| | | | |


Drobečková navigace

Titulní strana || Archív > 2011 > Výzkumný záměr

Evropský kontext vývoje českého práva po roce 2004

Zaměření workshopu ke konceptu závěrečné zprávy výzkumného záměru Právnické fakulty MU 2005-11

Kód poskytovatele
MSM0021622405
Identifikační kód
0021622405

Pořadatelé konference Dny práva ve spolupráci s řešiteli výzkumného záměru právnické fakulty využijí prostoru konference ve středu 23. listopadu 2011 v odpoledních hodinách pro veřejnou prezentaci návrhu závěrečné zprávy výzkumného záměru a diskusi k jejímu obsahu za účasti významných odborníků z oblasti výzkumu i právní praxe

Tomuto záměru odpovídá struktura workshopu, sestávající z prezentace konceptu společné části závěrečné zprávy výzkumného záměru, navazujících koreferátů odborníků především mimo výzkumný tým a diskuse.

Základní struktura workshopu bude orientována v souladu s obsahovými cíli výzkumného záměru na otázky:

 1. Výchozí stav práva EU k roku 2004
 2. Změny práva EU v období 2005-11, expanze práva EU vůči národním právním řádům, míra evropeizace, zdroje evropeizace a jejich vliv na národní právní řády (z pohledu práva EU, resp. obecného – evropského pohledu)
 3. Vliv změn práva EU ve sledovaném období na národní právní řády, resp.na české právo
 4. Reálné dopady změn práva EU na stav a vývoj českého práva; reálný proces evropeizace českého práva a jeho výsledky ve sledovaném období

Obsahoví garanti:

 • prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc.,
 • prof. JUDr. Josef Bejček, CSc.,
 • prof. JUDr. Josef Fiala, CSc.,
 • prof. JUDr. Jan Filip, CSc.,
 • prof. JUDr. Vladimír Kratochvíl, CSc.,
 • prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc.,
 • prof. JUDr. et PhDr. Miloš Večeřa, CSc.,

Organizační garant:

Externí hosté workshopu:

 • doc. JUDr. Ján Husár, CSc., mim. prof.
 • JUDr. Monika Jurčová, PhD.
 • Prof. nzw. Doc. JUDr. Karel Klíma, CSc.
 • doc. JUDr. Jan Kysela, Ph.D.
 • prof. JUDr. Ján Švidroň, CSc.
 • prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc.

nahoru