povinnost z hlediska insolvenčního řízení
 396. Mgr. Anna Katerina VINTROVÁ, LL.M., Česká republika
 397. Mgr. Vlastimil VITOUL, Česká republika
  Právní nástroje fundraisingu
 398. Mgr. Jiří VLACH, Česká republika
 399. JUDr. et Ing. Ladislav VLACHOVIČ, Slovensko
  Práva poškodeného de lege ferenda v Slovenskej republike
 400. Mgr. Bc. Veronika VLČKOVÁ, Česká republika
  Exekuce pozastavením řidičského oprávnění
 401. Prof. JUDr. Ladislav VOJÁČEK, CSc., Česká republika
  Pracovní soudnictví v meziválečném Československu
 402. Mgr. Jana VOLKOVÁ, Česká republika
  Výživné z pohledu žalob wrongful life a wrongful birth
 403. Mgr. Jakub VRANÍK, Česká republika
  Exekuce pozastavením řidičského oprávnění
 404. JUDr. Rostislav VRZAL, Česká republika
  Televize veřejné služby a volby
 405. JUDr. Roman VYBÍRAL, Ph.D., Česká republika
  Pojistná smlouva podle nového občanského zákoníku
 406. Mgr Michał WDOWIAK, PhD student, Polsko
 407. David ZAHUMENSKÝ, Česká republika
  Svoboda projevu politiků v judikatuře ESLP
 408. Mgr. Petr ZARIVNIJ, Česká republika
  Prohlášení oběti o dopadu trestného činu na její život
 409. Josef ZICH, Česká republika
 410. Mgr. Radomír ZIMEK, Česká republika
 411. JUDr. Pavol ZLOCH, CSc., Slovensko
  K právnej úprave opravných prostriedkov v správnych konaniach o priestupkoch a o iných správnych deliktocch
 412. JUDr. Jiří ZRŮST, Česká republika
  Několik poznámek k aktuální právní úpravě určování výživného v České republice.
 413. JUDr. Jan ZŮBEK, Česká republika
  Zajištěný poškozený v insolvenčním řízení
 414. JUDr. Dominik ŽIDEK, Ph.D., Česká republika
  Voda v procesech veřejného stavebního práva

nahoru