| | | | |


Drobečková navigace

Titulní strana || Archív > 2011 > Základní informace > Organizační tým

Organizační tým

 • JUDr. Jiří Valdhans, Ph.D.
  – vedení organizačního týmu
 • JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D.
  – Finance veřejného sektoru (právní a ekonomické aspekty jeho fungování)
 • JUDr. David Sehnálek, Ph.D.
  – Interpretace a aplikace mezinárodního a evropského práva vnitrostátními soudy
 • JUDr. Klára Svobodová
  – Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží – důvody jejího odmítání praxí
 • JUDr. Kateřina Ronovská PhD.
  – Civil Law on the Cross-roads
 • Mgr. Martin Kornel
  – Deklarace, Charty, Listiny a Lidskoprávní úmluvy a jejich význam pro proměny rodinného práva
 • JUDr. Josef Šilhán, Ph.D.
  – „Bermudský trojúhelník“ obchodního práva I
 • JUDr. Pavel Salák, Ph.D
  – Ovlivňování sféry soukromého práva právem veřejným v minulosti
 • doc. PhDr. Tatiana Machalová, CSc.
  – Je normativní teorie stále živá?
 • JUDr. Jana Tkáčiková, Ph.D.
  – Zvíře (živočich) jako předmět právní ochrany
 • Mgr. Veronika Kudrová
  – Personální aspekty územní samosprávy
 • JUDr. Marek Fryšták, Ph.D.
  – Korupce: trestněprávní, kriminologické a kriminalistické aspekty
 • Mgr. Pavel Kandalec
  – Právo na spravedlivý proces
 • Mgr. Václav Stupka
  – Právní aspekty dohledových systémů

nahoru