| | | | |


Přehled přihlášených (abecední)

 1. Mgr. Hana ADAMOVÁ, Česká republika
  Včely v soukromoprávních vztazích
 2. JUDr. Karel ALEXA, Česká republika
  Započtení přeplatku vzniklého neoprávněným vymáháním daně – legitimní ochrana příjmů veřejných rozpočtů?
 3. University lecturer DIACONU ANA - MARIA, University lecturer, Rumunsko
 4. JUDr. PhDr. Marek ANTOŠ, Ph.D., LL.M., Česká republika
  Obecní samospráva a cizinci
 5. JUDr. Petr AULICKÝ, Česká republika
  Korupce
 6. Mgr. Lenka BAHÝĽOVÁ, Česká republika
 7. Mgr. Daniel BACHO, Česká republika
  "Správná" interepretace práva EU
 8. Mgr. Zuzana BALÁŽOVÁ, Slovensko
 9. JUDr. PhDr. Stanislav BALÍK , Česká republika
  Předpisy k zestátnění domovního majetku v Československu z r. 1959 a jejich dobová aplikace
 10. doc. JUDr. Boris BALOG, PhD., Slovensko
  Dopad diferenciácie civilnej a trestnej veci na záruky spravodlivého súdneho procesu
 11. JUDr. Andrea BARANCOVÁ, Slovensko
  Legislatívny zásah v prospech ochrany súkromnoprávnych vzťahov pri zabezpečovacom prevode práva.
 12. Mgr. Róbert BARDAČ, Slovensko
  Aplikácia práva EÚ v rozhodovacej činnosti slovenských okresných a krajských súdov
 13. Gabriela BARTOŠOVÁ, Česká republika
 14. Mgr. Bc. Jan BEER, Česká republika
  Rovnost stran ve výkonu trestu
 15. prof. JUDr. Josef BEJČEK, CSc., Česká republika
  Kontroverze a komplementarita základních směrů evropské a národní soutěžní politiky
 16. JUDr. Dagmar BĚLINOVÁ, Česká republika
 17. Mgr. Jaroslav BENÁK, Ph.D., Česká republika
  Právo na spravedlivý proces ve službách ochrany přírody
 18. Mgr. Eva BIEDERMANOVÁ , Česká republika
 19. Mgr. Jana BÍLKOVÁ, Česká republika
 20. MVDr. Věra BILLOVÁ, Česká republika
 21. Pavel BIRIUKOV, dr.ji.? professor, Rusko
 22. Judr. Mgr. Igor BLAHUŠIAK, Česká republika
  Interpretace evropského práva nejvyššími soudními instancemi v ČR: Konflikt nebo spolupráce?
 23. Mgr. Jan BLAŽEK, Česká republika
 24. Lukáš BOGOŠ, Česká republika
  Možné korupčné aspekty inštitútu „Dohoda o vině a trestu“
 25. Lukáš BOGOŠ, Česká republika
  Možné korupčné aspekty inštitútu „Dohoda o vině a trestu“
 26. doc. JUDr. Radim BOHÁČ, Ph.D., Česká republika
  Pojem daň v daňových zákonech
 27. JUDr. Petra BOHŮNOVÁ, LL.M. Eur. Int., Česká republika
  Místo plnění jako příklad interakce Vídeňské úmluvy a nařízení Brusel I
 28. JUDr. Lukáš BOHUSLAV, Česká republika
  Korupce a trestní odpovědnost právnických osob
 29. University professor doctor Moise BOJINCA, Rumunsko
 30. Mgr. Petr BOUDA, Česká republika
  Interpretace nepřímé diskriminace po přijetí Listiny základních práv EU
 31. JUDr. Lenka BRADÁČOVÁ, Ph.D., Česká republika
 32. Lucie BRACHOVÁ, Česká republika
 33. JUDr. Eva BRUCKNEROVÁ, Ph.D., Česká republika
 34. JUDr. Bc. Stanislav BRUNCKO, Česká republika
  Výživné na nezletilé dítě v České republice a jeho souvislost s lidskými právy
 35. mgr Renata BUDLEWSKA, Polsko
 36. doc. JUDr. Mária BUJŇÁKOVÁ, CSc., Slovensko
  Aktuálne otázky verejných financií
 37. JUDr. Vladimír BULINSKÝ, Česká republika
 38. doc. JUDr. Eduard BURDA, Ph.D., Slovensko
  Trestný čin volebnej korupcie
 39. JUDr. Katarína BURDOVÁ, Slovensko
  Právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života únoscu dieťaťa
 40. Mgr. Ing. Lenka BURSÍKOVÁ, Česká republika
  Podjatost úředníků územně samosprávných celků
 41. Mag. Jürgen BUSCH, LL.M., D.E.A., Rakousko
 42. Zuzana CANDIGLIOTA, Česká republika
  Promlčecí doba u odpovědnosti státu podle zákona 82/1998 Sb. a právo na spravedlivý proces
 43. PhDr. Martin CEJP , CSc., Česká republika
  Názory veřejnosti na korupci ve státní správě
 44. Mgr.et Mgr. Bc. Hana CEJPEK MUSILOVÁ, Česká republika
  Včely v právu
 45. JUDr. Martin CEMPÍREK, Česká republika
  Vybrané právní aspekty lesních služebností
 46. judge Anamaria Cristina CERCEL, PHD, Rumunsko
 47. professor SEVASTIAN CERCEL, PHD, Rumunsko
 48. Martina CIRBUSOVÁ, Česká republika
  Právo dítěte znát svůj původ vs. anonymita osvojení.
 49. Ivan CISÁR, Slovensko
  Rozsah náhrady škody podľa Viedenského dohovoru o medzinárodnej kúpe tovaru
 50. JUDr. PhDr. Martin CRHA, Česká republika
  Postavení a aplikace Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží v Latinské Americe
 51. doc. JUDr. Kristián CSACH, PhD., LL.M., Slovensko
  Vplyv medzinárodného a európskeho (súťažného) práva na platnosť súkromnoprávnych zmlúv
 52. Damian CYMAN, Polsko
 53. Dr Mgr. Damian CZUDEK, Ph.D, Česká republika
  Sankce dle daňového řádu
 54. JUDr. Petr ČECHÁK, Ph.D., Česká republika
  Kelsenova kritika Norimberského tribunálu
 55. Michal ČEPELA, magistr práva, Česká republika
  Sociální dimense práva na spravedlivý proces
 56. JUDr. Mgr. Radek ČERNOCH, Ph.D., Česká republika
  Mocenské zásahy do právní vědy v antickém Římě
 57. JUDr. Filip ČERNÝ, Česká republika
  (NE)VÝHRADA DLE ČL. 93 CISG: HONGKONGSKÝ PŘÍPAD
 58. Ing. Karolína ČERVENÁ, PhD., Slovensko
  Hospodárska kríza a jej vplyv na financie verejného sektora (vybrané aspekty)
 59. Mgr. Kateřina ČERVENÁ, Česká republika
  Disciplinární řízení u České lékařské komory
 60. Mgr. Lenka ČIHÁKOVÁ, Česká republika
  Antikorupční opatření v trestním právu Uruguaye
 61. JUDr. Jozef ČORBA, Ph.D., Slovensko
  Nevyriešené otázky právneho statusu športovcov a športových klubov
 62. JUDr. Kateřina ČUHELOVÁ, Česká republika
 63. JUDr. Dušan ČURILA, Ph.D., Slovensko
  Rovnosť strán v rozhodovacej praxi Ústavného súdu Slovenskej republiky
 64. Mgr. Katarína DANKOVÁ, Česká republika
 65. JUDr. Ludvík DAVID, CSc., Česká republika
 66. JUDr. Ing. Radovan DÁVID, Ph.D., Česká republika
 67. Mgr. Hana DEJMKOVÁ, Česká republika
  Souběh pracovního poměru zaměstnance k obci a funkce člena zastupitelstva obce
 68. Mgr. Martina DITMAROVÁ, Česká republika
 69. doc. JUDr Gabriela DOBROVIČOVÁ, CSc., Slovensko
 70. JUDr. Eva DOBROVOLNÁ, Ph.D., LL.M., Česká republika
  Pozice spotřebitelského práva v systému soukromého práva
 71. JUDr. Helena DOLEŽALOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Překážky regulace invazních nepůvodních druhů zvířat
 72. Mgr. Hana DOLEŽELOVÁ, Česká republika
 73. Pavel DOUBEK, Česká republika
 74. Mgr.Ing. Lenka DOUBRAVOVÁ, Česká republika
  Vybrané aspekty současné i připravované právní úpravě uzavírání smluv
 75. JUDr. Klára DRLIČKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Vybrané vyloučené otázky (tzv. vnější mezery) Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží jako důvody jejího odmítání praxí
 76. JUDr. Jana DUDOVÁ, Ph.D, Česká republika
  Obtížný živočich versus člověk (vybrané otázky)
 77. Mgr. Miloš DVOŘÁK, Česká republika
 78. JUDr. Milan EBERLE, Česká republika
 79. Mgr. Pavla EHLOVÁ, Česká republika
 80. Bachelor degree in law Divine Nkwelle EKAH, Bachelor degree law, Ukrajina
 81. ASSISTANT PROFESSOR HANY ELMANAILY, Francie
 82. Mgr. Hana ENDEROVÁ, Česká republika
  Právo na spravedlivý proces a rozkazní řízení
 83. dr. István ERDŐS, Maďarsko
 84. Judr. Martina FEDORIŠINOVÁ ČELKOVÁ, Slovensko
  bude upesnený neskôr
 85. JUDr. Katarína FEDOROVÁ, Slovensko
  Administratívne zásahy do osobnej slobody a vlastníckeho práva v Rusku v rokoch 1881 - 1917
 86. Prof. JUDr. Jaroslav FENYK, Ph.D., DSc., Česká republika
 87. prof. JUDr. Josef FIALA, CSc., Česká republika
 88. Doc. JUDr. Svetlana FICOVÁ, CSc., Slovensko
  Vplyv judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva na zmeny právnej úpravy v Slovenskej republike
 89. Mgr. Jana FILIPOVÁ, Česká republika
  Řízení ve věcech cizinců a právo na spravedlivý proces
 90. Mgr. Petr FOREJT, Česká republika
  Trestněprávní úmluva o korupci a její vliv na úpravu korupčních trestných činů
 91. JUDr. Vlasta FORMÁNKOVÁ, Česká republika
 92. Mgr. Radek FRÖHLICH, Česká republika
  Řízení o předběžné otázce jako součást práva na zákonného soudce
 93. JUDr. Ing. Kristýna FRONC CHALUPECKÁ, Ph.D., Česká republika
  Nároky státu uplatňované v insolvenčním řízení
 94. JUDr. Miroslav FRÝDEK, Česká republika
  Majetek po odsouzeném
 95. doc. JUDr. Marek FRYŠTÁK, Ph.D., Česká republika
  Myslí to vláda České republiky s bojem proti korupci skutečně vážně?
 96. RNDr. Mgr. Hana FUNKOVÁ, Česká republika
  Problémy při interpretaci Vídeňské úmluvy
 97. JUDr. Ľudmila GAJDOŠÍKOVÁ, CSc., Slovensko
  Právo na spravodlivý proces v konaní pred Ústavným súdom Slovenskej republiky
 98. JUDr. Michal GALÁT, Česká republika
 99. Mgr. Filip GLOTZMANN, Česká republika
 100. prof. Jan GLUCHOWSKI, Polsko
 101. Ján GONDA, Česká republika
 102. JUDr. Vlastimil GÖTTINGER, Česká republika
  Nevolníci vojenských újezdů - lze žít šťastně i bez práva na místní samosprávu?
 103. Doc. JUDr. Tomáš GŘIVNA, Ph.D., Česká republika
  Účinná lítost v případě spáchání korupčních trestných činů
 104. Mgr. Kateřina HAJNÁ, Česká republika
  Několikrát k sídlu obchodních společností
 105. Mgr. Ing. Zuzana HAJNÁ, Česká republika
  Současnost a budoucnost evropských patentů
 106. Mgr. Slavomír HALLA, Ph.D., Česká republika
  Rozsah náhrady škody podľa Viedenského dohovoru o medzinárodnej kúpe tovaru
 107. Jakub HANÁK, Česká republika
  Zvíře v odpadové legislativě
 108. Mgr. Bc. Monika HANYCH, Česká republika
 109. Doc. JUDr. Bohumil HAVEL, PhD., Česká republika
  Trust v českém právu?
 110. Libor HAVELKA, Česká republika
  Možné dopady nesplnění povinnosti vnitrostátních soudů aplikovat právo EU ex officio
 111. JUDr. Jan HAVLÍČEK , Česká republika
  (NE)VÝHRADA DLE ČL. 93 CISG: HONGKONGSKÝ PŘÍPAD
 112. Mgr. Dana HAVLÍČKOVÁ, Česká republika
 113. Mgr. Petra HAVLÍČKOVÁ , Česká republika
  Dopad konfiskace na vlastnické právo
 114. JUDr. Roman HEINZ, Ph.D., Česká republika
 115. JUDr. David HEJČ, Ph.D., Česká republika
  Soudní přezkum územních plánů a právo na spravedlivý proces
 116. Andrej HENŽEL, Slovensko
 117. Prof. MVDr. Alfred HERA, CSc., Česká republika
 118. JUDr. Lukáš HLOUCH, Ph.D., Česká republika
  Normativní teorie a problém úplnosti práva
 119. JUDr. Petr HLUŠTÍK, Ph.D., Česká republika
  Právo na spravedlivý proces v kontext tzv. elektronizace justice
 120. Mgr. Martin HOBZA, Česká republika
 121. JUDr. Alena HOLMES, Česká republika
 122. Mgr. Libor HOLÝ, Česká republika
  Potenciální kontraproduktivnost institutů ochrany proti prodlevám v soudním řízení
 123. JUDr. Mgr. Ondřej HORÁK, Ph.D., Česká republika
  „Vlastnictví je kořenem zla, ale ne jako instituce, nýbrž jeho rozdělení.“ Meziválečná právní věda a pozemková reforma
 124. Mgr. et Mgr. Monika HORÁKOVÁ, Česká republika
  Obilní monopol v ČSR
 125. JUDr. Jan HORNÍK, Česká republika
  Poskytuje zákon o obcích prostor pro netransparentní jednání zastupitelů?
 126. PhDr. Peter HORVÁTH, PhD., Slovensko
  Desať rokov krajskej samosprávy na Slovensku
 127. Mgr. Daniel HOVORKA, Česká republika
  Svěření dítěte do náhradní rodinné péče homosexuálně orientovaných osob z hlediska zákazu diskriminace podle sexuální orientace
 128. Mgr. Miloslav HRDLIČKA, Česká republika
  Doručování v civilním soudním řízení
 129. JUDr. Miluše HRNČIŘÍKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  CISG and the Validity of Arbitration Clauses
 130. Mgr. Ondřej HRUDA, Česká republika
  Poplatek za vedení spotřebitelského úvěru – Mají mít i české banky důvod k obavám?
 131. JUDr. Peter HULA, Slovensko
 132. JUDr. Tomáš HULKÓ, Slovensko
  Finančný poriadok novej éry EU
 133. Mgr. Tomáš HÜLLE, Česká republika
  Moderní řešení sporů po internetu aneb přináší CISG nepřekonatelné obtíže?
 134. prof. JUDr. Jan HURDÍK, DrSc., Česká republika
 135. prof. JUDr. Ján HUSÁR, CSc., Slovensko
  Prelínanie predstáv o optimálnej regulácii cezhraničných fúzií kapitálových obchodných spoločností
 136. JUDr. Faisal HUSSEINI, Česká republika
  Právo na spravedlivý proces a výkon trestu odnětí svobody
 137. Zdeněk HUSTÁK, Česká republika
  Právní úprava smluv o poskytování služeb na finanční trhu v ČR a v právu EU - několik poznámek k investičním službám a platebním službám
 138. JUDr. Čestmír CHALOUPKA, Česká republika
 139. JUDr. Radim CHALUPA, Ph.D., Česká republika
  Zákonnou koncentrací do slepé uličky civilního procesu
 140. JUDr. Radim CHARVÁT, Ph.D., LL.M., Česká republika
 141. Mgr. Kristina CHRÁSTKOVÁ, Česká republika
  Osobní působnost zákona o úřednícících územních samosprávných celků ve vztahu k judikatuře ESD
 142. Jan CHUDOBA, Česká republika
  Formy veřejnoprávní intervence do soukromého práva na pozadí ústavnosti během Velké deprese ve Spojených státech
 143. JUDr.RNDr. Jaroslav CHYBA, DrSc., Česká republika
  Ochrana volně žijících živočichů – střety se zájmy a úkoly vodního a lesního hospodářství
 144. PhD Yury IVANOV, Associate Professor, Rusko
  Autoritat Soudnictví: mýty a realita
 145. Roman JABLONOVSKÝ, Slovensko
  Prvá pozemková reforma v Slovenskej republike
 146. JUDr. Ilona JANČÁŘOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Právní aspekty ochrany zvířat při zapečetění obydlí
 147. doc. Ing. Ladislav JANÍČEK, Ph.D., MBA, Česká republika
 148. Ivana JANKEOVÁ, Slovensko
  Aplikácia princípu ne bis in idem v trestnom konaní
 149. dr Marlena JANKOWSKA, Polsko
 150. Mgr. Michaela JANOČKOVÁ, Česká republika
  Zajištění práva na styk s dítětem v případech s mezinárodním prvkem a jeho úskalí
 151. Michal JANOVEC, Česká republika
  Primární a sekundární trh státními dluhopisy
 152. JUDr. Mgr. Luboš JEMELKA, Česká republika
 153. JUDr. David JEROUŠEK, Česká republika
  Správa majetkových daní a příjem samosprávných celků
 154. Petra JESTŘÍBKOVÁ, Česká republika
 155. JUDr. Zdeňka JIRÁSKOVÁ, Česká republika
 156. JUDr. David JOPEK, Česká republika
  Právní odpovědnost a pojišťovnictví v systému finančního práva
 157. dr Edvard JUCHNEVIC, Polsko
 158. Mgr. Marek JURÁŠ, Česká republika
  Odpovědnost účastníků civilního soudního řízení za spravedlivý proces - proces bez zbytečných průtahů.
 159. doc. JUDr Monika JURČOVÁ, PhD, Slovensko
 160. JUDr. Jana JURNÍKOVÁ, Ph.D., Česká republika
 161. Mgr. Jakub JUŘENA, Česká republika
  Bude upřesněn
 162. JUDr. Stanislav KADEČKA, Ph.D., Česká republika
  Interakce státní správy a samosprávy ve spojeném modelu územní veřejné správy
 163. Prof. JUDr. Věra KALVODOVÁ, Dr., Česká republika
  Úplatkářství (nejen) z pohledu nového trestního zákoníku
 164. JUDr. Zdeněk KAPITÁN, Ph.D., Česká republika
  Problematické aspekty mezinárodních adopcí mimo Haagskou úmluvu o > ochraně dětí a spolupráci při mezinárodním osvojení
 165. Dr. Aneta KARGOL-WASILUK, Polsko
  Public goods and public-private partnership in Poland - theoretical and legal aspects
 166. Tomáš KAŠČÁK, Slovensko
  Aplikácia princípu ne bis in idem v trestnom konaní
 167. Mgr. Jiří KAUCKÝ, Česká republika
  Příprava nového zákona upravujícího právní poměry zaměstnanců veřejné správy (se zaměřením na úředníky územních samosprávných celků)
 168. Mgr. Jan KAZDA, Česká republika
  Vybrané aspekty rodinného práva v Protektorátu Čechy a Morava
 169. Mgr. Bc. Ivo KEISLER, Česká republika
 170. Ing. Alena KERLINOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Současné trendy vládních výdajů
 171. Dr. Zeleny KLAUS, Rakousko
 172. JUDr. Jana KLESNIAKOVÁ, Slovensko
  Uplatnenie náhrady škody v trestných prípadoch korupcie v Českej republike
 173. JUDr. Alena KLIKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Uplatnění principů dobré správy v rámci institutu veřejné služby
 174. Mgr. David KLÍMA, Česká republika
  Financování městských částí aneb jak naplnit městskou pokladnu
 175. Mgr. Kamila KLVAČOVÁ, Česká republika
  Zamyšlení nad nezapočtením vazby v trestním řízení ve vztahu k právu na spravedlivý proces
 176. JUDr. Michaela KNOLLOVÁ, Česká republika
  Levirát - kořeny, vývoj, současnost
 177. Mgr. Tomáš KOCOUREK, Česká republika
  Živočichové a stavby z pohledu práva
 178. JUDr. Michael KOHAJDA, Ph.D., Česká republika
  Problematika skupinové registrace k dani z přidané hodnoty
 179. JUDr. Jan KOLBA, Česká republika
  Opožděná spravedlnost
 180. Milan KOLKA, Česká republika
  Pokus
 181. JUDr. Petr KOLMAN, Ph.D., Česká republika
  Cirkulace demokratických elit - ústavním soudcem pouze jednou
 182. JUDr. Jana KOMENDOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Veřejnoprávní zásahy státu do právních vztahů vznikajících při výkonu námezdní práce
 183. Martin KOPA, Česká republika
  Evolutivní interpretace a doktrína margin of appreciation - pohled vnitrostátního soudu
 184. Mgr. Miroslav KOPRLA, Slovensko
  Analýza vývoja financovania verejnej správy z pohľadu vývoja počtu zamestnancov verejnej správy v Slovenskej republike
 185. Ing. Jana KOPRLOVÁ, Ph.D., Slovensko
  Analýza vývoja financovania verejnej správy v kontexte vývoja miezd vo verejnej správe v Slovenskej republike
 186. JUDr. Ing. Jan KOPŘIVA, Česká republika
  Aktuální otázky daňové harmonizace v EU
 187. Martin KORNEL, Česká republika
  Princip nejlepších zájmů dítěte
 188. Bc. Mgr. Jan Petr KOSINKA, Ph.D., Česká republika
  Kritika Kelsenovy teorie se zaměřením na otázku legitimity práva
 189. JUDr. Radim KOSTÍK, Česká republika
  Zvíře jako původce škody
 190. doc. JUDr. Josef KOTÁSEK, Ph.D., Česká republika
  Srovnávací reklama bez srovnání?
 191. JUDr. Alexandra KOTRECOVÁ, PhD., Slovensko
  Medzinárodné únosy detí po ostatnej novele OSP
 192. JUDr. Juraj KOTRUSZ, Slovensko
  Uniformný výklad Dohovoru ako cesta k právnej istote
 193. Doc. JUDr. Zdeněk KOUDELKA, Ph.D., Česká republika
  Odnětí a přikázání u státního zastupitelství
 194. JUDr. Pavel KOUKAL, Ph.D., Česká republika
  Relation between Tangible and Intangible Assets in Relation to the Grapghic User Interference decision of the Court of Justice of the European Union
 195. JUDr. Lucia KOVÁČOVÁ, Česká republika
  Konkurencia zmluvných a mimozmluvných nárokov vyplývajúcich zo zodpovednosti za výrobok v medzinárodnom obchode
 196. Mgr Lic. et Mgr. Ingrid KOVÁŘOVÁ KOCHOVÁ , Ph.D., Česká republika
  Příčinná souvislost ve sporech o náhradu škody na zdraví ve zdravotnictví
 197. Dr Mgr. Michal KOZIEŁ, Ph.D., Česká republika
  Právní rámec Evropského nástroje finanční stability
 198. Mgr. Veronika KOZLOVÁ, Česká republika
  Domácí násilí jako pronásledování v azylovém řízení
 199. JUDr. Jaromír KOŽIAK, Česká republika
  Business Judgment rule v České republice
 200. JUDr. Bc. Jakub KRÁL, Ph.D., Česká republika
  Právo farmaceutických společností na spravedlivý proces
 201. Mgr. Jaroslav KRÁLÍČEK, Česká republika
  Čl. 42 Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží jako důvod pro vyloučení její aplikace
 202. Mgr. Barbora KRÁLIČKOVÁ, PhD., Slovensko
  Križovatky a výzvy vzájomného vzťahu práva duševného vlastníctva a súťažného práva v slovenskom a českom právnom poriadku
 203. Prof. JUDr. Zdeňka KRÁLÍČKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Právo na respektování rodinného života: tradice v. alternativy
 204. Jana KRANECOVÁ, Česká republika
  Daň z nemovitostí jako nástroj zabezpečování veřejných statků
 205. prof. JUDr. Vladimír KRATOCHVÍL, CSc., Česká republika
  Policejní kontrola (inscenace, agent) a policejní provokace (iniciace) trestného činu úplatkářství
 206. JUDr. Zdeněk KREJČÍ, Ph.D., Česká republika
  Protikorupční opatření v Policii České republiky
 207. PhDr. Petr KREUZ, Dr., Česká republika
 208. Mgr. Petr KRUTIŠ, Česká republika
 209. Hana KŘÍPALOVÁ, Česká republika
 210. JUDr. Jana KŘIVÁČKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Institut dovolání v civilním soudním řízení z pohledu práva na spravedlivý proces
 211. Mgr. Vít KŘÍŽKA, Česká republika
  Zavedení disentů do české justice
 212. JUDr. Gabriela KUBÁTOVÁ, Česká republika
 213. Mgr. Dita KUČEROVÁ, Česká republika
  Aplikace mezinárodních úmluv podle čl. 10 Ústavy
 214. doc. JUDr. Josef KUCHTA, CSc., Česká republika
  Úplatkářství v hospodářské sféře
 215. Karel KVASNIČKA, Česká republika
 216. Jan KVIETOK, Slovensko
 217. JUDr. Ing. Libor KYNCL, Ph.D., Česká republika
  Financování státu dluhopisy: limity suverenity státu?
 218. JUDr. Tereza KYSELOVSKÁ, Ph.D., Česká republika
  Vybrané vyloučené otázky (tzv. vnější mezery) Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží jako důvody jejího odmítání praxí
 219. Mgr. Šárka KYZLINKOVÁ, Česká republika
  Tendence koncernové regulace
 220. Mgr. Eva KYZOUROVÁ, Česká republika
 221. JUDr. Silvia LATTOVÁ, Slovensko
  Aktuálny stav práva duševného vlastníctva na Slovensku a jeho ďalšia perspektíva.
 222. University Lecturer Doctor TROCAN LAURA MAGDALENA, University Lecturer Ph.D., Rumunsko
 223. doc. JUDr. Petr LAVICKÝ, Ph.D., Česká republika
  Křižovatky civilního práva procesního
 224. Mgr. Konstantin LAVRUSHIN, Česká republika
  Úvahy nad Společnou evropskou právní úpravou prodeje: efektivní volba nebo aji keshi?
 225. Mgr. Martin LEBEDA, Česká republika
  Rozšíření institutu oddluženíikatele
 226. JUDr. Pamela LEWIS, Česká republika
 227. JUDr. Jan LODEK, Česká republika
  Přeplatky a úrok při správě daní
 228. Mgr. Zbyněk LUBOVSKÝ, Česká republika
  Právní povaha ryb v zákoně o rybářství a náhrada škod na rybách způsobená zvláště chráněnými živočichy
 229. Mgr. Ivo MACEK, Česká republika
  Okolnosti omezující přeshraniční transakce
 230. Doc.PhDr. Tatiana MACHALOVÁ,, CSc., , Česká republika
  Konsens oder Grundnorm?
 231. Mgr. Pavel MÁLEK, Česká republika
 232. dr Jaroslaw MARCZAK, Polsko
  Daňový systém ve Španělsku v souvislosti s krizí
 233. doc. JUDr. Klaudia MARCZYOVÁ, PhD., Slovensko
  Aktuálne otázky postavenia jednotlivca v obci v SR
 234. prof. JUDr. Karel MAREK, CSc., Česká republika
 235. Ma Katarzyna MARKIEWICZ, LL.M., Polsko
 236. Prof. JUDr. Hana MARKOVÁ, CSc., Česká republika
  Kde hledat cesty k posílení obecních rozpočtů?
 237. PhD. Ekaterina MARMILOVA, Rusko
 238. JUDr. Strážnický MARTIN, Slovensko
 239. JUDr. Michal MÁRTON, Ph.D., Česká republika
  Institut opatrovníka ve správním řízení-vybrané otázky
 240. Mgr. Anton MARTVOŇ, Ph.D., Slovensko
  Upresním ešte
 241. Mgr. Lenka MATĚJKOVÁ, Česká republika
 242. Mgr. Nina MATIS, Slovensko
  Medzinárodný únos dieťaťa v kontexte judikatúry ESĽP
 243. JUDr. Soňa MATOCHOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Interpretace a aplikace evropského práva v judikatuře Ústavního soudu ČR
 244. JUDr. Pavel MATOUŠEK, Česká republika
  Veřejné finance a krize
 245. JUDr. Miloš MATULA, CSc., Česká republika
  Koncepční otázky právního postavení úředníků
 246. Mgr. Jan MAURIC, Česká republika
  Právní jistota použití CISG na různy smlouvy a smluvní typy
 247. Mgr. Eva MAZANCOVÁ, Česká republika
  Nepůvodní druhy živočichů v záchranných stanicích
 248. JUDr. Marie MAZÁNKOVÁ, Česká republika
 249. Mgr. et. Mgr. Zuzana MEDELSKÁ TKÁČOVÁ, Slovensko
  Korupcia a antikorupčné opatrenia v Policajnom zbore SR
 250. JUDr. et. Mgr. Jozef MEDELSKÝ, PhD.-, Slovensko
  Možnosti použitia agenta v procese odhaľovania korupcie
 251. Mgr. Jozef MELICH, Slovensko
  Postavenie a pôsobnosť hlavného kontrolóra z hľadiska právnej úpravy v SR
 252. BSC SAMUEL MENSAH, HONS., Ghana
 253. Mgr. Katarína MIKULOVÁ, Slovensko
  Aplikácia práva EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa súdmi v Slovenskej republike
 254. Dovile MINGELAITE, Litva
  Legal Aspects of the External Control System of Municipal Finances
 255. JUDr. Miroslav MOCEK, Česká republika
 256. JUDr. Pavel MOLEK, Česká republika
  Lze stíhat válečné zločince podle české Listiny?
 257. JUDr. Ondřej MORAVEC, Česká republika
  Právo na přístup k Ústavnímu soudu
 258. JUDr. Michaela MOŽDIÁKOVÁ, Česká republika
  Role veřejných rozpočtů v rámci financování cestovního ruchu
 259. JUDr. Petr MRKÝVKA, Ph.D., Česká republika
 260. JUDr. Hana MÜLLEROVÁ, Ph.D., Česká republika
  Nové směry v právní ochraně zvířat
 261. Mgr. Rastislav MUNK, Slovensko
  Starosta obce a jeho vzdelanie
 262. JUDr. Hana MUŠKOVÁ, Česká republika
 263. Mgr. Petra MYLKOVÁ, Česká republika
 264. Mgr. Jiří NANTL, LL.M., Česká republika
  Odborné hodnocení a právo na spravedlivý proces ve věcech akreditace vysokoškolských studijních programů.
 265. Mgr. Martina NAVRÁTILOVÁ, Česká republika
  Právo na spravedlivý proces v aspektu zákaz sebeobvinění ve správním řízení vedeném finančními úřady
 266. Ondřej NAVRKAL, Česká republika
  Stavba jako předmět díla
 267. Mgr. Lucie NECHVÁTALOVÁ, Česká republika
  Aplikace mezinárodních protiteroristických opatření vnitrostátními orgány
 268. Lenka NĚMCOVÁ, Česká republika
  Daňové příjmy rozpočtů obcí
 269. PhD., Sciences of Law Polina NESTERENKO, Ukrajina
 270. Dr. Phd Bersier Ladavac NICOLETTA, Švýcarsko
 271. prof. Andrea NOLLENT, Spojené království
 272. Radvan NOVÁČEK, Česká republika
 273. Jiří NOVÁK, Česká republika
 274. Vaitiekus NOVIKEVICIUS, Litva
  Tax Evasion in Lithuania: Theory and Practice
 275. Mgr. Petra NOVOTNÁ, LL.M., Česká republika
  upřesním později
 276. Alica OBERTOVÁ, Česká republika
  Odměna člena představenstva v novém obč. zák. a ZOK
 277. Martina OBRTELOVÁ, Česká republika
 278. doc. JUDr. Dana ONDREJOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Nevyžádaná reklama napříč současnou, budoucí a evropskou právní regulací
 279. Mgr. Kristýna ONDROVÁ, Česká republika
 280. David OPLETAL, Česká republika
 281. Doc. JUDr. Ladislav OROSZ, CSc., Slovensko
  Bude upřesněn později
 282. JUDr. Petr OSINA, Ph.D., Česká republika
 283. JUDr. Regina PALKOVÁ HUČKOVÁ, PhD., Slovensko
  Úskalia interpretácie európskeho práva vnútroštátnymi súdmi
 284. mgr Bartłomiej PANFIL, Polsko
 285. Phd Przemysław PANFIL, Polsko
 286. JUDr. Zdenka PAPOUŠKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Veřejný sektor - subjekty a jejich postavení v rámci správy daní
 287. JUDr. Ivana PAŘÍZKOVÁ, Ph.D., Česká republika
 288. Mgr. Margarita PÁTÍKOVÁ, Česká republika
 289. JUDr. Bronislava PAVELKOVÁ, PhD., Slovensko
  (Ne)Rovnosť rodičov pred zákonom
 290. JUDr. Ing. Bernard PEKÁR, PhD., Slovensko
  Upresním ešte
 291. doc. JUDr. Ing. Milan PEKÁREK, CSc., Česká republika
  Živočichové v české právním řádu
 292. Mgr. et Bc. Vladimír PELC, Česká republika
  Pojem obecného zájmu u trestných činů přijetí úplatku a podplácení
 293. Mgr. Ing. Jana PETRŽELOVÁ, Česká republika
  Vydržení obchodního podílu
 294. JUDr. Jan PINZ, Ph.D., Česká republika
  Zásada iura novit curia a nároky kladené na soudce
 295. JUDr. Michaela POBOŘILOVÁ, Česká republika
 296. Mgr. Martina PODIVÍNOVÁ, Česká republika
 297. PhDr. JUDr. Ján PODMANICKÝ, Slovensko
  Efektívny výkon samosprávy z pohľadu rozdielnej právnej úpravy postavenia niektorých orgánov obce v Českej republike a Slovenskej republike
 298. Mgr. Petr PODRAZIL, Česká republika
  Soudní kontrola činnosti orgánů veřejné správy ve věcech soukromoprávních
 299. Mgr. Alena POKORNÁ, Česká republika
  Firma v české a německé právní úpravě
 300. prof. JUDr. Jarmila POKORNÁ, CSc., Česká republika
  Obchodní firma opět na rozcestí ?
 301. JUDr. Ladislav POKORNÝ, Ph.D., Česká republika
 302. JUDr. Radim POLČÁK, Ph.D., Česká republika
  Ústavní proporcionalita právního režimu informací získaných z dohledových systémů
 303. JUDr. Soňa POSPÍŠILOVÁ, Ph.D., Česká republika
 304. Mgr. Lenka POŠÍKOVÁ, Česká republika
 305. JUDr. Silvia PREPIROVA, Slovensko
 306. JUDr. Jana PRCHALOVÁ, Česká republika
 307. Pavla PRINCLÍKOVÁ, Česká republika
 308. JUDr. Lucie PROCHÁZKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Trestněprávní ochrana zvířat (živočichů)
 309. Mgr. Petr PROKOP, Česká republika
 310. Mgr. Bc. Klára PROKOPOVÁ, Česká republika
  Fenomén soukromých archeologických sbírek a vývoj vlastnictví archeologických nálezů
 311. Prof. JUDr. Petr PRŮCHA, CSc., Česká republika
  Občan a obec, obec a občan
 312. Doc. JUDr. Ivana PRŮCHOVÁ, CSc., Česká republika
  Veřejnoprávní nástroje k odnětí a omezení soukromého vlastnictví zemědělských a lesních pozemků v Československu v období let 1945 - 1989
 313. Mgr. Kateřina PŘEPECHALOVÁ, Česká republika
  Dopady připravovaných legislativních úprav v oblasti trestního práva na postih korupce v České republice
 314. JUDr. Luboš RÁB, Česká republika
 315. JUDr. Martina RADKOVA, Česká republika
 316. senior lecturer RUXANDRA RADUCANU, PHD, Rumunsko
 317. doc. JUDr. Ing. Michal RADVAN, Ph.D., Česká republika
  Negativa zdanění nemovitostí ad valorem
 318. JUDr. Michaela RAPČANOVÁ, Slovensko
  Medzinárodnoprávna ochrana práv dieťaťa a ľudskoprávna dimenzia rodinného práva
 319. dr Anna REIWER-KALISZEWSKA, PhD, Polsko
  Anti-dumping proceedings in the European Union
 320. JUDr. Mgr. Filip RIGEL, Ph.D., Česká republika
 321. JUDr. Kateřina RONOVSKÁ, Ph.D., Česká republika
  Trust versus Nadace
 322. doc. JUDr. Kateřina RONOVSKÁ, Ph.D., Česká republika
 323. Mgr. Marián ROZBORA, Česká republika
  Princip Ignorantia legis neminem excusat a jeho místo v dnešní době
 324. Mgr. Tomáš ROZEHNAL, Česká republika
  Lhůta pro podání daňového tvrzení a její nedodržení
 325. Prof. JUDr. Naděžda ROZEHNALOVÁ, CSc., Česká republika
  Mezery Vídeňské úmluvy a problémy s nimi spojené
 326. PhDr. Mgr. Jozef RUŽAROVSKÝ, Slovensko
  Postavenie starostu obce v systéme slovenskej územnej samosprávy
 327. Jakub RŮŽIČKA, Česká republika
 328. JUDr. Miroslav RŮŽIČKA, Ph.D., Česká republika
  Dopady připravovaných legislativních úprav v oblasti trestního práva na postih korupce v České republice
 329. JUDr. Kristýna ŘEZNÍČKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Poplatek za užívání veřejného prostranství jako daňový příjem obce
 330. Mgr. Roman ŘÍČKA, Česká republika
 331. JUDr. Pavel SALÁK, Ph.D., Česká republika
  Dědické právo let 1948-1989 optikou práva římského
 332. Dr. Ekaterina SAMOKHINA, Rusko
 333. Dr. Pál SÁRY, PhD, Maďarsko
 334. JUDr. Stanislav SEDLÁČEK, Ph.D., Česká republika
 335. Mgr. Petr SEDLÁK, Česká republika
  Podmínka souhlasu rodičů k osvojení dítě z pohledu revidované Evropské úmluvy o osvojení a nového občanského zákoníku
 336. JUDr. David SEHNÁLEK, Ph.D., Česká republika
 337. doc. JUDr. Markéta SELUCKÁ, Ph.D., Česká republika
  Fakultativní společná evropská právní úprava prodeje
 338. JUDr. Emil SEMJAN, Slovensko
  Súdne preskúmanie rozhodnutí v konaní o zaistení cudzinca
 339. PhDr. Miroslav SCHEINOST , Česká republika
 340. JUDr. Irena SCHEJBALOVÁ, Česká republika
 341. JUDr. Monika SCHÖN, Česká republika
  Výchova dítěte: Právo rodičů v. právo státu
 342. prof. Dr. Francesco A. SCHURR, Lichtenštejnsko
  Trust Law in Europe: Comparative Perspective
 343. Mgr. Johan SCHWEIGL, Ph.D., Česká republika
  "Change of control clause" v emisních podmínkách státních dluhopisů
 344. JUDr. Tatiana SIRANKO KANÁLIKOVÁ, PhD. , Slovensko
  Možnosti náhrady škody spôsobenej korupčnými trestnými činmi
 345. JUDr. PhDr. Martin SKALOŠ, PhD., Slovensko
  Právna úprava pozemkového vlastníctva v Československu do prijatia občianskeho zákonníka z roku 1950
 346. Phd Elena SKOMOROHINA, Associate Professor, Rusko
  Zvířat jako objekt v oblasti životního prostředí, občanských a jiných právních vztahů (rusky)
 347. Doc. JUDr. Soňa SKULOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Jak mnoho váží princip ochrany soukromí v případě úředníků veřejné správy ?
 348. Doc. JUDr. PhDr. Miroslav SLAŠŤAN, PhD., Slovensko
  Interpretation and aplication of International and European Union Law by Slovak courts
 349. Mgr. Jiří SLOVÁČEK, Česká republika
  Jak řešit malé civilní spory ve 21. století
 350. Mgr. Bc. Terezie SMEJKALOVÁ, Česká republika
  Legitimita práva = Efektivita práva?
 351. JUDr. Veronika SMUTNÁ, Ph.D., Česká republika
  Poplatek za studium - efektivní nástroj regulace?
 352. JUDr. Romana SMYČKOVÁ, PhD., Slovensko
  Medzinárodné únosy detí po ostatnej novele OSP
 353. JUDr. Martin SOBOTKA, Česká republika
  Aplikace a interpretace práva v normativní teorii
 354. Mgr. Michala SOROKOVÁ, Česká republika
  Úvaha nad budoucností práva výkupu
 355. Doc. JUDr. Jozef SOTOLÁŘ, PhD., Slovensko
  Osobitosti personálnych vzťahov v miestnej samospráve na Slovensku (aktuálne otázky)
 356. dr hab. Ryszard SOWINSKI, Polsko
  Tax evasion – why taxpayers evade taxes
 357. JUDr. Ondřej SPÁČIL, Česká republika
 358. Mgr. Ivana STARÁ, Česká republika
  bude dodán později
 359. JUDr. Václav STEHLÍK, LL.M., Ph.D., Česká republika
 360. doc. JUDr. Vojtěch STEJSKAL, Ph.D., Česká republika
  Ptáci jako předmět právních vztahů
 361. doc. JUDr. Vojtěch STEJSKAL, Ph.D., Česká republika
  Ptáci jako předmět právních vztahů
 362. Mgr. Eva STRÁNSKÁ, Česká republika
  Právo myslivosti – citlivý způsob ochrany přírody?
 363. Jitka STRÁSKÁ, Česká republika
 364. PhDr. Mgr. Dagmar STREJČKOVÁ, Česká republika
  Finanční hospodaření příspěvkových organizací územních samosprávných celků
 365. Dušan SULITKA, Česká republika
  Místo plnění jako příklad interakce Vídeňské úmluvy a nařízení Brusel I
 366. Prof. JUDr. Ján SVÁK, CSc., Slovensko
  Dopad diferenciácie civilnej a trestnej veci na záruky spravodlivého súdneho procesu
 367. IUC Lukáš SVETLÍK, Slovensko
  Kormorán veľký na Slovensku i v Českej republike. Kde právo poskytuje nádej na lepšiu budúcnosť ?
 368. JUDr. Karel SVOBODA, Ph.D, Česká republika
  Obtíže spojené s definováním pojmu "civilní proces"
 369. Mgr. Jan SÝKORA, Česká republika
  Některé historické způsoby nabývání majetku státem v soukromém právu
 370. Viktor SZABO, Slovensko
 371. Ing. Mgr. Vladimír ŠEFL, Česká republika
  Financování profesních komor s povinným členstvím
 372. JUDr. Jan ŠEJDL, Ph.D., Česká republika
  Poznámky k veřejnoprávním aspektům služebností římského práva
 373. Mgr. Karel ŠEMÍK, Česká republika
  Antinomie spravedlivého soudního řízení a veřejné publikace
 374. JUDr. Marián ŠEVČÍK, CSc., Slovensko
  Úvahy nad zdokonaľovaním správneho súdnictva v SR.
 375. doc. JUDr. Ing. Josef ŠILHÁN, Ph.D., Česká republika
  Anatocismus, systematika závazkových sankcí a chaos v právním (ne)řádu
 376. JUDr. Kateřina ŠIMÁČKOVÁ , PhD. , Česká republika
  Denegatio iustitiae aneb Zamyšlení nad nejnespravedlivějšími rozsudky
 377. JUDr. Matej ŠIMÁŠEK, Slovensko
  Korupcia v samospráve
 378. Mgr. Michal ŠKERLE, Česká republika
  Nucená kolektivizace jako zásah státní správy do soukromého práva.
 379. Martin ŠKOP, Česká republika
  Is Methodological Purism in Law Possible?
 380. PhDr. Mgr. Jan ŠMÍD, Ph.D., Česká republika
 381. JUDr. Ondřej ŠMÍD, Ph.D., Česká republika
  PRÁVO DÍTĚTE ZNÁT SVŮJ PŮVOD VE SVĚTLE MEZINÁRODNÍCH ÚMLUV A NÁLEZU ÚS PL. 15/09
 382. doc. JUDr. Ivana ŠOŠKOVÁ, PhD., Slovensko
  Vplyv Ústavy 9. mája 1948 na výklad noriem rodinného práva s dôrazom na výživné manželky
 383. Taťána ŠPÍRKOVÁ, Česká republika
  Rozhodná kritéria pro rozpočtové určení daní u obcí
 384. JUDr. Dana ŠRAMKOVÁ, Ph.D., MBA, Česká republika
  Orgány celní a finanční správy Evropské unie
 385. Eliška ŠROTOVÁ, Česká republika
  Aplikace evropského spotřebitelského práva v České republice
 386. JUDr. Vít ŠŤASTNÝ, Česká republika
 387. JUDr. Natália ŠTEFANKOVÁ, Česká republika
  Medzery v právnej úprave CISG - dôvod prečo Dohovor neaplikujeme
 388. JUDr. Markéta ŠTĚPÁNÍKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Význam normativní teorie pro dnešního studenty práv
 389. Mgr.Bc. Eva ŠULCOVÁ, Česká republika
  Zadluženost obcí - jak ji řešit a jak jí přecházet?
 390. Jaroslav ŠVOMA, Česká republika
 391. Thiago TANNOUS, Brazílie
 392. doc. JUDr. Bc. Jaromír TAUCHEN, Ph.D., LL.M., Česká republika
  Pracovní právo v Protektorátu Čechy a Morava – ještě soukromoprávní odvětví?
 393. Prof. JUDr. Ivo TELEC, CSc., Česká republika
  Subjektivní práva rodinná a otázka metodologická
 394. Student Cristian Claudiu TEODORESCU, Student, Rumunsko
 395. Mgr. Eva TETOUROVÁ, Česká republika
 396. JUDr. Jana TKÁČIKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Živočichové v právu - Vybrané otázky
 397. Dr. Zoltán TÓTH J., PhD, Maďarsko
 398. JUDr. Marcela TÓTHOVÁ, PhD., Slovensko
  Špecifiká dokazovania korupcie
 399. JUDr. Marta TÓTHOVÁ, PhD., Slovensko
  Pozitivivzmus a aplikácia práva v rámci EÚ
 400. Mgr. Václav TOUL, Česká republika
 401. JUDr. Simona TRÁVNÍČKOVÁ, Česká republika
  Judikatura českých soudů k Vídeňské úmluvě
 402. doc. JUDr. Mgr. Martin TURČAN, PhD., Česká republika
  Osoba sudcu v spravodlivom procese
 403. Mgr. Jiří TUZA, Ph.D., Česká republika
  Zakázané způsoby lovu a myslivecká etika
 404. prof. JUDr. Vladimír TÝČ, CSc., Česká republika
 405. Mgr. Kateřina UHLÍŘOVÁ, Ph.D., LL.M., Česká republika
  Constitution of Bosnia and Herzegovina as a Part of the International Treaty (Dayton Peace Agreement): Implications for Its Interpretation and Application
 406. doc. PhDr. Martina URBANOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Korupce jako sociální deviace
 407. Ph D MARIUS VACARELU, Ph D , Rumunsko
 408. prof. Ing. Ivan VÁGNER, CSc., MBA, Česká republika
  Žádoucí úroveň osobního managementu právníka jako výchozí předpoklad jeho úspěšné profesní kariéry
 409. Mgr. Kateřina VALACHOVÁ, Ph.D., Česká republika
 410. JUDr. Jiří VALDHANS, Ph.D., Česká republika
 411. JUDr. Jozef VARMUS, Slovensko
  Právo na majetok z pohľadu európskej a vnútroštátnej legislatívy a judikatúry
 412. PhDr. Kazimír CSc. VEČERKA , CSc., Česká republika
 413. JUDr. Eva VEČERKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Obchodní firma opět na rozcestí ?
 414. prof. JUDr. PhDr. Miloš VEČEŘA, CSc., Česká republika
  Brněnská právní škola
 415. JUDr. Bc. Pavel VETEŠNÍK, Ph.D., Česká republika
  Právní regulace volného pohybu zvířat
 416. Mgr. Radim VIČAR, Ph.D., Česká republika
  Občan a obec za krizové situace
 417. Lars VINX, Turecko
 418. JUDr. Bohumil VÍTEK, Česká republika
  Základní norma v síťové struktuře práva
 419. Mgr. Jiří VLACH, Česká republika
 420. JUDr. et Ing. Ladislav VLACHOVIČ, Slovensko
  Postavenie poškodeného v súvisloti s trestným činom korupcie
 421. Mgr. Bc. Veronika VLČKOVÁ, Česká republika
 422. Prof. JUDr. Ladislav VOJÁČEK, CSc., Česká republika
  Živnostenská pracovní smlouva v I. ČSR
 423. Mgr. Jana VOLKOVÁ, Česká republika
 424. Mgr. Vojtěch VOMÁČKA, Česká republika
  Aplikace environmentálního práva EU českými soudy
 425. Dr. Thomas VON HIPPEL, Německo
  Foundation v. Trusts
 426. Mgr. Marta VRBOVÁ, Česká republika
  Povinnost mlčenlivosti úředníků územních samosprávných celků
 427. JUDr. Roman VYBÍRAL, Ph.D., Česká republika
  Některé otázky zdaňování hazardu v České republice
 428. JUDr. Ladislav VYHNÁNEK, Ph.D., LL.M., Česká republika
  Hmotněprávní rozměr práva na spravedlivý proces v judikatuře Ústavního soudu
 429. JUDr. Eliška WAGNEROVÁ, Ph.D., Česká republika
 430. ph.D malgorzata WROBLEWSKA, Polsko
 431. dr Adam WYSZKOWSKI, Polsko
  negative tax expenditures in the tax system
 432. dr Maciej ZACHARIASIEWICZ, LLM, Polsko
 433. Monika #ZALEWSKA, Polsko
  Kelsen Hart and Multicentrism
 434. JUDr. Dana ZAPLETALOVÁ, Ph.D, Česká republika
 435. Mgr. Jana ZAPLETALOVÁ KOLÁČKOVÁ, Česká republika
  Informvaný souhlas nezletilého s lékařským zákrokem ve světle mezinárodního práva
 436. Matouš ZAVADIL, Česká republika
 437. Jiří ZEMAN, Česká republika
  Právo na spravedlivý proces - zbožné přání anebo realita?
 438. Mgr Ondřej ZEMANDL, Česká republika
  Zvěř jako předmět právních vztahů
 439. Mgr. Radomír ZIMEK, Česká republika
 440. dr. Denis ZOTOV, Associate Professor, Rusko
  Autoritat Soudnictví: mýty a realita
 441. Pawel ZYGARLOWSKI , Polsko
 442. Mgr. Dominik ŽENATÝ, Česká republika
  Skončení pracovního poměru založeného jmenováním
 443. doc. JUDr. Michaela ŽIDLICKÁ, Dr., Česká republika

nahoru