| | | | |


Drobečková navigace

Titulní strana || Archív > 2012 > Organizační tým

Organizační tým

 • JUDr. Jiří Valdhans, Ph.D.
  – vedení organizačního týmu
 • doc. PhDr. Tatiana Machalová, CSc., JUDr. Jana Komendová
  – Antidiskriminační zákon tři roky poté
 • JUDr. Pavel Kandalec, LL.M.
  – 20 let po rozpadu čs. federace - co nás spojuje a rozděluje
 • JUDr. Pavel Salák, Ph.D.
  – Revoluce a právo
 • JUDr. Petr Kolman, Ph.D.
  – Aktuální (legislativní i aplikační) otázky správního trestání
 • JUDr. Petr Lavický, Ph.D.
  – Komplexní reforma soukromého práva
 • Mgr. Martin Kornel
  – Biologické a sociální rodičovství versus rodičovství právní
 • JUDr. Pavel Salák, Ph.D
  – Ovlivňování sféry soukromého práva právem veřejným v minulosti
 • JUDr. Marek Fryšták, Ph.D.
  – Trestněprávní a procesní alternativy v trestním právu individuálním a kolektivním
 • JUDr. Zdeněk Nový, Ph.D.
  – Právo Evropské unie po Lisabonu. Evropská unie a mezinárodní právo
 • JUDr. Tereza Kyselovská
  – Unifikace vs. regionalizace vs. národní kodifikace mezinárodního práva soukromého
 • JUDr. Ing. Josef Šilhán, Ph.D.
  – Bermudský trojúhelník obchodního práva II
 • JUDr. Dana Šramková, Ph.D.
  – Veřejná finanční činnost - právní a ekonomické aspekty
 • Mgr. Jakub Hanák
  – Pozemek v právních vztazích

nahoru