| | | | |


Přehled přihlášených (abecední)

 1. Mgr. Hana ADAMOVÁ, Česká republika
  Včely v soukromoprávních vztazích
 2. JUDr. Karel ALEXA, Česká republika
  Započtení přeplatku vzniklého neoprávněným vymáháním daně – legitimní ochrana příjmů veřejných rozpočtů?
 3. University lecturer DIACONU ANA - MARIA, University lecturer, Rumunsko
 4. JUDr. PhDr. Marek ANTOŠ, Ph.D., LL.M., Česká republika
  Obecní samospráva a cizinci
 5. JUDr. Petr AULICKÝ, Česká republika
  Korupce
 6. Mgr. Lenka BAHÝĽOVÁ, Česká republika
 7. Mgr. Daniel BACHO, Česká republika
  "Správná" interepretace práva EU
 8. Mgr. Zuzana BALÁŽOVÁ, Slovensko
 9. JUDr. PhDr. Stanislav BALÍK , Česká republika
  Předpisy k zestátnění domovního majetku v Československu z r. 1959 a jejich dobová aplikace
 10. doc. JUDr. Boris BALOG, PhD., Slovensko
  Dopad diferenciácie civilnej a trestnej veci na záruky spravodlivého súdneho procesu
 11. JUDr. Andrea BARANCOVÁ, Slovensko
  Legislatívny zásah v prospech ochrany súkromnoprávnych vzťahov pri zabezpečovacom prevode práva.
 12. Mgr. Róbert BARDAČ, Slovensko
  Aplikácia práva EÚ v rozhodovacej činnosti slovenských okresných a krajských súdov
 13. Gabriela BARTOŠOVÁ, Česká republika
 14. Mgr. Bc. Jan BEER, Česká republika
  Rovnost stran ve výkonu trestu
 15. prof. JUDr. Josef BEJČEK, CSc., Česká republika
  Kontroverze a komplementarita základních směrů evropské a národní soutěžní politiky
 16. JUDr. Dagmar BĚLINOVÁ, Česká republika
 17. Mgr. Jaroslav BENÁK, Ph.D., Česká republika
  Právo na spravedlivý proces ve službách ochrany přírody
 18. Mgr. Eva BIEDERMANOVÁ , Česká republika
 19. Mgr. Jana BÍLKOVÁ, Česká republika
 20. MVDr. Věra BILLOVÁ, Česká republika
 21. Pavel BIRIUKOV, dr.ji.? professor, Rusko
 22. Judr. Mgr. Igor BLAHUŠIAK, Česká republika
  Interpretace evropského práva nejvyššími soudními instancemi v ČR: Konflikt nebo spolupráce?
 23. Mgr. Jan BLAŽEK, Česká republika
 24. Lukáš BOGOŠ, Česká republika
  Možné korupčné aspekty inštitútu „Dohoda o vině a trestu“
 25. Lukáš BOGOŠ, Česká republika
  Možné korupčné aspekty inštitútu „Dohoda o vině a trestu“
 26. doc. JUDr. Radim BOHÁČ, Ph.D., Česká republika
  Pojem daň v daňových zákonech
 27. JUDr. Petra BOHŮNOVÁ, LL.M. Eur. Int., Česká republika
  Místo plnění jako příklad interakce Vídeňské úmluvy a nařízení Brusel I
 28. JUDr. Lukáš BOHUSLAV, Česká republika
  Korupce a trestní odpovědnost právnických osob
 29. University professor doctor Moise BOJINCA, Rumunsko
 30. Mgr. Petr BOUDA, Česká republika
  Interpretace nepřímé diskriminace po přijetí Listiny základních práv EU
 31. JUDr. Lenka BRADÁČOVÁ, Ph.D., Česká republika
 32. Lucie BRACHOVÁ, Česká republika
 33. JUDr. Bc. Stanislav BRUNCKO, Česká republika
  Výživné na nezletilé dítě v České republice a jeho souvislost s lidskými právy
 34. mgr Renata BUDLEWSKA, Polsko
 35. doc. JUDr. Mária BUJŇÁKOVÁ, CSc., Slovensko
  Aktuálne otázky verejných financií
 36. JUDr. Vladimír BULINSKÝ, Česká republika
 37. doc. JUDr. Eduard BURDA, Ph.D., Slovensko
  Trestný čin volebnej korupcie
 38. JUDr. Katarína BURDOVÁ, Slovensko
  Právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života únoscu dieťaťa
 39. Mgr. Ing. Lenka BURSÍKOVÁ, Česká republika
  Podjatost úředníků územně samosprávných celků
 40. Mag. Jürgen BUSCH, LL.M., D.E.A., Rakousko
 41. Zuzana CANDIGLIOTA, Česká republika
  Promlčecí doba u odpovědnosti státu podle zákona 82/1998 Sb. a právo na spravedlivý proces
 42. PhDr. Martin CEJP , CSc., Česká republika
  Názory veřejnosti na korupci ve státní správě
 43. Mgr.et Mgr. Bc. Hana CEJPEK MUSILOVÁ, Česká republika
  Včely v právu
 44. JUDr. Martin CEMPÍREK, Česká republika
  Vybrané právní aspekty lesních služebností
 45. judge Anamaria Cristina CERCEL, PHD, Rumunsko
 46. professor SEVASTIAN CERCEL, PHD, Rumunsko
 47. Martina CIRBUSOVÁ, Česká republika
  Právo dítěte znát svůj původ vs. anonymita osvojení.
 48. Ivan CISÁR, Slovensko
  Rozsah náhrady škody podľa Viedenského dohovoru o medzinárodnej kúpe tovaru
 49. JUDr. PhDr. Martin CRHA, Česká republika
  Postavení a aplikace Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží v Latinské Americe
 50. doc. JUDr. Kristián CSACH, PhD., LL.M., Slovensko
  Vplyv medzinárodného a európskeho (súťažného) práva na platnosť súkromnoprávnych zmlúv
 51. Damian CYMAN, Polsko
 52. Dr Mgr. Damian CZUDEK, Ph.D, Česká republika
  Sankce dle daňového řádu
 53. JUDr. Petr ČECHÁK, Ph.D., Česká republika
  Kelsenova kritika Norimberského tribunálu
 54. Michal ČEPELA, magistr práva, Česká republika
  Sociální dimense práva na spravedlivý proces
 55. JUDr. Mgr. Radek ČERNOCH, Ph.D., Česká republika
  Mocenské zásahy do právní vědy v antickém Římě
 56. JUDr. Filip ČERNÝ, Česká republika
  (NE)VÝHRADA DLE ČL. 93 CISG: HONGKONGSKÝ PŘÍPAD
 57. Ing. Karolína ČERVENÁ, PhD., Slovensko
  Hospodárska kríza a jej vplyv na financie verejného sektora (vybrané aspekty)
 58. Mgr. Kateřina ČERVENÁ, Česká republika
  Disciplinární řízení u České lékařské komory
 59. Mgr. Lenka ČIHÁKOVÁ, Česká republika
  Antikorupční opatření v trestním právu Uruguaye
 60. JUDr. Jozef ČORBA, Ph.D., Slovensko
  Nevyriešené otázky právneho statusu športovcov a športových klubov
 61. JUDr. Kateřina ČUHELOVÁ, Česká republika
 62. JUDr. Dušan ČURILA, Ph.D., Slovensko
  Rovnosť strán v rozhodovacej praxi Ústavného súdu Slovenskej republiky
 63. Mgr. Katarína DANKOVÁ, Česká republika
 64. JUDr. Ludvík DAVID, CSc., Česká republika
 65. JUDr. Ing. Radovan DÁVID, Ph.D., Česká republika
 66. Mgr. Hana DEJMKOVÁ, Česká republika
  Souběh pracovního poměru zaměstnance k obci a funkce člena zastupitelstva obce
 67. Mgr. Martina DITMAROVÁ, Česká republika
 68. doc. JUDr Gabriela DOBROVIČOVÁ, CSc., Slovensko
 69. JUDr. Eva DOBROVOLNÁ, Ph.D., LL.M., Česká republika
  Pozice spotřebitelského práva v systému soukromého práva
 70. JUDr. Helena DOLEŽALOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Překážky regulace invazních nepůvodních druhů zvířat
 71. Mgr. Hana DOLEŽELOVÁ, Česká republika
 72. Pavel DOUBEK, Česká republika
 73. Mgr.Ing. Lenka DOUBRAVOVÁ, Česká republika
  Vybrané aspekty současné i připravované právní úpravě uzavírání smluv
 74. JUDr. Klára DRLIČKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Vybrané vyloučené otázky (tzv. vnější mezery) Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží jako důvody jejího odmítání praxí
 75. JUDr. Jana DUDOVÁ, Ph.D, Česká republika
  Obtížný živočich versus člověk (vybrané otázky)
 76. Mgr. Miloš DVOŘÁK, Česká republika
 77. JUDr. Milan EBERLE, Česká republika
 78. Mgr. Pavla EHLOVÁ, Česká republika
 79. Bachelor degree in law Divine Nkwelle EKAH, Bachelor degree law, Ukrajina
 80. ASSISTANT PROFESSOR HANY ELMANAILY, Francie
 81. Mgr. Hana ENDEROVÁ, Česká republika
  Právo na spravedlivý proces a rozkazní řízení
 82. dr. István ERDŐS, Maďarsko
 83. Judr. Martina FEDORIŠINOVÁ ČELKOVÁ, Slovensko
  bude upesnený neskôr
 84. JUDr. Katarína FEDOROVÁ, Slovensko
  Administratívne zásahy do osobnej slobody a vlastníckeho práva v Rusku v rokoch 1881 - 1917
 85. Prof. JUDr. Jaroslav FENYK, Ph.D., DSc., Česká republika
 86. prof. JUDr. Josef FIALA, CSc., Česká republika
 87. Doc. JUDr. Svetlana FICOVÁ, CSc., Slovensko
  Vplyv judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva na zmeny právnej úpravy v Slovenskej republike
 88. Mgr. Jana FILIPOVÁ, Česká republika
  Řízení ve věcech cizinců a právo na spravedlivý proces
 89. Mgr. Petr FOREJT, Česká republika
  Trestněprávní úmluva o korupci a její vliv na úpravu korupčních trestných činů
 90. JUDr. Vlasta FORMÁNKOVÁ, Česká republika
 91. Mgr. Radek FRÖHLICH, Česká republika
  Řízení o předběžné otázce jako součást práva na zákonného soudce
 92. JUDr. Ing. Kristýna FRONC CHALUPECKÁ, Ph.D., Česká republika
  Nároky státu uplatňované v insolvenčním řízení
 93. JUDr. Miroslav FRÝDEK, Česká republika
  Majetek po odsouzeném
 94. doc. JUDr. Marek FRYŠTÁK, Ph.D., Česká republika
  Myslí to vláda České republiky s bojem proti korupci skutečně vážně?
 95. RNDr. Mgr. Hana FUNKOVÁ, Česká republika
  Problémy při interpretaci Vídeňské úmluvy
 96. JUDr. Ľudmila GAJDOŠÍKOVÁ, CSc., Slovensko
  Právo na spravodlivý proces v konaní pred Ústavným súdom Slovenskej republiky
 97. JUDr. Michal GALÁT, Česká republika
 98. Mgr. Filip GLOTZMANN, Česká republika
 99. prof. Jan GLUCHOWSKI, Polsko
 100. Ján GONDA, Česká republika
 101. JUDr. Vlastimil GÖTTINGER, Česká republika
  Nevolníci vojenských újezdů - lze žít šťastně i bez práva na místní samosprávu?
 102. Doc. JUDr. Tomáš GŘIVNA, Ph.D., Česká republika
  Účinná lítost v případě spáchání korupčních trestných činů
 103. Mgr. Kateřina HAJNÁ, Česká republika
  Několikrát k sídlu obchodních společností
 104. Mgr. Ing. Zuzana HAJNÁ, Česká republika
  Současnost a budoucnost evropských patentů
 105. Mgr. Slavomír HALLA, Ph.D., Česká republika
  Rozsah náhrady škody podľa Viedenského dohovoru o medzinárodnej kúpe tovaru
 106. Jakub HANÁK, Česká republika
  Zvíře v odpadové legislativě
 107. Mgr. Bc. Monika HANYCH, Česká republika
 108. Doc. JUDr. Bohumil HAVEL, PhD., Česká republika
  Trust v českém právu?
 109. Libor HAVELKA, Česká republika
  Možné dopady nesplnění povinnosti vnitrostátních soudů aplikovat právo EU ex officio
 110. JUDr. Jan HAVLÍČEK , Česká republika
  (NE)VÝHRADA DLE ČL. 93 CISG: HONGKONGSKÝ PŘÍPAD
 111. Mgr. Dana HAVLÍČKOVÁ, Česká republika
 112. Mgr. Petra HAVLÍČKOVÁ , Česká republika
  Dopad konfiskace na vlastnické právo
 113. JUDr. Roman HEINZ, Ph.D., Česká republika
 114. JUDr. David HEJČ, Ph.D., Česká republika
  Soudní přezkum územních plánů a právo na spravedlivý proces
 115. Andrej HENŽEL, Slovensko
 116. Prof. MVDr. Alfred HERA, CSc., Česká republika
 117. JUDr. Lukáš HLOUCH, Ph.D., Česká republika
  Normativní teorie a problém úplnosti práva
 118. JUDr. Petr HLUŠTÍK, Ph.D., Česká republika
  Právo na spravedlivý proces v kontext tzv. elektronizace justice
 119. Mgr. Martin HOBZA, Česká republika
 120. JUDr. Alena HOLMES, Česká republika
 121. Mgr. Libor HOLÝ, Česká republika
  Potenciální kontraproduktivnost institutů ochrany proti prodlevám v soudním řízení
 122. JUDr. Mgr. Ondřej HORÁK, Ph.D., Česká republika
  „Vlastnictví je kořenem zla, ale ne jako instituce, nýbrž jeho rozdělení.“ Meziválečná právní věda a pozemková reforma
 123. Mgr. et Mgr. Monika HORÁKOVÁ, Česká republika
  Obilní monopol v ČSR
 124. JUDr. Jan HORNÍK, Česká republika
  Poskytuje zákon o obcích prostor pro netransparentní jednání zastupitelů?
 125. PhDr. Peter HORVÁTH, PhD., Slovensko
  Desať rokov krajskej samosprávy na Slovensku
 126. Mgr. Daniel HOVORKA, Česká republika
  Svěření dítěte do náhradní rodinné péče homosexuálně orientovaných osob z hlediska zákazu diskriminace podle sexuální orientace
 127. Mgr. Miloslav HRDLIČKA, Česká republika
  Doručování v civilním soudním řízení
 128. JUDr. Miluše HRNČIŘÍKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  CISG and the Validity of Arbitration Clauses
 129. Mgr. Ondřej HRUDA, Česká republika
  Poplatek za vedení spotřebitelského úvěru – Mají mít i české banky důvod k obavám?
 130. JUDr. Peter HULA, Slovensko
 131. JUDr. Tomáš HULKÓ, Slovensko
  Finančný poriadok novej éry EU
 132. Mgr. Tomáš HÜLLE, Česká republika
  Moderní řešení sporů po internetu aneb přináší CISG nepřekonatelné obtíže?
 133. prof. JUDr. Jan HURDÍK, DrSc., Česká republika
 134. prof. JUDr. Ján HUSÁR, CSc., Slovensko
  Prelínanie predstáv o optimálnej regulácii cezhraničných fúzií kapitálových obchodných spoločností
 135. JUDr. Faisal HUSSEINI, Česká republika
  Právo na spravedlivý proces a výkon trestu odnětí svobody
 136. Zdeněk HUSTÁK, Česká republika
  Právní úprava smluv o poskytování služeb na finanční trhu v ČR a v právu EU - několik poznámek k investičním službám a platebním službám
 137. JUDr. Čestmír CHALOUPKA, Česká republika
 138. JUDr. Radim CHALUPA, Ph.D., Česká republika
  Zákonnou koncentrací do slepé uličky civilního procesu
 139. JUDr. Radim CHARVÁT, Ph.D., LL.M., Česká republika
 140. Mgr. Kristina CHRÁSTKOVÁ, Česká republika
  Osobní působnost zákona o úřednícících územních samosprávných celků ve vztahu k judikatuře ESD
 141. Jan CHUDOBA, Česká republika
  Formy veřejnoprávní intervence do soukromého práva na pozadí ústavnosti během Velké deprese ve Spojených státech
 142. JUDr.RNDr. Jaroslav CHYBA, DrSc., Česká republika
  Ochrana volně žijících živočichů – střety se zájmy a úkoly vodního a lesního hospodářství
 143. PhD Yury IVANOV, Associate Professor, Rusko
  Autoritat Soudnictví: mýty a realita
 144. Roman JABLONOVSKÝ, Slovensko
  Prvá pozemková reforma v Slovenskej republike
 145. JUDr. Ilona JANČÁŘOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Právní aspekty ochrany zvířat při zapečetění obydlí
 146. doc. Ing. Ladislav JANÍČEK, Ph.D., MBA, Česká republika
 147. Ivana JANKEOVÁ, Slovensko
  Aplikácia princípu ne bis in idem v trestnom konaní
 148. dr Marlena JANKOWSKA, Polsko
 149. Mgr. Michaela JANOČKOVÁ, Česká republika
  Zajištění práva na styk s dítětem v případech s mezinárodním prvkem a jeho úskalí
 150. Michal JANOVEC, Česká republika
  Primární a sekundární trh státními dluhopisy
 151. JUDr. Mgr. Luboš JEMELKA, Česká republika
 152. JUDr. David JEROUŠEK, Česká republika
  Správa majetkových daní a příjem samosprávných celků
 153. Petra JESTŘÍBKOVÁ, Česká republika
 154. JUDr. Zdeňka JIRÁSKOVÁ, Česká republika
 155. JUDr. David JOPEK, Česká republika
  Právní odpovědnost a pojišťovnictví v systému finančního práva
 156. dr Edvard JUCHNEVIC, Polsko
 157. Mgr. Marek JURÁŠ, Česká republika
  Odpovědnost účastníků civilního soudního řízení za spravedlivý proces - proces bez zbytečných průtahů.
 158. doc. JUDr Monika JURČOVÁ, PhD, Slovensko
 159. JUDr. Jana JURNÍKOVÁ, Ph.D., Česká republika
 160. Mgr. Jakub JUŘENA, Česká republika
  Bude upřesněn
 161. JUDr. Stanislav KADEČKA, Ph.D., Česká republika
  Interakce státní správy a samosprávy ve spojeném modelu územní veřejné správy
 162. doc. JUDr. Věra KALVODOVÁ, Dr., Česká republika
  Úplatkářství (nejen) z pohledu nového trestního zákoníku
 163. JUDr. Zdeněk KAPITÁN, Ph.D., Česká republika
  Problematické aspekty mezinárodních adopcí mimo Haagskou úmluvu o > ochraně dětí a spolupráci při mezinárodním osvojení
 164. Dr. Aneta KARGOL-WASILUK, Polsko
  Public goods and public-private partnership in Poland - theoretical and legal aspects
 165. Tomáš KAŠČÁK, Slovensko
  Aplikácia princípu ne bis in idem v trestnom konaní
 166. Mgr. Jiří KAUCKÝ, Česká republika
  Příprava nového zákona upravujícího právní poměry zaměstnanců veřejné správy (se zaměřením na úředníky územních samosprávných celků)
 167. Mgr. Jan KAZDA, Česká republika
  Vybrané aspekty rodinného práva v Protektorátu Čechy a Morava
 168. Mgr. Bc. Ivo KEISLER, Česká republika
 169. Ing. Alena KERLINOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Současné trendy vládních výdajů
 170. Dr. Zeleny KLAUS, Rakousko
 171. JUDr. Jana KLESNIAKOVÁ, Slovensko
  Uplatnenie náhrady škody v trestných prípadoch korupcie v Českej republike
 172. JUDr. Alena KLIKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Uplatnění principů dobré správy v rámci institutu veřejné služby
 173. Mgr. David KLÍMA, Česká republika
  Financování městských částí aneb jak naplnit městskou pokladnu
 174. Mgr. Kamila KLVAČOVÁ, Česká republika
  Zamyšlení nad nezapočtením vazby v trestním řízení ve vztahu k právu na spravedlivý proces
 175. JUDr. Michaela KNOLLOVÁ, Česká republika
  Levirát - kořeny, vývoj, současnost
 176. Mgr. Tomáš KOCOUREK, Česká republika
  Živočichové a stavby z pohledu práva
 177. JUDr. Michael KOHAJDA, Ph.D., Česká republika
  Problematika skupinové registrace k dani z přidané hodnoty
 178. JUDr. Jan KOLBA, Česká republika
  Opožděná spravedlnost
 179. Milan KOLKA, Česká republika
  Pokus
 180. JUDr. Petr KOLMAN, Ph.D., Česká republika
  Cirkulace demokratických elit - ústavním soudcem pouze jednou
 181. JUDr. Jana KOMENDOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Veřejnoprávní zásahy státu do právních vztahů vznikajících při výkonu námezdní práce
 182. Martin KOPA, Česká republika
  Evolutivní interpretace a doktrína margin of appreciation - pohled vnitrostátního soudu
 183. Mgr. Miroslav KOPRLA, Slovensko
  Analýza vývoja financovania verejnej správy z pohľadu vývoja počtu zamestnancov verejnej správy v Slovenskej republike
 184. Ing. Jana KOPRLOVÁ, Ph.D., Slovensko
  Analýza vývoja financovania verejnej správy v kontexte vývoja miezd vo verejnej správe v Slovenskej republike
 185. JUDr. Ing. Jan KOPŘIVA, Česká republika
  Aktuální otázky daňové harmonizace v EU
 186. Martin KORNEL, Česká republika
  Princip nejlepších zájmů dítěte
 187. Bc. Mgr. Jan Petr KOSINKA, Česká republika
  Kritika Kelsenovy teorie se zaměřením na otázku legitimity práva
 188. JUDr. Radim KOSTÍK, Česká republika
  Zvíře jako původce škody
 189. doc. JUDr. Josef KOTÁSEK, Ph.D., Česká republika
  Srovnávací reklama bez srovnání?
 190. JUDr. Alexandra KOTRECOVÁ, PhD., Slovensko
  Medzinárodné únosy detí po ostatnej novele OSP
 191. JUDr. Juraj KOTRUSZ, Slovensko
  Uniformný výklad Dohovoru ako cesta k právnej istote
 192. Doc. JUDr. Zdeněk KOUDELKA, Ph.D., Česká republika
  Odnětí a přikázání u státního zastupitelství
 193. JUDr. Pavel KOUKAL, Ph.D., Česká republika
  Relation between Tangible and Intangible Assets in Relation to the Grapghic User Interference decision of the Court of Justice of the European Union
 194. JUDr. Lucia KOVÁČOVÁ, Česká republika
  Konkurencia zmluvných a mimozmluvných nárokov vyplývajúcich zo zodpovednosti za výrobok v medzinárodnom obchode
 195. Mgr Lic. et Mgr. Ingrid KOVÁŘOVÁ KOCHOVÁ , Ph.D., Česká republika
  Příčinná souvislost ve sporech o náhradu škody na zdraví ve zdravotnictví
 196. Dr Mgr. Michal KOZIEŁ, Ph.D., Česká republika
  Právní rámec Evropského nástroje finanční stability
 197. Mgr. Veronika KOZLOVÁ, Česká republika
  Domácí násilí jako pronásledování v azylovém řízení
 198. JUDr. Jaromír KOŽIAK, Česká republika
  Business Judgment rule v České republice
 199. JUDr. Bc. Jakub KRÁL, Ph.D., Česká republika
  Právo farmaceutických společností na spravedlivý proces
 200. Mgr. Jaroslav KRÁLÍČEK, Česká republika
  Čl. 42 Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží jako důvod pro vyloučení její aplikace
 201. Mgr. Barbora KRÁLIČKOVÁ, PhD., Slovensko
  Križovatky a výzvy vzájomného vzťahu práva duševného vlastníctva a súťažného práva v slovenskom a českom právnom poriadku
 202. Prof. JUDr. Zdeňka KRÁLÍČKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Právo na respektování rodinného života: tradice v. alternativy
 203. Jana KRANECOVÁ, Česká republika
  Daň z nemovitostí jako nástroj zabezpečování veřejných statků
 204. prof. JUDr. Vladimír KRATOCHVÍL, CSc., Česká republika
  Policejní kontrola (inscenace, agent) a policejní provokace (iniciace) trestného činu úplatkářství
 205. JUDr. Zdeněk KREJČÍ, Ph.D., Česká republika
  Protikorupční opatření v Policii České republiky
 206. PhDr. Petr KREUZ, Dr., Česká republika
 207. Mgr. Petr KRUTIŠ, Česká republika
 208. Hana KŘÍPALOVÁ, Česká republika
 209. JUDr. Jana KŘIVÁČKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Institut dovolání v civilním soudním řízení z pohledu práva na spravedlivý proces
 210. Mgr. Vít KŘÍŽKA, Česká republika
  Zavedení disentů do české justice
 211. JUDr. Gabriela KUBÁTOVÁ, Česká republika
 212. Mgr. Dita KUČEROVÁ, Česká republika
  Aplikace mezinárodních úmluv podle čl. 10 Ústavy
 213. doc. JUDr. Josef KUCHTA, CSc., Česká republika
  Úplatkářství v hospodářské sféře
 214. Karel KVASNIČKA, Česká republika
 215. Jan KVIETOK, Slovensko
 216. JUDr. Ing. Libor KYNCL, Ph.D., Česká republika
  Financování státu dluhopisy: limity suverenity státu?
 217. JUDr. Tereza KYSELOVSKÁ, Ph.D., Česká republika
  Vybrané vyloučené otázky (tzv. vnější mezery) Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží jako důvody jejího odmítání praxí
 218. Mgr. Šárka KYZLINKOVÁ, Česká republika
  Tendence koncernové regulace
 219. Mgr. Eva KYZOUROVÁ, Česká republika
 220. JUDr. Silvia LATTOVÁ, Slovensko
  Aktuálny stav práva duševného vlastníctva na Slovensku a jeho ďalšia perspektíva.
 221. University Lecturer Doctor TROCAN LAURA MAGDALENA, University Lecturer Ph.D., Rumunsko
 222. doc. JUDr. Petr LAVICKÝ, Ph.D., Česká republika
  Křižovatky civilního práva procesního
 223. Mgr. Konstantin LAVRUSHIN, Česká republika
  Úvahy nad Společnou evropskou právní úpravou prodeje: efektivní volba nebo aji keshi?
 224. Mgr. Martin LEBEDA, Česká republika
  Rozšíření institutu oddluženíikatele
 225. JUDr. Pamela LEWIS, Česká republika
 226. JUDr. Jan LODEK, Česká republika
  Přeplatky a úrok při správě daní
 227. Mgr. Zbyněk LUBOVSKÝ, Česká republika
  Právní povaha ryb v zákoně o rybářství a náhrada škod na rybách způsobená zvláště chráněnými živočichy
 228. Mgr. Ivo MACEK, Česká republika
  Okolnosti omezující přeshraniční transakce
 229. Doc.PhDr. Tatiana MACHALOVÁ,, CSc., , Česká republika
  Konsens oder Grundnorm?
 230. Mgr. Pavel MÁLEK, Česká republika
 231. dr Jaroslaw MARCZAK, Polsko
  Daňový systém ve Španělsku v souvislosti s krizí
 232. doc. JUDr. Klaudia MARCZYOVÁ, PhD., Slovensko
  Aktuálne otázky postavenia jednotlivca v obci v SR
 233. prof. JUDr. Karel MAREK, CSc., Česká republika
 234. Ma Katarzyna MARKIEWICZ, LL.M., Polsko
 235. Prof. JUDr. Hana MARKOVÁ, CSc., Česká republika
  Kde hledat cesty k posílení obecních rozpočtů?
 236. PhD. Ekaterina MARMILOVA, Rusko
 237. JUDr. Strážnický MARTIN, Slovensko
 238. JUDr. Michal MÁRTON, Ph.D., Česká republika
  Institut opatrovníka ve správním řízení-vybrané otázky
 239. Mgr. Anton MARTVOŇ, Ph.D., Slovensko
  Upresním ešte
 240. Mgr. Lenka MATĚJKOVÁ, Česká republika
 241. Mgr. Nina MATIS, Slovensko
  Medzinárodný únos dieťaťa v kontexte judikatúry ESĽP
 242. JUDr. Soňa MATOCHOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Interpretace a aplikace evropského práva v judikatuře Ústavního soudu ČR
 243. JUDr. Pavel MATOUŠEK, Česká republika
  Veřejné finance a krize
 244. JUDr. Miloš MATULA, CSc., Česká republika
  Koncepční otázky právního postavení úředníků
 245. Mgr. Jan MAURIC, Česká republika
  Právní jistota použití CISG na různy smlouvy a smluvní typy
 246. Mgr. Eva MAZANCOVÁ, Česká republika
  Nepůvodní druhy živočichů v záchranných stanicích
 247. JUDr. Marie MAZÁNKOVÁ, Česká republika
 248. Mgr. et. Mgr. Zuzana MEDELSKÁ TKÁČOVÁ, Slovensko
  Korupcia a antikorupčné opatrenia v Policajnom zbore SR
 249. JUDr. et. Mgr. Jozef MEDELSKÝ, PhD.-, Slovensko
  Možnosti použitia agenta v procese odhaľovania korupcie
 250. Mgr. Jozef MELICH, Slovensko
  Postavenie a pôsobnosť hlavného kontrolóra z hľadiska právnej úpravy v SR
 251. BSC SAMUEL MENSAH, HONS., Ghana
 252. Mgr. Katarína MIKULOVÁ, Slovensko
  Aplikácia práva EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa súdmi v Slovenskej republike
 253. Dovile MINGELAITE, Litva
  Legal Aspects of the External Control System of Municipal Finances
 254. JUDr. Miroslav MOCEK, Česká republika
 255. JUDr. Pavel MOLEK, Česká republika
  Lze stíhat válečné zločince podle české Listiny?
 256. JUDr. Ondřej MORAVEC, Česká republika
  Právo na přístup k Ústavnímu soudu
 257. JUDr. Michaela MOŽDIÁKOVÁ, Česká republika
  Role veřejných rozpočtů v rámci financování cestovního ruchu
 258. JUDr. Petr MRKÝVKA, Ph.D., Česká republika
 259. JUDr. Hana MÜLLEROVÁ, Ph.D., Česká republika
  Nové směry v právní ochraně zvířat
 260. Mgr. Rastislav MUNK, Slovensko
  Starosta obce a jeho vzdelanie
 261. JUDr. Hana MUŠKOVÁ, Česká republika
 262. Mgr. Petra MYLKOVÁ, Česká republika
 263. Mgr. Jiří NANTL, LL.M., Česká republika
  Odborné hodnocení a právo na spravedlivý proces ve věcech akreditace vysokoškolských studijních programů.
 264. Mgr. Martina NAVRÁTILOVÁ, Česká republika
  Právo na spravedlivý proces v aspektu zákaz sebeobvinění ve správním řízení vedeném finančními úřady
 265. Ondřej NAVRKAL, Česká republika
  Stavba jako předmět díla
 266. Mgr. Lucie NECHVÁTALOVÁ, Česká republika
  Aplikace mezinárodních protiteroristických opatření vnitrostátními orgány
 267. Lenka NĚMCOVÁ, Česká republika
  Daňové příjmy rozpočtů obcí
 268. PhD., Sciences of Law Polina NESTERENKO, Ukrajina
 269. Dr. Phd Bersier Ladavac NICOLETTA, Švýcarsko
 270. prof. Andrea NOLLENT, Spojené království
 271. Radvan NOVÁČEK, Česká republika
 272. Jiří NOVÁK, Česká republika
 273. Vaitiekus NOVIKEVICIUS, Litva
  Tax Evasion in Lithuania: Theory and Practice
 274. Mgr. Petra NOVOTNÁ, LL.M., Česká republika
  upřesním později
 275. Alica OBERTOVÁ, Česká republika
  Odměna člena představenstva v novém obč. zák. a ZOK
 276. Martina OBRTELOVÁ, Česká republika
 277. doc. JUDr. Dana ONDREJOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Nevyžádaná reklama napříč současnou, budoucí a evropskou právní regulací
 278. Mgr. Kristýna ONDROVÁ, Česká republika
 279. David OPLETAL, Česká republika
 280. Doc. JUDr. Ladislav OROSZ, CSc., Slovensko
  Bude upřesněn později
 281. JUDr. Petr OSINA, Ph.D., Česká republika
 282. JUDr. Regina PALKOVÁ HUČKOVÁ, PhD., Slovensko
  Úskalia interpretácie európskeho práva vnútroštátnymi súdmi
 283. mgr Bartłomiej PANFIL, Polsko
 284. Phd Przemysław PANFIL, Polsko
 285. JUDr. Zdenka PAPOUŠKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Veřejný sektor - subjekty a jejich postavení v rámci správy daní
 286. JUDr. Ivana PAŘÍZKOVÁ, Ph.D., Česká republika
 287. Mgr. Margarita PÁTÍKOVÁ, Česká republika
 288. JUDr. Bronislava PAVELKOVÁ, PhD., Slovensko
  (Ne)Rovnosť rodičov pred zákonom
 289. JUDr. Ing. Bernard PEKÁR, PhD., Slovensko
  Upresním ešte
 290. doc. JUDr. Ing. Milan PEKÁREK, CSc., Česká republika
  Živočichové v české právním řádu
 291. Mgr. et Bc. Vladimír PELC, Česká republika
  Pojem obecného zájmu u trestných činů přijetí úplatku a podplácení
 292. Mgr. Ing. Jana PETRŽELOVÁ, Česká republika
  Vydržení obchodního podílu
 293. JUDr. Jan PINZ, Ph.D., Česká republika
  Zásada iura novit curia a nároky kladené na soudce
 294. JUDr. Michaela POBOŘILOVÁ, Česká republika
 295. Mgr. Martina PODIVÍNOVÁ, Česká republika
 296. PhDr. JUDr. Ján PODMANICKÝ, Slovensko
  Efektívny výkon samosprávy z pohľadu rozdielnej právnej úpravy postavenia niektorých orgánov obce v Českej republike a Slovenskej republike
 297. Mgr. Petr PODRAZIL, Česká republika
  Soudní kontrola činnosti orgánů veřejné správy ve věcech soukromoprávních
 298. Mgr. Alena POKORNÁ, Česká republika
  Firma v české a německé právní úpravě
 299. prof. JUDr. Jarmila POKORNÁ, CSc., Česká republika
  Obchodní firma opět na rozcestí ?
 300. JUDr. Ladislav POKORNÝ, Ph.D., Česká republika
 301. JUDr. Radim POLČÁK, Ph.D., Česká republika
  Ústavní proporcionalita právního režimu informací získaných z dohledových systémů
 302. JUDr. Soňa POSPÍŠILOVÁ, Ph.D., Česká republika
 303. Mgr. Lenka POŠÍKOVÁ, Česká republika
 304. JUDr. Silvia PREPIROVA, Slovensko
 305. JUDr. Jana PRCHALOVÁ, Česká republika
 306. Pavla PRINCLÍKOVÁ, Česká republika
 307. JUDr. Lucie PROCHÁZKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Trestněprávní ochrana zvířat (živočichů)
 308. Mgr. Petr PROKOP, Česká republika
 309. Mgr. Bc. Klára PROKOPOVÁ, Česká republika
  Fenomén soukromých archeologických sbírek a vývoj vlastnictví archeologických nálezů
 310. Prof. JUDr. Petr PRŮCHA, CSc., Česká republika
  Občan a obec, obec a občan
 311. Doc. JUDr. Ivana PRŮCHOVÁ, CSc., Česká republika
  Veřejnoprávní nástroje k odnětí a omezení soukromého vlastnictví zemědělských a lesních pozemků v Československu v období let 1945 - 1989
 312. Mgr. Kateřina PŘEPECHALOVÁ, Česká republika
  Dopady připravovaných legislativních úprav v oblasti trestního práva na postih korupce v České republice
 313. JUDr. Luboš RÁB, Česká republika
 314. JUDr. Martina RADKOVA, Česká republika
 315. senior lecturer RUXANDRA RADUCANU, PHD, Rumunsko
 316. doc. JUDr. Ing. Michal RADVAN, Ph.D., Česká republika
  Negativa zdanění nemovitostí ad valorem
 317. JUDr. Michaela RAPČANOVÁ, Slovensko
  Medzinárodnoprávna ochrana práv dieťaťa a ľudskoprávna dimenzia rodinného práva
 318. dr Anna REIWER-KALISZEWSKA, PhD, Polsko
  Anti-dumping proceedings in the European Union
 319. JUDr. Mgr. Filip RIGEL, Ph.D., Česká republika
 320. JUDr. Kateřina RONOVSKÁ, Ph.D., Česká republika
  Trust versus Nadace
 321. doc. JUDr. Kateřina RONOVSKÁ, Ph.D., Česká republika
 322. Mgr. Marián ROZBORA, Česká republika
  Princip Ignorantia legis neminem excusat a jeho místo v dnešní době
 323. Mgr. Tomáš ROZEHNAL, Česká republika
  Lhůta pro podání daňového tvrzení a její nedodržení
 324. Prof. JUDr. Naděžda ROZEHNALOVÁ, CSc., Česká republika
  Mezery Vídeňské úmluvy a problémy s nimi spojené
 325. PhDr. Mgr. Jozef RUŽAROVSKÝ, Slovensko
  Postavenie starostu obce v systéme slovenskej územnej samosprávy
 326. Jakub RŮŽIČKA, Česká republika
 327. JUDr. Miroslav RŮŽIČKA, Ph.D., Česká republika
  Dopady připravovaných legislativních úprav v oblasti trestního práva na postih korupce v České republice
 328. JUDr. Kristýna ŘEZNÍČKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Poplatek za užívání veřejného prostranství jako daňový příjem obce
 329. Mgr. Roman ŘÍČKA, Česká republika
 330. JUDr. Pavel SALÁK, Ph.D., Česká republika
  Dědické právo let 1948-1989 optikou práva římského
 331. Dr. Ekaterina SAMOKHINA, Rusko
 332. Dr. Pál SÁRY, PhD, Maďarsko
 333. JUDr. Stanislav SEDLÁČEK, Ph.D., Česká republika
 334. Mgr. Petr SEDLÁK, Česká republika
  Podmínka souhlasu rodičů k osvojení dítě z pohledu revidované Evropské úmluvy o osvojení a nového občanského zákoníku
 335. JUDr. David SEHNÁLEK, Ph.D., Česká republika
 336. doc. JUDr. Markéta SELUCKÁ, Ph.D., Česká republika
  Fakultativní společná evropská právní úprava prodeje
 337. JUDr. Emil SEMJAN, Slovensko
  Súdne preskúmanie rozhodnutí v konaní o zaistení cudzinca
 338. PhDr. Miroslav SCHEINOST , Česká republika
 339. JUDr. Irena SCHEJBALOVÁ, Česká republika
 340. JUDr. Monika SCHÖN, Česká republika
  Výchova dítěte: Právo rodičů v. právo státu
 341. prof. Dr. Francesco A. SCHURR, Lichtenštejnsko
  Trust Law in Europe: Comparative Perspective
 342. Mgr. Johan SCHWEIGL, Ph.D., Česká republika
  "Change of control clause" v emisních podmínkách státních dluhopisů
 343. JUDr. Tatiana SIRANKO KANÁLIKOVÁ, PhD. , Slovensko
  Možnosti náhrady škody spôsobenej korupčnými trestnými činmi
 344. JUDr. PhDr. Martin SKALOŠ, PhD., Slovensko
  Právna úprava pozemkového vlastníctva v Československu do prijatia občianskeho zákonníka z roku 1950
 345. Phd Elena SKOMOROHINA, Associate Professor, Rusko
  Zvířat jako objekt v oblasti životního prostředí, občanských a jiných právních vztahů (rusky)
 346. Doc. JUDr. Soňa SKULOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Jak mnoho váží princip ochrany soukromí v případě úředníků veřejné správy ?
 347. Doc. JUDr. PhDr. Miroslav SLAŠŤAN, PhD., Slovensko
  Interpretation and aplication of International and European Union Law by Slovak courts
 348. Mgr. Jiří SLOVÁČEK, Česká republika
  Jak řešit malé civilní spory ve 21. století
 349. Mgr. Bc. Terezie SMEJKALOVÁ, Česká republika
  Legitimita práva = Efektivita práva?
 350. JUDr. Veronika SMUTNÁ, Ph.D., Česká republika
  Poplatek za studium - efektivní nástroj regulace?
 351. JUDr. Romana SMYČKOVÁ, PhD., Slovensko
  Medzinárodné únosy detí po ostatnej novele OSP
 352. JUDr. Martin SOBOTKA, Česká republika
  Aplikace a interpretace práva v normativní teorii
 353. Mgr. Michala SOROKOVÁ, Česká republika
  Úvaha nad budoucností práva výkupu
 354. Doc. JUDr. Jozef SOTOLÁŘ, PhD., Slovensko
  Osobitosti personálnych vzťahov v miestnej samospráve na Slovensku (aktuálne otázky)
 355. dr hab. Ryszard SOWINSKI, Polsko
  Tax evasion – why taxpayers evade taxes
 356. JUDr. Ondřej SPÁČIL, Česká republika
 357. Mgr. Ivana STARÁ, Česká republika
  bude dodán později
 358. JUDr. Václav STEHLÍK, LL.M., Ph.D., Česká republika
 359. doc. JUDr. Vojtěch STEJSKAL, Ph.D., Česká republika
  Ptáci jako předmět právních vztahů
 360. doc. JUDr. Vojtěch STEJSKAL, Ph.D., Česká republika
  Ptáci jako předmět právních vztahů
 361. Mgr. Eva STRÁNSKÁ, Česká republika
  Právo myslivosti – citlivý způsob ochrany přírody?
 362. Jitka STRÁSKÁ, Česká republika
 363. PhDr. Mgr. Dagmar STREJČKOVÁ, Česká republika
  Finanční hospodaření příspěvkových organizací územních samosprávných celků
 364. Dušan SULITKA, Česká republika
  Místo plnění jako příklad interakce Vídeňské úmluvy a nařízení Brusel I
 365. Prof. JUDr. Ján SVÁK, CSc., Slovensko
  Dopad diferenciácie civilnej a trestnej veci na záruky spravodlivého súdneho procesu
 366. IUC Lukáš SVETLÍK, Slovensko
  Kormorán veľký na Slovensku i v Českej republike. Kde právo poskytuje nádej na lepšiu budúcnosť ?
 367. JUDr. Karel SVOBODA, Ph.D, Česká republika
  Obtíže spojené s definováním pojmu "civilní proces"
 368. Mgr. Jan SÝKORA, Česká republika
  Některé historické způsoby nabývání majetku státem v soukromém právu
 369. Viktor SZABO, Slovensko
 370. Ing. Mgr. Vladimír ŠEFL, Česká republika
  Financování profesních komor s povinným členstvím
 371. JUDr. Jan ŠEJDL, Ph.D., Česká republika
  Poznámky k veřejnoprávním aspektům služebností římského práva
 372. Mgr. Karel ŠEMÍK, Česká republika
  Antinomie spravedlivého soudního řízení a veřejné publikace
 373. JUDr. Marián ŠEVČÍK, CSc., Slovensko
  Úvahy nad zdokonaľovaním správneho súdnictva v SR.
 374. doc. JUDr. Ing. Josef ŠILHÁN, Ph.D., Česká republika
  Anatocismus, systematika závazkových sankcí a chaos v právním (ne)řádu
 375. JUDr. Kateřina ŠIMÁČKOVÁ , PhD. , Česká republika
  Denegatio iustitiae aneb Zamyšlení nad nejnespravedlivějšími rozsudky
 376. JUDr. Matej ŠIMÁŠEK, Slovensko
  Korupcia v samospráve
 377. Mgr. Michal ŠKERLE, Česká republika
  Nucená kolektivizace jako zásah státní správy do soukromého práva.
 378. Martin ŠKOP, Česká republika
  Is Methodological Purism in Law Possible?
 379. PhDr. Mgr. Jan ŠMÍD, Ph.D., Česká republika
 380. JUDr. Ondřej ŠMÍD, Ph.D., Česká republika
  PRÁVO DÍTĚTE ZNÁT SVŮJ PŮVOD VE SVĚTLE MEZINÁRODNÍCH ÚMLUV A NÁLEZU ÚS PL. 15/09
 381. doc. JUDr. Ivana ŠOŠKOVÁ, PhD., Slovensko
  Vplyv Ústavy 9. mája 1948 na výklad noriem rodinného práva s dôrazom na výživné manželky
 382. Taťána ŠPÍRKOVÁ, Česká republika
  Rozhodná kritéria pro rozpočtové určení daní u obcí
 383. JUDr. Dana ŠRAMKOVÁ, Ph.D., MBA, Česká republika
  Orgány celní a finanční správy Evropské unie
 384. Eliška ŠROTOVÁ, Česká republika
  Aplikace evropského spotřebitelského práva v České republice
 385. JUDr. Vít ŠŤASTNÝ, Česká republika
 386. JUDr. Natália ŠTEFANKOVÁ, Česká republika
  Medzery v právnej úprave CISG - dôvod prečo Dohovor neaplikujeme
 387. JUDr. Markéta ŠTĚPÁNÍKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Význam normativní teorie pro dnešního studenty práv
 388. Mgr.Bc. Eva ŠULCOVÁ, Česká republika
  Zadluženost obcí - jak ji řešit a jak jí přecházet?
 389. Jaroslav ŠVOMA, Česká republika
 390. Thiago TANNOUS, Brazílie
 391. doc. JUDr. Bc. Jaromír TAUCHEN, Ph.D., LL.M., Česká republika
  Pracovní právo v Protektorátu Čechy a Morava – ještě soukromoprávní odvětví?
 392. Prof. JUDr. Ivo TELEC, CSc., Česká republika
  Subjektivní práva rodinná a otázka metodologická
 393. Student Cristian Claudiu TEODORESCU, Student, Rumunsko
 394. Mgr. Eva TETOUROVÁ, Česká republika
 395. JUDr. Jana TKÁČIKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Živočichové v právu - Vybrané otázky
 396. Dr. Zoltán TÓTH J., PhD, Maďarsko
 397. JUDr. Marcela TÓTHOVÁ, PhD., Slovensko
  Špecifiká dokazovania korupcie
 398. JUDr. Marta TÓTHOVÁ, PhD., Slovensko
  Pozitivivzmus a aplikácia práva v rámci EÚ
 399. Mgr. Václav TOUL, Česká republika
 400. JUDr. Simona TRÁVNÍČKOVÁ, Česká republika
  Judikatura českých soudů k Vídeňské úmluvě
 401. doc. JUDr. Mgr. Martin TURČAN, PhD., Česká republika
  Osoba sudcu v spravodlivom procese
 402. Mgr. Jiří TUZA, Ph.D., Česká republika
  Zakázané způsoby lovu a myslivecká etika
 403. prof. JUDr. Vladimír TÝČ, CSc., Česká republika
 404. Mgr. Kateřina UHLÍŘOVÁ, Ph.D., LL.M., Česká republika
  Constitution of Bosnia and Herzegovina as a Part of the International Treaty (Dayton Peace Agreement): Implications for Its Interpretation and Application
 405. doc. PhDr. Martina URBANOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Korupce jako sociální deviace
 406. Ph D MARIUS VACARELU, Ph D , Rumunsko
 407. prof. Ing. Ivan VÁGNER, CSc., MBA, Česká republika
  Žádoucí úroveň osobního managementu právníka jako výchozí předpoklad jeho úspěšné profesní kariéry
 408. Mgr. Kateřina VALACHOVÁ, Ph.D., Česká republika
 409. JUDr. Jiří VALDHANS, Ph.D., Česká republika
 410. JUDr. Jozef VARMUS, Slovensko
  Právo na majetok z pohľadu európskej a vnútroštátnej legislatívy a judikatúry
 411. PhDr. Kazimír CSc. VEČERKA , CSc., Česká republika
 412. JUDr. Eva VEČERKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Obchodní firma opět na rozcestí ?
 413. prof. JUDr. PhDr. Miloš VEČEŘA, CSc., Česká republika
  Brněnská právní škola
 414. JUDr. Bc. Pavel VETEŠNÍK, Ph.D., Česká republika
  Právní regulace volného pohybu zvířat
 415. Mgr. Radim VIČAR, Ph.D., Česká republika
  Občan a obec za krizové situace
 416. Lars VINX, Turecko
 417. JUDr. Bohumil VÍTEK, Česká republika
  Základní norma v síťové struktuře práva
 418. Mgr. Jiří VLACH, Česká republika
 419. JUDr. et Ing. Ladislav VLACHOVIČ, Slovensko
  Postavenie poškodeného v súvisloti s trestným činom korupcie
 420. Mgr. Bc. Veronika VLČKOVÁ, Česká republika
 421. Prof. JUDr. Ladislav VOJÁČEK, CSc., Česká republika
  Živnostenská pracovní smlouva v I. ČSR
 422. Mgr. Jana VOLKOVÁ, Česká republika
 423. Mgr. Vojtěch VOMÁČKA, Česká republika
  Aplikace environmentálního práva EU českými soudy
 424. Dr. Thomas VON HIPPEL, Německo
  Foundation v. Trusts
 425. Mgr. Marta VRBOVÁ, Česká republika
  Povinnost mlčenlivosti úředníků územních samosprávných celků
 426. JUDr. Roman VYBÍRAL, Ph.D., Česká republika
  Některé otázky zdaňování hazardu v České republice
 427. JUDr. Ladislav VYHNÁNEK, Ph.D., LL.M., Česká republika
  Hmotněprávní rozměr práva na spravedlivý proces v judikatuře Ústavního soudu
 428. JUDr. Eliška WAGNEROVÁ, Ph.D., Česká republika
 429. ph.D malgorzata WROBLEWSKA, Polsko
 430. dr Adam WYSZKOWSKI, Polsko
  negative tax expenditures in the tax system
 431. dr Maciej ZACHARIASIEWICZ, LLM, Polsko
 432. Monika #ZALEWSKA, Polsko
  Kelsen Hart and Multicentrism
 433. JUDr. Dana ZAPLETALOVÁ, Ph.D, Česká republika
 434. Mgr. Jana ZAPLETALOVÁ KOLÁČKOVÁ, Česká republika
  Informvaný souhlas nezletilého s lékařským zákrokem ve světle mezinárodního práva
 435. Matouš ZAVADIL, Česká republika
 436. Jiří ZEMAN, Česká republika
  Právo na spravedlivý proces - zbožné přání anebo realita?
 437. Mgr Ondřej ZEMANDL, Česká republika
  Zvěř jako předmět právních vztahů
 438. Mgr. Radomír ZIMEK, Česká republika
 439. dr. Denis ZOTOV, Associate Professor, Rusko
  Autoritat Soudnictví: mýty a realita
 440. Pawel ZYGARLOWSKI , Polsko
 441. JUDr. Eva ŽATECKÁ, Ph.D., Česká republika
 442. Mgr. Dominik ŽENATÝ, Česká republika
  Skončení pracovního poměru založeného jmenováním
 443. doc. JUDr. Michaela ŽIDLICKÁ, Dr., Česká republika

nahoru