| | | | |


Drobečková navigace

Titulní strana || Archív > 2010 > Základní informace

Základní informace

Téma jednotlivých příspěvků na konferenci je omezeno výběrem tématu jednací sekce a odvíjí se od vědecké činnosti účastníků.

Místo jednání: budova Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Veveří 70, Brno.

Plánovaný program konference:

10. listopadu zahájení konference v 17 hod.
raut v budově PrF MU
11. listopadu jednání v sekcích
raut v budově PrF MU

Jednací jazyk: dle zvolené sekce

Publikační výstupy:

  1. sborník anotací a klíčových slov, který bude prezentován před konáním konference v elektronické podobě na webových stránkách fakulty
  2. sborník příspěvků (plné texty) s přiděleným ISBN, který bude vydán po skončení konference v elektronické podobě na CD. Sborník bude také trvale přístupný na webových stránkách fakulty zde.

Termín pro vyplnění přihlášky a vyplnění anotací: 6. 11. 2010

Přihlašování je možné výhradně elektronickou formou prostřednictvím přihlašovacího systému, stejné platí i pro vyplnění anotací a odevzdání příspěvku.

Termín pro zaslání příspěvku: 27. 11. 2010

Konferenční poplatek: 1.500 Kč vč. DPH.

Po přihlášení na konferenci Vám bude na Váš email zaslána faktura v elektronické podobě, originál faktury obdržíte při prezenci. Platbu konferenčního poplatku proveďte prosím dle zaslaných informací na faktuře (nelze hradit hotově v den konference).V případě neotištění příspěvku (např. z důvodu nedodržení termínů, nedodržení předepsaného formátu apod.) či neúčasti na konferenci se konferenční poplatek nevrací.

Informace o možnosti ubytování (není zahrnuto v konferenčním poplatku) naleznete zde.


nahoru