| | | | |


Drobečková navigace

Titulní strana || Archív > 2012 > Účastníci > Abecední

Seznam účastníků (podle abecedy)

 1. Mgr. Zuzana ADAMEOVÁ, Česká republika
  Pozemek a převoditelnost veřejných subjektivních práv
 2. JUDr. Karel ALEXA, Česká republika
  Několik poznámek k nálezu Ústavního soudu sp.zn. I. ÚS 3244/09
 3. Dr. Péter ANTALÓCZY, PhD, Česká republika
  Newest regulation of THE FREEDOM of religion and the establishment of churches in Hungary
 4. Mgr. Zuzana ANTOŠOVÁ, Slovensko
  Legislatívny proces v Českej republike a v Slovenskej republike - vzájomná komparácia
 5. JUDr. PhDr. Stanislav BALÍK , Česká republika
  Cádizská ústava z r. 1812
 6. doc. JUDr. Boris BALOG, PhD., Slovensko
  Právomoci a spôsob voľby prezidenta Slovenskej republiky - krok späť, krok vpred, krok späť
 7. JUDr. Jozef BANDŽAK, PhD., Česká republika
  Řízení o správních deliktech právnických osob
 8. Martina BARÁKOVÁ, Česká republika
 9. Mgr. Róbert BARDAČ, Slovensko
  Správne trestanie v recentnej aplikačnej činnosti Rady pre vysielanie a retransmisiu
 10. Mgr. Markéta BARTIZALOVÁ, Česká republika
  Dohoda o vině a trestu jako nový zvláštní způsob trestního řízení
 11. prof. JUDr. Josef BEJČEK, CSc., Česká republika
  Quod licet rei publicae, non licet bovi
 12. Mgr. Pavla BEJČKOVÁ, Česká republika
 13. Mgr. Jaroslav BENÁK, Ph.D., Česká republika
  Co zbylo z Ústavního soudu ČSFR?
 14. JUDr. Radoslav BENKO, Ph.D., LL.M., Slovensko
 15. Mgr. Eva BIEDERMANOVÁ, Česká republika
 16. JUDr. Jana BÍLKOVÁ, Česká republika
 17. Doc. Ing. Jiří BLAŽEK, CSc. , Česká republika
 18. doc. JUDr. Radim BOHÁČ, Ph.D., Česká republika
  Pojem poplatek v právním řádu České republiky
 19. University professor doctor Moise BOJINCA, Rumunsko
 20. Mgr. Lucie BOLEDOVIČOVÁ, Česká republika
  Elektronický monitoring jako prostředek ke snížení počtu vězeňské populace
 21. Mgr. et Mgr. Helena BONČKOVÁ, LL.M., Česká republika
  Účinky smíšených smluv v právním řádu ČR
 22. Mgr. Petr BOUDA, Česká republika
  Test proporcionality v případech nepřímé diskriminace - teorie a praxe
 23. JUDr. Hynek BROMA, Česká republika
 24. Jan BROŽ, Česká republika
 25. JUDr. Eva BRUCKNEROVÁ, Ph.D., Česká republika
  Odklony využívané v trestním řízení proti mladistvým
 26. JUDr. Bc. Stanislav BRUNCKO, Česká republika
  Kde se v zákoně skrývá biologický nebo sociální rodič?
 27. Mgr. Ing. Karel BRYCHTA, Ph.D., Česká republika
  to be specified
 28. JUDr. PhDr. Tomáš BŘICHÁČEK, Česká republika
 29. Mgr. Ing. Lenka BURSÍKOVÁ, Česká republika
  Správní trestání po rozsudku Zolotukhin proti Rusku
 30. JUDr. Martin CEMPÍREK, Česká republika
  Změna paradigmatu v právní úpravě přepravy
 31. judge Anamaria Cristina CERCEL, PHD, Rumunsko
 32. professor SEVASTIAN CERCEL, PHD, Rumunsko
 33. prof. JUDr. Ján CIRÁK, CSc., Slovensko
  Pokus o nové poňatie inštitútu osobnostných práv
 34. Martina CIRBUSOVÁ, Česká republika
  Diskriminace práv dítěte
 35. JUDr. Lukáš CISKO, Slovensko
  Právna povaha inštitútu akosti tovaru vo svetle zodpovednosti za vady plnenia
 36. doc. JUDr. Kristián CSACH, PhD., LL.M., Slovensko
  Bermudský trojuholník obchodnoprávnej normotvorby
 37. Zuzana CZERNINOVÁ, Česká republika
 38. JUDr. Petr ČECHÁK, Ph.D., Česká republika
  Právo jako nástroj revoluce
 39. JUDr. Mgr. Radek ČERNOCH, Ph.D., Česká republika
  Zrod principátu – skrytá revoluce
 40. JUDr. Filip ČERNÝ, Česká republika
  Labyrint regionalizace nebo ráj europeizace?
 41. Ing. Karolína ČERVENÁ, PhD., Slovensko
  Daňová politika verzus ekonomická efektívnosť v období krízových javov
 42. Mgr. Lenka ČIHÁKOVÁ, Česká republika
  Kázeňské trestání odsouzených ve výkonu trestu odnětí svobody
 43. doc. PhDr. Ján ČIPKÁR, PhD., Slovensko
  Globalizácia, rovnosť a zákaz diskriminácie
 44. JUDr. Kateřina ČUHELOVÁ, Česká republika
 45. JUDr. Dušan ČURILA, Ph.D., Slovensko
  Aplikácia antidiskriminačného zákona v zdravotníctve
 46. JUDr. Ludvík DAVID, CSc., Česká republika
  Stará judikatura: Jak má reagovat na nový občanský zákoník?
 47. JUDr. Ing. Radovan DÁVID, Ph.D., Česká republika
  Bude upřesněno
 48. JUDr. Petr DOBIÁŠ, Ph.D., Česká republika
  Právní úprava pojištění v novém občanském zákoníku ve srovnání se Zásadami evropského pojišťovacího smluvního práva
 49. Dr. Szilvia DOBROCSI, PhD, Maďarsko
 50. JUDr. Róbert DOBROVODSKÝ , PhD., LL.M. , Slovensko
  Ľudskoprávne a ústavnoprávne aspekty rodičovstva na Slovensku
 51. JUDr. Helena DOLEŽALOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Ochranné pásmo zařízení elektrizační soustavy : vybrané otázky
 52. Mgr. Hana DOLEŽELOVÁ, Česká republika
 53. Mgr.Ing. Lenka DOUBRAVOVÁ, Česká republika
  Mlčení v kontraktačním procesu
 54. JUDr. Klára DRLIČKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Nové trendy v aplikaci unifikovaného hmotného práva před rozhodci
 55. Martin DROZD, Česká republika
 56. JUDr. Jana DURAČINSKÁ, PhD., Slovensko
  Povinnosť starostlivosti riadneho hospodára alebo povinnosť odbornej starostlivosti z hľadiska právnej komparatistiky
 57. JUDr. Mária DURAČINSKÁ, CSc., Slovensko
  Porovnanie návrhu smernice Rady EÚ k spoločnému konsolidovanému základu dane právnických osôb s postupmi zisťovania základu dane v SR
 58. Libor DUŠEK, PhD, Česká republika
  Dopady zkráceného přípravného řízení na kriminalitu a trestní proces
 59. Daniela DUŠKOVÁ, Česká republika
 60. JUDr. Olga DVORSKÁ, Ph.D., Česká republika
 61. Václav DVORSKÝ, Česká republika
 62. Mgr. David DVOŘÁK, Česká republika
  Několik úvah o uzavírání smluv na základě zadávacího řízení dle zákona o veřejných zakázkách
 63. JUDr. Milan EBERLE, Česká republika
 64. JUDr. Ľudmila ELBERT, PhD., Slovensko
  Vzťah medzi USA a EÚ ako členov WTO
 65. ASSISTANT PROFESSOR HANY ELMANAILY, Francie
 66. Mgr. Jana ELZEROVÁ, Slovensko
 67. Dr Maciej ETEL, Polsko
  Działalność gospodarcza jednostek samorządu terytorialnego – wybrane problemy
 68. Mgr. Marcel FANDÁK, LL.M., Slovensko
 69. Mgr. Jana FANDÁKOVÁ, LL.M., Slovensko
 70. JUDr. Jana FECIĽAKOVÁ, Slovensko
  Voľby do zákonodarných orgánov Českej republiky a Slovenskej republiky - čo nás spája, čo nás rozdeľuje
 71. Judr. Martina FEDORIŠINOVÁ ČELKOVÁ, Slovensko
  Mediácia v slovenskom trestnom práve
 72. JUDr. Katarína FEDOROVÁ, Slovensko
  Zmeny ruského súdneho systému po prvej revolúcii
 73. Mgr. Jan FIALA, Česká republika
 74. Josef FIALA, Česká republika
 75. JUDr. Roman FIALA, Česká republika
 76. JUDr. Zdeněk FIALA, Ph.D., Česká republika
  Několik poznámek k řízení o návrhových přestupcích
 77. Martina FOJTOVÁ, Česká republika
 78. Jiří FORAL, Česká republika
 79. Mgr. Adam FORST , Česká republika
 80. JUDr. Martina FRANKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Otazníky kolem vlastníka pozemku (aneb sporné vlastnictví pozemku)
 81. JUDr. Ing. Kristýna FRONC CHALUPECKÁ, Ph.D., Česká republika
  Bude upřesněno
 82. JUDr. Kateřina FRUMAROVÁ, Ph.D., Česká republika
  Možnosti nápravy rozhodnutí v blokovém řízení
 83. JUDr. Miroslav FRÝDEK, Česká republika
  Revoluce v náboženském myšlení Římanů
 84. doc. JUDr. Marek FRYŠTÁK, Ph.D., Česká republika
 85. RNDr. Mgr. Hana FUNKOVÁ, Česká republika
  Pojistná smlouva - od směrnic k nařízení
 86. Mgr. Ing. Vladimír GAJDIČIAR, Slovensko
  Zákonnosť dokazovania pri aplikácii inštitútu spolupracujúceho obvineného
 87. JUDr. Ľudmila GAJDOŠÍKOVÁ, CSc., Slovensko
  20 rokov po rozpade čs. federácie - čo nás spája a rozdeľuje v oblasti sociálnych práv najmä v sociálnom zabezpečení
 88. Mgr. Dušan GAĽO, Česká republika
  Trest zákazu činnosti ukládáný v případech úplatkářství
 89. doc. JUDr. Milan GALVAS, CSc., Česká republika
 90. Mgr. Monika GAZDOVÁ, Česká republika
  Wrongful trading
 91. JUDr. Adam GIERTL, Slovensko
  Ochrana ľudských práv v Európskej únií: súčasné trendy
 92. Mgr. Filip GLOTZMANN, Česká republika
 93. prof. JUDr. Zdeňka GREGOROVÁ, CSc., Česká republika
  Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr a rovné postavení zaměstnanců
 94. PhDr. Michal GREGUŠKA, Česká republika
  Čs. federalizmus v európskom kontexte
 95. Kateřina GRÉZLOVÁ, Česká republika
 96. Mgr. Michal HÁJEK, Česká republika
  Svoboda médií v České a Slovenské republice
 97. Mgr. Ing. Zuzana HAJNÁ, Česká republika
  Více ekonomický přístup v soutěžním právu a jeho reálné promítání do soudní praxe
 98. JUDr. Edita HAJNIŠOVÁ, Ph.D., Slovensko
  Odstúpenie od zmluvy o prevode obchodného podielu s účinkami ex tunc?
 99. JUDr. Gabriela HALÍŘOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Nerovné postavení osob samostatně výdělečně činných při volbě výše rodičovského příspěvku, srovnání s rakouskou a německou právní úpravou
 100. Mgr. Slavomír HALLA, Ph.D., Česká republika
  Ochrana spotřebitele prostředky limitů volby práva – postačuje kolizní unifikace?
 101. Mgr. Martin HAMŘIK, PhD., Slovensko
  The new normal?
 102. Jakub HANÁK, Česká republika
  Pěstování rychle rostoucích dřevin
 103. Mgr. Daniel HANUŠ, Česká republika
  Komercializace rodičovství
 104. JUDr. Martin HAPLA, Ph.D., Česká republika
  Zákaz diskriminace jako součást práva na rovný přístup k veřejným funkcím
 105. Doc. JUDr. Bohumil HAVEL, PhD., Česká republika
  Závodní peripetie
 106. Doc. JUDr. Petr HAVLAN, CSc., Česká republika
  K aktuálním otázkám správněprávní a trestněprávní odpovědnosti územních samosprávných celků ve světle majetkoprávní problematiky těchto celků
 107. JUDr. Jan HAVLÍČEK , Česká republika
  Labyrint regionalizace nebo ráj europeizace?
 108. Mgr. Dana HAVLÍČKOVÁ, Česká republika
 109. Mgr. Petra HAVLÍČKOVÁ , Česká republika
  Košický vládní program a „ malý retribuční dekret“
 110. Mgr. Martina HAVLIŠOVÁ, Česká republika
  Veřejná finační činnost a možnosti kodifikace finančního systému
 111. JUDr. Roman HEINZ, Ph.D., Česká republika
 112. JUDr. David HEJČ, Ph.D., Česká republika
  Správní delikty a požadavek formy právní úpravy povinností na příkladu místní regulace pozemní dopravy
 113. JUDr. Petr HLUŠTÍK, Ph.D., Česká republika
  Kárná odpovědnost vedoucích státních zástupců
 114. Mgr. Tomáš HNETILA, Česká republika
 115. Mgr. Martin HOBZA, Česká republika
 116. Mgr. Libor HOLÝ, Česká republika
  Jak to bude s dohodami o místní příslušnosti?
 117. JUDr. Mgr. Ondřej HORÁK, Ph.D., Česká republika
  „Kořen národní správy, konfiskace i přídělu je v revoluci.“ „Benešovy“ či Benešovy dekrety? Dvojí pohled na konfiskační dekrety jako výraz kontinuity a diskontinuity.
 118. JUDr. Monika HORÁKOVÁ, Ph.D., Česká republika
 119. JUDr. Jan HORECKÝ, Ph.D., Česká republika
  Diskriminace při vstupu do zaměstnání
 120. Mgr. Lukáš HORŇÁK, Česká republika
  Rovné zacházení v oblasti odměňování za práci se srovnáním polské právní úpravy
 121. Ing. Daniela HORNÍČKOVÁ, Česká republika
 122. JUDr. Matej HORVAT, PhD., Slovensko
  Pokuta za nečinnosť verejnej správy
 123. doc. PhDr. Peter HORVÁTH, PhD., Slovensko
  Výkon prezidentských právomoci v Čechách a na Slovensku
 124. JUDr. Karol HRÁDELA, Česká republika
  Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a kauza MUDr. Ratha
 125. Mgr. Miloslav HRDLIČKA, Česká republika
  Distanční lektronická smlouva - vybrané aspekty
 126. JUDr. Miluše HRNČIŘÍKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Písemnost a její význam v globalizovaném světě
 127. Mgr. Ondřej HRUDA, Česká republika
  Podmínky přípustnosti srovnávací reklamy
 128. JUDr. Milana HRUŠÁKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Odklony v trestním řízení
 129. prof.JUDr. Milana HRUŠÁKOVÁ, CSc., Česká republika
 130. JUDr. Miriam HRUŠKOVÁ, Slovensko
  Výchovné opatrenia ako kategória sui generis v systéme alternatívnych sankcií uplatňovaných v trestných veciach mladistvých
 131. doc. JUDr. Gábor HULKÓ, PhD., Maďarsko
  Finanční sankce (pokuta), jako prostředek státního dozoru nad místními samosprávami podle současné maďarské úpravy
 132. JUDr. Tomáš HULKÓ, Slovensko
  Prirodzená povaha finačno-právnej metódy regulácie
 133. JUDr. Peter HULLA, Slovensko
 134. JUDr. Petra HUMLÍČKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Subjekty deliktní odpovědnosti v právu životního prostředí
 135. doc. JUDr. Petr HŮRKA, Ph.D., Česká republika
  Stárnutí pracovního trhu versus zákaz diskriminace z důvodu věku
 136. prof. JUDr. Ján HUSÁR, CSc., Česká republika
  Kontraktačná povinnosť
 137. Zdeněk HUSTÁK, Česká republika
  MiFID 2 a další akční zkratky aneb další "level" unionizace
 138. JUDr. Michal HVOZDA, Slovensko
  Aplikačné problémy v superrýchlom konaní
 139. JUDr. Čestmír CHALOUPKA, Česká republika
 140. JUDr. Radim CHALUPA, Ph.D., Česká republika
  Zajišťovací směnka a nový občanský zákoník
 141. JUDr. Radim CHARVÁT, Ph.D., LL.M., Česká republika
  Dohoda o jednotném patentovém soudu a jeho statutu jako atypický pramen práva EU
 142. Mgr. Jiří CHROBÁK, Česká republika
 143. Jan CHUDOBA, Česká republika
  Revoluční zákonodárství v sovětském Rusku: Listopad 1917 až červenec 1918
 144. JUDr. Eva INDRUCHOVÁ, LL.M., Česká republika
  Komparace vybraných národních zákonů o zavedení jednotné měny euro
 145. Doc. JUDr. Martin JANKŮ, CSc., Česká republika
  Nová úprava komitologie
 146. Mgr. Michaela JANOČKOVÁ, Česká republika
  Právo péče o dítě podle Haagské únosové úmluvy ve světle aktuální judikatury a z pohledu de lege ferenda
 147. Michal JANOVEC, Česká republika
  Mimorozpočtové státní fondy v systému veřejných financí
 148. Ing. Vratislava JANOVSKÁ, Česká republika
 149. JUDr. Mgr. Luboš JEMELKA, Ph.D., Česká republika
 150. JUDr. David JEROUŠEK, Česká republika
  Zákon o finanční správě ČR - základ finančního systému státu
 151. JUDr. David JOPEK, Česká republika
  Meze regulace a dozoru v pojišťovnictví
 152. JUDr. Ing. Michal JUHÁS, Slovensko
  Negociácia v obchodnom styku pod vplyvom zmien zákona o dani z pridanej hodnoty
 153. PhDr. Pavol JUHÁS, Slovensko
  Voľby prezidentov v Čechách a na Slovensku
 154. Mgr. Marek JURÁŠ, Česká republika
 155. JUDr. Jana JURNÍKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Několik poznámek k disciplinárním přestupkům studentů vysokých škol
 156. Mgr. Jakub JUŘENA, Česká republika
  VYBRANÉ OTÁZKY DOPADŮ REGULACE NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU DO Vybrané otázky dopadů regulace nového občanského zákoníku do sféry insolvenčního právaINSOLVENČNÍHO PRÁVA
 157. JUDr. Stanislav KADEČKA, Ph.D., Česká republika
  Správní trestání na komunální úrovni
 158. Dr. János KÁLMÁN, Maďarsko
 159. Iveta KALUŽOVÁ, Česká republika
 160. Prof. JUDr. Věra KALVODOVÁ, Dr., Česká republika
  Podmíněné propuštění - alternativa k výkonu trestu odnětí svobody
 161. JUDr. Lenka KANIOVÁ, Česká republika
 162. Dr. Aneta KARGOL-WASILUK, Polsko
 163. Mgr. Jan KAZDA, Česká republika
  Právní ochrana proti kontrarevoluci za první Československé republiky
 164. Mgr. Bc. Ivo KEISLER, Česká republika
  (Ne)dostatečný rozsah palety sankcí pro disciplinární řízení na veřejných vysokých školách?
 165. Ing. Alena KERLINOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Státní regulace a její hodnocení
 166. Mgr. Zuzana KISELYOVÁ, Slovensko
 167. JUDr. Jana KLESNIAKOVÁ, Slovensko
  Vybrané procesné alternatívy v trestnom práve z pohľadu náhrady škody
 168. JUDr. Alena KLIKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  doplním později
 169. Tomáš KLUSÁK, Česká republika
 170. Miroslav KNOB, Česká republika
  Rozpad federace jako specifický prvek při aplikaci práva EU (Slovenské důchody v judikatuře US)
 171. Mgr. Milan KOCOUREK, Česká republika
 172. Mgr. Tomáš KOCOUREK, Česká republika
  Ohrožení provozu na pozemních komunikacích mající původ na pozemcích určených k plnění funkcí lesa – analýza odpovědnostních vztahů
 173. Mgr. Milan KOČAN, Slovensko
  Európska únia a opäť spolu
 174. Mgr. David KOHOUT, Česká republika
  Aspekty tzv. revoluční spravedlnosti v procesech s nacistickými zločinci po druhé světové válce
 175. JUDr. Petr KOLMAN, Ph.D., Česká republika
  Právní aspekty zadržení pachatele přestupku
 176. JUDr. David KOLUMBER, Česká republika
  Rozpad Československa a Jugoslávie v komparativním pohledu
 177. JUDr. Jana KOMENDOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Kdo je chráněn před diskriminací v pracovněprávních vztazích?
 178. Nurgul KONARBAYEVA, Master, Kazachstán
 179. Mgr. Michaela KONEČNÁ, Česká republika
  vlastnictví k pozemkům ve zvláště chráněných územích
 180. Martin KOPA, Česká republika
 181. JUDr. Ing. Jan KOPŘIVA, Česká republika
 182. Mgr. Marie KORIČANSKÁ, Česká republika
 183. Martin KORNEL, Česká republika
  Promeškané příležitosti právní úpravy rodičovství v novém občanském zákoníku
 184. Dr Dominik KOŚCIUK, Polsko
 185. Bc. Mgr. Jan Petr KOSINKA, Ph.D., Česká republika
  Uplatňování antidiskriminačního zákona při veřejném nabízení bytů, které jsou v soukromém vlastnictví
 186. Mgr. Ilona KOSTADINOVOVÁ, Česká republika
  Zákaz diskriminace z důvodu věku, pohlaví či sexuální orientace v pracovněprávních vztazích a vztazích práva sociálního zabezpečení
 187. prof. JUDr. Soňa KOŠIČIAROVÁ, PhD., Slovensko
  Konanie o správnych deliktoch ako osobitný druh správneho konania v návrhu nového slovenského správneho poriadku
 188. doc. JUDr. Josef KOTÁSEK, Ph.D., Česká republika
  Contra proferentem na hranicích imanence
 189. JUDr. Alexandra KOTRECOVÁ, PhD., Česká republika
  Príbeh zatúlaných paragrafov alebo ako proces navštívil hmotu.
 190. Stanislav KOUBA, Česká republika
  Rozpočtové brzdy - právní a ekonomické aspekty
 191. Doc. JUDr. Zdeněk KOUDELKA, Ph.D., Česká republika
  Obživnutí právního předpisu v Čechách, na Moravě ve Slezsku a na Slovensku
 192. JUDr. Pavel KOUKAL, Ph.D., Česká republika
  Pojetí věci v právním smyslu v NOZ
 193. Mgr. Anna KOVÁČOVÁ, Česká republika
  Role rodičů v souvislosti s rozvratem manželství
 194. JUDr. Lucia KOVÁČOVÁ, Česká republika
  Lex loci delicti v prípadoch difamácie
 195. Mgr Lic. et Mgr. Ingrid KOVÁŘOVÁ KOCHOVÁ , Ph.D., Česká republika
  Očekávaná změna nalézacího řízení.
 196. Mgr. Martin KOZÁK, Česká republika
 197. Dr Mgr. Michal KOZIEŁ, Ph.D., Česká republika
  Podpora národnostních menšin z prostředků státního rozpočtu
 198. Mgr. Veronika KOZLOVÁ, Česká republika
  Orgán sociálně právní ochrany dětí a jeho nástroje působení na rodiče.
 199. JUDr. Jaromír KOŽIAK, Česká republika
  Několik kacířských poznámek ke povinnosti splatit základní kapitál v akciové společnosti
 200. JUDr. Bc. Jakub KRÁL, Ph.D., Česká republika
  Legitimní očekávání při ukládání sankcí
 201. Pavel KRÁL, Česká republika
 202. Mgr. Jaroslav KRÁLÍČEK, Česká republika
  Zásada teritoriality práv k duševnímu vlastnictví ve vztazích s mezinárodním prvkem - je načase ji opustit?
 203. Prof. JUDr. Zdeňka KRÁLÍČKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Práva putativního otce
 204. Jana KRANECOVÁ, Česká republika
  Fiskální federalismus a místní poplatky
 205. Mgr. Petr KRÁTKÝ, Česká republika
  Spravedlnost jako základ státu a vybrané problémy tzv. antidiskriminačního zákonodárství
 206. Mgr. Simona KRATOCHVÍLOVÁ, Česká republika
 207. JUDr. Zdeněk KREJČÍ, Ph.D., Česká republika
 208. JUDr. Alena KRISTKOVÁ, Česká republika
  Nové instituty inspirované common law v českém trestním řízení
 209. JUDr. Viktor KRIŽAN, PhD., Slovensko
  Výhrada svedomia a možnosti jej uplatnenia v pracovnom práve
 210. Anna KRPCOVÁ, Česká republika
 211. Mgr. Petr KRUTIŠ, Česká republika
 212. JUDr. Ivo KRÝSA, Ph.D.,LL.M., Česká republika
  Vybrané aspekty státní kontroly a správního trestání v kause "Methanol"
 213. Filip KŘEPELKA, Česká republika
  Dvoustranné smlouvy uvnitř Evropské unie upravující záležitosti dotčené právem- případ smluv o zamezení dvojího zdanění
 214. Jiří KŘIVÁČEK, Česká republika
 215. JUDr. Jana KŘIVÁČKOVÁ, Ph.D., Česká republika
 216. JUDr. Gabriela KUBÁTOVÁ, Česká republika
 217. Tomáš KUBEŠA, Česká republika
 218. Bc. Pavlína KUBEŠOVÁ, Česká republika
  Penzijní fondy - právní a ekonomické aspekty
 219. JUDr. Marek KUBÍČEK, Slovensko
  Niekoľko úvah o správnom trestaní na úseku cestnej dopravy
 220. JUDr. Gabriela KUBÍČKOVÁ, CSc., Slovensko
  Aktuálne otázky určovania otcovstva
 221. Ph.D Andrey KUDRYAVTSEV, Associate Professor, Rusko
 222. doc. JUDr. Josef KUCHTA, CSc., Česká republika
  bude upřesněn
 223. Mgr. Jana KURSOVÁ, Česká republika
  Dohoda o vině a trestu v českém trestním právu a její problematické momenty
 224. JUDr. Jarmila KUŽELOVÁ, Česká republika
 225. Mgr. Jana KVASNICOVÁ, Česká republika
  Zákaz diskriminace spotřebitele v českém právu
 226. Karel KVASNIČKA, Česká republika
 227. JUDr. Ing. Libor KYNCL, Ph.D., Česká republika
  Právní stránka úsporných opatření ve veřejných rozpočtech
 228. JUDr. Tereza KYSELOVSKÁ, Ph.D., Česká republika
  Elektronizace jako „nový“ jev a jeho vliv na mezinárodní právo soukromé a procesní
 229. Mgr. Šárka KYZLINKOVÁ, Česká republika
  Osoby jednající ve shodě v evropském kontextu
 230. Dr. Tamas LATTMANN, Maďarsko
 231. JUDr. Silvia LATTOVÁ, Slovensko
  Ochrana bankoviek a mincí vo virtuálnom priestore
 232. University Lecturer Doctor TROCAN LAURA MAGDALENA, University Lecturer Ph.D., Rumunsko
 233. doc. JUDr. Petr LAVICKÝ, Ph.D., Česká republika
  Vztah hmotného a procesního práva z pohledu filosofie externismu
 234. Mgr. Konstantin LAVRUSHIN, Česká republika
  Černé labutě a změny okolností v novém občanském zákoníku
 235. Mgr. Martin LEBEDA, Česká republika
  Relativní neúčinnost
 236. JUDr. Pamela LEWIS, Česká republika
 237. JUDr. Vladimír LICHNOVSKÝ, Česká republika
 238. JUDr. Andrej LOBOTKA, Česká republika
  Osoba blízká a novela zákona o provozu na pozemních komunikacích
 239. Ing. Pavel LOUTOCKÝ, Česká republika
 240. JUDr. Jakub LÖWY, Slovensko
  Príbeh zatúlaných paragrafov alebo ako proces navštívil hmotu.
 241. Mgr. Zbyněk LUBOVSKÝ, Česká republika
  Správní delikty na úseku rybářství
 242. Mgr. Soňa LUKÁČOVÁ, Slovensko
 243. Mgr. Petronela LUPRICHOVÁ, Slovensko
  Test DNA a určenie rodičovstva
 244. Mgr. Ivo MACEK, Česká republika
  Koncesní projekty ve světle současné a budoucí právní úpravy
 245. JUDr. Eva MACOSZKOVÁ, Česká republika
 246. Mgr. Lucia MADLEŇÁKOVÁ, Česká republika
  Nezákonně vybraná sankce jako bezdůvodné obohacení veřejného rozpočtu?
 247. JUDr. Zuzana MAGUROVÁ, Slovensko
  Rodová rovnosť v slovenskej antidiskriminačnej legislatíve
 248. Doc.PhDr. Tatiana MACHALOVÁ,, CSc., , Česká republika
  Test proporcionality v případech nepříme diskriminace- teorie a praxe.
 249. Dr. Tomasz MACHELSKI, Polsko
 250. Mgr. et Mgr. Helena MALÍKOVÁ, Česká republika
  Koncept hospodářské jednotky a odpovědnost za porušení soutěžního práva
 251. Mgr. Aibeniz MAMEDOVA, PhD student of 3 year studies, Kazachstán
 252. dr Jaroslaw MARCZAK, Polsko
  Finansowanie samorządu terytorialnego w Hiszpanii w warunkach kryzysu gospodarczego
 253. doc. JUDr. Klaudia MARCZYOVÁ, PhD., Slovensko
  Štátne občianstvo Slovenskej republiky
 254. Prof. JUDr. Hana MARKOVÁ, CSc., Česká republika
  Možnosti konstitucionalizace rozpočtového práva jako součásti práva finančního
 255. Jana MARKOVÁ, Česká republika
 256. JUDr. Michal MASLEN, PhD., Slovensko
  Princíp viazanosti právom a slovenská úprava správneho trestania.
 257. doc. JUDr. Pavel MATES, CSc., Česká republika
  Nad osnovou zákona o přestupcích
 258. JUDr. Pavel MATOUŠEK, Česká republika
  Výkon celní správy a kontrola
 259. JUDr. Miloš MATULA, CSc., Česká republika
  Kompetence obcí ve správním trestání z hlediska reformy veřejné správy
 260. Mgr. Zbyněk MATULA, Česká republika
  Smluvní fikce (domněnka) doručení
 261. Dr. Imre MÁTYÁS, PhD, M.E.S., Maďarsko
 262. JUDr. Bc. Patrik MATYÁŠEK, Ph.D., Česká republika
  Vybrané otázky nepřímé diskriminace z důvodu zdravotního postižení
 263. Andrea MATYIOVÁ, Česká republika
 264. Mgr. Jan MAURIC, Česká republika
  Společné jmění manželů - včera, dnes a zítra
 265. Ing. Dana MAZAČOVÁ, LL.M., Česká republika
 266. Mgr. Eva MAZANCOVÁ, Česká republika
 267. JUDr. Marie MAZÁNKOVÁ, Česká republika
 268. JUDr. Stanislav MEČL, Česká republika
 269. JUDr. et. Mgr. Jozef MEDELSKÝ, PhD.-, Slovensko
  Podmienenčný odklad výkonu trestu odňatia slobody s probačným dohľadom
 270. Mgr. Zuzana MELCROVÁ, Česká republika
  Legitimita a demokratický deficit v Evropské unii po Lisabonské smlouvě
 271. Mgr. Jozef MELICH, Slovensko
  Správne trestanie a správne delikty v rámci územnej samosprávy
 272. Mgr. Petra MELOTÍKOVÁ, Česká republika
  Právní vzdělávání v oblasti diskriminace - stručné srovnání podmínek v USA a ČR
 273. Ivo MIKOLAJEK, Česká republika
 274. Dovile MINGELAITE, Litva
 275. Student Bojana MINIC, Rakousko
 276. JUDr. Miroslav MOCEK, Česká republika
  Ke správnímu trestání z pohledu správní praxe Krajského úřadu Pardubického kraje
 277. JUDr. Pavel MOLEK, Česká republika
 278. Josef MONTAG, Česká republika
  Analýza genderových rozdílů ve mzdách s využitím sexuální orientace
 279. JUDr. Ondřej MORAVEC, Česká republika
  Ochrana základních práv - společné výzvy
 280. Mahmoud MOSALEM, Egypt
 281. doc. JUDr. Petr MRKÝVKA, Ph.D., Česká republika
  Veřejná finanční činnost a předmět právní regulace
 282. David MULLER, Česká republika
  Evropská unie a právo zahraničních investic
 283. JUDr. Hana MÜLLEROVÁ, Ph.D., Česká republika
  Pozemkové spolky jako alternativní způsob ochrany půdy, flóry a fauny?
 284. Mgr. Martina MUŠÁLKOVÁ, Česká republika
  Jak jasný je „jasný úmysl zákonodárce či smysl zákona“? Zamyšlení k interpretační normě.
 285. JUDr. Matěj MYŠKA, Ph.D., Česká republika
  Kybernetická bezpečnost v Rakousku - analýza současného stavu
 286. Mgr. Jiří NANTL, LL.M., Česká republika
  Správní delikty a kvazidelikty ve vysokém školství
 287. Mgr. Martina NAVRÁTILOVÁ, Česká republika
  Materiální stránka jiných správních deliktů stíhaných územními finančními orgány
 288. Pavlína NAVRÁTILOVÁ, Česká republika
 289. JUDr. Lucia NEDZBALOVÁ, Slovensko
  Vývoj ústavnej sťažnosti v Českej a Slovenskej republike
 290. Mgr. Lucie NECHVÁTALOVÁ, Česká republika
  Komparace ochrany lidských práv údajných mezinárodních teroristů v pojetí ESD a ESLP
 291. Mgr. Ing. Kamil NEJEZCHLEB, Česká republika
  More economic approach in competition law and its factual reflection in court practice
 292. Lenka NĚMCOVÁ, Česká republika
  Kontrola hospodaření územních samosprávných celků
 293. JUDr. Robert NERUDA, Ph.D., Česká republika
 294. Irena NESTEROVA, PhD Candidate, Lotyšsko
 295. Ing. Radek NEUŽIL, Česká republika
 296. Bachelor of Law Noor Ali Noaman NOAMAN, Bachelor of law, Irák
 297. Radvan NOVÁČEK, Česká republika
 298. JUDr. Vladimír NOVOTNÝ, Česká republika
  Propadnutí a zabrání věci při ochraně průmyslového vlastnictví.
 299. Zdeněk NOVÝ, Česká republika
  Imunita státu očima Soudního dvora EU
 300. Mgr. Petr OBDRŽÁLEK, Česká republika
 301. Alica OBERTOVÁ, Česká republika
  Nájem nebytových prostor - vybrané otázky
 302. Mgr. Bc. Lucie OBROVSKÁ, Ph.D., Česká republika
  Působení veřejného ochránce práv jako „equality body“ v otázkách rovného zacházení: tři roky poté
 303. Professor Edmond Gabriel OLTEANU, Rumunsko
 304. doc. JUDr. Dana ONDREJOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Vybrané sankční instituty v závazkovém právu podle nového občanského zákoníku aneb nový smrtící proud v Bermudském trojúhelníku
 305. Mgr. Zuzana ONDRŮJOVÁ, Česká republika
 306. Lucie ORLETOVÁ, Česká republika
 307. Dr Janusz ORŁOWSKI, Polsko
  Ekonomiczny ciężar opodatkowania jako przesłanka stwierdzenia nadpłaty
 308. JUDr. Petr OSINA, Ph.D., Česká republika
  Suverenita a kontinuita v rozkazní teorii práva
 309. Phd Przemysław PANFIL, Polsko
 310. JUDr. Zdenka PAPOUŠKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Subjekty vykonávající finanční činnost
 311. JUDr. Ivana PAŘÍZKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Místní poplatky v teorii a praxi
 312. JUDr. Bronislava PAVELKOVÁ, PhD., Slovensko
  Navrhované legislatívne zmeny v právnej úprave osvojenia v SR
 313. Mgr. Peter PAVLOVIČ, Česká republika
  Implications of the Sólyom Case for the Relationship between International and EU Law
 314. doc. JUDr. Ing. Milan PEKÁREK, CSc., Česká republika
  Pozemek jako objekt právních vztahů z pohledu nového občanského zákoníku
 315. JUDr. Michal PETR, Ph.D., Česká republika
 316. Mgr. Ing. Jana PETRŽELOVÁ, Česká republika
  Předsmluvní odpovědnost
 317. Lenka PÍČOVÁ, Česká republika
 318. Mgr. Lucie PIECHOWICZOVÁ, Česká republika
  bude upřesněno
 319. JUDr. Jan PINZ, Ph.D., Česká republika
  Význam zásady rovnosti a spravedlnosti v koncepci diskriminace a antidiskriminace
 320. prof. dr hab. Krystyna PIOTROWSKA-MARCZAK, Polsko
  Obszary reform finansów publicznych w Polsce
 321. Mgr. Jiří PLATOVSKÝ, Česká republika
 322. JUDr. Michaela POBOŘILOVÁ, Česká republika
 323. Kamila POČINKOVÁ, Česká republika
 324. Elena PODKOPAEVA, Rusko
 325. Mgr. Petr PODRAZIL, Česká republika
 326. Mgr. Alena POKORNÁ, Česká republika
  Zásada stálosti firmy v českém a německém právu
 327. prof. JUDr. Jarmila POKORNÁ, CSc., Česká republika
  Nové podmínky pro obchodní firmu ?
 328. JUDr. Ladislav POKORNÝ, Ph.D., Česká republika
 329. Mgr. Marie POLÁČKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Pěstování rychle rostoucích dřevin
 330. Mgr. Tereza PONDIKASOVÁ, Česká republika
  Úskalí soudní interpretace a aplikace nového občanského zákoníku
 331. JUDr. Soňa POSPÍŠILOVÁ, Ph.D., Česká republika
 332. JUDr. Lukáš POTĚŠIL, Ph.D., Česká republika
  Judikatura a správní trestání
 333. JUDr. Silvia PREPIROVA, Slovensko
 334. Pavla PRINCLÍKOVÁ, Česká republika
 335. JUDr. Lucie PROCHÁZKOVÁ, Ph.D., Česká republika
 336. Mgr. Petr PROKOP, Česká republika
 337. Mgr. Bc. Klára PROKOPOVÁ, Česká republika
  Pozemek jako kulturní památka
 338. p.h.d. Maxim PROKOSHIN, p.h.d, Rusko
 339. JUDr. Ing. Lukáš PRUDIL, Ph.D., Česká republika
  Práva rodinných příslušníků při poskytování zdravotních služeb
 340. Prof. JUDr. Petr PRŮCHA, CSc., Česká republika
 341. Doc. JUDr. Ivana PRŮCHOVÁ, CSc., Česká republika
  Ohrožení provozu na pozemních komunikacích mající původ na pozemcích určených k plnění funkcí lesa – analýza odpovědnostních vztahů
 342. senior lecturer RUXANDRA RADUCANU, PHD, Rumunsko
 343. doc. JUDr. Ing. Michal RADVAN, Ph.D., Česká republika
  To be specified
 344. doc. JUDr. Senta RADVANOVÁ, CSc., Česká republika
  Kdo potřebuje rodinu?
 345. doc. JUDr. Senta RADVANOVÁ, CSc., Česká republika
  Komercializace rodičovství
 346. JUDr. Michaela RAPČANOVÁ, Slovensko
  Spoločná bezpečnostná a obranná politika po Lisonskej zmluve
 347. JUDr. Mgr. Filip RIGEL, Ph.D., Česká republika
 348. JUDr. Natália RICHTEROVÁ, Csc., Slovensko
  Aktuálne otázky statusového práva na Slovensku
 349. Mgr. Iveta ROHOVÁ, Česká republika
 350. JUDr. Kateřina RONOVSKÁ, Ph.D., Česká republika
  bude upřesněno
 351. Mgr. Marián ROZBORA, Česká republika
  Kategorie rozumnosti v novém občanském zákoníku
 352. Prof. JUDr. Naděžda ROZEHNALOVÁ, CSc., Česká republika
  Svět národních kodifikací a regionálních unifikací - symbióza či kolize ?
 353. Mgr. Jan ROZUM, Česká republika
 354. Ing. Mgr. Radek RUBAN, Ph.D., Česká republika
  About the Nature of Legal Bodies
 355. Bc. Irena RYŠÁNKOVÁ, Česká republika
 356. JUDr. Kristýna ŘEZNÍČKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Vliv finanční činnosti státu na samosprávné postavení obcí
 357. Mgr. Roman ŘÍČKA, Česká republika
  Metody regulace mezinárodního práva soukromého
 358. JUDr. Pavel SALÁK, Ph.D., Česká republika
  Císař a jeho vojáci
 359. Anna SAMADZAI, Česká republika
 360. JUDr. Stanislav SEDLÁČEK, Ph.D., Česká republika
 361. JUDr. Alice SEDLÁKOVÁ, Česká republika
 362. JUDr. David SEHNÁLEK, Ph.D., Česká republika
  Metody regulace mezinárodního práva soukromého
 363. PhDr. Miroslav SCHEINOST , Česká republika
 364. Doc. JUDr. Karel SCHELLE, CSc., Česká republika
  Národní a demokratická revoluce v roce 1918 a recepce právního řádu
 365. Doc. Mag. phil. Dr. iur. Harald SCHEU, Ph.D., Česká republika
  Zákaz discriminace a ochrana menšin
 366. JUDr. Monika SCHÖN, Česká republika
  Lhůty pro popírání otcovství
 367. Mgr. Filip SCHWARZENSTEIN, Česká republika
  Problematika katastru nemovitostí a pozemku jako předmětu práv ve smluvních vztazích
 368. Mgr. Johan SCHWEIGL, Ph.D., Česká republika
  Několik poznámek k příčinám "finanční krize"
 369. mgr ROBERT SIEŃKO, Polsko
 370. JUDr. Tatiana SIRANKO KANÁLIKOVÁ, PhD. , Slovensko
  Náhrada škody spôsobenej trestným činom v prípadoch odklonov v trestnom konaní
 371. JUDr. PhDr. Martin SKALOŠ, PhD., Slovensko
  Štátne nástupníctvo po dismembrácii Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
 372. Mgr. Tereza SKARKOVÁ, Česká republika
  Pozitivní opatření v mezinárodním a evropském kontextu a jejich dopad na Českou republiku
 373. Doc. JUDr. Soňa SKULOVÁ, Ph.D., Česká republika
 374. Doc. JUDr. PhDr. Miroslav SLAŠŤAN, PhD., Slovensko
  Postavenie medzinárodného práva v systéme prameňov práva Európskej únie po Lisabonskej zmluve
 375. Mgr. Vladan SLAVĚTÍNSKÝ, Česká republika
 376. Mgr. Jiří SLOVÁČEK, Česká republika
  Nabytí od nevlastníka v novém občanském zákoníku
 377. Mgr. Kateřina SMOLÍKOVÁ, Česká republika
  Nezájem v novém občanském zákoníku
 378. Dr. Peter SMUK, PhD, Maďarsko
 379. doc. JUDr. Tomáš SOBEK, Ph.D., Česká republika
  Trest jako subjektivní zkušenost
 380. JUDr. Martin SOBOTKA, Česká republika
  Diskriminace před vznikem pracovního poměru - případová studie
 381. JUDr. Denisa SOUKENÍKOVÁ, PhD, Slovensko
  Pozitívna diskriminácia zdravotne postihnutých športovcov - pripad Pistorius
 382. JUDr. Ondřej SPÁČIL, Česká republika
  Bude dodán
 383. Mgr. Lenka STAŇKOVÁ, Česká republika
  Perspektivy dalšího využívání trestního příkazu jako tradiční procesní alternativy
 384. Mgr. Ivana STARÁ, Česká republika
  bude doplněn později
 385. Mgr. Vilém STEJSKAL, Česká republika
 386. JUDr. Jaroslav STRÁNSKÝ, Ph.D., Česká republika
  Diskriminace a nerovné zacházení v oblasti péče o zaměstnance
 387. Mgr. Jitka STRÁSKÁ, Česká republika
 388. PhDr. Mgr. Dagmar STREJČKOVÁ, Česká republika
  Vybrané aspekty financování památkové péče
 389. JUDr. Dominika STRIGÁČOVÁ, PhD., Slovensko
  Rodinné konferencie ako alternatíva trestného konania
 390. Mgr. Jana SUCHANOVÁ, Česká republika
 391. Mgr. Tomáš SVOBODA, Česká republika
 392. Mgr. Pavla SÝKOROVÁ, Česká republika
 393. Viktor SZABO, Slovensko
 394. Mgr Jiří ŠAMÁNEK, Česká republika
  Přiměřené opatření pro osoby se zdravotním postižením
 395. doc. JUDr. Filip ŠČERBA, Ph.D., Česká republika
  Procesní alternativy a jejich vliv na využívání alternativních trestů
 396. JUDr. Jan ŠEJDL, Ph.D., Česká republika
  Některé aspekty vývoje služebností římského práva
 397. JUDr. Marián ŠEVČÍK, CSc., Slovensko
  Odlišnosť ústavného vývoja po roku 1992 vo vzťahu k rozdeleniu výkonnej moci medzi prezidentom SR a súdnou mocou.
 398. JUDr. Marián ŠEVČÍK, CSc., Slovensko
  Pôsobnosť orgánov územnej samosprávy v oblasti ukladania sankcií za porušovanie právnych povinností.
 399. doc. JUDr. Ing. Josef ŠILHÁN, Ph.D., Česká republika
  Konkurenční vztah úmyslu zákonodárce a znění zákona
 400. JUDr. Matej ŠIMÁŠEK, Slovensko
  Sankcionovanie extrémizmu v podmienkach Slovenskej republiky
 401. JUDr.Mgr. Eva ŠIMEČKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Přestávky na kojení - nárok ženy i muže?
 402. Mgr. Michal ŠKERLE, Česká republika
  Revoluce požírá vlastní děti - politický proces se skupinou Oskar Valášek a spol.
 403. PhDr. Mgr. Jan ŠMÍD, Ph.D., Česká republika
  Revoluční právo a legitimita
 404. JUDr. Martin ŠMÍD, Ph.D., Česká republika
  Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr a zásada rovného zacházení
 405. JUDr. Ondřej ŠMÍD, Ph.D., Česká republika
  bude doplněn
 406. Taťána ŠPÍRKOVÁ, Česká republika
  Místní poplatky jako příjmový zdroj obcí
 407. JUDr. Dana ŠRAMKOVÁ, Ph.D., MBA, Česká republika
  Právní a ekonomické aspekty metodologie regulace nefiskální části finančního práva
 408. Mgr. Jozef ŠTEFANKO, PhD., LL.M., Slovensko
  Ochrana subrogačného nároku ručiteľa v komparatívnej perspektíve
 409. Mgr. Zuzana ŠTEFANKOVÁ, LL.M., Slovensko
  Sociálna politika EÚ po Lisabone a Charta základných práv EÚ
 410. JUDr. Markéta ŠTĚPÁNÍKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Revoluce a právní úprava divadla
 411. Mgr. Kateřina ŠTREJTOVÁ, Česká republika
  Dohoda o vině a trestu a trestné činy zdravotnických pracovníků
 412. Mgr. Martina ŠULÁKOVÁ, Česká republika
  Novela občanského soudního řádu v návaznosti na nový občanský zákoník - Řízení o žalobách z rušené držby
 413. Mgr.Bc. Eva ŠULCOVÁ, Česká republika
  Rozpočet Evropské unie a aktuální otázky k jejímu financování
 414. JUDr. Žofia ŠULEKOVÁ, PhD., MCL, Slovensko
  Vnútroštátna blokáda cezhraničných fúzií
 415. Mgr. Martin ŠVIKRUHA, Česká republika
  Voľby predstaviteľov samospráv v Čechách a na Slovensku
 416. doc. JUDr. Bc. Jaromír TAUCHEN, Ph.D., LL.M., Česká republika
  K zásadním změnám v právním řádu po vzniku Protektorátu Čechy a Morava
 417. Mgr. Richard TAUŠ, Česká republika
 418. Dr. András TÉGLÁSI, PhD, Maďarsko
 419. András TÉGLÁSI, PhD, Maďarsko
 420. Dr. Krzysztof TESZNER, Polsko
 421. JUDr. Jana TKÁČIKOVÁ, PhD., Česká republika
  Kompeteční otázky v kvalitativní ochraně zemědělské půdy
 422. PhDr. Jan TOMÁŠEK, Ph.D., Česká republika
 423. Ing. Eva TOMÁŠKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Státní regulace a její hodnocení
 424. Jan TOMÍŠEK, Česká republika
 425. JUDr. Marcela TÓTHOVÁ, PhD., Slovensko
  Dohoda o vine a treste, komparácia právnej úpravy
 426. Mgr. Václav TOUL, Česká republika
 427. JUDr. Simona TRÁVNÍČKOVÁ, Česká republika
  Mezinárodní prvek v současném mezinárodním právu soukromém
 428. JUDr. Diana TREŠČÁKOVÁ, PhD., Slovensko
  Monistická koncepcia rekodifikácie súkromného práva versus zmluvy uzatvárané pri obchodovaní
 429. PhD. Gulnur TULEUBAYEVA, Kazachstán
 430. doc. JUDr. Mgr. Martin TURČAN, PhD., Česká republika
  Niekoľko myšlienok o rozdielnom zaobchádzaní
 431. prof. JUDr. Vladimír TÝČ, CSc., Česká republika
  Nová role mezinárodních smluv v právu EU
 432. Mgr. Kateřina UHLÍŘOVÁ, Ph.D., LL.M., Česká republika
  The Law of Treaties and Third Parties
 433. Zuzana UHŘÍKOVÁ, Česká republika
 434. Václav ULRICH, Česká republika
  Správní trestání v oblasti loterií a jiných podobných her se zaměřením na možnost správního trestání zahraničních provozovatelů
 435. Ph D MARIUS VACARELU, Ph D , Rumunsko
 436. Mgr. Petr VACULÍK, Česká republika
  Kompeteční otázky v kvalitativní ochraně zemědělské půdy
 437. JUDr. Nadežda VACULÍKOVÁ, PhD., Slovensko
  Teoreticko-právne aspekty diskriminácie
 438. prof. Ing. Ivan VÁGNER, CSc., MBA, Česká republika
  Moderní vůdcovství versus moderní vedení
 439. Mgr. Kateřina VALACHOVÁ, Ph.D., Česká republika
 440. JUDr. Miloš VALÁŠEK, Česká republika
 441. JUDr. Jiří VALDHANS, Ph.D., Česká republika
  Vývoj hraničního určovatele souvisejícího se subjektem vztahu s mezinárodním prvkem
 442. Mgr. Lucia VALENTOVÁ, Česká republika
  Otázky spojené s rodičovstvím v judikatuře k nařízení Brusel IIbis
 443. JUDr. Radomíra VALÍKOVÁ, Česká republika
 444. PhDr.Mgr. Zdeňka VAŇKOVÁ, Česká republika
  Sexuální orientace versus diskriminace
 445. JUDr. Pavel VARVAŘOVSKÝ, Česká republika
 446. Anežka VASKOVÁ, Česká republika
 447. JUDr. Eva VEČERKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Nové podmínky pro obchodní firmu?
 448. prof. JUDr. PhDr. Miloš VEČEŘA, CSc., Česká republika
  Tolerance a princip rovnosti jako předpoklad nediskriminace
 449. JUDr Hana VEJVODOVÁ, Česká republika
 450. Jiří VENCLÍČEK, Česká republika
  Sankční pravomoc obcí
 451. Milan VESELÝ, Česká republika
 452. JUDr. Bc. Pavel VETEŠNÍK, Ph.D., Česká republika
  Okamžik nabytí právní moci pokuty v blokovém řízení
 453. JUDr. Ondřej VÍCHA, Ph.D., Česká republika
  Ložiska nevyhrazených nerostů jako součást pozemku: vybrané otázky
 454. Mgr. Anna Katerina VINTROVÁ, LL.M., Česká republika
 455. JUDr. Andrea VITKÓOVÁ, Slovensko
  Uhorský parlamentarizmu po Rakúsko-Uhorskom vyrovnaní
 456. Mgr. Vlastimil VITOUL, Česká republika
  Svěřenský fond a jeho místo v českém právním prostředí
 457. Mgr. Jiří VLACH, Česká republika
 458. JUDr. et Ing. Ladislav VLACHOVIČ, Slovensko
  Dohoda o vine a treste v Slovenskej a Českej republike
 459. Prof. JUDr. Ladislav VOJÁČEK, CSc., Česká republika
  Prvorepublikové kořeny některých opatření z poválečného období
 460. Prof. JUDr. Peter VOJČÍK, CSc., Česká republika
 461. Mgr. Jakub VRANÍK, Česká republika
  Dokazování v řízení o určení otcovství
 462. Mgr. Marek VRBINČÍK, Česká republika
  Modely reforiem verejnej správy v Čechách a na Slovensku
 463. JUDr. Rostislav VRZAL, Česká republika
  Televize veřejné služby a zánik československé federace
 464. JUDr. Roman VYBÍRAL, Ph.D., Česká republika
  K vymezení konceptu poplatníka daně z příjmů právnických osob
 465. JUDr. Ladislav VYHNÁNEK, Ph.D., LL.M., Česká republika
  Sociální a ekonomická práva v judikatuře ústavních soudů ČR a SR
 466. JUDr. Lenka WESTPHALOVÁ, Ph.D., Česká republika
 467. doc. JUDr. PhDr. Jan WINTR, Ph.D., Česká republika
  Výklad principu rovnosti a rizika pro dělbu moci
 468. Ph.D. Anton YAKUSHEV, Rusko
 469. Mgr. Gulnur YENSEBAYEVA, Kazachstán
 470. David ZAHUMENSKÝ, Česká republika
  Jak se vypořádáváme s problémem protiprávních sterilizací (především) romských žen
 471. Mgr Karolina ZAPOLSKA, Polsko
 472. Associate Professor Paweł ZDANIKOWSKI , PhD , Polsko
 473. Jiří ZEMAN, Česká republika
  Osm let v Evropské unii – problémy a priority členství České republiky a Slovenské republiky zejména očima denního tisku
 474. JUDr. Pavel ZEMAN, Česká republika
 475. Mgr. Anna ZEMANDLOVÁ, Česká republika
  Současnost a budoucnost právní regulace surrogátního mateřství u nás
 476. Mgr. Hana ZEMANOVÁ ŠIMONOVÁ , Česká republika
  Soudní prostředky ochrany před diskriminací v pracovněprávních vztazích
 477. Mgr. Radomír ZIMEK, Česká republika
 478. JUDr. Jan ZŮBEK, Česká republika
  Trestní příkaz vydaný bez ohledu na zjištěný skutkový stav
 479. Mgr. Zuzana ŽÁKOVÁ, Slovensko
  Medzinárodnoprávne dimenzie súťažného práva EÚ

nahoru