| | | | |


Drobečková navigace

Titulní strana || Archív > 2011 > Základní informace

Základní informace

Publikační výstupy:

 1. sborník anotací a klíčových slov, který bude prezentován před konáním konference v elektronické podobě na webových stránkách fakulty
 2. sborník příspěvků (plné texty) s přiděleným ISBN, který bude vydán po skončení konference v elektronické podobě na CD. Sborník bude také trvale přístupný na webových stránkách fakulty zde.

Termín pro vyplnění přihlášky a vyplnění anotací: 6. 11. 2011

Přihlašování je možné výhradně elektronickou formou prostřednictvím přihlašovacího systému, stejné platí i pro vyplnění anotací a odevzdání příspěvku.

Termín pro zaslání příspěvku: 12. 12. 2011

Pro odevzdání použijte šablonu.

Téma jednotlivých příspěvků na konferenci je omezeno výběrem tématu jednací sekce a odvíjí se od vědecké činnosti účastníků.

Místo jednání: budova Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Veveří 70, Brno.

Plánovaný program konference:

23. listopadu

Místo konání: místnost č. 025/ přízemí PrF MU

14.00
Workshop věnovaný řešení Výzkumného záměru: Evropský kontext vývoje českého práva pro roce 2004
 • prezentace závěrečné zprávy výzkumného záměru dle osnovy (viz níže) – referují garanti jednotlivých odvětvových částí závěrečné zprávy
 • zahájení
  • prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc., děkanka fakulty
  • prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc., hlavní řešitel
 • vystoupení hostů k závěrečné zprávě
 • diskuze
 • závěry

Workshop bude probíhat v českém jazyce.

Předpokládané ukončení workshopu do 17.00 hod.

17.30
Oficiální zahájení konference
raut v budově PrF MU
24. listopadu
 • jednání v sekcích
 • obědový raut v budově PrF MU

Jednací jazyk: dle zvolené sekce

Konferenční poplatek
 • 1.500 Kč vč. DPH. při přihlášení do 23. 10. 2011
 • 1.800 Kč vč. DPH při přihlášení od 24. 10 – 6. 11. 2011
 • 600 Kč vč. DPH účast bez příspěvku pro studenty s výjimkou doktorského studijního programu

Po přihlášení na konferenci Vám bude na Váš email zaslána faktura v elektronické podobě, originál faktury obdržíte při prezenci. Platbu konferenčního poplatku proveďte prosím dle zaslaných informací na faktuře (nelze hradit hotově v den konference).V případě neotištění příspěvku (např. z důvodu nedodržení termínů, nedodržení předepsaného formátu apod.) či neúčasti na konferenci se konferenční poplatek nevrací.

Informace o možnosti ubytování (není zahrnuto v konferenčním poplatku) naleznete zde.


nahoru