| | | | |


Drobečková navigace

Titulní strana || Archív > 2012 > Účastníci > Abecední

Seznam účastníků (podle abecedy)

 1. Mgr. Zuzana ADAMEOVÁ, Česká republika
  Pozemek a převoditelnost veřejných subjektivních práv
 2. JUDr. Karel ALEXA, Česká republika
  Několik poznámek k nálezu Ústavního soudu sp.zn. I. ÚS 3244/09
 3. Dr. Péter ANTALÓCZY, PhD, Česká republika
  Newest regulation of THE FREEDOM of religion and the establishment of churches in Hungary
 4. Mgr. Zuzana ANTOŠOVÁ, Slovensko
  Legislatívny proces v Českej republike a v Slovenskej republike - vzájomná komparácia
 5. JUDr. PhDr. Stanislav BALÍK , Česká republika
  Cádizská ústava z r. 1812
 6. doc. JUDr. Boris BALOG, PhD., Slovensko
  Právomoci a spôsob voľby prezidenta Slovenskej republiky - krok späť, krok vpred, krok späť
 7. JUDr. Jozef BANDŽAK, PhD., Česká republika
  Řízení o správních deliktech právnických osob
 8. Martina BARÁKOVÁ, Česká republika
 9. Mgr. Róbert BARDAČ, Slovensko
  Správne trestanie v recentnej aplikačnej činnosti Rady pre vysielanie a retransmisiu
 10. Mgr. Markéta BARTIZALOVÁ, Česká republika
  Dohoda o vině a trestu jako nový zvláštní způsob trestního řízení
 11. prof. JUDr. Josef BEJČEK, CSc., Česká republika
  Quod licet rei publicae, non licet bovi
 12. Mgr. Pavla BEJČKOVÁ, Česká republika
 13. Mgr. Jaroslav BENÁK, Ph.D., Česká republika
  Co zbylo z Ústavního soudu ČSFR?
 14. JUDr. Radoslav BENKO, Ph.D., LL.M., Slovensko
 15. Mgr. Eva BIEDERMANOVÁ, Česká republika
 16. JUDr. Jana BÍLKOVÁ, Česká republika
 17. Doc. Ing. Jiří BLAŽEK, CSc. , Česká republika
 18. doc. JUDr. Radim BOHÁČ, Ph.D., Česká republika
  Pojem poplatek v právním řádu České republiky
 19. University professor doctor Moise BOJINCA, Rumunsko
 20. Mgr. Lucie BOLEDOVIČOVÁ, Česká republika
  Elektronický monitoring jako prostředek ke snížení počtu vězeňské populace
 21. Mgr. et Mgr. Helena BONČKOVÁ, LL.M., Česká republika
  Účinky smíšených smluv v právním řádu ČR
 22. Mgr. Petr BOUDA, Česká republika
  Test proporcionality v případech nepřímé diskriminace - teorie a praxe
 23. JUDr. Hynek BROMA, Česká republika
 24. Jan BROŽ, Česká republika
 25. JUDr. Bc. Stanislav BRUNCKO, Česká republika
  Kde se v zákoně skrývá biologický nebo sociální rodič?
 26. Mgr. Ing. Karel BRYCHTA, Ph.D., Česká republika
  to be specified
 27. JUDr. PhDr. Tomáš BŘICHÁČEK, Česká republika
 28. Mgr. Ing. Lenka BURSÍKOVÁ, Česká republika
  Správní trestání po rozsudku Zolotukhin proti Rusku
 29. JUDr. Martin CEMPÍREK, Česká republika
  Změna paradigmatu v právní úpravě přepravy
 30. judge Anamaria Cristina CERCEL, PHD, Rumunsko
 31. professor SEVASTIAN CERCEL, PHD, Rumunsko
 32. prof. JUDr. Ján CIRÁK, CSc., Slovensko
  Pokus o nové poňatie inštitútu osobnostných práv
 33. Martina CIRBUSOVÁ, Česká republika
  Diskriminace práv dítěte
 34. JUDr. Lukáš CISKO, Slovensko
  Právna povaha inštitútu akosti tovaru vo svetle zodpovednosti za vady plnenia
 35. doc. JUDr. Kristián CSACH, PhD., LL.M., Slovensko
  Bermudský trojuholník obchodnoprávnej normotvorby
 36. Zuzana CZERNINOVÁ, Česká republika
 37. JUDr. Petr ČECHÁK, Ph.D., Česká republika
  Právo jako nástroj revoluce
 38. JUDr. Mgr. Radek ČERNOCH, Ph.D., Česká republika
  Zrod principátu – skrytá revoluce
 39. JUDr. Filip ČERNÝ, Česká republika
  Labyrint regionalizace nebo ráj europeizace?
 40. Ing. Karolína ČERVENÁ, PhD., Slovensko
  Daňová politika verzus ekonomická efektívnosť v období krízových javov
 41. Mgr. Lenka ČIHÁKOVÁ, Česká republika
  Kázeňské trestání odsouzených ve výkonu trestu odnětí svobody
 42. doc. PhDr. Ján ČIPKÁR, PhD., Slovensko
  Globalizácia, rovnosť a zákaz diskriminácie
 43. JUDr. Kateřina ČUHELOVÁ, Česká republika
 44. JUDr. Dušan ČURILA, Ph.D., Slovensko
  Aplikácia antidiskriminačného zákona v zdravotníctve
 45. JUDr. Ludvík DAVID, CSc., Česká republika
  Stará judikatura: Jak má reagovat na nový občanský zákoník?
 46. JUDr. Ing. Radovan DÁVID, Ph.D., Česká republika
  Bude upřesněno
 47. JUDr. Petr DOBIÁŠ, Ph.D., Česká republika
  Právní úprava pojištění v novém občanském zákoníku ve srovnání se Zásadami evropského pojišťovacího smluvního práva
 48. Dr. Szilvia DOBROCSI, PhD, Maďarsko
 49. JUDr. Róbert DOBROVODSKÝ , PhD., LL.M. , Slovensko
  Ľudskoprávne a ústavnoprávne aspekty rodičovstva na Slovensku
 50. JUDr. Helena DOLEŽALOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Ochranné pásmo zařízení elektrizační soustavy : vybrané otázky
 51. Mgr. Hana DOLEŽELOVÁ, Česká republika
 52. Mgr.Ing. Lenka DOUBRAVOVÁ, Česká republika
  Mlčení v kontraktačním procesu
 53. JUDr. Klára DRLIČKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Nové trendy v aplikaci unifikovaného hmotného práva před rozhodci
 54. Martin DROZD, Česká republika
 55. JUDr. Jana DURAČINSKÁ, PhD., Slovensko
  Povinnosť starostlivosti riadneho hospodára alebo povinnosť odbornej starostlivosti z hľadiska právnej komparatistiky
 56. JUDr. Mária DURAČINSKÁ, CSc., Slovensko
  Porovnanie návrhu smernice Rady EÚ k spoločnému konsolidovanému základu dane právnických osôb s postupmi zisťovania základu dane v SR
 57. Libor DUŠEK, PhD, Česká republika
  Dopady zkráceného přípravného řízení na kriminalitu a trestní proces
 58. Daniela DUŠKOVÁ, Česká republika
 59. JUDr. Olga DVORSKÁ, Ph.D., Česká republika
 60. Václav DVORSKÝ, Česká republika
 61. Mgr. David DVOŘÁK, Česká republika
  Několik úvah o uzavírání smluv na základě zadávacího řízení dle zákona o veřejných zakázkách
 62. JUDr. Milan EBERLE, Česká republika
 63. JUDr. Ľudmila ELBERT, PhD., Slovensko
  Vzťah medzi USA a EÚ ako členov WTO
 64. ASSISTANT PROFESSOR HANY ELMANAILY, Francie
 65. Mgr. Jana ELZEROVÁ, Slovensko
 66. Dr Maciej ETEL, Polsko
  Działalność gospodarcza jednostek samorządu terytorialnego – wybrane problemy
 67. Mgr. Marcel FANDÁK, LL.M., Slovensko
 68. Mgr. Jana FANDÁKOVÁ, LL.M., Slovensko
 69. JUDr. Jana FECIĽAKOVÁ, Slovensko
  Voľby do zákonodarných orgánov Českej republiky a Slovenskej republiky - čo nás spája, čo nás rozdeľuje
 70. Judr. Martina FEDORIŠINOVÁ ČELKOVÁ, Slovensko
  Mediácia v slovenskom trestnom práve
 71. JUDr. Katarína FEDOROVÁ, Slovensko
  Zmeny ruského súdneho systému po prvej revolúcii
 72. Mgr. Jan FIALA, Česká republika
 73. Josef FIALA, Česká republika
 74. JUDr. Roman FIALA, Česká republika
 75. JUDr. Zdeněk FIALA, Ph.D., Česká republika
  Několik poznámek k řízení o návrhových přestupcích
 76. Martina FOJTOVÁ, Česká republika
 77. Jiří FORAL, Česká republika
 78. Mgr. Adam FORST , Česká republika
 79. JUDr. Martina FRANKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Otazníky kolem vlastníka pozemku (aneb sporné vlastnictví pozemku)
 80. JUDr. Ing. Kristýna FRONC CHALUPECKÁ, Ph.D., Česká republika
  Bude upřesněno
 81. JUDr. Kateřina FRUMAROVÁ, Ph.D., Česká republika
  Možnosti nápravy rozhodnutí v blokovém řízení
 82. JUDr. Miroslav FRÝDEK, Česká republika
  Revoluce v náboženském myšlení Římanů
 83. doc. JUDr. Marek FRYŠTÁK, Ph.D., Česká republika
 84. RNDr. Mgr. Hana FUNKOVÁ, Česká republika
  Pojistná smlouva - od směrnic k nařízení
 85. Mgr. Ing. Vladimír GAJDIČIAR, Slovensko
  Zákonnosť dokazovania pri aplikácii inštitútu spolupracujúceho obvineného
 86. JUDr. Ľudmila GAJDOŠÍKOVÁ, CSc., Slovensko
  20 rokov po rozpade čs. federácie - čo nás spája a rozdeľuje v oblasti sociálnych práv najmä v sociálnom zabezpečení
 87. Mgr. Dušan GAĽO, Česká republika
  Trest zákazu činnosti ukládáný v případech úplatkářství
 88. doc. JUDr. Milan GALVAS, CSc., Česká republika
 89. Mgr. Monika GAZDOVÁ, Česká republika
  Wrongful trading
 90. JUDr. Adam GIERTL, Slovensko
  Ochrana ľudských práv v Európskej únií: súčasné trendy
 91. Mgr. Filip GLOTZMANN, Česká republika
 92. prof. JUDr. Zdeňka GREGOROVÁ, CSc., Česká republika
  Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr a rovné postavení zaměstnanců
 93. PhDr. Michal GREGUŠKA, Česká republika
  Čs. federalizmus v európskom kontexte
 94. Kateřina GRÉZLOVÁ, Česká republika
 95. Mgr. Michal HÁJEK, Česká republika
  Svoboda médií v České a Slovenské republice
 96. Mgr. Ing. Zuzana HAJNÁ, Česká republika
  Více ekonomický přístup v soutěžním právu a jeho reálné promítání do soudní praxe
 97. JUDr. Edita HAJNIŠOVÁ, Ph.D., Slovensko
  Odstúpenie od zmluvy o prevode obchodného podielu s účinkami ex tunc?
 98. JUDr. Gabriela HALÍŘOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Nerovné postavení osob samostatně výdělečně činných při volbě výše rodičovského příspěvku, srovnání s rakouskou a německou právní úpravou
 99. Mgr. Slavomír HALLA, Ph.D., Česká republika
  Ochrana spotřebitele prostředky limitů volby práva – postačuje kolizní unifikace?
 100. Mgr. Martin HAMŘIK, PhD., Slovensko
  The new normal?
 101. Jakub HANÁK, Česká republika
  Pěstování rychle rostoucích dřevin
 102. Mgr. Daniel HANUŠ, Česká republika
  Komercializace rodičovství
 103. JUDr. Martin HAPLA, Ph.D., Česká republika
  Zákaz diskriminace jako součást práva na rovný přístup k veřejným funkcím
 104. Doc. JUDr. Bohumil HAVEL, PhD., Česká republika
  Závodní peripetie
 105. Doc. JUDr. Petr HAVLAN, CSc., Česká republika
  K aktuálním otázkám správněprávní a trestněprávní odpovědnosti územních samosprávných celků ve světle majetkoprávní problematiky těchto celků
 106. JUDr. Jan HAVLÍČEK , Česká republika
  Labyrint regionalizace nebo ráj europeizace?
 107. Mgr. Dana HAVLÍČKOVÁ, Česká republika
 108. Mgr. Petra HAVLÍČKOVÁ , Česká republika
  Košický vládní program a „ malý retribuční dekret“
 109. Mgr. Martina HAVLIŠOVÁ, Česká republika
  Veřejná finační činnost a možnosti kodifikace finančního systému
 110. JUDr. Roman HEINZ, Ph.D., Česká republika
 111. JUDr. David HEJČ, Ph.D., Česká republika
  Správní delikty a požadavek formy právní úpravy povinností na příkladu místní regulace pozemní dopravy
 112. JUDr. Petr HLUŠTÍK, Ph.D., Česká republika
  Kárná odpovědnost vedoucích státních zástupců
 113. Mgr. Tomáš HNETILA, Česká republika
 114. Mgr. Martin HOBZA, Česká republika
 115. Mgr. Libor HOLÝ, Česká republika
  Jak to bude s dohodami o místní příslušnosti?
 116. JUDr. Mgr. Ondřej HORÁK, Ph.D., Česká republika
  „Kořen národní správy, konfiskace i přídělu je v revoluci.“ „Benešovy“ či Benešovy dekrety? Dvojí pohled na konfiskační dekrety jako výraz kontinuity a diskontinuity.
 117. JUDr. Monika HORÁKOVÁ, Ph.D., Česká republika
 118. JUDr. Jan HORECKÝ, Ph.D., Česká republika
  Diskriminace při vstupu do zaměstnání
 119. Mgr. Lukáš HORŇÁK, Česká republika
  Rovné zacházení v oblasti odměňování za práci se srovnáním polské právní úpravy
 120. Ing. Daniela HORNÍČKOVÁ, Česká republika
 121. JUDr. Matej HORVAT, PhD., Slovensko
  Pokuta za nečinnosť verejnej správy
 122. doc. PhDr. Peter HORVÁTH, PhD., Slovensko
  Výkon prezidentských právomoci v Čechách a na Slovensku
 123. JUDr. Karol HRÁDELA, Česká republika
  Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a kauza MUDr. Ratha
 124. Mgr. Miloslav HRDLIČKA, Česká republika
  Distanční lektronická smlouva - vybrané aspekty
 125. JUDr. Miluše HRNČIŘÍKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Písemnost a její význam v globalizovaném světě
 126. Mgr. Ondřej HRUDA, Česká republika
  Podmínky přípustnosti srovnávací reklamy
 127. prof.JUDr. Milana HRUŠÁKOVÁ, CSc., Česká republika
 128. JUDr. Milana HRUŠÁKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Odklony v trestním řízení
 129. JUDr. Miriam HRUŠKOVÁ, Slovensko
  Výchovné opatrenia ako kategória sui generis v systéme alternatívnych sankcií uplatňovaných v trestných veciach mladistvých
 130. doc. JUDr. Gábor HULKÓ, PhD., Maďarsko
  Finanční sankce (pokuta), jako prostředek státního dozoru nad místními samosprávami podle současné maďarské úpravy
 131. JUDr. Tomáš HULKÓ, Slovensko
  Prirodzená povaha finačno-právnej metódy regulácie
 132. JUDr. Peter HULLA, Slovensko
 133. JUDr. Petra HUMLÍČKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Subjekty deliktní odpovědnosti v právu životního prostředí
 134. doc. JUDr. Petr HŮRKA, Ph.D., Česká republika
  Stárnutí pracovního trhu versus zákaz diskriminace z důvodu věku
 135. prof. JUDr. Ján HUSÁR, CSc., Česká republika
  Kontraktačná povinnosť
 136. Zdeněk HUSTÁK, Česká republika
  MiFID 2 a další akční zkratky aneb další "level" unionizace
 137. JUDr. Michal HVOZDA, Slovensko
  Aplikačné problémy v superrýchlom konaní
 138. JUDr. Čestmír CHALOUPKA, Česká republika
 139. JUDr. Radim CHALUPA, Ph.D., Česká republika
  Zajišťovací směnka a nový občanský zákoník
 140. JUDr. Radim CHARVÁT, Ph.D., LL.M., Česká republika
  Dohoda o jednotném patentovém soudu a jeho statutu jako atypický pramen práva EU
 141. Mgr. Jiří CHROBÁK, Česká republika
 142. Jan CHUDOBA, Česká republika
  Revoluční zákonodárství v sovětském Rusku: Listopad 1917 až červenec 1918
 143. JUDr. Eva INDRUCHOVÁ, LL.M., Česká republika
  Komparace vybraných národních zákonů o zavedení jednotné měny euro
 144. Doc. JUDr. Martin JANKŮ, CSc., Česká republika
  Nová úprava komitologie
 145. Mgr. Michaela JANOČKOVÁ, Česká republika
  Právo péče o dítě podle Haagské únosové úmluvy ve světle aktuální judikatury a z pohledu de lege ferenda
 146. Michal JANOVEC, Česká republika
  Mimorozpočtové státní fondy v systému veřejných financí
 147. Ing. Vratislava JANOVSKÁ, Česká republika
 148. JUDr. Mgr. Luboš JEMELKA, Ph.D., Česká republika
 149. JUDr. David JEROUŠEK, Česká republika
  Zákon o finanční správě ČR - základ finančního systému státu
 150. JUDr. David JOPEK, Česká republika
  Meze regulace a dozoru v pojišťovnictví
 151. JUDr. Ing. Michal JUHÁS, Slovensko
  Negociácia v obchodnom styku pod vplyvom zmien zákona o dani z pridanej hodnoty
 152. PhDr. Pavol JUHÁS, Slovensko
  Voľby prezidentov v Čechách a na Slovensku
 153. Mgr. Marek JURÁŠ, Česká republika
 154. JUDr. Jana JURNÍKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Několik poznámek k disciplinárním přestupkům studentů vysokých škol
 155. Mgr. Jakub JUŘENA, Česká republika
  VYBRANÉ OTÁZKY DOPADŮ REGULACE NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU DO Vybrané otázky dopadů regulace nového občanského zákoníku do sféry insolvenčního právaINSOLVENČNÍHO PRÁVA
 156. JUDr. Stanislav KADEČKA, Ph.D., Česká republika
  Správní trestání na komunální úrovni
 157. Dr. János KÁLMÁN, Maďarsko
 158. Iveta KALUŽOVÁ, Česká republika
 159. doc. JUDr. Věra KALVODOVÁ, Dr., Česká republika
  Podmíněné propuštění - alternativa k výkonu trestu odnětí svobody
 160. JUDr. Lenka KANIOVÁ, Česká republika
 161. Dr. Aneta KARGOL-WASILUK, Polsko
 162. Mgr. Jan KAZDA, Česká republika
  Právní ochrana proti kontrarevoluci za první Československé republiky
 163. Mgr. Bc. Ivo KEISLER, Česká republika
  (Ne)dostatečný rozsah palety sankcí pro disciplinární řízení na veřejných vysokých školách?
 164. Ing. Alena KERLINOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Státní regulace a její hodnocení
 165. Mgr. Zuzana KISELYOVÁ, Slovensko
 166. JUDr. Jana KLESNIAKOVÁ, Slovensko
  Vybrané procesné alternatívy v trestnom práve z pohľadu náhrady škody
 167. JUDr. Alena KLIKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  doplním později
 168. Tomáš KLUSÁK, Česká republika
 169. Miroslav KNOB, Česká republika
  Rozpad federace jako specifický prvek při aplikaci práva EU (Slovenské důchody v judikatuře US)
 170. Mgr. Milan KOCOUREK, Česká republika
 171. Mgr. Tomáš KOCOUREK, Česká republika
  Ohrožení provozu na pozemních komunikacích mající původ na pozemcích určených k plnění funkcí lesa – analýza odpovědnostních vztahů
 172. Mgr. Milan KOČAN, Slovensko
  Európska únia a opäť spolu
 173. Mgr. David KOHOUT, Česká republika
  Aspekty tzv. revoluční spravedlnosti v procesech s nacistickými zločinci po druhé světové válce
 174. JUDr. Petr KOLMAN, Ph.D., Česká republika
  Právní aspekty zadržení pachatele přestupku
 175. JUDr. David KOLUMBER, Česká republika
  Rozpad Československa a Jugoslávie v komparativním pohledu
 176. JUDr. Jana KOMENDOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Kdo je chráněn před diskriminací v pracovněprávních vztazích?
 177. Nurgul KONARBAYEVA, Master, Kazachstán
 178. Mgr. Michaela KONEČNÁ, Česká republika
  vlastnictví k pozemkům ve zvláště chráněných územích
 179. Martin KOPA, Česká republika
 180. JUDr. Ing. Jan KOPŘIVA, Česká republika
 181. Mgr. Marie KORIČANSKÁ, Česká republika
 182. Martin KORNEL, Česká republika
  Promeškané příležitosti právní úpravy rodičovství v novém občanském zákoníku
 183. Dr Dominik KOŚCIUK, Polsko
 184. Bc. Mgr. Jan Petr KOSINKA, Česká republika
  Uplatňování antidiskriminačního zákona při veřejném nabízení bytů, které jsou v soukromém vlastnictví
 185. Mgr. Ilona KOSTADINOVOVÁ, Česká republika
  Zákaz diskriminace z důvodu věku, pohlaví či sexuální orientace v pracovněprávních vztazích a vztazích práva sociálního zabezpečení
 186. prof. JUDr. Soňa KOŠIČIAROVÁ, PhD., Slovensko
  Konanie o správnych deliktoch ako osobitný druh správneho konania v návrhu nového slovenského správneho poriadku
 187. doc. JUDr. Josef KOTÁSEK, Ph.D., Česká republika
  Contra proferentem na hranicích imanence
 188. JUDr. Alexandra KOTRECOVÁ, PhD., Česká republika
  Príbeh zatúlaných paragrafov alebo ako proces navštívil hmotu.
 189. Stanislav KOUBA, Česká republika
  Rozpočtové brzdy - právní a ekonomické aspekty
 190. Doc. JUDr. Zdeněk KOUDELKA, Ph.D., Česká republika
  Obživnutí právního předpisu v Čechách, na Moravě ve Slezsku a na Slovensku
 191. JUDr. Pavel KOUKAL, Ph.D., Česká republika
  Pojetí věci v právním smyslu v NOZ
 192. Mgr. Anna KOVÁČOVÁ, Česká republika
  Role rodičů v souvislosti s rozvratem manželství
 193. JUDr. Lucia KOVÁČOVÁ, Česká republika
  Lex loci delicti v prípadoch difamácie
 194. Mgr Lic. et Mgr. Ingrid KOVÁŘOVÁ KOCHOVÁ , Ph.D., Česká republika
  Očekávaná změna nalézacího řízení.
 195. Mgr. Martin KOZÁK, Česká republika
 196. Dr Mgr. Michal KOZIEŁ, Ph.D., Česká republika
  Podpora národnostních menšin z prostředků státního rozpočtu
 197. Mgr. Veronika KOZLOVÁ, Česká republika
  Orgán sociálně právní ochrany dětí a jeho nástroje působení na rodiče.
 198. JUDr. Jaromír KOŽIAK, Česká republika
  Několik kacířských poznámek ke povinnosti splatit základní kapitál v akciové společnosti
 199. JUDr. Bc. Jakub KRÁL, Ph.D., Česká republika
  Legitimní očekávání při ukládání sankcí
 200. Pavel KRÁL, Česká republika
 201. Mgr. Jaroslav KRÁLÍČEK, Česká republika
  Zásada teritoriality práv k duševnímu vlastnictví ve vztazích s mezinárodním prvkem - je načase ji opustit?
 202. Prof. JUDr. Zdeňka KRÁLÍČKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Práva putativního otce
 203. Jana KRANECOVÁ, Česká republika
  Fiskální federalismus a místní poplatky
 204. Mgr. Petr KRÁTKÝ, Česká republika
  Spravedlnost jako základ státu a vybrané problémy tzv. antidiskriminačního zákonodárství
 205. Mgr. Simona KRATOCHVÍLOVÁ, Česká republika
 206. JUDr. Zdeněk KREJČÍ, Ph.D., Česká republika
 207. JUDr. Alena KRISTKOVÁ, Česká republika
  Nové instituty inspirované common law v českém trestním řízení
 208. JUDr. Viktor KRIŽAN, PhD., Slovensko
  Výhrada svedomia a možnosti jej uplatnenia v pracovnom práve
 209. Anna KRPCOVÁ, Česká republika
 210. Mgr. Petr KRUTIŠ, Česká republika
 211. JUDr. Ivo KRÝSA, Ph.D.,LL.M., Česká republika
  Vybrané aspekty státní kontroly a správního trestání v kause "Methanol"
 212. Filip KŘEPELKA, Česká republika
  Dvoustranné smlouvy uvnitř Evropské unie upravující záležitosti dotčené právem- případ smluv o zamezení dvojího zdanění
 213. Jiří KŘIVÁČEK, Česká republika
 214. JUDr. Jana KŘIVÁČKOVÁ, Ph.D., Česká republika
 215. JUDr. Gabriela KUBÁTOVÁ, Česká republika
 216. Tomáš KUBEŠA, Česká republika
 217. Bc. Pavlína KUBEŠOVÁ, Česká republika
  Penzijní fondy - právní a ekonomické aspekty
 218. JUDr. Marek KUBÍČEK, Slovensko
  Niekoľko úvah o správnom trestaní na úseku cestnej dopravy
 219. JUDr. Gabriela KUBÍČKOVÁ, CSc., Slovensko
  Aktuálne otázky určovania otcovstva
 220. Ph.D Andrey KUDRYAVTSEV, Associate Professor, Rusko
 221. doc. JUDr. Josef KUCHTA, CSc., Česká republika
  bude upřesněn
 222. Mgr. Jana KURSOVÁ, Česká republika
  Dohoda o vině a trestu v českém trestním právu a její problematické momenty
 223. JUDr. Jarmila KUŽELOVÁ, Česká republika
 224. Mgr. Jana KVASNICOVÁ, Česká republika
  Zákaz diskriminace spotřebitele v českém právu
 225. Karel KVASNIČKA, Česká republika
 226. JUDr. Ing. Libor KYNCL, Ph.D., Česká republika
  Právní stránka úsporných opatření ve veřejných rozpočtech
 227. JUDr. Tereza KYSELOVSKÁ, Ph.D., Česká republika
  Elektronizace jako „nový“ jev a jeho vliv na mezinárodní právo soukromé a procesní
 228. Mgr. Šárka KYZLINKOVÁ, Česká republika
  Osoby jednající ve shodě v evropském kontextu
 229. Dr. Tamas LATTMANN, Maďarsko
 230. JUDr. Silvia LATTOVÁ, Slovensko
  Ochrana bankoviek a mincí vo virtuálnom priestore
 231. University Lecturer Doctor TROCAN LAURA MAGDALENA, University Lecturer Ph.D., Rumunsko
 232. doc. JUDr. Petr LAVICKÝ, Ph.D., Česká republika
  Vztah hmotného a procesního práva z pohledu filosofie externismu
 233. Mgr. Konstantin LAVRUSHIN, Česká republika
  Černé labutě a změny okolností v novém občanském zákoníku
 234. Mgr. Martin LEBEDA, Česká republika
  Relativní neúčinnost
 235. JUDr. Pamela LEWIS, Česká republika
 236. JUDr. Vladimír LICHNOVSKÝ, Česká republika
 237. JUDr. Andrej LOBOTKA, Česká republika
  Osoba blízká a novela zákona o provozu na pozemních komunikacích
 238. Ing. Pavel LOUTOCKÝ, Česká republika
 239. JUDr. Jakub LÖWY, Slovensko
  Príbeh zatúlaných paragrafov alebo ako proces navštívil hmotu.
 240. Mgr. Zbyněk LUBOVSKÝ, Česká republika
  Správní delikty na úseku rybářství
 241. Mgr. Soňa LUKÁČOVÁ, Slovensko
 242. Mgr. Petronela LUPRICHOVÁ, Slovensko
  Test DNA a určenie rodičovstva
 243. Mgr. Ivo MACEK, Česká republika
  Koncesní projekty ve světle současné a budoucí právní úpravy
 244. JUDr. Eva MACOSZKOVÁ, Česká republika
 245. Mgr. Lucia MADLEŇÁKOVÁ, Česká republika
  Nezákonně vybraná sankce jako bezdůvodné obohacení veřejného rozpočtu?
 246. JUDr. Zuzana MAGUROVÁ, Slovensko
  Rodová rovnosť v slovenskej antidiskriminačnej legislatíve
 247. Doc.PhDr. Tatiana MACHALOVÁ,, CSc., , Česká republika
  Test proporcionality v případech nepříme diskriminace- teorie a praxe.
 248. Dr. Tomasz MACHELSKI, Polsko
 249. Mgr. et Mgr. Helena MALÍKOVÁ, Česká republika
  Koncept hospodářské jednotky a odpovědnost za porušení soutěžního práva
 250. Mgr. Aibeniz MAMEDOVA, PhD student of 3 year studies, Kazachstán
 251. dr Jaroslaw MARCZAK, Polsko
  Finansowanie samorządu terytorialnego w Hiszpanii w warunkach kryzysu gospodarczego
 252. doc. JUDr. Klaudia MARCZYOVÁ, PhD., Slovensko
  Štátne občianstvo Slovenskej republiky
 253. Prof. JUDr. Hana MARKOVÁ, CSc., Česká republika
  Možnosti konstitucionalizace rozpočtového práva jako součásti práva finančního
 254. Jana MARKOVÁ, Česká republika
 255. JUDr. Michal MASLEN, PhD., Slovensko
  Princíp viazanosti právom a slovenská úprava správneho trestania.
 256. doc. JUDr. Pavel MATES, CSc., Česká republika
  Nad osnovou zákona o přestupcích
 257. JUDr. Pavel MATOUŠEK, Česká republika
  Výkon celní správy a kontrola
 258. JUDr. Miloš MATULA, CSc., Česká republika
  Kompetence obcí ve správním trestání z hlediska reformy veřejné správy
 259. Mgr. Zbyněk MATULA, Česká republika
  Smluvní fikce (domněnka) doručení
 260. Dr. Imre MÁTYÁS, PhD, M.E.S., Maďarsko
 261. JUDr. Bc. Patrik MATYÁŠEK, Ph.D., Česká republika
  Vybrané otázky nepřímé diskriminace z důvodu zdravotního postižení
 262. Andrea MATYIOVÁ, Česká republika
 263. Mgr. Jan MAURIC, Česká republika
  Společné jmění manželů - včera, dnes a zítra
 264. Ing. Dana MAZAČOVÁ, LL.M., Česká republika
 265. Mgr. Eva MAZANCOVÁ, Česká republika
 266. JUDr. Marie MAZÁNKOVÁ, Česká republika
 267. JUDr. Stanislav MEČL, Česká republika
 268. JUDr. et. Mgr. Jozef MEDELSKÝ, PhD.-, Slovensko
  Podmienenčný odklad výkonu trestu odňatia slobody s probačným dohľadom
 269. Mgr. Zuzana MELCROVÁ, Česká republika
  Legitimita a demokratický deficit v Evropské unii po Lisabonské smlouvě
 270. Mgr. Jozef MELICH, Slovensko
  Správne trestanie a správne delikty v rámci územnej samosprávy
 271. Mgr. Petra MELOTÍKOVÁ, Česká republika
  Právní vzdělávání v oblasti diskriminace - stručné srovnání podmínek v USA a ČR
 272. Ivo MIKOLAJEK, Česká republika
 273. Dovile MINGELAITE, Litva
 274. Student Bojana MINIC, Rakousko
 275. JUDr. Miroslav MOCEK, Česká republika
  Ke správnímu trestání z pohledu správní praxe Krajského úřadu Pardubického kraje
 276. JUDr. Pavel MOLEK, Česká republika
 277. Josef MONTAG, Česká republika
  Analýza genderových rozdílů ve mzdách s využitím sexuální orientace
 278. JUDr. Ondřej MORAVEC, Česká republika
  Ochrana základních práv - společné výzvy
 279. Mahmoud MOSALEM, Egypt
 280. doc. JUDr. Petr MRKÝVKA, Ph.D., Česká republika
  Veřejná finanční činnost a předmět právní regulace
 281. David MULLER, Česká republika
  Evropská unie a právo zahraničních investic
 282. JUDr. Hana MÜLLEROVÁ, Ph.D., Česká republika
  Pozemkové spolky jako alternativní způsob ochrany půdy, flóry a fauny?
 283. Mgr. Martina MUŠÁLKOVÁ, Česká republika
  Jak jasný je „jasný úmysl zákonodárce či smysl zákona“? Zamyšlení k interpretační normě.
 284. JUDr. Matěj MYŠKA, Ph.D., Česká republika
  Kybernetická bezpečnost v Rakousku - analýza současného stavu
 285. Mgr. Jiří NANTL, LL.M., Česká republika
  Správní delikty a kvazidelikty ve vysokém školství
 286. Mgr. Martina NAVRÁTILOVÁ, Česká republika
  Materiální stránka jiných správních deliktů stíhaných územními finančními orgány
 287. Pavlína NAVRÁTILOVÁ, Česká republika
 288. JUDr. Lucia NEDZBALOVÁ, Slovensko
  Vývoj ústavnej sťažnosti v Českej a Slovenskej republike
 289. Mgr. Lucie NECHVÁTALOVÁ, Česká republika
  Komparace ochrany lidských práv údajných mezinárodních teroristů v pojetí ESD a ESLP
 290. Mgr. Ing. Kamil NEJEZCHLEB, Česká republika
  More economic approach in competition law and its factual reflection in court practice
 291. Lenka NĚMCOVÁ, Česká republika
  Kontrola hospodaření územních samosprávných celků
 292. JUDr. Robert NERUDA, Ph.D., Česká republika
 293. Irena NESTEROVA, PhD Candidate, Lotyšsko
 294. Ing. Radek NEUŽIL, Česká republika
 295. Bachelor of Law Noor Ali Noaman NOAMAN, Bachelor of law, Irák
 296. Radvan NOVÁČEK, Česká republika
 297. JUDr. Vladimír NOVOTNÝ, Česká republika
  Propadnutí a zabrání věci při ochraně průmyslového vlastnictví.
 298. Zdeněk NOVÝ, Česká republika
  Imunita státu očima Soudního dvora EU
 299. Mgr. Petr OBDRŽÁLEK, Česká republika
 300. Alica OBERTOVÁ, Česká republika
  Nájem nebytových prostor - vybrané otázky
 301. Mgr. Bc. Lucie OBROVSKÁ, Ph.D., Česká republika
  Působení veřejného ochránce práv jako „equality body“ v otázkách rovného zacházení: tři roky poté
 302. Professor Edmond Gabriel OLTEANU, Rumunsko
 303. doc. JUDr. Dana ONDREJOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Vybrané sankční instituty v závazkovém právu podle nového občanského zákoníku aneb nový smrtící proud v Bermudském trojúhelníku
 304. Mgr. Zuzana ONDRŮJOVÁ, Česká republika
 305. Lucie ORLETOVÁ, Česká republika
 306. Dr Janusz ORŁOWSKI, Polsko
  Ekonomiczny ciężar opodatkowania jako przesłanka stwierdzenia nadpłaty
 307. JUDr. Petr OSINA, Ph.D., Česká republika
  Suverenita a kontinuita v rozkazní teorii práva
 308. Phd Przemysław PANFIL, Polsko
 309. JUDr. Zdenka PAPOUŠKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Subjekty vykonávající finanční činnost
 310. JUDr. Ivana PAŘÍZKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Místní poplatky v teorii a praxi
 311. JUDr. Bronislava PAVELKOVÁ, PhD., Slovensko
  Navrhované legislatívne zmeny v právnej úprave osvojenia v SR
 312. Mgr. Peter PAVLOVIČ, Česká republika
  Implications of the Sólyom Case for the Relationship between International and EU Law
 313. doc. JUDr. Ing. Milan PEKÁREK, CSc., Česká republika
  Pozemek jako objekt právních vztahů z pohledu nového občanského zákoníku
 314. JUDr. Michal PETR, Ph.D., Česká republika
 315. Mgr. Ing. Jana PETRŽELOVÁ, Česká republika
  Předsmluvní odpovědnost
 316. Lenka PÍČOVÁ, Česká republika
 317. Mgr. Lucie PIECHOWICZOVÁ, Česká republika
  bude upřesněno
 318. JUDr. Jan PINZ, Ph.D., Česká republika
  Význam zásady rovnosti a spravedlnosti v koncepci diskriminace a antidiskriminace
 319. prof. dr hab. Krystyna PIOTROWSKA-MARCZAK, Polsko
  Obszary reform finansów publicznych w Polsce
 320. Mgr. Jiří PLATOVSKÝ, Česká republika
 321. JUDr. Michaela POBOŘILOVÁ, Česká republika
 322. Kamila POČINKOVÁ, Česká republika
 323. Elena PODKOPAEVA, Rusko
 324. Mgr. Petr PODRAZIL, Česká republika
 325. Mgr. Alena POKORNÁ, Česká republika
  Zásada stálosti firmy v českém a německém právu
 326. prof. JUDr. Jarmila POKORNÁ, CSc., Česká republika
  Nové podmínky pro obchodní firmu ?
 327. JUDr. Ladislav POKORNÝ, Ph.D., Česká republika
 328. Mgr. Marie POLÁČKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Pěstování rychle rostoucích dřevin
 329. Mgr. Tereza PONDIKASOVÁ, Česká republika
  Úskalí soudní interpretace a aplikace nového občanského zákoníku
 330. JUDr. Soňa POSPÍŠILOVÁ, Ph.D., Česká republika
 331. JUDr. Lukáš POTĚŠIL, Ph.D., Česká republika
  Judikatura a správní trestání
 332. JUDr. Silvia PREPIROVA, Slovensko
 333. Pavla PRINCLÍKOVÁ, Česká republika
 334. JUDr. Lucie PROCHÁZKOVÁ, Ph.D., Česká republika
 335. Mgr. Petr PROKOP, Česká republika
 336. Mgr. Bc. Klára PROKOPOVÁ, Česká republika
  Pozemek jako kulturní památka
 337. p.h.d. Maxim PROKOSHIN, p.h.d, Rusko
 338. JUDr. Ing. Lukáš PRUDIL, Ph.D., Česká republika
  Práva rodinných příslušníků při poskytování zdravotních služeb
 339. Prof. JUDr. Petr PRŮCHA, CSc., Česká republika
 340. Doc. JUDr. Ivana PRŮCHOVÁ, CSc., Česká republika
  Ohrožení provozu na pozemních komunikacích mající původ na pozemcích určených k plnění funkcí lesa – analýza odpovědnostních vztahů
 341. senior lecturer RUXANDRA RADUCANU, PHD, Rumunsko
 342. doc. JUDr. Ing. Michal RADVAN, Ph.D., Česká republika
  To be specified
 343. doc. JUDr. Senta RADVANOVÁ, CSc., Česká republika
  Kdo potřebuje rodinu?
 344. doc. JUDr. Senta RADVANOVÁ, CSc., Česká republika
  Komercializace rodičovství
 345. JUDr. Michaela RAPČANOVÁ, Slovensko
  Spoločná bezpečnostná a obranná politika po Lisonskej zmluve
 346. JUDr. Mgr. Filip RIGEL, Ph.D., Česká republika
 347. JUDr. Natália RICHTEROVÁ, Csc., Slovensko
  Aktuálne otázky statusového práva na Slovensku
 348. Mgr. Iveta ROHOVÁ, Česká republika
 349. JUDr. Kateřina RONOVSKÁ, Ph.D., Česká republika
  bude upřesněno
 350. Mgr. Marián ROZBORA, Česká republika
  Kategorie rozumnosti v novém občanském zákoníku
 351. Prof. JUDr. Naděžda ROZEHNALOVÁ, CSc., Česká republika
  Svět národních kodifikací a regionálních unifikací - symbióza či kolize ?
 352. Mgr. Jan ROZUM, Česká republika
 353. Ing. Mgr. Radek RUBAN, Ph.D., Česká republika
  About the Nature of Legal Bodies
 354. Bc. Irena RYŠÁNKOVÁ, Česká republika
 355. JUDr. Kristýna ŘEZNÍČKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Vliv finanční činnosti státu na samosprávné postavení obcí
 356. Mgr. Roman ŘÍČKA, Česká republika
  Metody regulace mezinárodního práva soukromého
 357. JUDr. Pavel SALÁK, Ph.D., Česká republika
  Císař a jeho vojáci
 358. Anna SAMADZAI, Česká republika
 359. JUDr. Stanislav SEDLÁČEK, Ph.D., Česká republika
 360. JUDr. Alice SEDLÁKOVÁ, Česká republika
 361. JUDr. David SEHNÁLEK, Ph.D., Česká republika
  Metody regulace mezinárodního práva soukromého
 362. PhDr. Miroslav SCHEINOST , Česká republika
 363. Doc. JUDr. Karel SCHELLE, CSc., Česká republika
  Národní a demokratická revoluce v roce 1918 a recepce právního řádu
 364. Doc. Mag. phil. Dr. iur. Harald SCHEU, Ph.D., Česká republika
  Zákaz discriminace a ochrana menšin
 365. JUDr. Monika SCHÖN, Česká republika
  Lhůty pro popírání otcovství
 366. Mgr. Filip SCHWARZENSTEIN, Česká republika
  Problematika katastru nemovitostí a pozemku jako předmětu práv ve smluvních vztazích
 367. Mgr. Johan SCHWEIGL, Ph.D., Česká republika
  Několik poznámek k příčinám "finanční krize"
 368. mgr ROBERT SIEŃKO, Polsko
 369. JUDr. Tatiana SIRANKO KANÁLIKOVÁ, PhD. , Slovensko
  Náhrada škody spôsobenej trestným činom v prípadoch odklonov v trestnom konaní
 370. JUDr. PhDr. Martin SKALOŠ, PhD., Slovensko
  Štátne nástupníctvo po dismembrácii Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
 371. Mgr. Tereza SKARKOVÁ, Česká republika
  Pozitivní opatření v mezinárodním a evropském kontextu a jejich dopad na Českou republiku
 372. Doc. JUDr. Soňa SKULOVÁ, Ph.D., Česká republika
 373. Doc. JUDr. PhDr. Miroslav SLAŠŤAN, PhD., Slovensko
  Postavenie medzinárodného práva v systéme prameňov práva Európskej únie po Lisabonskej zmluve
 374. Mgr. Vladan SLAVĚTÍNSKÝ, Česká republika
 375. Mgr. Jiří SLOVÁČEK, Česká republika
  Nabytí od nevlastníka v novém občanském zákoníku
 376. Mgr. Kateřina SMOLÍKOVÁ, Česká republika
  Nezájem v novém občanském zákoníku
 377. Dr. Peter SMUK, PhD, Maďarsko
 378. doc. JUDr. Tomáš SOBEK, Ph.D., Česká republika
  Trest jako subjektivní zkušenost
 379. JUDr. Martin SOBOTKA, Česká republika
  Diskriminace před vznikem pracovního poměru - případová studie
 380. JUDr. Denisa SOUKENÍKOVÁ, PhD, Slovensko
  Pozitívna diskriminácia zdravotne postihnutých športovcov - pripad Pistorius
 381. JUDr. Ondřej SPÁČIL, Česká republika
  Bude dodán
 382. Mgr. Lenka STAŇKOVÁ, Česká republika
  Perspektivy dalšího využívání trestního příkazu jako tradiční procesní alternativy
 383. Mgr. Ivana STARÁ, Česká republika
  bude doplněn později
 384. Mgr. Vilém STEJSKAL, Česká republika
 385. JUDr. Jaroslav STRÁNSKÝ, Ph.D., Česká republika
  Diskriminace a nerovné zacházení v oblasti péče o zaměstnance
 386. Mgr. Jitka STRÁSKÁ, Česká republika
 387. PhDr. Mgr. Dagmar STREJČKOVÁ, Česká republika
  Vybrané aspekty financování památkové péče
 388. JUDr. Dominika STRIGÁČOVÁ, PhD., Slovensko
  Rodinné konferencie ako alternatíva trestného konania
 389. Mgr. Jana SUCHANOVÁ, Česká republika
 390. Mgr. Tomáš SVOBODA, Česká republika
 391. Mgr. Pavla SÝKOROVÁ, Česká republika
 392. Viktor SZABO, Slovensko
 393. Mgr Jiří ŠAMÁNEK, Česká republika
  Přiměřené opatření pro osoby se zdravotním postižením
 394. doc. JUDr. Filip ŠČERBA, Ph.D., Česká republika
  Procesní alternativy a jejich vliv na využívání alternativních trestů
 395. JUDr. Jan ŠEJDL, Ph.D., Česká republika
  Některé aspekty vývoje služebností římského práva
 396. JUDr. Marián ŠEVČÍK, CSc., Slovensko
  Pôsobnosť orgánov územnej samosprávy v oblasti ukladania sankcií za porušovanie právnych povinností.
 397. JUDr. Marián ŠEVČÍK, CSc., Slovensko
  Odlišnosť ústavného vývoja po roku 1992 vo vzťahu k rozdeleniu výkonnej moci medzi prezidentom SR a súdnou mocou.
 398. doc. JUDr. Ing. Josef ŠILHÁN, Ph.D., Česká republika
  Konkurenční vztah úmyslu zákonodárce a znění zákona
 399. JUDr. Matej ŠIMÁŠEK, Slovensko
  Sankcionovanie extrémizmu v podmienkach Slovenskej republiky
 400. JUDr.Mgr. Eva ŠIMEČKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Přestávky na kojení - nárok ženy i muže?
 401. Mgr. Michal ŠKERLE, Česká republika
  Revoluce požírá vlastní děti - politický proces se skupinou Oskar Valášek a spol.
 402. PhDr. Mgr. Jan ŠMÍD, Ph.D., Česká republika
  Revoluční právo a legitimita
 403. JUDr. Martin ŠMÍD, Ph.D., Česká republika
  Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr a zásada rovného zacházení
 404. JUDr. Ondřej ŠMÍD, Ph.D., Česká republika
  bude doplněn
 405. Taťána ŠPÍRKOVÁ, Česká republika
  Místní poplatky jako příjmový zdroj obcí
 406. JUDr. Dana ŠRAMKOVÁ, Ph.D., MBA, Česká republika
  Právní a ekonomické aspekty metodologie regulace nefiskální části finančního práva
 407. Mgr. Jozef ŠTEFANKO, PhD., LL.M., Slovensko
  Ochrana subrogačného nároku ručiteľa v komparatívnej perspektíve
 408. Mgr. Zuzana ŠTEFANKOVÁ, LL.M., Slovensko
  Sociálna politika EÚ po Lisabone a Charta základných práv EÚ
 409. JUDr. Markéta ŠTĚPÁNÍKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Revoluce a právní úprava divadla
 410. Mgr. Kateřina ŠTREJTOVÁ, Česká republika
  Dohoda o vině a trestu a trestné činy zdravotnických pracovníků
 411. Mgr. Martina ŠULÁKOVÁ, Česká republika
  Novela občanského soudního řádu v návaznosti na nový občanský zákoník - Řízení o žalobách z rušené držby
 412. Mgr.Bc. Eva ŠULCOVÁ, Česká republika
  Rozpočet Evropské unie a aktuální otázky k jejímu financování
 413. JUDr. Žofia ŠULEKOVÁ, PhD., MCL, Slovensko
  Vnútroštátna blokáda cezhraničných fúzií
 414. Mgr. Martin ŠVIKRUHA, Česká republika
  Voľby predstaviteľov samospráv v Čechách a na Slovensku
 415. doc. JUDr. Bc. Jaromír TAUCHEN, Ph.D., LL.M., Česká republika
  K zásadním změnám v právním řádu po vzniku Protektorátu Čechy a Morava
 416. Mgr. Richard TAUŠ, Česká republika
 417. Dr. András TÉGLÁSI, PhD, Maďarsko
 418. András TÉGLÁSI, PhD, Maďarsko
 419. Dr. Krzysztof TESZNER, Polsko
 420. JUDr. Jana TKÁČIKOVÁ, PhD., Česká republika
  Kompeteční otázky v kvalitativní ochraně zemědělské půdy
 421. PhDr. Jan TOMÁŠEK, Ph.D., Česká republika
 422. Ing. Eva TOMÁŠKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Státní regulace a její hodnocení
 423. Jan TOMÍŠEK, Česká republika
 424. JUDr. Marcela TÓTHOVÁ, PhD., Slovensko
  Dohoda o vine a treste, komparácia právnej úpravy
 425. Mgr. Václav TOUL, Česká republika
 426. JUDr. Simona TRÁVNÍČKOVÁ, Česká republika
  Mezinárodní prvek v současném mezinárodním právu soukromém
 427. JUDr. Diana TREŠČÁKOVÁ, PhD., Slovensko
  Monistická koncepcia rekodifikácie súkromného práva versus zmluvy uzatvárané pri obchodovaní
 428. PhD. Gulnur TULEUBAYEVA, Kazachstán
 429. doc. JUDr. Mgr. Martin TURČAN, PhD., Česká republika
  Niekoľko myšlienok o rozdielnom zaobchádzaní
 430. prof. JUDr. Vladimír TÝČ, CSc., Česká republika
  Nová role mezinárodních smluv v právu EU
 431. Mgr. Kateřina UHLÍŘOVÁ, Ph.D., LL.M., Česká republika
  The Law of Treaties and Third Parties
 432. Zuzana UHŘÍKOVÁ, Česká republika
 433. Václav ULRICH, Česká republika
  Správní trestání v oblasti loterií a jiných podobných her se zaměřením na možnost správního trestání zahraničních provozovatelů
 434. Ph D MARIUS VACARELU, Ph D , Rumunsko
 435. Mgr. Petr VACULÍK, Česká republika
  Kompeteční otázky v kvalitativní ochraně zemědělské půdy
 436. JUDr. Nadežda VACULÍKOVÁ, PhD., Slovensko
  Teoreticko-právne aspekty diskriminácie
 437. prof. Ing. Ivan VÁGNER, CSc., MBA, Česká republika
  Moderní vůdcovství versus moderní vedení
 438. Mgr. Kateřina VALACHOVÁ, Ph.D., Česká republika
 439. JUDr. Miloš VALÁŠEK, Česká republika
 440. JUDr. Jiří VALDHANS, Ph.D., Česká republika
  Vývoj hraničního určovatele souvisejícího se subjektem vztahu s mezinárodním prvkem
 441. Mgr. Lucia VALENTOVÁ, Česká republika
  Otázky spojené s rodičovstvím v judikatuře k nařízení Brusel IIbis
 442. JUDr. Radomíra VALÍKOVÁ, Česká republika
 443. PhDr.Mgr. Zdeňka VAŇKOVÁ, Česká republika
  Sexuální orientace versus diskriminace
 444. JUDr. Pavel VARVAŘOVSKÝ, Česká republika
 445. Anežka VASKOVÁ, Česká republika
 446. JUDr. Eva VEČERKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Nové podmínky pro obchodní firmu?
 447. prof. JUDr. PhDr. Miloš VEČEŘA, CSc., Česká republika
  Tolerance a princip rovnosti jako předpoklad nediskriminace
 448. JUDr Hana VEJVODOVÁ, Česká republika
 449. Jiří VENCLÍČEK, Česká republika
  Sankční pravomoc obcí
 450. Milan VESELÝ, Česká republika
 451. JUDr. Bc. Pavel VETEŠNÍK, Ph.D., Česká republika
  Okamžik nabytí právní moci pokuty v blokovém řízení
 452. JUDr. Ondřej VÍCHA, Ph.D., Česká republika
  Ložiska nevyhrazených nerostů jako součást pozemku: vybrané otázky
 453. Mgr. Anna Katerina VINTROVÁ, Česká republika
 454. JUDr. Andrea VITKÓOVÁ, Slovensko
  Uhorský parlamentarizmu po Rakúsko-Uhorskom vyrovnaní
 455. Mgr. Vlastimil VITOUL, Česká republika
  Svěřenský fond a jeho místo v českém právním prostředí
 456. Mgr. Jiří VLACH, Česká republika
 457. JUDr. et Ing. Ladislav VLACHOVIČ, Slovensko
  Dohoda o vine a treste v Slovenskej a Českej republike
 458. Prof. JUDr. Ladislav VOJÁČEK, CSc., Česká republika
  Prvorepublikové kořeny některých opatření z poválečného období
 459. Prof. JUDr. Peter VOJČÍK, CSc., Česká republika
 460. Mgr. Jakub VRANÍK, Česká republika
  Dokazování v řízení o určení otcovství
 461. Mgr. Marek VRBINČÍK, Česká republika
  Modely reforiem verejnej správy v Čechách a na Slovensku
 462. JUDr. Rostislav VRZAL, Česká republika
  Televize veřejné služby a zánik československé federace
 463. JUDr. Roman VYBÍRAL, Ph.D., Česká republika
  K vymezení konceptu poplatníka daně z příjmů právnických osob
 464. JUDr. Ladislav VYHNÁNEK, Ph.D., LL.M., Česká republika
  Sociální a ekonomická práva v judikatuře ústavních soudů ČR a SR
 465. JUDr. Lenka WESTPHALOVÁ, Ph.D., Česká republika
 466. doc. JUDr. PhDr. Jan WINTR, Ph.D., Česká republika
  Výklad principu rovnosti a rizika pro dělbu moci
 467. Ph.D. Anton YAKUSHEV, Rusko
 468. Mgr. Gulnur YENSEBAYEVA, Kazachstán
 469. David ZAHUMENSKÝ, Česká republika
  Jak se vypořádáváme s problémem protiprávních sterilizací (především) romských žen
 470. Mgr Karolina ZAPOLSKA, Polsko
 471. Associate Professor Paweł ZDANIKOWSKI , PhD , Polsko
 472. Jiří ZEMAN, Česká republika
  Osm let v Evropské unii – problémy a priority členství České republiky a Slovenské republiky zejména očima denního tisku
 473. JUDr. Pavel ZEMAN, Česká republika
 474. Mgr. Anna ZEMANDLOVÁ, Česká republika
  Současnost a budoucnost právní regulace surrogátního mateřství u nás
 475. Mgr. Hana ZEMANOVÁ ŠIMONOVÁ , Česká republika
  Soudní prostředky ochrany před diskriminací v pracovněprávních vztazích
 476. Mgr. Radomír ZIMEK, Česká republika
 477. JUDr. Jan ZŮBEK, Česká republika
  Trestní příkaz vydaný bez ohledu na zjištěný skutkový stav
 478. Mgr. Zuzana ŽÁKOVÁ, Slovensko
  Medzinárodnoprávne dimenzie súťažného práva EÚ
 479. JUDr. Eva ŽATECKÁ, Ph.D., Česká republika
  Odklony využívané v trestním řízení proti mladistvým

nahoru